Ardian Høgøy Abaz

Master i biologi, Universitetet i Bergen, 2018

Ansatt i firmaet siden 2020

 

Kontoradresse: Holmedalsgården 3, 5003 Bergen

Telefon: 47285780    E-post: abaz@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent