Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Daglig leder: Pål Alvereng

 

Telefon: 97588024 – E-post: alvereng@mfu.no

 

                            ——————

 

Avdelingskontorer:

Oslo

Helge Fjeldstad, Oslo – Telefon 97021405 – E-post: fjeldstad@mfu.no

Eina

Bjørn Harald Larsen, – Telefon 97749350 – E-post: larsen@mfu.no

Tingvoll

Geir Gaarder, – Telefon 97978420 – E-post: gaarder@mfu.no

Kristin Wangen, – Telefon 90644462 – E-post: wangen@mfu.no

Mathilde Lorentzen, – Telefon 41442257 – E-post: lorentzen@mfu.no

Ulrike Hanssen, – Telefon 95521774 – E-post: hanssen@mfu.no

Bergen

Kirstin Flynn Steinsvåg, – Telefon 94981052 – E-post: steinsvag@mfu.no

Sylvelin Tellnes, – Telefon 91816939 – E-post: tellnes@mfu.no

Harstad

Pål Alvereng, – Telefon 97588024 – E-post: alvereng@mfu.no

 

 

                            ——————

 

Firmaets e-post (går til daglig leder og styreleder): post@mfu.no

Forretningsadresse: Toppsundveien 1333, 9423 Grøtavær