Daglig leder: Pål Alvereng

Telefon: 97588024 – E-post: alvereng@mfu.no

Våre avdelingskontor:

Oslo

Helge Fjeldstad – Telefon 97021405 – E-post: fjeldstad@mfu.no

Knut Hessen – Telefon 97698002 – E-post: hessen@mfu.no

Kamilla Svingen – Telefon 97876258 – E-post: svingen@mfu.no

Eina

Bjørn Harald Larsen – Telefon 97749350 – E-post: larsen@mfu.no

Tingvoll

Geir Gaarder – Telefon 97978420 – E-post: gaarder@mfu.no

Mathilde Lorentzen – Telefon 41442257 – E-post: lorentzen@mfu.no

John Bjarne Jordal – Telefon 91364212 – E-post: jordal@mfu.no

Ulrike Hanssen – Telefon 95521774 – E-post: hanssen@mfu.no

Bergen

Kirstin Flynn Steinsvåg – Telefon 94981052 – E-post: steinsvag@mfu.no

Sylvelin Tellnes – Telefon 91816939 – E-post: tellnes@mfu.no

Ardian Høgøy Abaz – Telefon 47285780 – E-post: abaz@mfu.no

Sara Margrete Gilberg Nyjordet – Telefon 94053142 – E-post: nyjordet@mfu.no

Ørsta

Kristin Wangen – Telefon 90644462 – E-post: wangen@mfu.no

Harstad

Pål Alvereng – Telefon 97588024 – E-post: alvereng@mfu.no

 

                            ——————

Firmaets e-post (går til daglig leder og styreleder): post@mfu.no

Forretningsadresse: Toppsundveien 1333, 9423 Grøtavær

Fakturaadresse: Toppsundveien 1333, 9423 Grøtavær

Faktura mottas helst som pdf på e-postadressen: alvereng@mfu.no

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent