Du finner alle våre oppdragsrapporter og -notater samlet i en egen database. Her finner du flere søkefunksjoner for å få fram rapporten(e) du er interessert i, enten det gjelder en konkret sak, prosjektrapporter innenfor et geografisk område, tiltakstype, fagtema, forfatter eller annet. Vi har som praksis at vi legger ut rapporter og notater til nedlasting ved hvert prosjekt, normalt noen måneder etter ferdigstillelse, i tråd med intensjonene i miljøinformasjonsloven.

NB: Dersom du opplever problemer med nedlasting av rapportene våre fra server, ta kontakt med daglig leder eller hovedforfatter.

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent