Bjørn Harald Larsen

Høyskolekandidat i natur- og miljøvernfag, Telemark distriktshøgskole 1982

Ansatt i firmaet siden 1999

 

Adresse: Sisselbergv. 12, 2843 Eina

Telefon: 97749350    E-post: larsen@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Konsekvensutredning
  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Skjøtselsplaner
  • FoU-virksomhet
  • Metodeutvikling
  • Kurs og foredrag

 

Se profilen til Bjørn Harald på ResearchGate.

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent