Geir Gaarder

Naturforvalterkandidat, NLH 1988

Ansatt i firmaet siden 1992

 

Kontoradresse: Gunnars veg 10, 6630 Tingvoll

Telefon: 97978420    E-post: gaarder@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Konsekvensutredning
  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Skjøtselsplaner
  • FoU-virksomhet
  • Metodeutvikling
  • Kurs og foredrag

 

Se profilen til Geir på ResearchGate.

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent