Kristin Wangen

Master i naturressursforvaltning, NTNU 2015

Ansatt i firmaet siden 2015

 

Adresse: Vikeøyrane 7, 6150 Ørsta

Telefon: 90644462    E-post: wangen@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner
  • FoU-virksomhet

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent