John Bjarne Jordal

Cand. real. NTNU (1979)

Ansatt i firmaet siden 2019

 

Kontoradresse: Gunnars veg 10, 6630 Tingvoll

Telefon: 91364212    E-post: jordal@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Utredninger og utviklingsarbeid vedrørende biologisk mangfold, truete arter og bevaringsbiologi (spisskompetanse på mangfold i kulturlandskapet)
  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Oppbygging av databaser
  • Forvaltnings- og skjøtselsplaner
  • Konsekvensutredning
  • Kurs, foredrag, markdager mm.

 

Se profilen til John Bjarne på ResearchGate.

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent