Kirstin Maria Flynn Steinsvåg

Master of Conservation Biology, University of New South Wales 2008

Ansatt i firmaet siden 2010

 

Adresse: Holmedalsgården 3, 5003 Bergen

Telefon: 94981052    E-post: steinsvag@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Skjøtselsplaner
  • Konsekvensutredning
  • FoU-virksomhet
  • Kurs og foredrag

 

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent