Kristin Wangen

Master i naturressursforvaltning, NTNU 2015

Ansatt i firmaet siden 2015

 

Adresse: Gunnars veg 10, 6630 Tingvoll

Telefon: 90644462    E-post: wangen@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner
  • FoU-virksomhet

 

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS