Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Mathilde Norby Lorentzen

Master i biologi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2017

Ansatt i firmaet siden 2018

 

Kontoradresse: Gunnars veg 10, 6630 Tingvoll

Telefon: 41442257    E-post: lorentzen@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner