Kamilla Svingen

Master i viltbiologi og bevaringsbiologi / «Wildlife Biology and Conservation» fra Edinburgh Napier University (2019)

Ansatt i firmaet siden 2021

 

Kontorsted: Oslo

Telefon: 978 76 258    E-post: svingen@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent