Helge Fjeldstad

Bedriftsøkonom BI, 1989

Naturforvalterkandidat, NLH 1986

Ansatt i firmaet siden 1988

 

Adresse: Åsdalsvegen 18, 1166 Oslo

Telefon: 97021405    E-post: fjeldstad@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Konsekvensutredning
  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Skjøtselsplaner
  • Kurs og foredrag

 

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent