Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Kirstin Maria Flynn Steinsvåg

Master of Conservation Biology, University of New South Wales 2008

Ansatt i firmaet siden 2010

 

Besøksadresse: Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Postadresse: Pb 2304 Solheimsviken, 5824 Bergen

Telefon: 94981052    E-post: steinsvag@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Skjøtselsplaner
  • Konsekvensutredning
  • FoU-virksomhet
  • Kurs og foredrag