Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Klikk her for å åpne databasen med våre publikasjoner!

Du finner alle våre oppdragsrapporter og -notater samlet i en egen database. Her finner du flere søkefunksjoner for å få fram rapporten(e) du er interessert i, enten det gjelder en konkret sak, prosjektrapporter innenfor et geografisk område, tiltakstype, fagtema, forfatter eller annet. Vi har som praksis at vi legger ut rapporter og notater til nedlasting ved hvert prosjekt, normalt noen måneder etter ferdigstillelse, i tråd med intensjonene i miljøinformasjonsloven.

Publikasjonsoversikter

Miljøfaglig Utredning har utført mange oppdrag, og i overkant av 1400 rapporter er levert til ulike oppdragsgivere opp gjennom årene. For å gi en oversikt over bredden og omfanget, har vi  sammenstilt prosjektrapportene ut fra ulike sorteringsvariabler:

Sortering på kommune.

Sortering på fagtema.

Sortering på type tiltak.