Pål Alvereng

Naturforvalterkandidat, NLH 1986

Ansatt i firmaet siden 1988

 

Adresse: Toppsundveien 1333, 9423 Grøtavær

Telefon: 97588024    E-post: alvereng@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Administrasjon (daglig leder)
  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Skjøtselsplaner
  • Konsekvensutredning
  • Databaseutvikling
  • Hjemmeside

 

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS