Se referanser temavis:

Skjøtselsplaner

Konsekvensutredninger

 

Nedenfor er det litteraturreferanser til alle publikasjoner vi har produsert. Det aller meste er i våre rapportserier (rapport og notat), men noen er også i rapportserier hos andre institusjoner som vi har samarbeidet med eller utarbeidet rapporter for. Dersom du trenger en kopi av en publikasjon og ikke finner dem på vår publikasjonsside, ta kontakt med en av oss, så ordner vi med en forsendelse. Litteraturreferansene nedenfor er oppdatert 9. mars 2021.

 

Tellnes, S., Steinsvåg, K.M.F. & Abaz, A. H. 2021. Gul buktkrinslav Hypotrachyna sinuosa i Norge -Kartlegging, status og økologi Miljøfaglig Utredning rapport 2021-27, ISBN 978-82-345-0152-4.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2021. Tarva i Ørland kommune. Naturtypekartlegging og revidering av skjøtselsplan til et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-26, ISBN 978-82-345-0149-4.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2021. Massetak på Nerlandsøya og ved Igesund. Ny tilføringsveg mellom Kvalsund og Nerland/Kvalsvik. Konsekvensutgreiing på tema naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-25, 53 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0145-6.

Steinsvåg, K.M.F., Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2021. Strutlav Gomphillus calycioides. Reinventering av kjende førekomstar i Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-24, 34 s. ISBN 978-82-345-0144-9.

Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2021. Kartlegging av rødlistearter i Brettingsmoen naturreservat i Finndalen i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-23, ISBN 978-82-345-0143-2.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Kartlegging og tiltak for rødlistede lav i setergrendene i Finndalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-22, ISBN 978-82-345-0142-5.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Supplerende kartlegging og tiltak for hengegras Arctophila fulva i Finndalen landskapsvernområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-21. 20 s. ISBN 978-82-345-0141-8.

Lorentzen, M. N. 2021. Revidering av skjøtselsplan for Alvstusetra. Surnadal kommune, Møre og Romsdal Miljøfaglig Utredning rapport 2021-20, ISBN 978-82-345-0140-1.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Vestoppland og Valdres i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-19, ISBN 978-82-345-0139-5.

Jordal, J.B. 2021. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-18. 56 s. ISBN 978-82-345-0138-8.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2021. Kartlegging av nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii i Bremanger kommune, Vestland fylke, i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-17.

Wangen, K. & Jordal, J.B. 2021. Overvaking av Brunburkne i Nordfjord i Vestland fylke 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-16, 39 s. ISBN 978-82-345-0136-4.

Fjeldstad, H., Flynn Steinsvåg, K. M. & Hanssen, U. 2021. Naturtypekartlegging etter NiN i Førland/Sletthei, Grudevatn og Orrevatnet verneområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-15, ISBN 978-82-345-0135-7.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2021. Basiskartlegging i sørlige del av Grytdalen naturreservat, Orkland kommune i 2020. Kartlegging av naturtyper etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-14, 25 s. ISBN 978-82-345-0134-0.

Lorentzen, M. N. 2021. Utbygging vest for Bjorli skisenter, Lesja kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-13, 43 s. + vedlegg, ISBN 978-82-345-0133-3.

Abaz, A. H., Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G 2021. Basiskartlegging etter NiN i fire skogreservater i Sogndal kommune 2020. Fimreiteåsen, Rodeholene, Stedjeberget og Tingastad. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-12, 38 s. ISBN 978-82-345-0132-6.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Lorentzen, M. N. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Tverrforbindelse mellom Fv710 og Fv714 i Orkland kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-11, ISBN 978-82-345-0131-9.

Hanssen, U., Wangen, K. & Wold, S. Ø., 2021. Basiskartlegging i utvalgte verneområder i Møre og Romsdal 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-10, 48 s. ISBN 978-82-345-0130-2

Larsen, B.H. 2021. Reinventering av huldrenøkkel (CR) i Innlandet fylke i 2020 Miljøfaglig Utredning rapport 2021-9, ISBN 978-82-345-0129-6.

Tellnes, S., Larsen, B.H., Lorentzen, M., Nyjordet, S.M.G. 2021. Basiskartlegging i Trøndelag fylke 2020, pakke 6_TL_5. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-7, ISBN 978-82-345-0128-9.

Larsen, B.H. 2021. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold oppdatert rapport mars 2021. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N7, ISBN 978-82-345-0151-7.

Steinsvåg, K.M.F. & Tellnes, S. 2021. Glansteppemose Porella obtusata. Kartlegging i Kinn og Askvoll kommunar. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-6, 27 s. ISBN 978-82-345-0127-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværet S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N6, 9 s. ISBN 978-82-345-0148-7.

Larsen, B.H., Hanssen, U. & Høitomt, G. 2021. Skjøtselsplaner for lokaliteter med intakt forekomst av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-5. 55 s. ISBN 978-82-345-0126-5.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Store Borga S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N5, 9 s. ISBN 978-82-345-0147-0.

Hanssen, U., Lorentzen N. M., Gaarder, G., Abaz, A. H. & Alvereng, P. 2021. Basiskartlegging i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn og Brennvika naturreservat i Nordland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-4, 35 s. ISBN 978-82-345-0124-1

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværtangen vest, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N4, 9 s. ISBN 978-82-345-0146-3.

Gaarder, G., Heggelund, I., Johnsen, O., Lunde, S. E., Skrede H. & Skrede S. 2021. Rongadalen i Nordreisa kommune. Naturverdier og bevaringstiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-3. 44 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0123-4.

Fjeldstad, H. 2021. Detaljregulering for Gaupeveien 23, 27A og 27B og del av Gaupeveien Enebakk kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N3, ISBN 978-82-345-0125-8.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Bjerregård i Østre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N2. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0121-0.

Gaarder, G. 2021. Kartlegging og forvaltning av hagtornsommerfugl i Indre Sogn. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-2. xx s. ISBN 978-82-345-0122-7.

Lorentzen, M. N. 2021. Utredning av naturmangfold ved Tovmoen i Midtre Gauldal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-1, ISBN 978-82-345-0119-7.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Hellelykkja i Vågå. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N1. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0120-3.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Reinventering av dragehode i Hamar og Ringsaker kommuner i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-60. 128 s. ISBN 978-82-345-0117-3.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2020. Konsekvensutredning E6 Ulsberg-Melhus. Supplerende kartlegging av naturmangfold på strekningene Korporalsbru-Støren og Gyllan-Kvål. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-59, ISBN 978-82-345-0116-6.

Larsen, B.H. 2020. Evaluering av skjøtselstiltak og overvåking av gåsefot og hvitstarr i Grimsdalen landskapsvernområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-58, ISBN 978-82-345-0115-9.

Lorentzen, M. N. 2020. Utredning av naturmangfold ved Rasmusslætte hyttefelt i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-57, 24 s. ISBN 978-82-345-0111-1.

Gaarder, G. 2020. Bevaring av aursundløvetann Taraxacum crocodes i Norge. Nasjonal status og forvaltningsforslag. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-56, 39 s. ISBN 978-82-345-0109-8.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Vistehorten og Sandehorten naturreservater i Vågå kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-55. 44 s. ISBN 978-82-345-0108-1.

Lorentzen, M. N. 2020. Prestmoen i Oppdal kommune. Utredning av naturmangfold for oppdyrking av skogsmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-54. 34 s., ISBN 978-82-345-0107-4.

Larsen, B.H. 2020. Erfaringer med flytting av dragehode ved Hande i Vestre Slidre i forbindelse med utbedring av E16. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-53. 23 s. ISBN 978-82-345-0106-7.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Tallodden friområde i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-52. 22 s. ISBN 978-82-345-0105-0.

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av Skogfaret 9-13 i Bærum kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-51 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-51, ISBN 978-82-345-0104-3.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Tredalspollen i Sunndal kommune. Utredning av naturmangfold knyttet til anleggelse av badeplass. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-50, ISBN 978-82-345-0103-6.

Abaz, A. H., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Ny golfbane i Sløgrandane og utviding av masseuttak på Mo ved Ljøsne, Lærdal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-49, ISBN 978-82-345-0102-9.

Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2020. Solli fjelltak i Nordre Osen i Åmot kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-48. 32 s. ISBN 978-82-345-0100-5.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Ausvika i Bodø kommune. Skjøtselsplan for naturverdiene. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-47, ISBN 978-82-345-0098-5.

Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2020. Fremmedarter i Lofoten. Kartlegging av kjempespringfrø, rynkerose, hagelupin, legepestrot, parkslirekneartene og bjørnekjeksartene i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-46, ISBN 978-82-345-0095-4.

Fjeldstad, H. 2020. Utvidelse av miljøstasjon og avfallsdeponi ØRAS, Ullensaker kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-45, ISBN 978-82-345-0094-7.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2020. Overvåking av solblom Arnica montana på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-44. ISBN 978-82-345-0093-0

Jordal, J.B. 2020. Kartlegging og overvåking av stor bloddråpesvermer i Møre og Romsdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-43. 43 s. ISBN 978-82-345-0092-3.

Jordal, J.B. 2020. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-42. 44 s. ISBN 978-82-345-0091-6

Gaarder, G. 2020. Bevaring av vegamaure Galium normanii i Norge. Nasjonal status og resultater fra inventeringer i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-41, 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0089-3.

Gaarder, G. 2020. Utredning av naturmangfold for Langbakken næringsområde i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-40, 26 s. ISBN 978-82-345-0088-6.

Tellnes, S., Bolme, G. & Sæter, A. 2020. Ny bru over Tunna, Rv. 3 -Registrering av naturmangfold og naturressurser Miljøfaglig Utredning rapport 2020-39, ISBN 978-82-345-0085-5.

Gaarder, G. 2020. Øvre Gorsetgrenda i Oppdal. Konsekvenser på tema naturmangfold av nytt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-38. 29 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0084-8.

Hanssen, U. 2020. Overvåking og skjøtsel av hvitrot i Vestfold og Telemark 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-37, 104 s. ISBN 978-82-345-0083-1.

Lorentzen, M. N. 2020. Caliciopsis calicioides i Norge. Status, bevaring og kartlegging, med fokus på Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-36. 25 s, + vedlegg, ISBN 978-82-345-0082-4.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Lorentzen, M. N. 2020. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-35, ISBN 978-82-345-0079-4.

Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2020. Undersøking av utvalde lokalitetar i kulturlandskapet i Vestland 2020. Kartlegging av naturverdiar. Miljøfaglig Utredning notat 2020-58, 39 s. ISBN 978-82-345-0113-5.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Overvåking og kartlegging av fugl i tidligere Hjerkinn skytefelt i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-34, ISBN 978-82-345-0077-0.

Gaarder, G., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Semi-naturleg eng i Indre Sogn. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Sogndal og Vik kommunar. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N34, 9 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0114-2.

Larsen, B.H. 2020. Plan for nydyrking vest for Furumyra i Vestre Toten kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-33, ISBN 978-82-345-0074-9.

Wangen, K. 2020. Skjøtselsplan for Kverveneset, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N33, 33 s. ISBN 978-82-345-0110-4.

Lorentzen, M. N. 2020. Utredning av naturmangfold ved Sørsto i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-32, 22 s. ISBN 978-82-345-0073-2.

Larsen, B.H. 2020. Kleivberga Nord i Ringebu. Foreløpig kartlegging av naturtyper og arter tilknyttet reguleringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N32. 10 s. ISBN 978-82-345-0101-2.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Napp havn i Flakstad kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31. 47 s. ISBN 978-82-345-0072-5.

Wangen, K. 2020. Hyttefelt på Fjellsetra ved Nysætervatnet, Sykkylven kommune. Vurdering etter naturmangfoldloven §§8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N31, 31 s. ISBN 978-82-345-0099-2.

Wangen, K. & Alvereng, P. 2020. Hotell på Ljøen, konsekvensvurdering på tema naturmangfold og jordressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-30, 99 s. ISBN 978-82-345-0069-5.

Gaarder, G. 2020. Jøngfjellet i Orkland kommune. Naturmangfoldvurdering av kabelgrøfter. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N30. 30 s. ISBN 978-82-345-0097-8.

Gaarder, G. 2020. Utkast til skjøtselsplan for flommarkskog med hjelmragg ved Sørli museum, Lierne kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-29, 32 s. ISBN 978-82-345-0068-8.

Fjeldstad, H. 2020. BREEAM-vurdering av LE04 og LE-05 for Vitigrend på Voksenkollen i Oslo kommune Miljøfaglig Utredning notat 2020-N29, ISBN 978-82-345-0096-1.

Gaarder, G. 2020. Vinnutrappa i Sunndal kommune. Konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-28, 25 s. ISBN 978-82-345-0067-1.

Tellnes, S. 2020. Framdriftsrapport nr.2 for Miljøfaglig Utredning. Kartleggingspakke 14-VL2 Vestland Miljøfaglig Utredning notat 2020-28, ISBN 978-82-345-0080-0.

Jordal, J.B. 2020. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-27. 42 s. ISBN 978-82-345-0066-4.

Larsen, B.H. 2020. Birkelunden på Raufoss. Naturtypebeskrivelse og vurdering av skjøtsel som slåtteeng. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N27, ISBN 978-82-345-0090-9.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Askevågen i Hustadvika kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31, ISBN 978-82-345-0065-7.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Kartlegging av naturmangfold på Brekkåsen i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-25, ISBN 978-82-345-0064-0.

Steinsvåg, K. M. F. & Meisingset, E. 2020. Reguleringsplan for Lønvarden, Askøy kommune. Utredning av konsekvenser for hjort. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N25, 20 s. ISBN 978-82-345-0086-2.

Larsen, B.H. 2020. Plan for flytting av dragehode ved Hande i Vestre Slidre i forbindelse med utbedring av E16. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-24. 19 s. ISBN 978-82-345-0062-6.

Larsen, B.H. 2020. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold oppdatert rapport oktober 2020. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N25, ISBN 978-82-345-0081-7.

Jordal, J.B. 2020. Overvåking og skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-23. 50 s. ISBN 978-82-345-0060-2.

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av Konows gate 5-7 i Oslo kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N23, ISBN 978-82-345-0078-7.

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Meisingset, E. 2020. Vurdering av samlet belastning for hyttefelt i Oppdal kommune. Med særlig vekt på området Stangmyra-Skarvatnet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-22. xx s. ISBN 978-82-345-0057-2.

Wangen, K. 2020. Framdriftsrapport nr. 2 for Miljøfaglig Utredning. Kartleggingspakke16-MR2 Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N22, ISBN 978-82-345-0076-3.

Larsen, B.H. 2020. Grimsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-21. 43 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0056-5.

Gaarder, G. 2020. Gorsetgjerdet i Oppdal. Forslag til forvaltning. Miljøfaglig Utredning notat 2020-21. 12 s. ISBN 978-82-345-0075-6.

Gaarder, G. & Holtan, D. 2020. Veitilkomst over Øksenvågen i Averøy. Konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-20, xx s. ISBN 978-82-345-0055-8.

Fjeldstad, H. 2020. Registreringer av naturmangfold i Thorleif Haugs vei 6 og 8 i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N20.

Steinsvåg, K. M. F. 2020. Grødem steinbrudd i Strand kommune. Utredning av tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-19, ISBN 978-82-345-0054-1.

Fjeldstad, H. 2020. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i Tristilvegen på Hektneråsen, Rælingen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2020-N19.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midteng, R. & Wold, O. 2020. Kartlegging av fuktskog i Hedmark og Oppland i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-18. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0053-4.

Tellnes, S. 2020. Fremdriftsrapport for Miljøfaglig Utredning -Kartleggingspakke 14-VL2 Miljøfaglig Utredning notat 2020-N18, ISBN 978-82-345-0071-8.

Gaarder, G. 2020. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for Reindalseter. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-17, ISBN 978-82-345-0050-3.

Wangen, K. 2020. Framdriftsrapport for Miljøfaglig Utredning. Kartleggingspakke16-MR2 Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N17, 5 s. ISBN 978-82-345-0070-1.

Gaarder, G. 2020. Romsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for tre setervoller i Vermedalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-16, 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0049-7.

Fjeldstad, H. 2020. Kartlegging av naturmangfold og fremmede arter i Tristilvegen i Rælingen. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N16.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Vestoppland i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-15, ISBN 978-82-345-0048-0.

Fjeldstad, H. 2020. Kartlegging av naturmangfold i Blomsterbakken 2 og 4 i Nittedal Miljøfaglig Utredning notat 2020-N15.

Wangen, K. & Jordal, J.B. 2020. Analyser av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2019

Miljøfaglig Utredning rapport 2020-14, 54 s. ISBN 978-82-345-0046-6.

Fjeldstad, H. 2020. Utvidelse av Hanor rasteplass, Nord-Odal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N14.

Larsen, B.H. 2020. Prestmoen grustak i Ringerike kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-13, ISBN 978-82-345-0045-9.

Jordal, J.B. 2020. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2020, med skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N13. (begrenset tilgjengelighet)

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Kartlegging og tiltak for hengegras Arctophila fulva i Finndalen landskapsvernområde 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-12, ISBN 978-82-345-0044-2.

Larsen, B.H. 2020. Reguleringsplan for Danebu Panorama i Nord-Aurdal: Kartlegging av naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N12, ISBN 978-82-345-0063-3.

Jordal, J.B. 2020. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-11.ISBN 978-82-345-0043-5

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av boligområdet Solsiden, Grorudenga 36 og 38 i Bærum kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N11, ISBN 978-82-345-0059-6.

Lorentzen, M. N. & Larsen, B.H. 2020. Gardermobanen (Oslo S) Gardermoen (GMB), Lillestrøm stasjon. Miljøkonsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-10, 29 s., ISBN 978-82-345-0041-1.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2020. Kartlegging av naturmangfold i Bjørkemoen næringsområde og massemottak i Sørum kommune Revidert 2020 Miljøfaglig Utredning notat 2020-N10, ISBN 978-82-345-0058-9.

Alvereng, P., Gaarder, G., Hansen, U. & Jordal, J.B. 2020. Basiskartlegging i Nordland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-9, ISBN 978-82-345-0040-4. 45 s.

Fjeldstad, H. & Hansen, U 2020. Neselva Hageby i Asker - vurdering av tilplanting med hensyn til biologisk mangfold og invasjonspotensiale. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N9, ISBN 978-82-345-0051-0.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Naturtypekartlegging i Mørkridsdalen landskapsvernområde i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-8, 19 s. + vedlegg, ISBN 978-82-345-0039-8.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2020. Grandane i Lærdal. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N8. 20 s. ISBN 978-82-345-0042-8.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2020. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-7, ISBN 978-82-345-0037-4.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2020. Oppheim på Frøya. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N7, 23 s. ISBN 978-82-345-0038-1.

Lorentzen, M. N., Svingen, K., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2020. Basiskartlegging i Hedmark 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-6, 36 s, ISBN 978-82-345-0035-0.

Larsen, B.H. 2020. Bevaringsverdige trær innenfor felt 5 i områdeplanen for Lygna sør i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N6. 11 s. ISBN 978-82-345-0036-7.

Larsen, B.H. 2020. Kartlegging av MiS-figur 3066532 innenfor reguleringsplan for Kvitsand i Ringsaker. Miljøfaglig Utredning Notat 2020-N5. 13 s. ISBN 978-82-345-0033-6.

Steinsvåg, K. M. F., Blanck, C. J. H., Eilertsen, L., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2020. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2.0. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-5, 74 s. ISBN 978-82-345-0034-3.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Thune skole i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N4. 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0029-9.

Larsen, B.H. & Dahlby, H. 2020. Virkninger for rastende fugl av utfyllinger trinn 1 i Brekstadfjæra. Resultater av overvåking i 2017-2019 og anbefalinger for trinn 2. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-4, ISBN 978-82-345-0032-9.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Helleren i Gausdal. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N3. 16 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0028-2.

Larsen, B.H. 2020. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-3, ISBN 978-82-345-0031-2.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Oppistun og Nestuen Børli i Eidskog. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N2. 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0027-5.

Larsen, B. H., Dahl, T., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2020. Basiskartlegging i Oppland i 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-2, ISBN 978-82-345-0030-5.

Gaarder, G., Breili, A., Hofton, T. H. & Vatne, S. 2020. Forekomst av hjelmragg Ramalina obtusata i Norge. Status og tiltak for bevaring. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-1. 53 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0025-1.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Amundrud i Lunner. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N1. 17 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0026-8.

Fjeldstad, H. 2019. Utbygging av boligområde B_F6-8, Fjuk i Nes kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N68, ISBN 978-82-345-0022-0.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle i Ålbusgjelan (191/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N67. ISBN 978-82-345-0019-0.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Kvernbekken, Vammervoll nordi (69/3), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N66. ISBN 978-82-345-0018-3.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Høgvamran (70/4), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N65. ISBN 978-82-345-0017-6.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Drivstua (60/5), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N64. ISBN 978-82-345-0016-9

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Nesto på Skorem (74/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N63. ISBN 978-82-345-0015-2.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Bakkin på Utisto Engan (56/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N62. ISBN 978-82-345-0014-5.

Fjeldstad, H. 2019. Utbygging av Kjelsåsveien 160/162, Oslo kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N61, ISBN 978-82-345-0012-1.

Folden, Ø. & Gaarder, G. 2019. Framlegg til forvaltingsplan for Aukraskogen på Gossen, Aukra kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N60. 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0011-4.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Skitraséer i Trollheimen. Metodikk for overvåking og konsekvensvurdering. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N59. ISBN 978-82-345-0007-7.

Gaarder, G. 2019. Såttåhaugen i Vangrøftdalen. Naturmangfoldvurdering av ny parkeringsplass. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N58, 10 s. ISBN 978-82-345-0003-9.

Gaarder, G. 2019. Vintervollen på Røros. Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N57. 20 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Indre Hornnesvika i Førde kommune. Vurdering av naturverdier. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N56, 12 s.

Steinsvåg, K. M. F. 2019. Kartlegging av epifyttar på seks eiktre, Nesttun, Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N55, 10 s. ISBN 978-82-8138-991-5.

Gaarder, G. 2019. Åmskaret i Ørsta kommune. Vurdering av naturverdier. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N54. 12 s.

Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Midtskogvatnet slåttemyr, Orkdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N53, 17 s. ISBN 978-82-8138-989-2.

Fjeldstad, H. 2019. Utvidelse Losby gods, Lørenskog kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N52.

Wangen, K. 2019. Regulering av hyttetomt på Uksagsætra - vurdering etter naturmangfoldlova Miljøfaglig Utredning notat 2019-N51, ISBN 978-82-8138-988-5.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Bergem kompostplass i Tingvoll. Forvaltning av fremmedarter. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N50. 12 s.

Larsen, B.H. 2019. Lykkja i Hemsedal. Reinventering av høstmarinøkkel i del av planlagt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning Notat 2019-N49. 9 s.

Gaarder, G. 2019. Gjøsvikmoen på Røros. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N48. 22 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. 2019. Rugsveen i Fåberg. Kartlegging av naturmangfold i planlagt utvidelse av steinbrudd. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N47. 12 s. ISBN 978-82-345-0009-1.

Fjeldstad, H. 2019. Utbygging av Holslia, Eidsvoll kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N46, ISBN 978-82-8138-987-8.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Vammervoll (70/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N45. ISBN 978-82-345-0021-3.

Fjeldstad, H. 2019. Utvidelse av Solli Miljøpark, Råde kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N44.

Gaarder, G. 2019. E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy og Tysfjord. Kartlegging av naturmangfold på utvalgte strekninger. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N43. 21 s.

Larsen, B.H. 2019. Kvitfjell vestside. Kartlegging av naturtyper og flora i del av planlagt utbyggingsområde. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N42. 8 s.

Gaarder, G. 2019. Salten trafo i Sørfold. Botaniske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N41, 32 s. ISBN 978-82-8138-985-4.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2019. Utvidet industriareal for Talgø i Todalen, Surnadal - Vurdering av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N40, 18 s.

Gaarder, G. 2019. Kartlegging av naturmangfold. Ny bydel i Bodø. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-40, 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0024-4.

Larsen, B.H. 2019. Rv4 Gran grense-Roa. Naturverdier i områder aktuelle for masseuttak ved Helgeland og Kraggerud i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning Notat 2019-N39. 12 s.

Olsen, O. & Larsen, B.H. 2019. Konsekvenser for hubro av alternativer for deponering av overskuddsmasse fra bygging av Fv.659 Nordøyvegen på Fjørtofta i Haram kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-39, 16 s. ISBN 978-82-345-0023-7.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2019. E6 Svenningelv Lien i Grane. Supplerende vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N38. 39 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Overvåking og kartlegging av fugl i tidligere Hjerkinn skytefelt i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-38, ISBN 978-82-345-0010-7.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2019. Naturmangfold i Kyrksæterøra, Hemne kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N37, ISBN 978-82-8138-984-7.

Jordal, J.B. 2019. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-37. ISBN 978-82-345-0008-4.

Gaarder, G. 2019. Basestasjon for telekommunikasjon på Trætsve i Levanger. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N36. 17 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Vatne, S. 2019. Supplerende naturtypekartlegging i Meldal kommune i 2018-2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-36, ISBN 978-82-345-0004-6.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av fremmede arter i forbindelse med utbygging av Kvernstua B6, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N35.

Gaarder, G. 2019. Strømkabel i Vangrøftdalen. Konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-35, 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0002-2.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med områdeplan for Tumyrhaugen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2019-N34, ISBN 978-82-8138-982-3.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Overvåking av solblom på Søre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-34. 75 s. ISBN 978-82-345-0006-0.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Skjøtsel av Farstadbukta naturreservat. Innspill basert på befaring 15.06.2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N33, 16 s.

Jordal, J.B. 2019. Kartlegging og overvåking av stor bloddråpesvermer i Møre og Romsdal i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-33. 37 s. ISBN 978-82-345-0005-3.

Fjeldstad, H. 2019. Plan for tilbakeføring av naturinngrep Fjellgrinda, Gjerdrum Miljøfaglig Utredning notat 2019-N32

Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/17 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-32, ISBN 978-82-345-0001-5.

Jordal, J. B., 2019. Industriutbygging på Terøya, Haram. Konsekvenser for kystlynghei. Miljøfaglig Utredning notat 2019 N31, 13 s.

Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/6 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-31, ISBN 978-82-345-0000-8.

Fjeldstad, H. 2019. Etablering av massedeponi nordøst for Solli Miljøpark, Råde kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N30, ISBN 978-82-8138-980-9.

Hanssen, U., Svingen, K. & Fredriksen, K.-E. 2019. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i landskapsvernområdene Hattebergsdalen og Ænesdalen etter NiN versjon 2.2.0. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-30, xx s. ISBN 978-82-8138-999-1

Gaarder, G. 2019. Naturtyper i Tingvoll. Supplerende kartlegging 2014-2018. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N29, 15 s. + vedlegg.

Wangen, K., Steinsvåg, K. M. F. & Gaaredr, G. 2019. ClimTour - utvalgte økosystemtjenester og klimaendringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-29, 29 s. ISBN 978-82-8138-998-4.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fossgruva i Os kommune (Hedmark). Miljøfaglig Utredning notat 2019-N28, ISBN 978-82-8138-979-3.

Jordal, J.B. 2019. Søk etter irsk myrklegg i Aure kommune, Møre og Romsdal i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-28. 17 s. ISBN 978-82-8138-997-7.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fosskleiva, naturbeitemark i Os kommune (Hedmark) Miljøfaglig Utredning notat 2019-N27, ISBN 978-82-8138-978-6.

Jordal, J.B. 2019. Overvåking og skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-27. 42 s. ISBN 978-82-8138-996-0.

Gaarder, G. 2019. E136 Flatmark Monge Marstein i Rauma. Supplerende naturtypekartlegging. Miljøfaglig Utredning notat 2019-26, 13 s. + vedlegg.

Lorentzen, M. N. & Wangen, K. 2019. Tre skjøtselsplanar for Barsteinen, Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, ISBN 978-82-8138-994-6.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Blomlian sørøst, Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N25, ISBN 978-82-8138-974-8.

Wangen, K. 2019. Skjøtselsplan for Langlisetra nord for Istad, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, 18 s. ISBN 978-82-8138-995-3.

Jordal, J.B. 2019. Tinnvokssopp som mulig prioritert art. Tidsbruk og kostnader ved heving av kostnadsnivået. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N24.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Boligbygging i Tjeldbergvika. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-990-8.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vassåsen, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N23, ISBN 978-82-8138-973-1.

Folden, Ø. & Gaarder, G. 2019. Forvaltning av leplantefelt. Faktagrunnlag og tilrådingar for leplantefelta på Gossen i Aukra kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-23, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-986-1.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vestre Vika, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N22, ISBN 978-82-8138-972-4.

Steinsvåg, K. M. F. 2019. Undersøkelser av mulige boligtomter i Bulandet. Konsekvenser på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-22, 27 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-983-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Brekka vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N21.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Brøstdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-21, ISBN 978-82-8138-977-9.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Steinkrysshågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N20.

Gaarder, G. 2019. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for Muldalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-20, 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-976-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Attom Klemma naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N19.

Jordal, J.B. 2019. Tinnvokssopp Cuphophyllus canescens som eventuell prioritert art: Forslag til økologiske funksjonsområder på artens lokaliteter. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-19. ISBN 978-82-8138-975-5.

Larsen, B. H. 2019. Lordalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-18, ISBN 978-82-8138-970-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Strandhågen sør naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N18.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Finndalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-17, ISBN 978-82-8138-969-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Størkeråsen vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N17.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Naturtyper i utvalgt kulturlandskap Skallan-Rå i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-16, ISBN 978-82-8138-968-7.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Verdisetting av naturtyper. Innspill til Miljødirektoratet sin metodikk. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N16, 35 s. ISBN 978-82-8138-971-7.

Steinsvåg, K. M. F. & Gaarder, G. 2019. Faggrunnlag til handlingsplan for fattig boreonemoral regnskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-15, 47 s. ISBN 978-82-8138-967-0.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i planområde for massedeponi ved Råde pukkverk i Råde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N15.

Larsen, B.H. 2019. Gravdehaug i Romsdalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-14, ISBN 978-82-8138-966-3.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Busjhågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N14.

Alvereng, P., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2019. Sanddynemark i Nordland. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-13, 31 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-965-6.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med Elvetangen avkjørselsområde i Nittedal kommune. Revidert februar 2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N13.

Larsen, B.H. 2019. Totenvika naturreservat. Utbredelse av og plan for bekjempelse av fremmede arter i høye risikokategorier. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N12. 17 s.

Larsen, B.H. & Dahlby, H. 2019. Overvåking av fugl i Brekstadbukta i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-12. 30 s. ISBN 978-82-8138-964-9.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Jarenvatnet naturreservat. Kartlegging av kransalger og rødlistede vannplanter i 2017 og 2018. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N11. 11 s.

Lorentzen, M. N. 2019. Tislauøra næringsområde. Konsekvenser på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-11. 40 s. ISBN 978-82-8138-963-2.

Larsen, B.H. 2019. Kartlegging av biologisk verdifull innmark på Ulsrud i Auggedalen, Vestre Gausdal. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N10, ISBN .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-10, ISBN 978-82-8138-962-5.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2019. Vernesupplement i Hordaland 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning notat 2019-06, 21 s . + vedlegg.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Vernesupplement i Oppland 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N9. 22 s.

Fjeldstad, H. 2019. Basiskartlegging av Synesvarden landskapsvernområde 2018 etter NiN2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2019-9, ISBN 978-82-8138-961-8.

Gaarder, G. 2019. Rendalen tømmerkai i Halsa. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N8, 13 s .

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2019. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-8, ISBN 978-82-8138-960-1.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Fuktskog i Oppland innspill til aktuelle kartleggingsområder i 2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N7. 11 s.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midtaune, K. & Nygård, M. 2019. Basiskartlegging i Oppland i 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-7. ISBN 978-82-8138-959-5.

Steinsvåg, K. M. F. & Larsen, B. H. 2019. Vigdalen landskapsvernområdet. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-958-8.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2019. Vernesupplement i Sogn og Fjordane 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N5, 26 s + vedlegg.

Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i 8 verneområder i Telemark i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, 46 s. ISBN 978-82-8138-957-1.

Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Amundrud hagemark med styvingstrær i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N4. 9 s.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Midtaune, K. 2019. Basiskartlegging i Sogn og Fjordane 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-4, 43 s. ISBN 978-82-8138-956-4.

Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Øvre Våja naturbeitemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N3. 7 s.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., & Steinsvåg, K. M. F. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i Jærstrendene landskapsvernområde i Rogaland i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-3. 52 s. ISBN 978-82-8138-955-7

Gaarder, G. 2019. Vikan havn på Smøla. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N2, 21 s.

Lorentzen, M. N., Vatne, S., Gaarder, G. 2019. Drikkevannskilde i Heim kommune for Eide kommunale vannverk. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-954-0.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i Båstadveien 68, Asker kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N1.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-1, ISBN 978-82-8138-953-3.

Jordal, J.B. & Kautmanova, I. 2019. Clavaria zollingeri. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70402563A70402575. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70402563A70402575.en.

Jordal, J.B. 2019. Cuphophyllus canescens. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321031A147934053.  http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147321031A147934053.en.

Jordal, J.B. 2019. Entoloma bloxamii. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147245319A147869057. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147245319A147869057.en.

Jordal, J.B. 2019. Entoloma excentricum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70417370A70417373.  http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70417370A70417373.en.

Jordal, J.B. 2019. Entoloma griseocyaneum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147278769A147874805. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147278769A147874805.en.

Jordal, J.B. 2019. Entoloma porphyrophaeum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147285942A147875649. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147285942A147875649.en.

Jordal, J.B. 2019. Geoglossum difforme. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147297001A148464802. Downloaded on 11 December 2019. [Assessment for Europe]

Jordal, J.B. 2019. Geoglossum difforme. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147297001A147906654.  http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147297001A147906654.en. [GLOBAL assessment]

Jordal, J.B. 2019. Hygrocybe splendidissima. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321990A147999041.  http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147321990A147999041.en.

Jordal, J.B. 2019. Gloioxanthomyces vitellinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147322131A148000964. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147322131A148000964.en.

Jordal, J.B. & Olariaga Ibarguren, I. 2019. Pseudotricholoma metapodium. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70401892A70401908. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70401892A70401908.en.

Jordal, J.B. 2019. Microglossum atropurpureum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147296771A147904382. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147296771A147904382.en.

Jordal, J.B. 2019. Trichoglossum walteri. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T113197460A113197543. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T113197460A113197543.en.

Jordal, J.B. 2019. Neohygrocybe nitrata. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321554A147971081. https://www.iucnredlist.org/species/147321554/147971081

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Ålbusberga (178/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N68. ISBN 978-82-345-0020-6.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Riksveg 35 Hokksund-Åmot og fylkesveg 287 Åmot-Haugsfoss, dokumentasjon tilleggsregistreringer 2017. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N43, ISBN 978-82-8138-952-6.

Tellnes, S., Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Forvaltningsrelevante, naturfaglige problemstillinger i Vangrøftdalen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-42, 19s. ISBN 978-82-8138-951-9.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i planområde for Melbylia hytteområde etappe 1 i Hurdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N40.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Møre og Romsdal 2018. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2018-N39. 31 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2018. Konsekvensutredning ny 420 kV kraftledning Blåfalli/Sauda Håvik/Gismarvik. Beskrivelser av verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N38, 11 s. + vedlegg.

Lorentzen, M.N. & Fjeldstad H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde i Håkavikvegen 10, Asker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N37, ISBN 978-82-8138-943-4.

Tellnes, S. 2018. Registrering av fremmedarter ved Birkelandskrysset, Bergen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N36, 9s. ISBN 978-82-8138-942-7.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold ved skistadion på Sagerud i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N35, ISBN 978-82-8138-941-0.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2018. Kartlegging av sårbare områder for fugl i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt i 2018. Unntatt offentlighet. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N34. 12 s.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med regulering av Bjerkekvartalet, Gnr 5/140 og 5/42 m.fl i Enebakk kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N33.

Tellnes, S. 2018. Skjøtselsplan for Trøenget, slåttemyr og slåttemark, Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N32, 26 s. ISBN 978-82-8138-940-3.

Lorentzen, M. & Gaarder, G. 2018. Naturmangfold ved Løykja skole, Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N31, 11 s.

Fjeldstad, H. 2018. Plan for tilbakeføring av naturinngrep Brådalsgutua 14, Gjerdrum Miljøfaglig Utredning notat 2018-N30.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Jordal, J. B. & Wangen, K. 2018. Basiskartlegging i Møre og Romsdal 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-30. 50 s. ISBN 978-82-8138-950-2.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i Bjørkemoen næringsområde og massemottak i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N29, ISBN 978-82-8138-939-7.

Gaarder, G., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2018. Naturtyper og naturverdier i Skjellådalen naturreservat i Trøndelag. Resultater etter naturtypekartlegging i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-29, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-949-6.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Erfaringer etter en feltkontroll sommeren 2018. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N28, 14 s.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2018. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i utvalgte verneområder i Trøndelag i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-28. ISBN 978-82-8138-948-9

Larsen, B.H. 2018. Reguleringsplan for Sagatangen i Gran kommune. Kartlegging av naturverdier og vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N27, ISBN 978-82-8138-938-0.

Gaarder, G., Breili, A., Hofton, T. H. & Vatne, S. 2018. Bevaring av hjelmragg Ramalina obtusata i Norge. Nasjonal status og resultater fra inventeringer i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-27, 48 s. ISBN 978-82-8138-947-2.

Steinsvåg, K. M. F., Elven, H. & Gaarder, G. 2018. Fv. 303 Seimsdalstunnelen i Årdal kommune. Kartlegging av naturtypar og artar. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N26, 29 s. + Vedlegg. ISBN 978-82-8138-937-3.

Tellnes, S., Larsen, B. H. & Midtaune, K. 2018. Basiskartlegging i Hedmark fylke 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-26, ISBN 978-82-8138-946-5.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold ved Sagerud i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N25.

Tellnes, S. & Steinsvåg, K.M.F. 2018. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-25, ISBN 978-82-8138-945-8.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med privat detaljregulering av Norderås førerhudskole gnr/bnr 41/1 i Ås kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N24.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Pilotfasen for 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. Feltundersøkelser i Nordland, Rogaland og Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-24, 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-936-6.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kommunedelplan for riksveg 35 Hokksund- Åmot og fylkesveg 287 Åmot Haugsfoss. Konsekvensutredning for tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-23, ISBN 978-82-8138-934-2.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med regulering av Carsten Ankers vei 30, 32A, 32B og 34 i Eidsvoll Miljøfaglig Utredning notat 2018-N23.

Wangen, K., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-22, 85 s. ISBN 978-82-8138-932-8.

Wangen, K. 2018. Skjøtselsplan for Varghaugen 1 og Varghaugen 3 i Prestgardselva naturreservat, slåttemyr, Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N22, ISBN 978-82-8138-935-9.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2018. Påvirkning av kjørespor til Jarbrufjell gård på naturverdier i Gåsvatna landskapsvernområde, Saltdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-21, 36 s. ISBN 978-82-8138-931-1.

Gaarder, G. 2018. Naturmangfold ved fiskesti langs Storelva på Meisingset, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N21, 11 s.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Sårbarhetsvurdering og naturtypekartlegging i Skjørlægda, Lomsdal-Visten nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-20, ISBN 978-82-8138-927-4.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i del av næringsområdet Ørn syd i Eidsvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N20.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Naturkartlegging i Holmvassdalen naturreservat. Kartlegging av myr- og våtmarksområder samt vurdering av barmarkskjøring. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-19, ISBN 978-82-8138-926-7.

Wangen, K. 2018. Kartlegging av ålegraseng i Korsbrekke naturreservat i Hellesylt, Stranda kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N19, ISBN 978-82-8138-933-5.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2018. Konsekvensanalyse på tema naturmangfold for Ydstines næringsområde i Stjørdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-18, 33 s. ISBN 978-82-8138-925-0.

Fjeldstad, H. 2018. Marmorvegen 2, Oslo kommune. Registreringer av trær bevaring og hogstforslag. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N18.

Steinsvåg, K. M. F. & Alvereng, P. 2018. Beitemarkssopp i UKL Skallan-Rå og Skárvággi/Skardalen. Kartlegging av verdifulle naturtyper i 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-17, ISBN 978-82-8138-924-3.

Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Løken, Førde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N17, 23 s.

Gaarder, G., Hofton, T. H. & Reiso, S. 2018. Frivillig vern av skog i Pasvik. Naturfaglige vurderinger av verneareal som ønskes frigitt. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-16, 56 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-923-6.

Wangen, K. 2018. Registreringer av slåttemyrer i Prestgardselva naturreservat, Surnadal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N16, 28 s. ISBN 978-82-8138-930-4.

Wangen, K., Langmo, S.H.L. & Olsen, O. 2018. Naturmangfold i Hemne kommune. Kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper og vurdering av kunnskapsgrunnlaget. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-15, 192 s. ISBN 978-82-8138-922-9.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Tellnes, S. 2018. Vurdering av sårbarhet for vegetasjon. Erfaringer med bruk av Eide m.fl. (2015) sin metodikk. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N15. 6 s.

Tellnes, S. & Larsen, B.H. 2018. Basiskartlegging i østre del av Sølen landskapsvernområde. Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.1-metodikk Miljøfaglig Utredning rapport 2018-14, 13 s. ISBN 978-82-8138-920-5.

Steinsvåg, K. M. F. 2018. Kystlynghei på Hatten, Sture og Hopøy i Øygarden kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N14, 10 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-928-1.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter ved Rygga bru, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N13

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian: Vettan naturbeitemark i Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-13, 11 s. ISBN 978-82-8138-919-9.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på Elvetangen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N12

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian nord, kystlynghei, Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-12, 36 s. ISBN 978-82-8138-918-2.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på Elvetangen avkjørselsområde, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N11

Lorentzen, M. N., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2018. Basiskartlegging i Hedmark 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-11. 39 s. ISBN 978-82-8138-917-5.

Steinsvåg, K. M. F., Blindheim, T., Gaarder, G., Høitomt, T., Ihlen, P. G. & Langhelle, M. L. 2018. Naturfaglige registreringer i kystfuruskog. Sammenstilling av kartleggingsresultater 2012 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-10, 111 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-916-8.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på Tumyrhaugen, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N10

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i forbindelse med ny reguleringsplan ved Li, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N9.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H. & Høitomt, G. 2018. Basiskartlegging i Oppland i 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN 2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-9, ISBN 978-82-8138-915-1.

Larsen, B. H. 2018. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa fra februar til desember 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-8, ISBN 978-82-8138-914-4.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter ifm utbygging ved Sylling, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N8.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Naturtypekartlegging på Inntian i Frøya kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-7. 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-913-7.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på tomt Gnr/bnr 14/875 i Kvernstuveien i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N7.

Larsen, B. H. & Høitomt, G. 2018. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-6, ISBN 978-82-8138-912-0.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter ifm ny reguleringsplan Bjertnes, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N6.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på gnr/bnr 15/55 og 15/56 på Tumyrhaugen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N5.

Alvereng, P. & Hanssen, U. 2017. Basiskartlegging i Nordland 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-4, ISBN 978-82-8138-911-3.

Larsen, B. H. 2018. Tolga kraftverk. Konsekvenser for naturmangfold av overløpsterskel i stedet for lukedam. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N4. 5 s.

Larsen, B.H. 2018. Brekstadbukta i Ørland kommune funksjoner for fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-3, ISBN 978-82-8138-910-6.

Fjeldstad, H. 2018. Vurdering av naturmangfold i massedeponi på Ulleråsen i Rælingen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N3.

Larsen, B.H. 2018. Skjøtselsplan for Slåttland slåttemark og høstingsskog i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N2, ISBN 978-82-8138-907-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-2, ISBN 978-82-8138-909-0.

Gaarder, G. & Hofton, T. H. 2018. Hjelmragg Ramalina obtusata i Nordåa/Søråa i Ringebu kommune. Miljøfaglig Utredning, notat 2018-N1. 8 s.

Larsen, B. H. 2018. Naturverdier for lokalitet Jøvika og Tønnerud, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. Biofokus.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planer om utbygging på Tumyrhaugen, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N44 .

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold ved Rygga bru i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N43.

Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Nedre Ulverud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-42, ISBN 978-82-8138-905-2.

Larsen, B.H. 2017. Nye alternativer for Regionhavn Orkanger. Konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2017-41, ISBN 978-82-8138-903-8.

Larsen, B.H. 2017. Nytt høydebasseng på Starum i Østre Toten. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N40, ISBN 978-82-8138-902-1.

Fjeldstad, H. 2017. Vurdering av erosjonssikring for flommarksskog langs Jeksla på Smedstua i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N39

Gaarder, G. 2017. Håkkåshaugen i Tingvoll. Naturmangfold i planlagt steinbrudd. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N38, 11 s.

Steinsvåg, K.M.F., & Tellnes, S. 2017. E39 Lyngdal-Sandnes. Undersøkelse av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2017-N37, 48.s. ISBN 978-82-8138-900-7.

Alvereng, P., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2017. Undersøkelse av naturfaglige verdier i forbindelse med søknader om planting av lutzgran på lokaliteter i kommunene Sortland, Lødingen og Leirfjord. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N36.

Larsen, B.H. 2017. Boligområde D2 på Grua i Lunner kommune. Kartlegging og utredning etter naturmangfoldloven. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N35, ISBN 978-82-8138-897-0.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med regulering av område 16 i Gardermoen næringspark, Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N34.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planer om barnehage på Gnr/Bnr 15/55 og 15/56 på Tumyrhaugen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N33.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av rødliste- og svartelistearter i planområdet til nytt helsehus i Nittedal. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N32.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold ved Sylling i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N31.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Li i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N30.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold på tomt Gnr/bnr 14/875 i Kvernstuveien i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N29.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i og omkring Mysutjenn og Slettemoen, Krødsherad kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N28.

Fjeldstad, H. 2017. Grorudhagen i Bærum. Notat angående tiltak for bekjempelse av svartelistearter. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N27.

Wangen, K. 2017. Hyttefelt ved Stølen i Oppdal kommune - vurdering av konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N27, 13 s.

Wangen, K., Tellnes, S., & Larsen, B. H. 2017. Basiskartlegging i Sør-Trøndelag 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk Miljøfaglig Utredning rapport 2017-27, 48 s. ISBN 978-82-8138-906-9.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Bjertnes i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N26 .

Gaarder, G., Tellnes, S. & Vatne, S. 2017. Naturtypekartlegging ved Melhus sentrum i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-26. 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-901-4.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med Elvetangen avkjørselsområde i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N25.

Gaarder, G., Langmo, S. H. L. & Larsen, B. H. 2017. Supplerende naturtypekartlegging i Ørland kommune i 2017, samt botaniske undersøkelser ved Grandefjæra og av Rusasetvatnet. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-25, ISBN 978-82-8138-899-4.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen i Rælingen kommune: Tilleggsvurdering av inngrep i ravine øst for Rv120 Miljøfaglig Utredning notat 2017-N24.

Hanssen, U. & Fjeldstad, H. 2017. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i 14 verneområder i Agder i 2017. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-24, ISBN 978-82-8138-898-7

Larsen, B.H. 2017. Tårud i Nord-Fron. Naturverdier i foreslått oppdyrkingsområde. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N23. 7 s.

Wangen, K., & Bjurstedt, C.S. 2017. Utkast til forvaltningsplan for Mardalen naturreservat i Nesset kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-23, 65 s. ISBN 978-82-8138-896-3.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Haugerud i Nannestad kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N22, ISBN 978-82-8138-891-8.

Gaarder, G., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Wangen, K. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Uttesting av metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-22, 108 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-895-6.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Maura i Nannestad kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N21, ISBN 978-82-8138-890-1.

Gaarder, G. 2017. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2017 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-21, 34 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-894-9.

Gaarder, G. 2017. Nerhol på Lønset i Oppdal. Naturmangfold knyttet til MiS-figur. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N20, 10 s.

Fjeldstad, H. 2017. Områdeplan for Elvetangen. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2017-20, ISBN 978-82-8138-893-2.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt utbyggingsområde ved Fjerdingby i Rælingen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N19.

Gaarder, G., Mundhjeld, E. & Tellnes, S. 2017. Fylkesveg 722 Veslebygda - Flo i Stryn. Konsekvensutredning for naturmangfold av reguleringsplan med skredsikring. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-19, 72 s. ISBN 978-82-8138-892-5.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Vatne, S. & Wangen, K. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Sør-Trøndelag 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-18, 44 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-886-4.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Olberg- Kroken i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N18.

Gaarder, G., Appelgren, L., Hanssen, U., Høitomt, T., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-17, ISBN 978-82-8138-884-0.

Steinsvåg, K. M. F. & Gaarder, G. 2017. Lønningsneset i Bømmelhamn, Bømlo kommune. Kartlegging av naturtyper og arter. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N17, 18 s. ISBN 978-82-8138-889-5.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt næringsområde på Smedstua i Sørum kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N16, ISBN .

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-15, ISBN 978-82-8138-881-9.

Gaarder, G., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Naturbeitemarker i Leksvik kommune. Naturverdier og nye lokaliteter funnet i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N15. 30 s.

Hanssen, U., Gaarder, G., Alvereng, P. 2016. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Grane kommune i Nordland fylke 2016. Miljøfaglig Utredning, staturrapport 2017-14. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-878-9

Larsen, B.H. 2017. E6 Kvam-Sjoa. Omlegging av skogsbilveg mellom Sjoa sentrum og Dalum. Naturverdier og avbøtende tiltak. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N14, ISBN 978-82-8138-888-8.

Gaarder, G. 2017. Områderegulering Geiranger sentrum. Konsekvensutredning på tema naturmangfold for terrestriske miljøer. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-13, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-877-2.

Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Tollolenget slåttemark i Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N13, ISBN 978-82-8138-887-1.

Gaarder, G., Haugan, R. & Langmo, S. H. L. 2017. Naturmangfold på Storfosna og Kråkvåg i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-12, 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-876-5.

Gaarder, G. 2017. Naturverdier mellom Svarstad og Sindre i Hornindal og Stryn kommuner. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N12, 14 s.

Alvereng, P., Gaarder, G., Hanssen, U., Fjeldstad, H., Tellnes, S., Sundsdal, K. & Arnesen, G. 2017. Basiskartlegging i Nord-Trøndelag 2016. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-11, ISBN 978-82-8138-875-8.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2017. Skjøtselsplan for Hoem, slåttemark, Nesset kommue, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N11. 10 s.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland, Troms og Nord-Trøndelag 2016. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-10, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-874-1.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2017. Skjøtselsplan for Geitreiten, naturbeitemark, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N10. 9 s.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Vilkårsrevisjon av Guolasjohka i Kåfjord kommune. Utredning på tema biologisk mangfold og elva som kulturell møteplass. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-9, ISBN 978-82-8138-873-4.

Steinsvåg, K. M. F. 2017. Børilden, Beinsholmen og Storestonga. Kartlegging av kystlynghei på utvalde øyar i Austrheim kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N9, 16 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-882-6.

Gaarder, G. 2017. Naturmangfold på Tvibyrgje, Askvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-8. 43 s. ISBN 978-82-8138-871-0.

Larsen, B.H. 2017. Vannfugl i Vorma og Andelva. Forekomst og sårbarhet for jernbaneutbygging. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N8, ISBN 978-82-8138-880-2.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2017. Overvåking av vannfugl og vannvegetasjon tilknyttet heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008 til 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-7, ISBN 978-82-8138-870-3.

Gaarder, G. 2017. Naturverdier på sørsiden av Simlebotn i Nærøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N7. 20 s.

Wangen, K. 2017. Utbygging av Fagerlia vgs. Virkninger på naturverdier knyttet til trær. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-6. 44 s. ISBN 978-82-8138-869-7.

Larsen, B.H. 2017. Naturtypelokaliteter kartlagt i Os og Tynset kommuner i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N6, ISBN 978-82-8138-879-6.

Larsen, B.H., Høitomt, G. & Midteng, R. 2017. Kvalitetsheving av skoglokaliteter i Oppland resultater fra kartlegging I 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-5, ISBN 978-82-8138-868-0.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2017. Rv 35 Hokksund- Åmot. Verdivurdering av naturtypelokaliteter etter utkast til ny håndbok V712 Miljøfaglig Utredning notat 2017-N5, ISBN .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2017. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-4, ISBN 978-82-8138-865-9.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde (B39, B40 og B131) på Gystad i Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N4.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Langmo, S. H. L., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Utvikling av metodikk for naturfaglige registreringer i skog - deloppdrag Vestlandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-3. ISBN 978-82-8138-866-6.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde (B130) på Ekornrud i Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N3.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Altervatn naturreservat i Dønna kommune. Naturtypekartlegging basert på NiN2.0, inkludert anbefalinger om skjøtsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-2, ISBN 978-82-8138-862-8.

Steinsvåg, K. M. F. 2017. Eik i Lindås kommune. Kartlegging av gammal eik i utvalde område. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N2, 25 s. ISBN 978-82-8138-863-5.

Vatne, S. & Gaarder, G. 2017. Naturtypekartlegging på Fremo i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-1. 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-861-1.

Gaarder, G. 2017. Goarahat - Sandvikhalvøya. Vurdering av behov for nye biologiske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N1.

Larsen, B. H., Jordal, J. B. & Lundberg, A. 2017. Status for kystblåstjerne Tractema verna i Norge. Blyttia 75 (1): 8-31.

Wangen, K. 2016. Måslia naturreservat - Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen Miljøfaglig Utredning notat 2016-N57. 8 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Ytre Sandvikodden, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N56.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Suovdi, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N55.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat - midtre lokalitet, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N54.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - Tømmernes, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N53.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Anopset nordøst, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N52.

Fjeldstad, H. 2016. Nittedal- tilrettelegging av naturtypedata for Naturbase Miljøfaglig Utredning notat 2016-N51.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Hellelykkja slåttemark i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N49, ISBN 978-82-8138-860-4.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2016. Reinventering av skruehavgras (Ruppia cirrhosa) i Gløsvågen naturreservat, Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N48. 10 s.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planlagt gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll i Gjerdrum og Skedsmo kommuner. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N47.

Larsen, B.H. 2016. Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N46, ISBN 978-82-8138-858-1.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Øvre Bergseng slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N45, ISBN 978-82-8138-856-7.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Brunsberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N44, ISBN 978-82-8138-855-0.

Larsen, B.H. 2016. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Notat 2016-N43, ISBN 978-82-8138-853-6.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. og Larsen, B.H. 2016. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for innlegging i Naturbase 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N42. 26 s.

Larsen, B.H. 2016. Verdifulle kulturlandskapslokaliteter på Roverud gård i Lillehammer. Miljøfaglig Utredning Notat 2016-N41. 10 s.

Larsen, B.H. 2016. Verdifulle kulturlandskapslokaliteter på Berg i Vestre Gausdal. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N40. 10 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Utvalgte områder i Møysalen landskapsvernområde. Naturtypebeskrivelser, landskapsvurderinger og skjøtselsplaner for to områder i Lonkanfjorden i Hadsel kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N39, ISBN 978-82-8138-848-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Rapliås slåttemarker, Hemnes kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N38, ISBN 978-82-8138-846-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sandværet naturbeitemark og kystlynghei, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N37, ISBN 978-82-8138-845-1.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sjonøyene kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N36, ISBN 978-82-8138-844-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kveitan og Øyvollen kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N35, ISBN 978-82-8138-843-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Myklebostad naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N34, ISBN 978-82-8138-842-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Hanekammen naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N33, ISBN 978-82-8138-841-3.

Fjeldstad, H. 2016. Boligutbygging på Fjerdingby, konsekvensvurdering naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2016-33, ISBN 978-82-8138-859-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Karlsøya kystlynghei, Bodø kommune, Nordland fylke Miljøfaglig Utredning notat 2016-N32, ISBN 978-82-8138-840-6.

Steinsvåg, K. M. F. 2016. E39 Lyngdal - Sandnes. Undersøkelse av beitemarksopp. Miljøfaglig Utredning notat 2016-31N, 29 s. ISBN 978-82-8138-839-0.

Larsen, B.H. 2016. Kartlegging av rødlistearter og vurderinger av skjøtselstiltak i Frydalen landskapsvernområde i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N30, ISBN 978-82-8138-838-3.

Larsen, B.H. 2016. Pipeløk i Oppland status og forvaltning 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-30, ISBN 978-82-8138-851-2.

Larsen, B.H. 2016. Kartlegging av naturmangfold tilknyttet planlagte og omsøkte tiltak i Kjurrudalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N29, ISBN 978-82-8138-837-6.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2016. Haukdalsmyra Næringsområde. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-29, ISBN 978-82-8138-850-5.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2016. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning notat 2016-28.

Fjeldstad, H. & Langelo, G.F. 2016. Sykkelekspressveg Drammen-Mjøndalen, registreringer av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-28, ISBN 978-82-8138-849-9.

Gaarder, G. 2016. Småkraftverk i Mellomdalselva i Tromsø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-27, 31 s. ISBN 978-82-8138-836-9.

Gaarder, G. 2016. Pusleplanter på Vikaleirane ved Stryn sentrum, Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N27. 10 s.

Alvereng, P. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensutredning på tema jordvern og skogbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-26, ISBN 978-82-8138-835-2.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde (B 128) på Ekornrud i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N26.

Alvereng, P. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-25, ISBN 978-82-8138-834-5.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Ulleråsen i Rælingen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2016-N25, ISBN .

Fjeldstad, H. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2016-24, ISBN 978-82-8138-833-8.

Gaarder, G. 2016. Dyrshaugen næringsområde i Førde kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N24. 15 s.

Gaarder G. & Tellnes, S. 2016. Naturtypekartlegging ved Langeset i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2016-23. 24 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H. 2016. Registreringer av naturmangfold i Thorleif Haugs vei 6 og 8 i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N23

Gaarder, G. & Tellnes, S. 2016. Oppheim og Vetlevika i Stryn kommune vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-22, 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-831-4.

Fjeldstad, H. 2016. Skjønnhaugtunet ved Ask i Gjerdrum kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N22.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen i Rælingen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-21, ISBN 978-82-8138-830-7.

Gaarder, G. & Roth, S. 2016. Lyklingvatnet i Bømlo kommune. Vurdering av verdier for naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N21. 27 s.

Flynn, K. M. 2016. Naturmangfold i Hordnesskogen i Fana, Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-20, ISBN 978-82-8138-828-4.

Larsen, B.H. 2016. Verdivurdering av slåttemark på Tandberg i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N20, ISBN 978-82-8138-829-1.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Beite- og skjøtselsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya, utvalgt kulturlandskap i Finnmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-19, ISBN 978-82-8138-826-0.

Larsen, B.H. 2016. Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron. Konsekvenser for naturmangfold av foreslått omregulering og utvidelse. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N19, ISBN 978-82-8138-827-7.

Larsen, B.H., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Tellnes, S.B. 2016. Regionhavn Orkanger - konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-18, ISBN 978-82-8138-825-3.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Algarheim i Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2016-N18.

Gaarder, G., Bendiksen, E., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kalkskog i Rogaland og Sør-Trøndelag i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-17, ISBN 978-82-8138-824-6.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Storebukt nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N17.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-16, ISBN 978-82-8138-823-9.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Satnjaluokta vest, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N16.

Larsen, B.H. & Enzensberger, T. 2016. Kvalitetssikring og kartlegging av naturtyper i Vestre Slidre kommune i 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-15, ISBN 978-82-8138-822-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N15.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planlagt avløpsledning ved Snippen i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N15.

Gaarder, G. & Høitomt, G. 2016. Reguleringsplan for E16 Nærøydalen. Konsekvensutredning på tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-14. 69 s. ISBN 978-82-8138-821-5.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - enger på sørsiden av bukta, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N14.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2016. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-13, ISBN 978-82-8138-820-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Indre Sandvik nord, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N13.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2016. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-12, ISBN 978-82-8138-819-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat slåtteeng i øst, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N12.

Larsen, B.H. & Alvereng, P. 2016. Risøysundet naturreservat i Andøy kommmune. Skjøtselsanbefalinger med bakgrunn i naturtypekartlegging etter NiN 2.0 i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-11, ISBN 978-82-8138-815-4.

Fjeldstad, H. 2016. Etablering av park i bekkedal ved Fjellhamar kirke Miljøfaglig Utredning notat 2016-N11.

Larsen, B.H. 2016. Naturverdier i tilknytning til planlagte Kongslihaugen fjelluttak i Nord-Fron kommune. Oppdatert rapport etter kartlegging av rovfugl i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-10, ISBN 978-82-8138-814-7.

Fjeldstad, H. 2016. Ask sentrum kartlegging av naturtyper i forbindelse med områdereguleringsplan Miljøfaglig Utredning notat 2016-N10.

Wangen, K., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-9. 32 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-812-3.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Raigobakti, åpen kalkmark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N9.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2016. Naturmangfald i Askøy kommune. Kartlegging av naturtypar i 2014 og 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-8, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-811-6.

Gaarder, G. 2016. Snertvika hyttefelt i Verran. Vurdering av virkninger på naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N8.

Larsen, B. H., Anonby, J., Flynn, K. M. & Sandvik, A. 2016. Kartlegging og overvåking av kystblåstjerne på Værlandet og Bulandet i Askvoll kommune i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-7, ISBN 978-82-8138-810-9.

Fjeldstad, H. 2016. Skogvegen, Gjerdrum kommune. Registreringer av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N7.

Larsen, B. H., Bendiksen, E., Brandrud, T. E., Gaarder, G., Høitomt, G. & Midteng, R. 2016. Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-6, ISBN 978-82-8138-808-6.

Larsen, B.H. 2016. Utkast til skjøtselsplan for del av Fåvang naturreservat. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N6, ISBN 978-82-8138-816-1.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Jordal, J. B. 2016. Kartlegging av naturtyper i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke i 2007. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-5. 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-807-9.

Fjeldstad, H. 2016. Marmorvegen 2, Oslo kommune. Registreringer av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2016-N5.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2016. Kulturmark i Vestvågøy og Steigen kommuner. Kartlegging av verdifulle naturtyper i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-4, ISBN 978-82-8138-806-2.

Larsen, B.H. 2016. Utvidelse av Lygna Pukkverk. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N4, ISBN 978-82-8138-813-0.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsnotat for Veslefjell i Espedalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N3.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Fattig boreonemoral regnskog og andre naturtyper påvist i Hordaland 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-3. 35 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-805-5.

Fjeldstad, H. 2016. Registreringer av naturmangfold i planlagt hytteområde ved Sagstusjøen i Nes kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N2.

Gaarder, G. 2016. Naturtypekartlegging i Vindøldalen og Gammelseterdalen, Trollheimen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-2. ISBN 978-82-8138-804-8.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Thunemyra slåttemyr i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N1.

Gaarder, G. 2016. Supplerende naturtypekartlegging i Nesna kommune i Nordland fylke i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-1. 23 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-803-1.

Larsen, B. H. 2016. InterCity Dovrebanen. KU fagrapport naturmangfold. Jernbaneverket. Rapport. 189 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. 2016. InterCity Dovrebanen. KU fagrapport naturmangfold: Notat naturtypebeskrivelser. Jernbaneverket. Rapport. 112 s.

Larsen, B.H. 2015. Sandehorten og Vistehorten naturreservater i Vågå kommune - naturverdier og skjøtselsanbefalinger. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-35, ISBN 978-82-8138-797-3.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Flynn K. M. 2015. Naturtyper i 18 verneområder i Hordaland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2015. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-34. 978-82-8138-796-6

Larsen, B.H. 2015. Supplerende naturtypekartlegging og beitebruksvurdering i Hjerkinn skytefelt i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-33, ISBN 978-82-8138-791-1.

Gaarder G. & Wergeland Krog, O. 2015. Områderegulering for Horvnes, Alstahaug. Konsekvensutredning på tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-32, ISBN 978-82-8138-788-1.

Melby, M.W. & Alvereng, P. 2015. Småkraftverk i Langsetelva, Nesna kommune. Vurdering av konsekvenser for landskap og kulturminner. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-31, ISBN 978-82-8138-786-7.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Langelo G.F. & Larsen, B.H. 2015. Riksveg 35 Hokksund- Åmot, registreringer naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-30, ISBN 978-82-8138-785-0.

Gaarder, G. 2015. Langset kraftverk i Nesna kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-29.

Gaarder, G. 2015. Furevågen byggefelt i Fjaler kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N29. 15 s.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2015. Kjønnås kraftverk i Ringebu kommune. Virkninger for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-28, ISBN 978-82-8138-783-6.

Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Nordtangen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N28, ISBN 978-82-8138-801-7.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Gildeskål kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-27, ISBN 978-82-8138-780-5. 40 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H. 2015. Kartlegging av naturmangfold i området Grorud gård i Bærum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N27, ISBN 978-82-8138-800-0.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Bodø kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-26, ISBN 978-82-8138-779-9. 45 s. + vedlegg.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2015. Konsekvensutredning Rv 70 Meisingset-Saghøgda, Tingvoll. Supplerende kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N26. 13 s.

Alvereng, P. 2015. Planer om mer vann og økt produksjon i Skibotn og Lavka kraftverk i Storfjord kommune. Konsekvensutredning på tema reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-25, ISBN 978-82-8138-776-8.

Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Brunsbergenga slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N25, ISBN 978-82-8138-799-7.

Gaarder, G. 2015. Kartlegging og verdsetting av naturtyper. Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for revisjon av DN-Håndbok 13-1999. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-24, ISBN 978-82-8138-775-1.

Fjeldstad, H. 2015. Kartlegging av naturmangfold området Sydskogen/Torbjørnsrød i Moss kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N24, ISBN 978-82-8138-798-0.

Gaarder, G., Blindheim, T., Fjeldstad, H., Hofton, T. H., Høitomt T., Ihlen, P. G. & Langmo, S. H. L. 2015. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland og Hordaland i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-23. 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-774-4.

Larsen, B.H. 2015. Naturverdier og artsmangfold på slåttemyrer og i et foreslått dyrkingsområde i Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N23, ISBN 978-82-8138-795-9.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Namdalseid kommune i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-22, ISBN 978-82-8138-773-7.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i Ullveien 12 i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N22.

Gaarder, G. & Høitomt, T. 2015. Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-21, ISBN 978-82-8138-772-0.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2015. Naturtypekartlegging i Hemne kommune i 2015. Supplerende kartlegging med særlig vekt på området mellom Rovatnet og E39. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N21.

Fjeldstad, H., Hanssen, U.,Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2015. Oppdatering og supplerende naturtypekartlegging i Verran kommune i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2015-20, ISBN 978-82-8138-770-6.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Planting av lutzgran i Holdal/Liland i Vestvågøy. Undersøkelse av naturfaglige verdier. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N20.

Fjeldstad, H. 2015. Garderveien 152 i fet kommune, Naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2015-N19, ISBN 978-82-8138-794-2.

Gaarder, G. 2015. Småkraftverk i Liveltelva i Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-18. ISBN 978-82-8138-768-3

Fjeldstad, H. & Langelo G.F. 2015. E134 Morgedal-Høydalsmo. Naturmangfold i deponiområder Miljøfaglig Utredning notat 2015-N18, ISBN 978-82-8138-793-5.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2015. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-17, ISBN 978-82-8138-767-6.

Hanssen, U. 2015. Skotten Nikolaijordet boligfelt gnr. 83 bnr.36 i Fræna kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N17. 24 s.

Larsen, B.H. 2015. Naturtypelokaliteter på Hadeland og Toten tilrettelagt for innlegging i Naturbase. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-16, ISBN 978-82-8138-766-9.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Detaljreguleringsplan for Tyttebærvika industriområde. Vurdering av virkning på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N16.

Larsen, B.H., Enzensberger, T. & Høitomt, G. 2015. Kartlegging av slåttemark og slåttemyr i Øvre Valdres i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-15, ISBN 978-82-8138-765-2.

Larsen, B.H. 2015. Tilslamming av bekker og myrer ved Ukstjønnet i Øyer. Plan for restaurering og tilbakeføring tilknyttet utbygging av snøproduksjonsanlegg. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N15, ISBN 978-82-8138-792-8.

Hanssen, U. & Fjeldstad, H. 2015. Naturtyper i 28 verneområder i Vest-Agder. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-14, ISBN 978-82-8138-764-5.

Olsen, O. & Gaarder, G. 2015. Regulering av B33 Stokksund i Tjørvåg, Herøy kommune. Konsekvenser for fugl, flora og naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2015:N14. 20 s.

Larsen, B.H. 2015. Huldrestarr i Norge oppdatert rapport etter nye kartlegginger i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-13, ISBN 978-82-8138-763-8.

Larsen, B.H. 2015. Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for Stange næringspark.

Miljøfaglig Utredning notat 2015-N13, ISBN 978-82-8138-782-9.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Kartlegging av nordlandsglattkrans Tolypella normaniana i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-12: 1-47, ISBN 978-82-8138-762-1.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i planlagt boligområde på Kastelåsen i Eidsvoll kommune Miljøfaglig Utredning notat 2015-N12.

Melby, M. W., Alvereng, P. & Flynn, K. M. 2015. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-11, ISBN 978-82-8138-761-4.

Larsen, B.H. 2015. Kartlegging av bittergrønn (EN) på Bergermoen i Jevnaker kommune. Konsekvenser av igjenfylling av dødisgrop med forekomst av arten. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N11, ISBN 978-82-8138-781-2.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2014. Naturtyper i 36 verneområder i Møre og Romsdal. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-10. 978-82-8138-760-7

Larsen, B.H. 2015. Hanekleiva Pukkverk i Sande kommune. Naturverdier og konsekvenser av foreslått utvidelse. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N10, ISBN 978-82-8138-778-2.

Alvereng, P. 2015. Planer om mer vann og økt produksjon i Skibotn og Lavka kraftverk i Storfjord kommune. Konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-9, ISBN 978-82-8138-759-1.

Larsen, B.H. 2015. Rustmoen i Nord-Fron kommune. Naturverdier og konsekvenser av foreslått reguleringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N9, ISBN 978-82-8138-777-5.

Gaarder, G. 2015. Utviklingsprosjekter - vannkraft i Skibotn, Storfjord kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-8. 92 s. ISBN 978-82-8138-758-4.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold ved planlagt vegomlegging på Nystrandvegen i Porsgrunn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N8.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2015. Ansvarsnaturtyper og ansvarsarter for Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-7, ISBN 978-82-8138-757-7.

Gaarder, G. 2015. Verma klatrepark i Rauma kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N7.

Larsen, B.H. 2015. Evaluering av skjøtselstiltak i Grimsdalen. Resultater fra analyse av prøveflater og botaniske undersøkelser i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-6, ISBN 978-82-8138-756-0.

Larsen, B.H. 2015. Utkast til skjøtselsplan for Løa hennar Rangli slåtte- og beitemyr i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N6.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2015. Kartlegging av utvalgte rødlistearter i Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder i 2013 og 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-5, ISBN 978-82-8138-755-3.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2015. Skjøtselsplan for Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N5. 18 s.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2015. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-4, ISBN 978-82-8138-754-6.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i planlagt område for boliger ved Bilitt i Frogn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N4.

Melby, M. W. 2015. Utviklingsprosjekter-vannkraft i Skibotn, Storfjord kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning på tema Landskap og inngrepsfrie naturområder (INON). Miljøfaglig Utredning rapport 2015-3, ISBN 978-82-8138-753-9.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i planlagt område for nærings- og boligområde ved Lillebaug gartneri i Rygge kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N3.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Surnadal kommune 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-2: 1-31 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-752-2.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Sunndal kommune 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N2. 19 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland og Troms 2014. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-1: 1-23 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-751-5.

Larsen, B.H. 2015. Kjønnås kraftverk i Ringebu kommune. Naturverdier og foreløpig vurdering av konsekvenser. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N1.

Larsen, B.H. 2014. Lonan/Skeismyra i Gausdal. Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N43, ISBN 978-82-8138-771-3.

Gaarder, G. & Langmo, S. H. L. 2014. Naturtypekartlegging i Hemne kommune. Supplerende kartlegging i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N43. 25 s.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold i planlagt område for massedeponi på Eikeberg i Aurskog Høland kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N42, ISBN 978-82-8138-750-8.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Nesset kommune 2012. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N41.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturverdier i foreslåtte utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel for Sel kommune i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-41, ISBN 978-82-8138-749-2.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Ulmo slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N40, ISBN 978-82-8138-748-5.

Melby, M. W. & Flynn, K. M. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-40, ISBN 978-82-8138-747-8.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Sygard Synstnes-sætre slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-39, ISBN 978-82-8138-744-7.

Melby, M. W. & Flynn, K. M. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-39, ISBN 978-82-8138-746-1.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturtypekartlegging i området Gorset-Hovden-Vangslia i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-38, ISBN 978-82-8138-741-6.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-38, ISBN 978-82-8138-743-0.

Alvereng, P. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-37, ISBN 978-82-8138-739-3.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-37, ISBN 978-82-8138-742-3.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lofthus, Ø., Viddal Vartdal, I. & Wold, O. 2014. Kartlegging av artsrike vegkanter i Østfold, Akershus og Oppland i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-36, ISBN 978-82-8138-740-9.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Valsøyneset naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N36. 13 s.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-35, 88 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-737-9.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Vestsida naturbeitemark og kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N35. 22 s.

Larsen, B.H. 2014. Naturverdier i planområdet for Lygna skisenter i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-34, ISBN 978-82-8138-735-5.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Haugen kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N34. 15 s.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2014. Naturverdier i planområdet for områdeplan Furutangen i Nordre Osen, Åmot kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-33, ISBN 978-82-8138-730-0.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Brandhaugen naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N33. 17 s.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Biologisk mangfald i Sogndal kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-32, ISBN 978-82-8138-727-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Kvalitetssikring av vegkantkartlegging i Sør- og Midt-Norge i 2014. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N32, ISBN 978-82-8138-736-2.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturverdier i tilknytning til planlagte Kongslihaugen fjelluttak i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-31, ISBN 978-82-8138-725-6.

Gaarder, G. 2014. Gjuvsgrendi kraftverk. Vurdering av konsekvens for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-31. 9 s.

Holtan, D. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Nesna kommune. MIljøfaglig Utredning, rapport 2014-30. ISBN 978-82-8138-723-2

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Miljødirektoratets veileder for naturtypekartlegging. Notat om bruken av verdiparametere i faktaarkene og samsvar med NiN. Miljøfaglig Utredning notat 2014-30, 13 s. ISBN 978-82-8138-733-1.

Melby, M. W. 2014. Hjerkinn skytefelt etter naturrestaurering. Landskapsevaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-29, ISBN 978-82-8138-722-5.

Larsen, B.H. 2014. Kartlegging av biologisk verdifull innmark i Gausdal kommune i 2014. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N29, ISBN 978-82-8138-732-4.

Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2014. Naturverdier i planområdet for reguleringsplan for Follheim i Alvdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-28, ISBN 978-82-8138-721-8.

Fjeldstad, H. 2014. Kartlegging av naturmangfold på planlagt parkeringsplass ved Veståsen skole i Gjerdrum Miljøfaglig Utredning notat 28, ISBN .

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Naturmangfald i Radøy kommune. Kartlegging av naturtypar i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-27, 40 s + vedlegg. ISBN 978-82-8138-720-1.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Bjørksætrin i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N27, ISBN 978-82-8138-729-4.

Alvereng, P. & Melby, M. W. 2014. Småkraftverk i Gjerdeelva i Lyngen kommune. Vurdering av konsekvenser for tema landskap og tema reindrift. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-26, ISBN 978-82-8138-718-8.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Hammarkleivsætra sør 1 i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N26, ISBN 978-82-8138-728-7.

Melby, M. W. 2014. Ylja kraftverk. Tilleggsoverføring fra Leineåne. Vang kommune, Oppland fylke. Konsekvensutredning på temaene landskap, nærmiljø og friluftsliv, reiseliv og reindrift. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-25, ISBN 978-82-8138-714-0.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N25, ISBN 978-82-8138-726-3.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Hemnes kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-24: 1-33 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-713-3

Gaarder, G. 2014. Vinddøldalen i Trollheimen landskapsvernområde. Vurdering av naturverdier, spesielt knyttet til gammelskog. Miljøfaglig Utredning notat 2014:24. 19 s.

Larsen, B.H. 2014. Vindflomyrene naturreservat faggrunnlag for forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-23, ISBN 978-82-8138-712-6.

Gaarder, G. 2014. Hatta i Nord-Fron. Virkninger på naturmangfold av anleggsveg. Miljøfaglig Utredning notat 2014:23. 26 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Ylja kraftverk i Vang kommune. Konsekvenser for naturmangfoldet av tilleggsoverføring fra Leineånes nedbørfelt. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-22, ISBN 978-82-8138-711-9.

Flynn, K. M. 2014. Reguleringsplan for Conrad Mohrs veg i Bergen kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-22, 21 s. ISBN 978-82-8138-724-9.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Kartlegging av naturtyper i potensielle utbyggingsområder i Nittedal i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2014-21, ISBN 978-82-8138-710-2.

Larsen, B.H. 2014. Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. Naturverdier og mulige konsekvenser av utvidelse av steinbrudd. Miljøfaglig Utredning notat 2014-21, ISBN 978-82-8138-719-5.

Melby, M. W. & Fjeldstad, H. 2014. Ullsfjord, Troms fylke. Analyse av ulike vannkraftprosjekters utslag i INON-status. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-20, ISBN 978-82-8138-708-9.

Gaarder, G. & Høitomt, T. 2014. Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging. Foreløpige vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N20.

Larsen, B.H. 2014. Kryssløsning mellom E16/rv.4 og fv.16 sør for Roa i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-19, ISBN 978-82-8138-707-2.

Gaarder, G. 2014. Kalkrike strandnære enger i Bodø kommune. Kartlegging og vurdering av forekomst. Miljøfaglig Utredning notat 2014-19. 12 s.

Hanssen, U. & Gaarder, G. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Rødøy kommune. Nordland fylke i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:18. 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-706-5.

Gaarder, G. Trones gård i Verdal. Konsekvenser for flora og naturtyper av nytt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-18.

Larsen, B.H. 2014. Totenvika naturreservat faggrunnlag for forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-17, ISBN 978-82-8138-705-8.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging i Hellinga i Nittedal. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N17.

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2014. Storlia naturreservat i Rana kommune. Naturtyper og arealbruk. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-16: 1-33 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-703-4.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging på Eltonåsen i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N16 .

Hanssen, U., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hofton, T. H. 2014. Edelløvskogkartlegging i Sogn og Fjordane og Buskerud i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:15. 60 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-702-7.

Larsen, B.H. 2014. Hoven Loen, Stryn. Naturverdier og sårbarhetsvurdering av planlagt utbygging. Miljøfaglig Utredning notat 2014-15, ISBN 978-82-8138-716-4.

Flynn, K. M., Blom, H. H., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2014. Kartlegging av fattig, boreonemoral regnskog og anna kystskog i 2013. Miljøfaglig Utredning, rapport 2014:14. 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-701-0

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm områderegulering på Slettmoen i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 2014-14.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T., Melby, M. W. & Wangen, K. 2014. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Folldal kommune i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-13, ISBN 978-82-8138-699-0.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm områderegulering på Åsgreina i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 13.

Gaarder, G. 2014. Reguleringsplan Fv 17 Kommunegrensa Kilboghamn. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2014:12. 33 s. ISBN 978-82-8138-698-3

Gaarder, G. 2014. Gnr/bnr 33/3 på Beltestad i Tysnes kommune. Vurdering av virkninger på naturmangfold ved utskillelse av to tomter. Miljøfaglig Utredning notat 2014:12.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2014. Naturtyper i Fokstumyra naturreservat med tilleggsområde i Dovre, Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-11, ISBN 978-82-8138-697-6.

Flynn, K. M. 2014. Områdeplan for Straumsosen på Bildøy, Fjell kommune. Vurdering av naturmangfald. Miljøfaglig Utredning notat 2014-11, 16 s. ISBN 978-82-8138-709-6.

Gaarder, G. 2014. Småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold unntatt fisk. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:10. 33 s. ISBN 978-82-8138-696-9

Gaarder, G. 2014. Pukkverk på Husøya på Frei i Kristiansund. Konsekvenser for flora og naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2014:10. 20 s.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging på Løvstadbråten i Nittedal. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N9.

Larsen, B.H. 2014. Ny Rv.4 fra Roa til Gran grense i Oppland. Konsekvenser for naturmangfoldet og avbøtende tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-8, ISBN 978-82-8138-694-5.

Gaarder, G. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Aure og Kristiansund kommuner 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-8. 16 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2014. Naturtypekartlegging i Vik kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-7: 1-31 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-693-8.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Bjugn kommune 2012-2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-7

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Naturtyper i 21 verneområder i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-systemet i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-6, ISBN 978-82-8138-692-1.

Flynn, K. M. 2014. Bekken mellom Åsebøvatnet og Lonevatnet i Askøy kommune. Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-6, ISBN 978-82-8138-700-3.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2014. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i perioden 2008 til 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-5, ISBN 978-82-8138-691-4.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Molde kommune 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-5. 16 s. + vedlegg.

Larsen, B. H., Enzensberger, T. & Høitomt, G. 2014. Kartlegging av dragehode i Valdres i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-4, ISBN 978-82-8138-689-1.

Gaarder, G. & Folden, Ø. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Tingvoll kommune 2012-2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-4. 16 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Hanssen, U. & Holien, H. 2014. Kartlegging av narreglye Staurolemma omphalarioides i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-3: 1-26, ISBN 978-82-8138-690-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2014. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for innlegging i Naturbase Miljøfaglig Utredning notat 2014-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2014. Naturtypekartlegging i Skaun kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-2: 1-39 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-688-4

Larsen, B.H. 2014. Lonan/Skeismyra i Gausdal. Kunnskapsgrunnlag om naturmangfold og mulige konsekvenser av planlagt skianlegg. Miljøfaglig Utredning notat 2014-2.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2014. Kulturlandskapskartlegginger i Hemne, Meldal og Orkdal kommuner. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-1: 1-26 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-687-7

Alvereng, P. 2014. Sammenstilling av enkelte kvantitative parametre i søknader om små vannkraftverk. Utvalg, gjennomføring og beslutningsregler. Miljøfaglig Utredning notat 2014-1.

Flynn, K. M. 2013. Senkning av grunnvannstand på Storebotn industriområde, Askøy kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-49, ISBN 978-82-8138-682-2.

Larsen, B.H. 2013. Vannuttak til kunstsnøproduksjon fra Kobberdammen. Tillegg til konsekvensutredning av områdeplan for Litlgråkallen i Trondheim for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-48.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Erlandhusum slåttemark i Gausdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-47. 11 s.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Utvidelse av Rv456 Vågsbygdveien i Kristiansand. Konsekvenser av vegfylling på Kjosbukta naturreservat. Miljøfaglig Utredning notat 46.

Fjeldstad, H. 2013. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging i Skolemestervei i Nittedal Miljøfaglig Utredning notat 45.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Tynset kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-45, ISBN 978-82-8138-686-0.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Nerdalen avløpsrenseanlegg på Frei i Kristiansund. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013:44.

Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2013. Basiskartlegging av verneområder i Sogn og Fjordane Miljøfaglig Utredning rapport 2013-44, ISBN 978-82-8138-685-3.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Retiroparken i Molde. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013:43. 14 s.

Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av dragehode på Hadeland i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-43, ISBN 978-82-8138-684-6.

Gaarder, G. 2013. Restaurering av kulturmarkseng på Rørvik lufthavn. Vurdering av utført arbeid og forslag til oppfølging. Miljøfaglig Utredning notat 2013:42.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av Naturmangfold langs trasé for avløpsledning mellom Gjerdrum og Fet kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-42, ISBN 978-82-8138-683-9

Fjeldstad, H. 2013. Registreringer av biologisk mangfold i utbyggingsområdet Engelsrudhagan i Nannestad Miljøfaglig Utredning notat 41, ISBN 978-82-8138-674-7.

Gaarder, G., Blom, H. H., Flynn, K. M. & Moe, B. 2013. Kystfuruskog i Noreg. Eigna som utvalde naturtypar etter naturmangfaldlova? Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:41: 1-98 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-681-5

Flynn, K. M. 2013. Avløpspumpestasjon i Vassdalen på Askøy. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-40, ISBN 978-82-8138-672-3.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lyngstad, A., Wangen, K. & Wold, O. 2013. Kartlegging av huldrestarr i Norge i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-40, ISBN 978-82-8138-680-8.

Gaarder, G. 2013. Akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N39.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Naturtypekartlegging etter NiN på Lofotodden, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 2013-39. 62 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-679-2

Fjeldstad, H. 2013. Registreringer av biologisk mangfold i utbyggingsområdet Barliåsen i Eidsvoll kommune Miljøfaglig Utredning notat 2013-38.

Melby, M. W. & Fjeldstad, H. 2013. Kommunedelplan Østgreina, Hurdal kommune. Statusoppdatering og vurdering av virkning på tema naturmiljø, vannforurensning og folkehelse. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-38, ISBN 978-82-8138-678-5.

Flynn, K. M. 2013. Vurdering av naturmangfold ved Ulsmåg på Midttun i Bergen. Underlag til reguleringsplan for Baca Plastindustrier. Miljøfaglig Utredning notat 2013-37, 13 s. ISBN 978-82-8138-670-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2013. Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Oppdatert rapport november 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-37, ISBN 978-82-8138-677-8.

Flynn, K. M. 2013. Reguleringsplan for Sandslikroken 140 i Bergen kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-36, 14 s. ISBN 978-82-8138-669-3.

Larsen, B.H. 2013. Hole kalkverk i Vestre Toten kommune. Konsekvensutredning på temaet Natur og miljø av ny atkomstveg. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-36, ISBN 978-82-8138-676-1.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Kleivan SØ i Oppdal. Forekomst av rimrosettlav og oppdatering av naturtypebeskrivelse. Miljøfaglig Utredning notat 2013:35.

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. M. 2013. Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark i juni 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-35, ISBN 978-82-8138-675-4.

Alvereng, P. 2013. Reguleringsplan for Hinnøy golfpark. Konseskvensutredning på tema landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-34, ISBN .

Larsen, B.H. 2013. 420 kV-linje fra Balsfjord til Hammerfest. Avbøtende tiltak av hensyn til fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2013-34, ISBN 978-82-8138-668-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2013. Boreal regnskog/kystgranskog på Fosen i Sør-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-33, ISBN 978-82-8138-665-5.

Larsen, B.H. 2013. Registrerte naturverdier i planlagt utvidelsesområde for Hole kalkverk, Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2013-33.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Hofton, T.H. & Klepsland, J. 2013. Supplerende naturtypekartlegging i kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-32, ISBN 978-82-8138-666-2.

Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av naturverdier i planlagte utbyggingsområder i Gran kommune. Søsterkirkene på Granavollen og Kakuhaugen ved Dvergsten. Miljøfaglig Utredning notat 2013-32, ISBN .

Gaarder, G. 2013. Naturfaglige registreringer på Helltveit i Lindås kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:31. 20 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-664-8

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2013. Tallodden på Østre Toten. Naturverdier og behov for skjøtsel og hensyn. Miljøfaglig Utredning notat 2013:31. 18 s.

Larsen, B.H., Birkeland, S., Breili, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Høitomt, G. 2013. Kartlegging av artsrike vegkanter i Akershus, Hedmark og Oppland i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-30, ISBN 978-82-8138-673-0.

Gaarder, G., Hofton, T. H., Ihlen, P. G. & Larsen, B. H. 2013. Revisjon av vassdragskonsesjoner. Hensyn til verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2013:30. 22 s.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold oppdatert rapport april 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-29, ISBN 978-82-8138-660-0.

Gaarder, G & Melby, M. W. 2013. Naturtypene Sanddyne og Sandstrand i Bodø kommune. Vurdering av potensiale for nye registreringer. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N29, ISBN 978-82-8138-663-1.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Alvdal kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-28, ISBN 978-82-8138-658-7.

Flynn, K. M. 2013. Askevannet vannbehandlingsanlegg, Askøy kommune. Vurdering av naturmangfold langs trase for vannledning. Miljøfaglig Utredning notat 2013-28, 15 s. ISBN 978-82-8138-661-7.

Larsen, B.H. 2013. Bukta fuglefredningsområde i Gloppen. Vurdering av endringer i fuglefaunaen og næringstilgang for vannfugl. Miljøfaglig Utredning notat 2013-27.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2013. E16 Skaret-Hønefoss. Tilleggsregistreringer på tema naturmiljø nord og øst for Steinsfjorden, Ringerike og Hole kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-27, ISBN 978-82-8138-657-0.

Gaarder, G. 2013. Utvalgte naturtyper i Norge. Sammenligning med gamle og nye naturtyper i DN-håndbok 13. Miljøfaglig Utredning notat 2013:26. 20 s.

Gaarder G. & Høitomt, G. 2013. Huldrestry Usnea longissima innenfor Torsæterkampen naturreservat, Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:26. 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-656-3

Gaarder, G. 2013. Sandstrand på Sjøhaugen i Bodø. Vurdering etter naturmangfoldlova § 10 om samlet belastning. Miljøfaglig Utredning notat 2013:25. 10 s.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Balestrand kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-25, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-655-6.

Larsen, B.H. 2013. Siragrunnen Vindpark forslag til forundersøkelser: sjøfugl, fugletrekk og flaggermus. Miljøfaglig Utredning notat 2013-25.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Leikanger kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-24, 27 s + vedlegg. ISBN 978-82-8138-654-9.

Gaarder, G. 2013. Einset hytteområde i Tingvoll. Vurdering etter naturmangfoldlova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2013:23. 20 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H.2013. Naturtypekartlegging i Snillfjord kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013-23: 1-35 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-653-2

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2013. Kryssing av Rauma ved Sogge med VA-ledninger. Vurdering etter naturmangfoldlova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2013:22. 18 s.

Gaarder G., Hanssen, U. & Stenberg, I. 2013. Fv 704 Sandmoen-Tulluan. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:22. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-652-5

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Karlsrud slåttemark i Jevnaker kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-21.

Hanssen, U. & Gaarder, G. 2013. Supplerende naturtypekartlegging i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:21. ISBN 978-82-8138-651-8.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Lier slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-20.

Fjeldstad, H. 2013. Skiveien 200 i Oppegård, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-20, ISBN 978-82-8138-650-1.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstad slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-19.

Gaarder G, 2013. Hinnøy Golfpark i Harstad kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:19. 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-649-5

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstadgutua slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-18.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien. Konsekvensutredning tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-18, ISBN 978-82-8138-648-8.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hellerud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-17.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2013. Biologisk mangfald i Lindås kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-17, ISBN 978-82-8138-647-1.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2013. Kartlegging av ålegras i Korsbrekke naturreservat i Hellesylt, Stranda kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N17, ISBN 978-82-8138-671-6.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-16.

Gaarder, G. 2013. Reguleringsplan Rv 17 Liafjell Olvikvann. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:16. ISBN 978-82-8138-646-4

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-15.

Melby, M. W. 2013. Hinnøy Golfpark i Harstad kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-15, ISBN 978-82-8138-645-7.

Melby, M.W. 2013. KU Tolga kraftverk. Kommentarer fra temaene Friluftsliv og Reiseliv på planjusteringer. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N14, ISBN 978-82-8138-638-9.

Melby, M. W. 2013. Hinnøy Golfpark i Harstad kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-14, ISBN 978-82-8138-644-0.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Sårbarhetsanalyse for Sørmela naturreservat, Andøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 2013:13

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Brunstad slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-13.

Flynn, K. M. 2013. Utvalde eiketre i Lindås og Radøy kommunar. Biologisk vurdering 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-12, ISBN 978-82-8138-642-6.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Johnsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-11.

Larsen, B. H., Enzensberger, T., Høitomt, G. & Ullring, U. 2013. Kartlegging av dragehode i Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner i 2010-2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-11, ISBN 978-82-8138-641-9.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Steinsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-10, ISBN .

Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av slåttemark og dragehode på Hadeland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-10, ISBN 978-82-8138-640-2.

Gaarder, G. 2013. Naturverdier i Glomådeltaet landskapsvernområde i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-9.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Putten slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-9.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2013. Naturtyper i Storlægeret landskapsvernområde i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden og DN-håndboka i 2012. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-8, ISBN 978-82-8138-636-5.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vestland slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-8.

Melby, M. W. og Alvereng, P. 2013. Landskapsveileder. Erfaringer fra en utprøving i Lyngen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-7, ISBN 978-82-8138-635-8.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hofsmarken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-7.

Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Tverlandet naturreservat i Bodø kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-6, 65 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-634-1.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Eldtjern øst slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-6.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2013. Biologiske kartlegginger i Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-5, ISBN 978-82-8138-633-4.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Rekken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-5.

Høitomt, G. 2013. Kartlegging av slåttemark og dragehode i Sør-Aurdal kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-4, ISBN 978-82-8138-632-7.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hadeland Folkemuseum slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-4.

Fjeldstad, H. 2013. Befaring av Breimyr massedeponi i Larvik kommune Miljøfaglig Utredning notat 24.

Fjeldstad, H. 2013. Boligbygging på Solberg i Hobøl. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-3, ISBN 978-82-8138-631-0.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vika slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-3.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2013. Biologisk mangfald i Bømlo kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2013-2, ISBN 978-82-8138-630-3.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Iversrud nordre slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-2.

Fjeldstad, H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2013. Kartlegging etter DN-håndbok 13 under NiN-kartlegging i verneområder i Vestfold, Nordland og Oppland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-1, ISBN 978-82-8138-629-7.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Kalvebingen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-1.

Melby, M.W. 2013. E16 Skaret - Hønefoss. Temarapport Nærmiljø og Friluftsliv Konsekvensutredning. Rapport fra Statens vegvesen, region sør, januar 2013. 82 s.

Larsen, B. H., Fagerhol, J., Grønningsæter, E., Mork, K., Olsen, O. & Wergeland Krog, O. 2013. Havsul I i Sandøy kommune. Resultater fra overvåking av sjøfugl i perioden 2011-2013. Multiconsult. Rapport. 129 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Søre Hjelle slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-63, ISBN .

Flynn, K. M. 2012. Naturfaglige undersøkelser av beitemark på Tangenes, Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 62, ISBN 978-82-8138-628-0.

Larsen, B.H. 2012. Kartlegging av biologisk verdifull innmark i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner i 2012. Miljøfaglig Utredning notat 2012-61, ISBN 978-82-8138-627-3.

Gaarder, G. 2012. Varholvegen i Fræna. Vurdering etter naturmangfoldova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2012:60.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øygardatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-49.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øydgard slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-58.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Steinde støl slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-57.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nørre Fødnes slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-56.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Håvrud slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-55.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjellebrøtin slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-54.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hagabrennuten slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-53, ISBN .

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gøe, Gaukelii slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-52.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Bergatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-51.

Melby, M. W. 2012. Sluttrapport metodeutviklingsprosjekt Landskapstypekartlegging - Nordland. Miljøfaglig Utredning notat 2012-50, ISBN 978-82-8138-623-5.

Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtyper i Storlægeret LVO i Oppland fylke 2012. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2012. Foreløpig rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-50.

Gaarder, G. 2012. Bolgen deponi i Kristiansund kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012:49.

Larsen, B.H. 2012. Utvidelse av Hole kalkverk i Vestre Toten kommune konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012-48, ISBN 978-82-8138-614-3.

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk i Klauveelvi i Flora kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-48. 31 s. ISBN 978-82-8138-624-2.

Fjeldstad, H. 2012. Kopstad godsterminal i Horten og Re kommuner. Tilleggsregistreringer av biologisk mangfold i forbindelse med utvidet planområde. Miljøfaglig Utredning notat 2012-47.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland. Konsekvensutredning for tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-47, ISBN 978-82-8138-622-8.

Melby, M. W. Og Gaarder, G. 2012. Ny nett-tilknytning 132 kV, Ballangen kommune, Nordland. Konsesjonskrevende miljøvurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2012-46.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtypekartlegging i Os kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-46: 1-50 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-621-1.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2012. Overvåking av bevaringsmål i Skogvoll naturreservat, Andøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012-45, ISBN 978-82-8138-607-5.

Larsen, B. H. 2012. Kåja kraftverk i Nord-Fron kommune, Oppland. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-45, ISBN 978-82-8138-620-4.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Tannberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.10.2012 08:43:11, ISBN .

Hanssen, U., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Tolga kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-44, ISBN 978-82-8138-619-8.

Gaarder, G. 2012. Veset fjelltak i Vefsn kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012-43.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2012. Kartlegging av naturtyper i verneområdene Hensøran, Nauste og Vågstranda i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:43. 30 s. IBSN 978-82-8138-618-1

Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2012. Basiskartlegging av verneområder i Sogn og Fjordane. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2012-42.

Melby, M. W. 2012. Utprøving av metode for kartlegging og verdivurdering av landskap. Pilotprosjekt i Lyngen kommune, Troms fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-42, ISBN 978-82-8138-617-4.

Fjeldstad, H. & Flynn, K. M. 2012. Basiskartlegging av verneområder i Vestfold. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2012-41.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2012. Kjøleg boreonemoral regnskog i Bømlo og Tysnes Miljøfaglig Utredning rapport 2012-41, 122 s. ISBN 978-82-8138-616-7.

Fjeldstad, H. 2012. Registreringer av biologisk mangfold i utbyggingsområdet Engelsrudhagan i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 2012-40, ISBN 978-82-8138-602-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2012. Artsrike vegkanter metodeutvikling og evaluering av kartlegging i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-40, ISBN 978-82-8138-625-9.

Gaarder, G. & Olberg, S. 2012. Naturverdier rundt Vålevann og Vennevann. Supplerende data tilknyttet arbeidet med kommunedelplan for E18 Tvedestrand-Arendal. Miljøfaglig Utredning notat 2012:39.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2012. Forslag til biologiske bevaringsmål for Langsua nasjonalpark med tilgrensende verneområder i Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Øystre Slidre kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-39, ISBN 978-82-8138-613-6.

Gaarder, G. 2012. Naturtypekartlegging på gnr/bnr 34/1 Indre Årø i Molde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:38.

Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsnotater for 17 kulturlandskap i Espedalen, Storlægeret, Dokkfaret og Haldorbu landskapsvernområder. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-38, ISBN 978-82-8138-612-9.

Hanssen, U. 2012. Supplement til kvalitetssikring av slåttemark i Nord-Trøndelag i 2011. Undersøkelse av fungaen til utvalgte slåttemarkslokaliteter i 2012. Miljøfaglig Utredning notat 2012:37

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Sunndal vest, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:36

Melby, M. W. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland fylke. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-36, ISBN 978-82-8138-609-9.

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:35.

Melby, M. W. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-35, ISBN 978-82-8138-608-2.

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Almitrøa nordvest, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:34

Larsen, B.H. 2012. Evaluering av skjøtselstiltak ved Gjendebu i Jotunheimen nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-34, ISBN 978-82-8138-606-8.

Gaarder, G. 2012. Konsekvenser på naturmangfoldet av Skåsmyra næringsområde i Vefsn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:33.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2012. Kartlegging av solblom i slåttemyrer på Sunnmøre. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:33 27 s. ISBN 978-82-8138-605-1.

Gaarder, G. 2012. Botanisk undersøkelse rundt Oldereid kraftstasjon ved Misvær i Bodø kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:32. 14 s.

Melby, M. W. 2012. Kåja kraftverk. Nord-Fron kommune, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-32, ISBN 978-82-8138-604-4.

Fjeldstad, H. 2012. Notat fra befaring 26.07.2012 i forbindelse med planer om vei på eiendommen Vårveien 53 i Oslo kommune Miljøfaglig Utredning notat 2012-31, ISBN .

Melby, M. W. 2012. Fem småkraftverk i Ørsta kommune. Vurdering av samlet belastning på fjordlandskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-31, ISBN 978-82-8138-603-7.

Olsen, O. & Gaarder, G. 2012. Naturfagleg vurdering av tursti rundt Rotevatnet i Volda kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012-30. 16 s.

Fjeldstad, H. 2012. Hakadal massedeponi, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-30, ISBN 978-82-8138-597-9.

Larsen, B.H. 2012. Vannfugl i Vorma på strekningen Minnesund-Eidsvoll. Oppdatert sammenstilling av eksisterende kunnskap. Miljøfaglig Utredning notat 2012-29, ISBN .

Fjeldstad, H. 2012. Bjørnholtlia boligområde, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-29, ISBN 978-82-8138-596-2.

Gaarder, G. 2012. Naturfaglig vurdering av hyttebygging på Øydegard, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:28.

Fjeldstad, H. 2012. Setten hyttepark, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-28, ISBN 978-82-8138-595-5.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Røyse øst slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat 2012-27.

Hanssen, U. 2012. Oppdatering og supplering av naturtypekartlegging i Høyanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-27. ISBN 978-82-8138-593-1

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Balkås slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat 2012-26.

Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Melde, M. 2012. Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13. Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:26. ISBN: 978-82-8138-592-4

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Velparken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.

Gaarder, G. 2012. Småkraftverk i Kobbryggelva, Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-25. 27 s. ISBN 9778-82-8138-591-7

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Kyset nordvest slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-24.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-24. 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-590-0.

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Hesthagan hagemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-23, 12 s. 978-82-8138-585-6.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:23: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-589-4.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Almsvea slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-22. 7 s.

Holtan, D. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Hemne kommune. MIljøfaglig Utredning, rapport 2012-22. ISBN 978-82-8138-588-7

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Høvern slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-21. 8 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2012. Kalksjøer i Harstad og Skånland. Naturtypekartlegging av 13 kalksjøer / mulige kalksjøer i Harstad og Skånland kommuner i Troms. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-21, ISBN 978-82-8138-584-9.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Kråkerud slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-20. 8 s.

Gaarder, G., Enzensberger, T. & Fjeldstad, H. 2011. Supplerande naturtypekartlegging i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-20: 1-24 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-583-2.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Lystad slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-19. 7 s.

Gaarder G., Alvereng, P. & Fjeldstad H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen Lien. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012:19. ISBN 978-82-8138-582-5

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Skeitensætra slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-18. 8 s.

Larsen, B.H. 2012. Områdeplan for Litjgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-18, ISBN 978-82-8138-581-8.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Starum slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-17. 10 s.

Alvereng, P. 2012. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning på tema Sikring av jordressurser. Oppdatert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-17, ISBN 978-82-8138-580-1.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Fredly slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-16.

Gaarder, G. 2012. Hålogaland næringspark i Skånland kommune. Oppdatert rapport. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-16: 1-43 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-579-5

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vien sør slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-15.

Larsen, B.H. 2012. Ny E6 på strekningen Biri til Vingrom i Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-15, ISBN 978-82-8138-578-8.

Larsen, B. H., Gaarder, G., Høitomt, G. & Høitomt, T. 2012. Kartlegging av slåttemark i Gjøvik, Land og Toten i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-14, ISBN 978-82-8138-577-1.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vestbakken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-14, ISBN .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2012. Kartlegging av dragehode i Gjøvik, Land og Toten i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-13, ISBN 978-82-8138-576-4.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nyjordet slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-13.

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. 2012. Siragrunnen vindpark. Oppdatert konsekvensutredning på tema naturmiljø etter trekktellinger i 2009-10. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-12, ISBN 978-82-8138-575-7.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Karlsborg slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-12.

Grimsby, K., Grimsby, G. S., Grimsby, P. Ø. & Grimsby, S. A. 2012. Telling av direkte dagtrekkende sjø- og vannfugler på Siragrunnen. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-11, ISBN 978-82-8138-574-0.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjelpstein slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-11.

Melby, M. W. 2012. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Oppdatert rapport 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-10, ISBN 978-82-8138-573-3.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Eltonhytta slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-10.

Melby, M. W. 2012. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett. Oppdatert rapport 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-9, ISBN 978-82-8138-572-6.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Krabyenga slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-9.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Tydal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-8. 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-571-9.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Kvinnegrava slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-8.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Malvik kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-7. 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-570-2.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Stolpebakken/Granvollen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-7.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Leirfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-6. ISBN 978-82-8138-569-6.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Steinbrøttet slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-6.

Larsen, B.H. 2012. Kartlegging av dragehode på Hadeland. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-5, ISBN 978-82-8138-568-9.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Smiubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-5.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Kvalitetssikring og supplerende naturtypekartlegging i Alstahaug kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:4: 1-30 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-566-6.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Bondehaugen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-4.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Biologisk mangfold i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-3. 66 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-565-8.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Badstubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-3.

Larsen, B.H., Enzenberger, T. & Høitomt, G. 2012. Evaluering av regionale miljøtilskudd i Oppland (RMP-midler). Miljøfaglig Utredning rapport 2012-2, ISBN 978-82-8138-564-1.

Gaarder, G. 2012. Revisjon av DN-håndbok 13 utkast til ny naturtypeinndeling. Miljøfaglig Utredning notat 2012:2. 24 s.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte kulturlandskap i Leka kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2012-1, ISBN 978-82-8138-563-4.

Fjeldstad, H. 2012. Eik i Andøykrysset, Kristiansand. Konsekvenser av vegbygging Miljøfaglig Utredning notat 2012-1

Sandvik, H. & Larsen, B. H. 2012. Forvaltingsplan for Ytterøyane naturreservat i Flora kommune. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 4-2012. 44 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. 2012. Forvaltingsplan for Kvalsteinane naturreservat i Flora kommune. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 3-2012. 42 s. + vedlegg.

Larsen, B. H., Fagerhol, J., Grønningsæter, E., Mork, K., Olsen, O. & Wergeland Krog, O. 2012. Havsul I i Sandøy kommune. Resultater fra overvåking av sjøfugl i 2011. Multiconsult, Ålesund/Oslo.

Multiconsult. Rapport. 73 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2011. Naturfaglige registreringer av Brenslefjellet i Molde og Nesset kommuner. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:76

Hanssen, U. & Flynn, K. 2011. Kvalitetssikring av slåttemark I Nord-Trøndelag I 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-75, ISBN 978-82-8138-561-0.

Alvereng, P. 2011. Forsafossen småkraftverk i Ballangen. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-74, ISBN 978-82-8138-560-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 16 verneområder i Møre og Romsdal fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2010 og 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:73. 89 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-559-7

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for slåttemarker og parken på Stenberg Museum i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-72, ISBN 978-82-8138-551-1 .

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2011. Rødlistearter i Bergen kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2011-71, ISBN 978-82-8138-550-4 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Midtibrenna naturreservat i Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-70, ISBN 978-82-8138-548-1

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Harestranda naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-69, ISBN 978-82-8138-546-7

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Storskogan naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-68, ISBN 978-82-8138-545-0 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Langnes naturreservat i Verdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-67, ISBN 978-82-8138-544-3

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 10 verneområder i Nordland fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:66. 64 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-543-6

Hanssen, U., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Fjeldstad H. 2011. Foreløpige resultater fra naturtypekartlegging i Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011:65. 55 s.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U., Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Stuarolemma omphalarioides i 2010 og 2011 - Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-64, ISBN 978-82-8138-541-2.

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Byhalla naturreservat i Steinkjer. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-63, ISBN 978-82-8138-540-5 .

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Berglia naturreservat i Grong. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-62. 26 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-539-9.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Sanddøldalen naturreservat i Grong og Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-61. 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-538-2.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-60, ISBN 978-82-8138-537-5 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, ISBN 978-82-8138-536-8 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sjettenberglia naturreservat i Leksvik Miljøfaglig Utredning rapport 2011-58, ISBN 978-82-8138-535-1 .

Larsen, B.H. 2011. Seinesodden naturreservat i Bodø kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-57, ISBN 978-82-8138-534-4

Fjeldstad, H. 2011. Langesund bad i Bamble, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-56, ISBN 978-82-8138-532-0

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Måsøra-Hofstadøra naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-55, ISBN 978-82-8138-531-3

Larsen, B.H. 2011. Kartlegging av naturtyper og kulturlandskapsverdier i Finndalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-54, ISBN 978-82-8138-529-0

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-53, ISBN 978-82-8138-528-3 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Hegramo naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-52, ISBN 978-82-8138-527-6 .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2011. Konsekvenser for biologisk mangfold av planlagt hytteområde på Lygna i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-51, ISBN 978-82-8138-526-9

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sandsøra naturreservat i Levanger. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-50, ISBN 978-82-8138-517-7 .

Melby, M. W. 2011. Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder i Kvænangen kommune. Forslag til landskapsfaglige bevaringsmål. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-49, ISBN 978-82-8138-514-6.

Gaarder, G., Bratli, H. & Larsen, B. H. 2011. Revisjon av DN-håndbok 13. Forslag til arbeidsoppgaver, disposisjon, framdriftsplan og utredningsbehov. Miljøfaglig Utredning notat 2011:49. 22 s.

Melby, M. W. 2011. E16 Skaret Hønefoss. Tilleggsutredning tema Nærmiljø og friluftsliv. Verdi- og sårbarhetsanalyse. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-48, ISBN 978-82-8138-511-5.

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg slåttemark (nedenfor hovedbygningen) i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-48, ISBN 978-82-8138-558-0

Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Leirfjord og Sømna kommuner i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:47. 23 s. ISBN 978-82-8138-510-8

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg Ø slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-47, ISBN 978-82-8138-557-3

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Alstahaug kommune i Nordland Miljøfaglig Utredning rapport 2011-46, ISBN 978-82-8138-509-2 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg SØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-46, ISBN 978-82-8138-556-6

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Brønnøy kommune i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:45. 32 s. ISBN 978-82-8138-508-5

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg SV slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-45, ISBN 978-82-8138-555-9

Melby, M. W. 2011. Nedre Otta kraftverk. Sel og Vågå kommuner, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-44, ISBN 978-82-8138-505-4.

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg S slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-44, ISBN 978-82-8138-554-2

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Kopstad godsterminal i Horten, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-43, ISBN 978-82-8138-504-7 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg NØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-43, ISBN 978-82-8138-553-5

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2011. Falken naturreservat, Østre Toten kommune. Naturverdier og sårbarhetsvurdering av ny tunnel. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-42: 1-29 +

vedlegg. ISBN: 978-82-8138-503-0

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Bleikervollen slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-42, ISBN 978-82-8138-552-8.

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Høylandet kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-41, ISBN 978-82-8138-502-3 .

Hanssen, U. & Jordal, J.B. 2011. Foreløpige resultater fra kartlegging av kulturlandskapet i Trollheimen verneområde I 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011:41. 3 s. ISBN 978-82-8138-549-8

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Deanu gielda/Tana kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-40, ISBN 978-82-8138-501-6 .

Hanssen, U. 2011. Naturfaglige undersøkelser av ny vegtrasé for, E6 i Dunderlandsdalen, Rana kommune Miljøfaglig Utredning notat 2011-40. 13s. ISBN 978-82-8138-547-4

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Kartlegging av naturtyper og vilt rundt Liland, Espeland og Birkeland i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-39, ISBN 978-82-8138-500-9 .

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Rv4 Rotnes-Åneby. Notat fra feltbefaring av ny veg på strekningen Rotnes-Åneby, Nittedal kommune Akershus. Miljøfaglig Utredning notat 2011-09.

Gaarder, G. 2011. Myran og Vetlgjerdet ved Vognill, Oppdal kommune. Naturverdier og sårbarhetsvurdering. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-38.

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Våttviksletta slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-38, ISBN 978-82-8138-525-2 .

Gaarder, G. 2011. Reguleringsplan for Sjøhaugen i Bodø. Naturverdier og sårbarhetsvurdering. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-37.

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Herlaugshaugen slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-37, ISBN 978-82-8138-524-5 .

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Golten, I. 2011. Biologisk mangfold i Porsanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-36.

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Åkvika: Innergarden slåttemark, Halsa kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-36, ISBN 978-82-8138-523-8 .

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Fv 456/457 Kjos - Andøyveien. Konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-35, ISBN 978-82-8138-495-8 .

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Kvernes museum slåttemark, Averøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-35, ISBN 978-82-8138-522-1 .

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Otrøya: Hagset slåttemark, Midsund kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-34, ISBN 978-82-8138-521-4 .

Gaarder, G. 2011. Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-33.

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Vaulen slåttemark, Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-33, ISBN 978-82-8138-520-7 .

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av edellauvskog i Møre og Romsdal i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:32. ISBN 978-82-8138-489-7

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Vestgård slåttemark, Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2011-32, ISBN 978-82-8138-519-1 .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2011. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Søndre Land og Etnedal kommuner i 2009 og 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-31, ISBN 978-82-8138-488-0 .

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Skarahaugen slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-31. 13 s.

Fjeldstad, H., Bøthun, S.W., Flynn K.M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-30. ISBN 978-82-8138-487-3.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Tingvoll gard slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-30. 13 s.

Gaarder, G. & Folden, Ø. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:29: 1-18 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-485-9.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Strupstad øvre slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-29. 12 s.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2011. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for Naturbase. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:28: 1-18 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-484-2.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Ildridtrøa slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-28. 13 s.

Gaarder, G. & Mikalsen, J. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Klæbu kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:27: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-483-5.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Aksneset slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-27. 13 s.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2011. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i perioden 2008 til 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-26, ISBN 978-82-8138-482-8 .

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsvøttu slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-26. 13 s.

Gaarder. G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Mikalsen, J. 2011. Biologisk mangfold i Rennebu kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-25. 56 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-481-1.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsøra slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-25. 15 s.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2011. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2009 og 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-24, ISBN 978-82-8138-479-8.

Larsen, B.H. 2011. Konsekvenser av Kåjå kraftverk og Vikafossen kraftverk for biologisk mangfold. Sammenligning av utbyggingsalternativene på overordnet nivå. Miljøfaglig Utredning notat 2011-24, ISBN .

Fjeldstad, H., & Larsen, B.H. 2011. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativer i Bremanger kommune og i Jølster, Førde, Naustdal og Flora kommuner. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-23, ISBN 978-82-8138-478-1 .

Melby, M. W. 2011. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Tilleggsarbeider, oktober 2011. Miljøfaglig Utredning notat 23, ISBN 978-82-8138-516-0 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Surnadal kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:22: 1-19 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-477-4.

Flynn, K. 2011. Naturfaglige undersøkelser av nytt veikryss sør for Ådlandsvatnet, Stord kommune Miljøfaglig Utredning notat 2011-22, ISBN 978-82-8138-515-3 .

Larsen, B.H., Alvereng, P., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O.M. 2011. Restaurering av våtmark i Norge - potensielle lokaliteter og aktuelle tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-21, ISBN 978-82-8138-476-7.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Samsvar og ulikheter mellom DN-håndbok 13 og NiN. Foreløpige vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2011:21. 17 s.

Flynn, K., Gaarder, G., U. Hanssen, Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Staurolemma omphalarioides i 2010 Miljøfaglig Utredning rapport 2011-20, ISBN 978-82-8138-475-0 .

Flynn, K. 2011. Naturfaglige undersøkelser av veiutbedring i Instefjord, Gulen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2011-06.10.2011 10:55:30, ISBN 978-82-8138-513-9 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Biologisk mangfald i Austevoll kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-19: 1-23 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-474-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Basiskartlegging av verneområder i Nordland. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2011:19.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Biologisk mangfald i Kvinnherad kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-18: 1-20 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-473-6.

Larsen, B.H. 2011. Kartlegging av biologisk mangfold på Veltsetra i Romedal Almenning, Stange Miljøfaglig Utredning notat 2011-18, ISBN 978-82-8138-507-8

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Naturfaglege registreringar i samband med frivillig vern av eit område ved Skarvatun i Kvinnherad. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-17, ISBN 978-82-8138-472-9 .

Melby, M. W. 2011. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Tilleggsarbeider, september 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011-17, ISBN 978-82-8138-506-1 .

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2011. Biologisk mangfald i Tysnes kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-16: 1-21 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-471-2.

Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:16.

Melby, M. W. 2011. Utredning Dåapma nasjonalpark. Registrering av friluftslivskvaliteter i deler av Åfjord, Verran, Namdalseid og Osen kommuner i Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-15, ISBN 978-82-8138-470-5.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. E18 Bommestad Sky. Notat om konsekvenser for naturmiljøet i forbindelse med etablering av massedeponi med tilhørende anleggsveier. Miljøfaglig Utredning notat 2011-15, ISBN 978-82-8138-512-2 .

Alvereng, P. 2011. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning på tema Sikring av jordressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-14, ISBN 978-82-8138-469-9.

Melby, M.W. 2011. Kåja kraftverk. Nord-Fron kommune, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-13, ISBN 978-82-8138-468-2.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Granåsen dolomittfelt i Vefsn. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-12: 1-50 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-467-5

Melby, M. W. 2011. Ullsfjordutbyggingen. Konsekvensutredning. Tema: Landskap og Friluftsliv. Tilleggsarbeider 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011-12, ISBN 978-82-8138-496-5.

Gaarder, G., Enzensberger, T. & Fjeldstad, H. 2011. Supplerande naturtypekartlegging i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-11. ISBN 978-82-8138-466-8.

Larsen, B.H. 2011. Biologiske verdier i områder søkt oppdyrket på Bolken i Lunner. Miljøfaglig Utredning notat 2011-11, ISBN 978-82-8138-494-1 .

Larsen, B.H. 2011. Kåja kraftverk i Nord-Fron kommune, Oppland. Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-10, ISBN 978-82-8138-465-1.

Flynn, K. & Gaarder, G. 2011. Naturfaglige undersøkelser av vei til Tangenes og Leirvika, Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011-10, ISBN 978-82-8138-493-4 .

Larsen, B.H. 2011. Kartlegging av naturverdier i 9 planlagte byggeområder i Sel kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011-09, ISBN 978-82-8138-492-7 .

Gaarder, G. 2011. Naturfaglig vurdering av hyttetomt på Nålsund, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:08.

Gaarder, G. 2011. Naturfaglige undersøkelser av skog ved Brenslefjellet i Molde og Nesset kommuner. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2011:07. 10 s.

Hanssen, U. 2011. Kvalitetssikring av slåttemark i Nord-Trøndelag. Utvelgelse av 10 C-lokaliteter for feltbefaring. Miljøfaglig Utredning notat 2011-06. 3 s.

Alvereng, P. 2011. Utarbeiding av egenskapsdatasett og shape-filer til innlegging i Naturbase for observasjoner av orkideen svartkurle. Notat om hva som er gjort. Miljøfaglig Utredning notat 2011-05, 6 s.

Melby, M. W. 2011. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Tilleggsarbeider 2011 Miljøfaglig Utredning notat 2011-04, ISBN 978-82-8138-480-4.

Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Kvitfosselva, Narvik kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:03

Gaarder, G. 2011. Miljøkonsekvenser for Oppdølstranda naturreservat av reguleringsplan ved Sandvika i Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:02.

Gaarder, G. 2011. Naturfaglige verdier i ravinesystem ved Hallbekken/Nideng i Klæbu kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:01.

Alvereng, P. 2011. Vindkraftverk på Nordstøya ved Grytøya mulige konfliktforhold. Miljøfaglig Utredning notat 2011-14. 12 s.

Holtan, D. 2011. Kartlegging av naturtyper i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag. Miljøfaglig utredning, rapport 2011:9. ISBN 978-82-8138-464-4

Flynn K. M., Gaarder G., Hanssen U. 2011. Metodeutvikling for overvåking av edellauvskogsreservat. Utprøving i tre reservat i Midt-Norge i 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-8: 1-52 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-463-7

Melby, M.W. 2011. Tilleggsoverføring til Evanger kraftverk og utbygging av Tverrelva og Muggåselva. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-7, ISBN 978-82-8138-462-0.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Kartlegging av biologiske verdiar i nokre kulturlandskap i Gulen kommune i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-06. ISBN: 978-82-8138-461-3.

Holtan, D. 2011. Kartlegging av naturtyper i Bindal kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:5. ISBN 978-82-8138-460-6

Gaarder, G. 2011. Minikraftverk i Liveltelva i Bardu kommune. Supplerende kartlegging av rørgatetrasé. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-4. ISBN 978-82-8138-459-0

Gaarder, G. & Flynn, K. M. 2011. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer. Supplement for to områder i Nordreisa og Storfjord i Troms. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:03. ISBN 978-82-8138-458-3

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Tolga kraftverk i Tolga kommune, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-2, ISBN 978-82-8138-456-9 .

Larsen, B.H. 2011. Naturverdier og skjøtsel i Blessumkalvkveen naturreservat, Vågå kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-58, ISBN 978-82-8138-455-2

Fjeldstad, H. 2011. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning trafostasjonsplasseringer Heiane, Sykkylen kommune. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning notat 2011-13

Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2010. Fagrapport om kartlegging av fremmede treslag i Bymarka naturreservat, Sør-Trøndelag fylke i 2010 Miljøfaglig Utredning rapport 2010-57, ISBN 978-82-8138-454-5 .

Gaarder, G. 2010. Hålogaland næringspark i Skånland kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010-55: 1-47 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-452-1

Gaarder, G. 2010. Fauskeeidet naturreservat, Fauske kommune. Naturtyper og flora. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:54. ISBN: 978-82-8138-451-4

Melby, M.W. 2010. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-53, ISBN 978-82-8138-450-7.

Melby, M.W. 2010. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-52, ISBN 978-82-8138-449-1.

Melby, M.W. 2010. Tolga kraftverk. Tolga og Os kommuner, Hedmark fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-51, ISBN 978-82-8138-447-7 .

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. M. 2010. Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-50, ISBN 978-82-8138-444-6 .

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2006. Småkraftverk i Austpollelva i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:49. ISBN 978-82-8138-443-9. 38 s.

Fjeldstad, H. 2010. Naturverdier og forvaltningsutfordringer i Slemmestadåsen - Morberg naturreservat i Røyken kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2010-48, ISBN 978-82-8138-442-2.

Fjeldstad, H & Flynn, K.M. 2010. Fagrapport som underlag for skjøtselsplaner for seks plantefredningsområder og 2 natur-reservater i Vestfold fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-47, ISBN 978-82-8138-441-5.

Larsen, B.H. & Wergekand Krog, O. M. 2010. Røstlandet naturreservat i Røst kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-46, ISBN 978-82-8138-440-8.

Gaarder, G. 2010. Moelva småkraftverk i Gullesfjorden, Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:45. 24 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2010. Ny E39 Harangen Høgkjølen, Orkdal kommune. Konsekvensutredning tema Naturmiljø parsell 2. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-44, ISBN 978-82-8138-438-5.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2010. Naturverdier og forvaltningsutfordringer i Ranvikholmen og Mølen naturreservater i Hurum kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-43, ISBN 978-82-8138-437-8.

Melby, M.W. 2010. Nettforsterkning Grenland. Skien, Bamble og Kragerø kommuner, Telemark fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-42, ISBN 978-82-8138-436-1.

Melby, M. W., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Breheimen nasjonalpark med tilgrensende verneområder i Luster, Lom og Skjåk kommuner. Forslag til biologiske og landskapsfaglige bevaringsmål. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-41, ISBN 978-82-8138-435-4.

Melby, M.W. 2010. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-40, ISBN 978-82-8138-433-0.

Melby, M.W. 2010. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv, jakt og fiske. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-39, ISBN 978-82-8138-432-3.

Melby, M.W. 2010. Samlet virkning av småkraftverk. Vurdering av 10 planlagte prosjekt langs Sørfjorden i Odda og Ullensvang kommuner. Tema: Landskap, friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-38, ISBN 978-82-8138-434-7.

Alvereng, P. 2010. Ny trasé for Fv. 888 over Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvensutredning på tema Nærmiljø og friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-37, ISBN 978-82-8138-430-9.

Alvereng, P. 2010. Ny trasé for Fv. 888 over Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvensutredning på tema Naturressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-36, ISBN 978-82-8138-429-3.

Larsen, B.H. 2010. Kartlegging av naturtyper og viltverdier i planområdet for reguleringsplan for næringsareal i Nordhamarvika og Melkstaden i Frøya kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2010-35, ISBN 978-82-8138-428-6.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2010. Kartlegging av naturtyper i utvalgte områder av Sørum kommune i 2009. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-34, ISBN 978-82-8138-427-9.

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk ved Teplingan i Nærøy kommune. Supplerende kartlegging av Hevelelva. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-33. ISBN 978-82-8138-426-2.

Larsen, B.H. 2010. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Lesja kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2010-32, ISBN 978-82-8138-425-5.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Vevelstad kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-31, ISBN 978-82-8138-424-8.

Gaarder, G., Holtan, D. & Larsen, B. H. 2010. Kartlegging av naturtyper i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:30.

Gaarder, G. 2010. Biologisk mangfold i Kvalsunddalen og Repparfjorddalen i Kvalsund kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:29: 1-17 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-422-4.

Holtan, D. & Larsen, B.H. 2010. Kartlegging av naturtyper i Sømna kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2010: 27. 1-72. ISBN 978-82-8138-420-0.

Flynn, K. M. 2010. Skjøtselsplan for Tingvoll-lia vest slåttemark. Miljøfaglig Utredning notat 2010-27, ISBN 978-82-8138-587-0.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2010. Fv 888 Kryssing av Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-26, ISBN 978-82-8138-419-4.

Flynn, K. M. 2010. Skjøtselsplan for Tingvoll-lia øst slåttemark. Miljøfaglig Utredning notat 2010-26, ISBN 978-82-8138-586-3.

Gaarder. G. 2010. Biologisk mangfold i Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010:25. 43 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-418-7.

Fjeldstad, H. 2010. Kopås, Oscarsborg befestning. Vurdering av hogst i registrerte naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2010:25

Larsen, B. H. & Holtan, D. 2010. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Røros kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-24, ISBN 978-82-8138-417-0.

Gaarder, G. 2010. Kartlegging av biologisk mangfold ved Bruhagen i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:24. 15 s

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2010. E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø med ny tunnelløsning under Hundorp. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-23, ISBN 978-82-8138-416-3.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Rosten kraftverk i Sel kommune, vurdering av planendringer og behov for minstevannføring for tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2010:23.

Gaarder G. 2010. Konsekvensutredning Rv 70 Sunndalsøra Mo. Tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010:22. ISBN 978-82-8138-415-6

Melby, M.W. 2010. Nettforsterkning Grenland i Skien, Bamble og Kragerø kommuner, Telemark fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og Reiseliv. Tilleggsarbeide: Vurdering av alternativ gjennomføring. Miljøfaglig Utredning notat 2010-22, ISBN 978-82-8138-445-3.

Alvereng, P. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. Konsekvensutredning, tema: Jordbruk / skogbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-21, ISBN 978-82-8138-414-9.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Larsen, B. M. 2010. Vindparker i Selbu kommune. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:21. 19 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2010. Maurneset vindkraftverk i Nordreisa. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-20. ISBN 978-82-8138-413-2.

Gaarder, G. 2010. Turveg i Mardalen i Nesset kommune, konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2010:20. 13 s.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner. Konsekvensutredning på temaet biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-19. ISBN 978-82-8138-334-0.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planer for utvidelse av Forsmolia steinbrudd i Vefsn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:19.

Gaarder. G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2010. Biologisk mangfold i Lebesby kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-18. 49 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-412-5.

Gaarder, G. 2010. Naturfaglige undersøkelser for hyttefeltet Årsund vest, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:18. 14 s.

Gaarder, G. 2010. Biologisk mangfold i Molde kommune. Supplerende naturtypekartlegging. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:17: 1-19 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-411-8.

Gaarder, G. 2010. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Somrungen, Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:17. 14 s.

Melby, M. W. 2010. Maurneset vindkraftverk I Nordreisa kommune, Troms fylke. Vurdering av virkninger på landskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-16, ISBN 978-82-8138-410-1.

Larsen, B.H. 2010. Miljøfaglig vurdering av inngrep foretatt i Linnesstranda naturreservat i Lier kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010-16.

Melby, M. W. 2010. Maurneset vindkraftverk I Nordreisa kommune, Troms fylke. Vurdering av virkninger på friluftslivet. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-15, ISBN 978-82-8138-409-5.

Gaarder, G. 2010. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Hanestadnea, Rendalen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:15. 10 s.

Gaarder, G. 2009. Utkast til forvaltningsplan for Sandblåst/Gaustadvågen naturreservat i Fræna og Eide kommuner. Miljø-faglig Utredning rapport 2010:14. ISBN: 978-82-8138-408-8

Hanssen, U. 2010. Munkvoll gård - vurdering av naturverdier Miljøfaglig Utredning notat 2010-14.

Melby, M. W. 2010. Skardsøya vindkraftverk i Aure kommune, Møre og Romsdal fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-13, ISBN 978-82-8138-407-1.

Larsen, B.H. 2010. Kartlegging av naturverdier i 5 potensielle utbyggingsområder i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010-13.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2010. Engvikfjellet vindkraftverk. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-12, ISBN 978-82-8138-406-4. Unntatt offentlighet.

Gaarder, G. & Flynn, K. M. 2010. Naturfaglige undersøkelser av skog i Oksfjorddalen i Nordreisa kommune og Stordalen i Storfjord kommune. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2010:12. 16 s.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-11. ISBN 978-82-8138-391-3.

Gaarder, G. 2010. Kartlegging av biologisk mangfald ved Gavlen og på Bildøy i Fjell kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:11. 15 s.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2010. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativ. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-10, ISBN 978-82-8138-405-7.

Gaarder, G. 2010. Botaniske undersøkelser ved stasjonsområder for Breim kraftverk i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:10.

Gaarder, G. 2010. Konsekvensutredning på tema naturmiljø ved utvidelse av Mo industripark i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:09.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Kartlegging av biologisk mangfald rundt Skarvatun i Kvinnherad kommune. Foreløpige resultat. Miljøfaglig Utredning notat 2010:08.

Gaarder, G. 2010. Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planlagt kraftstasjon ved Suphamar i Leikanger kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:07. 12 s. + vedlegg

Gaarder, G. 2010. Supplering av naturtypekartleggingen i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:6. 4 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Ny Trondheim havn. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:05.

Gaarder, G. 2010. Bentsjord kraftverk, Storfjord kommune. Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold basert på reviderte planer. Miljøfaglig Utredning notat 2010:04.

Melby, M. W. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag. Vurdering av virkninger på verneinteresser og inngrepsfrie naturområder. Miljøfaglig Utredning notat 2010-03.

Gaarder, G. 2010. Vurderingar kring planlagt reguleringsplan for Bukta i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:2. 11 s.

Gaarder, G. 2010. Biologiske verdier tilknyttet planlagt vegtrasé på nordsiden av Straumvatnet, Sørfold kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:01. 19 s. + vedlegg

Melby, M. W. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-9, ISBN 978-82-8138-404-0.

Melby, M. W. 2010. Engvikfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. Konsekvensutredning. Tema friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-8, ISBN 978-82-8138-403-3.

Larsen, B. H. 2010. Samlet oversikt over fuglefaunaen i Totenvika naturreservat, Østre Toten. Resultater fra mer enn 30 år med ornitologiske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-7, ISBN 978-82-8138-402-6.

Gaarder, G. 2010. Kartlegging av vilt og naturtyper i Byfjellene nord i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-6, ISBN 978-82-8138-401-9.

Fjeldstad H. & Gaarder, G. 2010. Brandatjørna naturreservat i Flora kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-5, ISBN 978-82-8138-400-2.

Larsen, B. H. 2010. Forslag til skjøtselsplan for Frydalen landskapsvernområde i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-4. ISBN 978-82-8138-399-9.

Larsen, B. H. 2010. Røst vindpark. Konsekvenser for naturmiljø med redusert planområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-3. ISBN 978-82-8138-398-2.

Gjeldnes, Ø. 2010. Fugletaksering i Sandblåst/Gaustadvågen naturreservat i Fræna og Eide kommuner 2009. Miljøfaglig Utredning rapport 2010:2. ISBN 978-82-8138-397-5

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk i Klauveelvi i Flora kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-1.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Sandvikbotn naturreservat i Flora kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:63. 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-395-1

Larsen, B. H. 2009. Naturtypekartlegging i Austråttlunden landskapsvernområde i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-62. ISBN 978-82-8138-394-4.

Larsen, B. H. 2009. Naturtypekartlegging i Hovsfjæra og Innstrandfjæra fuglefredningsområder i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-61. ISBN 978-82-8138-393-7.

Gaarder, G. 2009. Råkeneset i Solund kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:60. 21 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-392-0.

Larsen, B. H., Ruud, T. & Fiksdahl, B. 2009. Skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde i Dovre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-58. ISBN 978-82-8138-389-0.

Gaarder, G. (red.) 2009. Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:57. 53 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-388-3

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og annet vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-56. ISBN 978-82-8138-387-6.

Gaarder, G. 2009. Skutholmen i Fræna kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:55. ISBN 978-82-8138-386-9.

Fjeldstad, H., Larsen B.H. & Melby, M.W. 2009. Forvaltningsplan for Sandebukta LVO, Rød-Dirhue LVO, Langø LVO og Vikerøya LVO/Viksfjorden NR i Vestfold fylke. Grunnlags-registreringer og forslag. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-54. ISBN 978-82-8138-385-2.

Melby, M. W. 2009. Nedre Otta kraftverk. Sel og Vågå kommuner, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-53. ISBN 978-82-8138-383-8.

Melby, M. W. 2009. Konsesjonsfornyelse av Hjertvatn kraftverk og konsesjon for overføring av Røvatnet, inkludert nytt kraftverk. Ballangen kommune, Nordland fylke. Vurdering av virkninger på landskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-52. ISBN 978-82-8138-382-1.

Melby, M. W. 2009. Konsesjonsfornyelse av Hjertvatn kraftverk og konsesjon for overføring av Røvatnet, inkludert nytt kraftverk. Ballangen kommune, Nordland fylke. Vurdering av virkninger på friluftslivet. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-51. ISBN 978-82-8138-381-4.

Melby, M. W. 2009. Hitra vindkraftverk. Plan om utvidelse - Hitra 2. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-50. ISBN 978-82-8138-379-1.

Gaarder, G. 2009. Konsesjonsfornyelse av Hjertvatn kraftverk og konsesjon for overføring av Røvatnet, inkludert nytt kraftverk. Ballangen kommune, Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-49. ISBN 978-82-8138-378-4

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Naturtypekartlegging ved Åkrafjorden i Kvinnherad kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-48. ISBN 978-82-8138-377-7

Gaarder, G. & Kristiansen, G. 2009. Grunnvatnet naturreservat, Ballangen kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:47. ISBN: 978-82-8138-376-0

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Kommunedelplan for Ytre havn i Bodø og reguleringsplan for Kvalvikodden. Konsekvenser for terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi og marinbiologi. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-46. ISBN 978-82-8138-375-3.

Fjeldstad, H. & Spolen Nilsen, T 2009. Kalkfuruskogsreservater i Buskerud fagnotat. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-45. ISBN 978-82-8138-374-6.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Langesetelva i Nesna kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-44. ISBN 978-82-8138-373-9

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Småkraftverk i Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-42. ISBN 978-82-8138-371-5

Larsen, B. H., Alvereng, P., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Skogvoll naturreservat, Andøy kommune. Naturtyper, fugl og sjøpattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-41. ISBN 978-82-8138-370-8.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk ved Teplingan i Nærøy kommune. Supplerende kartlegging av bekkekløftmiljø i Grønlielva. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-40. 28 s. ISBN 978-82-8138-369-2.

Melby, M. W. 2009. Småkraftverk i Langsetelva, Nesna kommune. Vurdering av konsekvenser for landskap og kulturminner. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-39. ISBN 978-82-8138-368-5.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Karlsøyvær naturreservat i Bodø kommune. Naturtyper, fugl og sjøpattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-37. ISBN 978-82-8138-366-1.

Larsen, B. H. 2009. Naturverdier i Linnesstranda naturreservat i Lier kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-36. ISBN 978-82-8138-365-4.

Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2009. Krogstad Miljøpark i Sørum kommune. Konsekvenser for bekkeforhold, naturmiljø og biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-35. ISBN 978-82-8138-364-7.

Fjeldstad, H., Larsen, B. H. & Gaarder G. 2009. Biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-34. ISBN 978-82-8138-363-0.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2009. Biologisk mangfald i Surnadal kommune. Supplerande naturtypekartlegging. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-33: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-362-3.

Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Vadsø kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-32. ISBN 978-82-8138-361-6.

Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-31. 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-360-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2009. Biologisk mangfold i Evenes kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-30. ISBN 978-82-8138-359-3.

Gaarder G. & Fjeldstad H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen Lien. Konsekvensutredning tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009:29. ISBN 978-82-8138-358-6

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Nord-Fron grense til Otta. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-28. ISBN 978-82-8138-357-9.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-27. ISBN 978-82-8138-356-2.

Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Narvik kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-26. ISBN 978-82-8138-355-5.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Kartlegging av naturtyper i Frøya kommune i 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-25. ISBN 978-82-8138-354-8.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Sagelva i Kvænangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-24. 34 s. ISBN 978-82-8138-353-1.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Lavangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-23. ISBN 978-82-8138-352-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Økning av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-22. ISBN 978-82-8138-351-7.

Larsen, B.H. 2009. Havsul 2 revidert planområde i Haram kommune. Konsekvenser for sjøfugl og trekkende fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-21. ISBN 978-82-8138-350-0.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Vittneselva i Skjervøy kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-20. 42 s. ISBN 978-82-8138-349-4.

Gaarder, G., Larsen, P. & Stenberg, I. 2009. Biologisk mangfald i Halsa kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-19: 1-16 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-348-7.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Tverrelva i Kvænangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-18. 43 s. ISBN 978-82-8138-347-0.

Holtan, D. & Larsen, P. 2009. Kartlegging av naturtyper i Ballangen kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:17. ISBN 978-82.8138-346-3

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Gratangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-16. ISBN 978-82-8138-345-6.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Ny 132 kV kraftlinje Rosten-Vågåmo i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-15: 1-47. ISBN 978-82-8138-344-9

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-14: 1-43. ISBN 978-82-8138-343-2

Melby, M. W. 2009. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-13. ISBN 978-82-8138-231-2.

Fjeldstad H. & Lysgård H.E. 2009. Rv 456 Vågsbygdveien. Ytre miljøplan Auglandsbukta Flødemelka Miljøfaglig Utredning notat 2009-13. ISBN 978-82-8138-390-6.

Holtan, D. & Larsen, P. 2009. Kartlegging av naturtyper i Tjeldsund kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:12. ISBN 978-82-8138-324-5

Gaarder, G. 2009. Evaluering av bakgrunnsdokumenter for FSC-sertifisering av Skogkonsult AS. Miljøfaglig Utredning notat 2009:12.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Rognsåa i Evenes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-11. 36 s. ISBN 978-82-8138-341-8.

Melby, M. W. 2009. Frya småkraftverk i Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland. Vurdering av virkninger på landskap, landbruk og kulturminner/-miljø. Miljøfaglig Utredning notat 11. ISBN 978-82-8138-384-5.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Storelva på Dragvik i Evenes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-10. 29 s. ISBN 978-82-8138-340-1.

Gaarder, G. 2009. Konsekvensutredning på tema naturmiljø for nytt alternativ Svenningåsen til E6 Brattåsen-Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:10. 10 s.

Gaarder, G. 2009. Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 26/15 Hatlevik, Hardbakke i Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:9. 5 s.

Gaarder, G. 2009. Seminaturlige enger i Sogn og Fjordane, vurdering av status og arealendringer. Miljøfaglig Utredning notat 2009:8. 22 s.

Larsen, B. H. 2009. Arafjellet vindpark i Karmøy kommune. Vurdering av konflikter med hubro. Miljøfaglig Utredning notat 2009-07. ISBN .

Gaarder, G. 2009. Biologisk mangfold ved planlagt massetak i Dimmelsvik, Kvinnherad kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:06. 11 s.

Stenberg, I. 2009. Engvikfjellet vindmøllepark tema Naturmiljø. Data om hubro, ørn og lom. Miljøfaglig Utredning notat 2009:5. 5 s. Unntatt offentlighet

Melby, M. W. 2009. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensbeskrivelse. Tema Friluftsliv, jakt og fiske. Miljøfaglig Utredning notat 2009-04. ISBN 978-82-8138-234-3.

Gaarder, G. 2009. Erga i Sunndal kommune. Foreløpig beskrivelse av naturverdier i bekkekløfta. Miljøfaglig Utredning notat 2009:3. 20 s.

Gaarder, G. 2009. Tilpassing av nøkkelbiotopar i skog til naturtypekartlegginga i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:2. 164 s.

Gaarder, G. 2009. Naturtypekartlegging rundt Storholmen, Fræna kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:1. 15 s.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Ringebu sør til Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-9. ISBN 978-82-8138-339-5.

Gaarder, G. 2009. Alterhaug naturreservat i Rana kommune. Naturverdier og forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:8. 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-338-8

Gaarder, G. 2009. Litl-Lauvøya i Averøy kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:7. 22 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-337-1

Gaarder, G. 2009. Grønøyra naturreservat i Naustdal kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:6. 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-336-4

Gaarder, G. 2009. Aksevatnet fuglefredingsområde i Hyllestad kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:5. 30 s. ISBN 978-82-8138-335-7

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Kartlegging av biologisk viktige kulturlandskap i Sel og Vågå kommuner i 2007 og 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-3. ISBN 978-82-8138-333-3.

Gaarder, G. 2009. Reviderte planer for småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:2.

Holtan, D. & Larsen, P. 2009. Sundsfjordfjellet. Kartlegging av naturtyper og botanisk artsregistrering. Miljøfaglig utredning rapport 2009-1. ISBN 978-82-8138-331-9

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O.M. 2009. Faktaark for Ramsarområder i Norge. Faktaark Ramsar.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Opprustning og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Voss kommune, Hordaland. Virkning på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-50. ISBN 978-82-8138-330-2.

Melby, M. W. 2008. Småkraftverk i Hyrpo og Tveitelvi, Granvin kommune. Vurdering av virkninger på landskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-49. ISBN 978-82-8138-329-6.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Liveltskardelva i Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-48. 37 s. ISBN 978-82-8138-328-9.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Mellomdalselva i Tromsø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-47. 31 s. ISBN 978-82-8138-327-2.

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2008. Småkraftverk i Åsprongelva i Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold, inkludert fisk. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-46. 32 s. ISBN 978-82-8138-326-5.

Melby, M.W. og Alvereng, P. 2008. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-45. ISBN 978-82-8138-325-8.

Larsen, B. H. 2008. Utkast til skjøtselsplan for Hydalen landskapsvernområde i Hemsedal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-42. ISBN 978-82-8138-323-4.

Larsen, B. H. 2008. Kartlegging av naturtyper i og i nærområdet til Grandefjæra naturreservat i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-41. ISBN 978-82-8138-322-7.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2008. Blåheia vindkraftverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-40. ISBN 978-82-8138-321-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Ny E6 i Nord-Fron kommune. Grunnlagsregistreringer for konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-39. ISBN 978-82-8138-320-3.

Melby, M. W. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-38. ISBN 978-82-8138-319-7.

Fjeldstad, H. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning tema Naturmiljø og biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-44. ISBN 978-82-8138-324-1.

Alvereng, P. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning. Tema: Hytter og andre bygninger. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-36. ISBN 978-82-8138-317-3.

Larsen, B. H. 2008. Røst vindpark. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-35. ISBN 978-82-8138-316-6.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Norddøla i Ulvik kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-34. ISBN 978-82-8138-315-9

Melby, M. W. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning. Tema: Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-33. ISBN 978-82-8138-314-2.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2008. Furnes masseuttak, Vestnes kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til reguleringsplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-32. ISBN 82-8138-312-8.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Norddalen i Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-31. ISBN 978-82-8138-311-1.

Larsen, B. H. 2008. Planlagt hyttefelt ved Store Svartungen i Østre Toten kommune. Naturverdier og konsekvenser for flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-30. ISBN 978-82-8138-310-4.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Grimstad, K. J., Mork, K. & Larsen, B. H. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning fugl 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2008-29. ISBN 978-82-8138-309-8.

Fjeldstad, H. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning trafoplasseringer Åskåra, Bremanger. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2008-28. ISBN 978-82-8138-308-1.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2008. Siragrunnen vindpark. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-26. ISBN 978-82-8138-306-7.

Alvereng, P. 2008. Kvittind Alpin og Fritid. Fagutredning om friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-25. ISBN 978-82-8138-305-0.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2008. Kvittind Alpin og Fritid. Fagutredning om biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-24. ISBN 978-82-8138-304-3.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Holm- Nykirke - konsekvensutredning for tema biologisk mangfold ved bygging av ny jernbane. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-23. ISBN 978-82-8138-303-6.

Gaarder, G., Enzensberger, T., Fjeldstad, H., Midteng, R. & Ullring, U. 2008. Biologisk mangfold i øvre del av Valdres. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:22. 71 s. ISBN 978-82-8138-302-9

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2008. Kartlegging av vilt og naturtyper på Høgsetåsen i Skaun kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:21. ISBN 978-82-8138-301-2

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2008. Små vannkraftverk. Evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2008: 20. ISBN 978-82-8138-300-5

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-19. ISBN 978-82-8138-299-2.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Holtan, D. 2008. Kartlegging av naturtyper i Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:18. ISBN: 978-82-8138-298-5

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Romerike landskapsvernområde i Nannestad og Ullensaker kommuner i Akershus. Biologiske undersøkelser og utkast til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-17. ISBN 978-82-8138-297-8.

Alvereng, P. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Motorferdsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-16. ISBN 978-82-8138-296-1.

Gaarder, G. 2008. Naturfaglige undersøkelser i to skogområder tilbudt for frivillig vern i Oppland 2008. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2008:16. 27 s.

Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfold i Dovre kommune. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om naturtyper og vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-15. ISBN 978-82-8138-295-4.

Gaarder, G. 2008. Furnes masseuttak revidert konsekvensutredning for tema Naturmilijø. Miljøfaglig Utredning notat 2008-15.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfald i Radøy kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008-14: 1-17 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-294-7.

Larsen , B. H. 2008. Frya kraftverk. Vurdering av naturverdier på grunnlag av befaring 05.11.2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008-14.

Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfald i Øygarden kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-13. ISBN 978-82-8138-293-0.

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging langs planlagt ny E16 Borlaug-Maristova i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008:13.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfald i Meland kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008::12. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-292-3

Gaarder, G. 2008. Biologisk mangfold i Austdøla, Ulvik kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008:12.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2008. Kartlegging av naturtyper i Træna kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2008:11.

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging i Rennebu kommune. Foreløpige resultater for 2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008:11. 13 s.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2008. Kartlegging av naturtyper i Lurøy kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2008:10.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2008. Naturtypekartlegging i Finnmark 2008. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2008-10.

Larsen, B. H. 2008. Endrede konsekvenser for sjøfugl av reduksjon i planområdene for Havsul 2 og 4. Miljøfaglig Utredning notat 2008-07. ISBN .

Holtan, D. & Prestø, T. 2008. Kartlegging av naturtyper i Herøy kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2008:9.

Larsen, B. H. 2008. Kartlegging av biologisk verdifull innmark i Østre Toten kommune i 2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008-9.

Holtan, D. 2008. Kartlegging av naturtyper i Dønna kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-8.

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging langs planlagt ny E6 Kappskarmo-Brattåsen i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008-8. 19 s.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Sandbekken i Rendalen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-7. 37 s. ISBN 978-82-8138-287-9.

Melby, M. W. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-6. ISBN 978-82-8138-286-2.

Gaarder, G. 2008. Inventering av elvemusling Margaritifera margaritifera i Strømselva, Averøy 2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008-6.

Melby, M.W. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-5. ISBN 978-82-8138-285-5.

Gaarder, G. & Pommeresche, R. 2008. Biologiske undersøkelser innenfor planlagt utbyggingsområde på Einset, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008-5. 15 s.

Fjeldstad, H., Mork, K. & Melby, M. W. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Offentlig versjon. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-4. ISBN 978-82-8138-284-8.

Gaarder, G. 2008. Biologiske undersøkelser av to planlagte utbyggingsområder på Østre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2008-4. 6 s.

Larsen, B. H. 2008. Utvidelsesprosjekt Markbulia-Einunna. Konsekvenser for naturtyper og flora av reguleringshøydene 863 moh og 867 moh. Miljøfaglig Utredning notat 2008-3. ISBN 978-82-8138-282-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007. Resultater fra biologiske og kulturhistoriske registreringer i 13 kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-3. ISBN 978-82-8138-283-1.

Fjeldstad, H., Mork, K. & Melby, M. W. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Versjon unntatt offentlighet. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-2. ISBN 978-82-8138-277-0.

Stenberg, I. 2008. Rv 671 parsell Nordviksstranda. Konsekvensutredning for tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2008-02. 18 s.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Økning av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Konsekvensutredning og forslag til miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-1. ISBN 978-82-8138-275-6.

Gaarder, G. 2008. Nordlandsglattkrans Tolypella normaniana i Mosjøen, Vefsn. Miljøfaglig Utredning notat 2008-01.

Fjeldstad, H. 2007. Vurdering av biologisk mangfold og vilt i forbindelse med etablering av Arcus på Gjelleråsen Miljøfaglig Utredning notat 71. ISBN 978-82-8138-367-8.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Golfbane på Einangsøyene sør for Otta i Sel kommune, Oppland. Konsekvenser for flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-70. ISBN 978-82-8138-274-9.

Larsen, B. H. 2007. Biologisk verdifull innmark i Østre Toten kommune. Registreringer i 2007. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-69. ISBN 978-82-8138-273-2.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2007. Naturverdier ved Mørkrid i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-68. 30 s. ISBN 978-82-8138-272-5

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Kobbryggelva, Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-66. 29 s. ISBN 9778-82-8138-270-1

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Fagerliåe i Sel kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-65. ISBN 978-82-8138-269-5

Melby, M. W. 2007. Utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana og Rødøy kommuner, Nordland fylke. Landskapskartlegging. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-64. ISBN 978-82-8138-268-8.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Oppdatert rapport etter ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-63. ISBN 978-82-8138-266-4.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2007. Bukta fuglefredingsområde i Sandane, med tilliggende naturmiljøer. Vurdering av tilstand og utviklingstrekk. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-62. 51 s. ISBN 978-82-8138-265-7

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde i Karlsøy kommune, Troms. Kulturlandskap og vegetasjon. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-61. ISBN 978-82-8138-264-0.

Holtan, D. 2007. Saltfjellet Svartisen. Natyrtyper og botanikk på sørsida av nasjonalparken. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:60.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna. Konsekvenser for naturtyper og flora. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-59. ISBN 978-82-8138-262-6.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Sammenbindingskorridoren til Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-58. ISBN 978-82-8138-261-9.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Tverrelva i Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-57. ISBN 978-82-8138-260-2.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-56. ISBN 978-82-8138-259-6.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2007. Biologisk mangfold i Salangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-55. ISBN 978-82-8138-258-9.

Gaarder, G. 2007. Mannfjellelva småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:54. 30 s. ISBN 978-82-8138-256-5.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2007. Biologisk mangfold ved Palmafossen kraftverk i Voss kommune, Hordaland. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-53. ISBN 978-82-8138-255-8.

Alvereng, P. 2007. Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning: Samfunnsmessige virkninger. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-52. ISBN 978-82-8138-254-1.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Haraheia vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-51. ISBN 978-82-8138-253-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Roan vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-50. ISBN 978-82-8138-252-7.

Gaarder, G. 2007. Kortelva småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:49. 29 s. ISBN 978-82-8138-251-0

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Internveg Torsken. Tilleggsundersøkelser av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-48. ISBN 978-82-8138-250-3.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturland-skap. Frya-Harpefoss i Sør-Fron kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny avgrensning og ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-47. ISBN 978-82-8138-249-7.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Grimsdalen i Dovre kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-46. ISBN 978-82-8138-248-0.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Bøverdalen i Lom kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste og ny avgrensning. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-45. ISBN 978-82-8138-247-3.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste og ny avgrensning. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-44. ISBN 978-82-8138-246-6.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Heidal i Sel kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste og supplerende kartlegging i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-43. ISBN 978-82-8138-243-5.

Gaarder, G. 2007. Norddalen småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:42. ISBN 978-82-8138-245-9

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Bentsjordelva, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:41. ISBN 978-82-8138-244-2

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Balke-Lillo i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Oppdatert rapport etter ny rødliste og ny avgrensning. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007-40. 31 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Øla, Nord-Fron kommune. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:39. ISBN 978-82-8138-241-1

Gaarder, G. 2007. Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallerveien, Bodø kommune. Tilleggsundersøkelser på tema naturmiljø for nytt alternativ 4 til parsell 1. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-38. ISBN 82-8138-240-4.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:37. ISBN 978-82-8138-238-1

Melby, M. W. 2007. Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og Reiseliv Miljøfaglig Utredning rapport 2007-36. ISBN 978-82-8138-237-4.

Melby, M. W. 2007. Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning. Tema: Landskap Miljøfaglig Utredning rapport 2007-35. ISBN 978-82-8138-235-0.

Melby, M. W. 2007. Utbygging av Leikanger kraftverk. Henjaelvi og Grindselvi i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-34. ISBN 978-82-8138-233-6.

Melby, M. W. 2007. Utbygging av Leikanger kraftverk. Henjaelvi og Grindselvi i Leikanger kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, jakt og fiske. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-33. ISBN 978-82-8138-232-9.

Melby, M. W. 2007. Nordkvaløya-Rebbenesøya LVO i Karlsøy kommune, Troms fylke. Landskapsanalyse. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-31. ISBN 978-82-8138-230-5.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt viktige kulturlandskap. Tingelstadhøgda og Røykenvika i Gran kommune, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-30. ISBN: 978-82-8138-229-9.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Rogna, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:29. 35 s.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Bjøråa, Todalen i Surnadal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-28. ISBN 978-82-8138-228-2.

Fjeldstad H., Lysgård H.E. & Ø. Aalen 2007. Rv 456 Vågsbygdveien. Miljøoppfølgingsprogram Hannevika Lumber Miljøfaglig Utredning rapport 2007-27. ISBN 978-82-8138-227-5.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær, Solund kommune i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-26. ISBN 978-82-8138-224-4

Oldervik, F. 2007. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2007:25. ISBN 978-82-8138-225-1

Oldervik, F. 2007. Jønnstad kraftverk, Sunndal kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-24. ISBN 978-82-8138-223-7.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2007. Kommunedelplan - vassdrag. Miljøfaglig grunnlagsdokument for Stranda kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-23. ISBN 978-82-8138-222-0.

Oldervik, F. 2007. Hestenes kraftverk, Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-22. ISBN 978-82-8138-221-3.

Høberg, P. & Melby, M. W. 2007. OU Tokke. Bekkeinntak Tokke. Miljøundersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-21. ISBN 978-82-8138-220-6.

Høberg, P. & Melby, M. W. 2007. OU Tokke. Kjelåi/Vesle Kjelåi kraftverk. Miljøundersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-20. ISBN 978-82-8138-219-0.

Oldervik, F. 2007. Vangjolo kraftverk, Voss kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-18. ISBN 978-82-8138-217-6.

Oldervik, F. 2007. Øvre Engdal kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-17. ISBN 978-82-8138-216-9.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark: Botaniske tilleggsregistreringer i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-16. ISBN 978-82-8138-215-2.

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2007. Ressursbehov ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:15. ISBN 978-82-8138-226-8

Oldervik, F. 2007. Nedre Engdalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfald Miljøfaglig Utredning rapport 2007-14. ISBN 978-82-8138-214-5.

Oldervik, F. 2007. Rodalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-13. ISBN 978-82-8138-213-8.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2007. Andorkraft, Snåsa kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-12. ISBN 978-82-8138-212-1.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hofton, T.H., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2007. Biologisk mangfold i Lierne kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2007-11. ISBN 978-82-8138-211-4.

Haugan, R. (red.), Berg, R.Y., Hassel, K. & Larsen, B.H. 2007. Botaniske registreringer og vurderinger i Høyrokampen-området. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-10. ISBN 978-82-8138-210-7.

Larsen, B. H. 2007. Vindmålemaster Havsul 2 og Havsul 4: Anbefaling av plassering og avbøtende tiltak av hensyn til sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-9. ISBN 978-82-8138-209-1.

Gaarder, G. 2007. Verdifulle kulturlandskap i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:8. ISBN 978-82-8138-208-4

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2006. Ny rv 714 Stokkhaugen Sunde, Orkdal og Snillfjord kommune. Verdifulle naturmiljøer. Miljøfaglig utredning, rapport 2007:7. 20 s.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Biologisk mangfold i Ottadalen. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2007. Kartlegging av vilt og naturtyper på Smøråsfjell i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007-5. 33 s.

Gaarder, G. 2007. Haugshornet vindpark revidert vurdering av tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2007-5. 6 s

Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Larsen, B. H. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 3: Moskog-Fardal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-4. ISBN 978-82-8138-204-6.

Larsen, B. H. 2007. Vindparken Havsul 1 i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Endrede konsekvenser for sjøfugl av nytt forslag til planområde. Miljøfaglig Utredning notat 2007-4.

Heggland, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Grimstad, K. J., Larsen, B. H., Mork, K. & Solvang, R. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 2: Leivdal-Moskog. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-3. ISBN 978-82-8138-203-9.

Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2007-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Melby, M. W. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 1: Ørskog-Leivdal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-2. ISBN 978-82-8138-202-2.

Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Tverrelva i Kvæfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2007-2.

Oldervik, F. 2007. Småkraftverk i Myrholtelva. Verknader på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-1. ISBN 978-82-8138-201-5. 30.s.

Melby, M. W. 2006. Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord kommune. Konsekvensutredning på tema friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-96. ISBN 978-82-8138-281-7.

Mikkelsen, P. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning. Tema Næringsliv og sysselsetting. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-95. ISBN 978-82-8138-200-8.

Mikkelsen, P. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning. Tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-94. ISBN 82-8138-198-1.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallerveien, Bodø kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til kommunedelplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-93. ISBN 82-8138-197-3.

Gaarder, G. 2006. Luster kraftverk, Luster kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-92.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av kystblåstjerne Tractema verna i Askvoll og Solund kommuner i 2006, med forslag til skjøtsel og forvaltning av artens leveområder. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-91. ISBN 82-8138-195-7.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Vassdalselva i Signaldalen. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:90.

Oldervik, F. 2006. Børtne kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-89.

Oldervik, F. 2006. Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-88.

Oldervik, F. 2006. Søndre Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-87.

Oldervik, F. 2006. Nordre Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-86.

Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2006. Vikaelva kraftverk, Stryn kommune. Reviderte planer. Virkninger på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:84.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:83. 33 s.

Oldervik, F. 2006. Fjelna kraftverk, Hemne kommune: Supplerende vurderinger av virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:82.

Larsen, B. H. 2006. Slambehandlingsanlegg i Djupdalen, Sørum kommune: Vurdering av konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-81. ISBN 82-8138-184-1.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Storelva, Elsnesdalen i Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-80. ISBN 82-8138-183-3.

Melby, M. W. 2006. Mork kraftverk AS. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Ferskvannsressurser / vannforsyning / utslipp. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-79. ISBN 82-8138-182-5.

Melby, M.W. 2006. Mork kraftverk AS. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-78. ISBN 82-8138-181-7.

Melby, M. W. 2006. Mork kraftverk AS. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-77. ISBN 82-8138-180-9.

Gaarder, G. 2006. Føreslegne Åsane naturreservat i Eid kommune. Forslag til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-76. ISBN 82-8138-179-5.

Larsen, B. H. 2006. Sjøfuglregistreringer på Vågsøy i Sogn og Fjordane i perioden 1999-2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-74. ISBN 82-8138-175-2.

Larsen, B. H. 2006. Føreslegne Lindvik naturreservat i Eid kommune. Framlegg til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-73. ISBN 82-8138-174-4.

Larsen, B. H. 2006. Evaluering av skjøtselstiltak i Grimsdalen. Resultater fra anlayse av prøveflater i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-72. ISBN 82-8138-173-6.

Oldervik, F. 2006. Mørkedalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-71. ISBN 82-8138-172-8.

Oldervik, F. 2006. Sagedalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-70. ISBN 82-8138-170-1.

Oldervik, F. 2006. Oladalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-69. ISBN 82-8138-169-8.

Oldervik, F. 2006. Maridalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-68. ISBN 82-8138-167-1.

Oldervik, F. 2006. Kjørstadelva kraftverk, Eid kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-67. ISBN 82-8138-166-3.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold på arealer hvor det er søkt om regionale miljøtilskudd til biologisk verdifull innmark i 2006 i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-66. ISBN 82-8138-165-5.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold på aktuelle arealer for regionale miljøtilskudd til biologisk verdifull innmark i 2006 i Sel kommune, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-65. ISBN 82-8138-164-7.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold på arealer hvor det er søkt om regionale miljøtilskudd til biologisk verdifull innmark i Sør-Aurdal kommune, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-64. ISBN 82-8138-163-9.

Gaarder, G. 2006. Grøna kraftverk i Tydal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-63. ISBN 82-8138-161-2.

Oldervik, F. 2006. Fossheimgardane kraftverk, Jølster kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-62. ISBN 82-8138-160-4.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Bortneelva, Bremanger kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-61. ISBN 82-8138-159-0.

Fjeldstad, H. 2006. Staibekken kraftverk i Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-60. ISBN 82-8138-158-2.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Trya, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:59. 29 s.

Oldervik, F. 2006. Haukaa Kraftverk, Flora kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-58. ISBN 82-8138-156-6.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Rogna, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-57. ISBN 82-8138-155-8.

Gaarder, G. 2006. Biologisk mangfald i Solund kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-56. ISBN 82-8138-153-1.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Benna ved Nedre Svatsum, Gausdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-55. ISBN 82-8138-152-3.

Fjeldstad, H. 2006. Myklebysetra kraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-54. ISBN 82-8138-151-5.

Fjeldstad, H 2006. Kolåsmyrfallet kraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:53.

Oldervik, F. 2006. Einungastølen kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-52. ISBN 82-8138-149-3.

Oldervik, F. 2006. Håra kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-51. ISBN 82-8138-148-5.

Oldervik, F. 2006. Freimselva kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-50. ISBN 82-8138-147-7.

Oldervik, F. 2006. Engeset kraftverk, Gulen kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-49. ISBN 82-8138-146-9.

Gaarder, G. 2006. Overvåking av elvemusling i Strømselva, Averøy kommune. Forundersøkelse. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-48. ISBN 82-8138-145-0.

Fjeldstad, H. 2006. Veslefallet småkraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-47. ISBN 82-8138-144-2.

Fjeldstad H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Holldalsbekken, Vinje kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-46. ISBN 82-8138-143-4.

Larsen, B. H. 2006. Måkefugl på Vålsjøen i Hurdal: bestandsutvikling og innvirkning på drikkevannskilden Tisjøen i Eidsvoll. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:45.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Austpollelva småkraftverk i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-44. ISBN 82-8138-141-8.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Gårdselva småkraftverk i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-43. ISBN 82-8138-139-6.

Oldervik, F. 2006. Skår kraftverk, Vanylven kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-42. ISBN 82-8138-138-8.

Oldervik, F. 2006. Bruelva kraftverk, Vanylven kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-41. ISBN 82-8138-136-1.

Larsen, B. H. 2006. Effekter av klimaendringer på sjøfugl: en litteraturstudie basert på arbeider gjort i Nord-Atlanteren. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-40. ISBN 82-8138-135-3.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Busua i Hedalen, Sør-Aurdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-39. ISBN 82-8138-134-5.

Gaarder, G. 2006. Minikraftverk i Lenaelva ved Skreia, Østre Toten kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-38. ISBN 82-8138-133-7.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Kiva og Hanestadnea, Rendalen kommune. Supplerende biologiske undersøkelser med vekt på moser og lav. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-37. ISBN 82-8138-132-9.

Oldervik, F. 2006. Elvaaen kraftverk, Overhalla kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-36. ISBN 82-8138-131-0.

Larsen, B. H. 2006. Naturfaglig dokumentasjon langs ny riksveg 4 i Vestrumenga på Raufoss, Vestre Toten. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-35: 1-10 + vedlegg.

Oldervik, F. 2006. Mjølsvika kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-34. ISBN 82-8138-129-9.

Larsen, B. H. 2006. Hilleshamnelva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Offentlig utgave. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-33. ISBN 82-8138-128-0.

Larsen, B. H. 2006. Overvåkning av fuglefaunaen ved Vedvik Avfallsplass, Vågsøy kommune i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-32.

Oldervik, F. 2006. Skjerdalen kraftverk, Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:31. ISBN 82-8138-127-2.

Oldervik, F. 2006. Hoplandselva kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-30. ISBN 82-8138-126-4.

Gaarder, G. 2006. Moelva småkraftverk i Gullesfjorden, Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-29. ISBN 82-8138-125-6.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2006. Vikelva kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-28. ISBN 82-8138-124-8.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Strandsfossen, Odda kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-27. ISBN 82-8138-122-1.

Mikkelsen, P. & Larsen, B. H. 2006. Ny innfartsveg til Kirkenes. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-26. ISBN 82-8138-121-3.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Storelva, Flora kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-25. ISBN 82-8138-120-5.

Oldervik, F. 2006. Steindøla kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald.. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-24. ISBN 82-8138-119-1.

Oldervik, F. 2006. Forsåna kraftverk, Vestnes kommune. Verknader på biologisk mangfald.. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-23. ISBN 82-8138-118-3.

Gaarder, G. 2006. Hyttefelt på Langøya, Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:22. ISBN 82-8138-117-5.

Gaarder, G. 2006. Hyttefelt på Åsprong, Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:21. ISBN 82-8138-116-7.

Larsen, B.H 2006. Viltet i Sørum kommune. Rapport med sårbare viltopplysninger (unntatt offentlighet). Miljøfaglig Utredning rapport 2006:20.

Larsen, B.H. 2006. Viltet i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:19. ISBN 82-8138-115-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord. Konsekvensutredning på tema naturmiljø - biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:18. ISBN 82-8138-114-0.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul IV, Averøy og Eide kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:17. ISBN 82-8138-113-2.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:16. ISBN 82-8138-112-4.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:15. ISBN 82-8138-111-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Fræna vindpark. Konsekvenser av endret utbyggingsløsning for tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:14. ISBN 82-8138-110-8.

Melby, M.W. 2006. Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvenser for Friluftsliv og reiseliv av endret utbyggingsløsning. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:13. ISBN 82-8138-109-4.

Larsen, B. H. 2006. Elodea-prosjektet Steinsfjorden. Sammenstilling av data om vannfugl: Bestandsutvikling og konsum av vasspest. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:12. ISBN 82-8138-118-3.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Grimsdalen i Dovre kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:11. ISBN 82-8138-108-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Heidal i Sel kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:10. ISBN 82-8138-107-8.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Haugan, R. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Bøverdalen i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:9. ISBN 82-8138-105-1.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2006. 420 kV-ledning Haram - Ørskog. Konsekvenser på tema flora og fauna, verneområder og inngrepsfrie naturområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:8. ISBN 82-8138-104-3.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Tingelstadhøgda i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:7. ISBN 82-8138-103-5.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Haugan, R. & Jordal, J.B. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:6. ISBN 82-8138-102-7.

Oldervik, F. 2006. Sandalsfossen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:5. ISBN 82-8138-101-9.

Gaarder, G. 2006. Naturverdier knyttet til Solem 2 ved Harran i Grong kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2006-N5, 6 s.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Jørgensen, L. & Melby, M.W. 2006. Sørdalen/Isdalen nasjonalpark i Bardu konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:4. ISBN 82-8138-100-0.

Gaarder, G. 2006. Befaring i Mørkridsdalen, Luster 15.08.2006 biologiske betraktninger. Miljøfaglig Utredning notat MU2006-N4, 2 s.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Balke-Lillo i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:3. ISBN 82-8138-099-3.

Gaarder, G. 2006. Naturverdier inntil riksveg 70 ved Brunneset, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2006-N3, 6 s.

Larsen, B.H. & Haugan, R. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Frya-Harpefoss i Sør-Fron kommune, Oppland fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2006-2. ISBN 82-8138-098-5.

Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Vassdalselva i Signaldalen, Storfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Notat 2006-2 fra Miljøfaglig Utredning AS. 10 sider.

Larsen, B.H. 2006. Grønnlielva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-1.

Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Storelva i Elsnesdalen, Storfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2006-1. 8 sider.

Melby, M. W. 2005. Havsul II AS. Konsekvensutredning for 420 kV linje mellom Giskemo (Ørskog kommune) og Hildre/Skjelten (Haram kommune). Tema: Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-71.

Melby, M. & Mork, K. 2005. Havsul IV AS. Konsekvensutredning for Havsul IV, Averøy og Eide kommuner. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-70.

Melby, M. og Mork, K. 2005. Havsul II AS. Konsekvensutredning for Havsul II, Giske og Haram kommuner. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-69.

Melby, M. og Mork, K. 2005. Havsul I AS. Konsekvensutredning for Havsul I, Sandøy kommune. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-68 .

Oldervik, F. 2005. Fossavatnet kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:67. ISBN 82-8138-097-7.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2005. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:66. ISBN 82-8138-096-9.

Oldervik, F. 2005. Herje kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-65. ISBN 82-8138-095-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2005. Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-64. ISBN 82-8138-094-2.

Larsen, B. H. 2005. Hilleshamnelva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-63. ISBN 82-8138-093-4.

Larsen, B.H. 2005. Overvåkning av fuglefaunaen ved Vedvik Avfallsplass, Vågsøy kommune i 2005. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:62.

Oldervik, F. 2005. Skår kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-61. ISBN 82-8138-092-6.

Oldervik, F. 2005. Draura kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-60. ISBN 82-8138-092-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Verdifulle kulturlandskap i Bodø (Skjerstad), Fauske og Tysfjord kommuner i Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:59. ISBN 82-8138-089-6.

Oldervik, F. 2005. Viddal kraftverk. Verknader på biologisk mangfald Miljøfaglig Utredning rapport 2005-58. ISBN 82-8138-088-8.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Sørdalen, Bremanger kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-56. ISBN 82-8138-085-3.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Sammenlikning av konsekvensutredning og tematisk konfliktvurdering for vindparkene Fræna og Selbjørn. Tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:55.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Berdalselva, Rauma kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-54. ISBN 82-8138-084-5.

Melby, M.W. 2005. Sørdalen/Isdalen, Bardu kommune. Landskapsbeskrivelse/-evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:53. ISBN 82-8138-083-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:52. ISBN 82-8138-082-9.

Larsen, B. H. 2005. Konsekvensutredning for Havsul II, Giske og Haram kommune Tema: Biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-51. ISBN 82-8138-081-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:50. ISBN 82-8138-080-2.

Holtan, D. 2005 . Dyrkorn kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005: 47. 21 s. ISBN 82-8138-086-1

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2005. Vindkraftverk på Langevåg i Bømlo kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005-45: 1-47 + vedlegg.

Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2005. Rotvella. Småkraftprosjekt i Etnedal kommune, Oppland. Utredningstema Naturmiljø, Friluftsliv og Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:44. ISBN 82-8138-079-9.

Melby, M. W. 2005. Herje kraftverk. Virkninger for landskap og friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-43. ISBN 82-8138-078-0.

Melby, M.W. 2005. Sjunkan-Misten. Konsekvensutredning av planlagt vern i Nordland. Utredningstema Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:42. ISBN 82-8138-077-2.

Melby, M.W. 2005. Sjunkan-Misten. Konsekvensutredning av planlagt vern i Nordland. Utredningstema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:41. ISBN 82-8138-076-4.

Melby, M.W. 2005. Sørdalen/Isdalen. Konsekvensutredning av planlagt vern i Troms. Utredningstema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:40. ISBN 82-8138-075-6.

Melby, M. W. 2005. Kvænangsbotn og Navitdalen, Kvænangen kommune, Troms. Landskapsbeskrivelse/ evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-39. ISBN 82-8138-074-8.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Tverrelva i Kandal, Gloppen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-37. ISBN 82-8138-071-3.

Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2005. Ringdal kraftverk, Stranda kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:36. ISBN 82-8138-070-5.

Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2005. Haugshornet vindpark Sande kommune. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:35. ISBN 82-8138-069-1.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Heina. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-33. ISBN 82-8138-068-3.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Myrholtelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-32. ISBN 82-8138-067-5.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Gylelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-31. ISBN 82-8138-066-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Golfbane Røykenvika. Konsekvensutredning Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:30. ISBN 82-8138-037-3.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-29. ISBN 82-8138-064-0.

Oldervik, F & Stenberg, I. 2005. 420 kV kraftleidning, Tjeldbergodden Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna grunna på feltarbeid våren 2005. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-28. ISBN 82-8138-063-2.

Oldervik, F. 2005. Furset kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:27. ISBN 82-8138-062-4.

Oldervik, F. 2005. Ytre Grotle kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:26. ISBN 82-8138-061-6.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Minikraftverk i Bønåelva. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-25. ISBN 82-8138-060-8.

Melby, M.W. 2005. Fræna vindpark. Virkning for reiselivet. Tilleggsutredning. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-24. ISBN 82-8138-059-4.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2005. Rauma kommune. Miljøverdier i nedbørfelt uten vern. Grunnlagsrapport til kommunal temaplan småkraftverk. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:23. ISBN 82-8138-058-6.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Kråkenes-/Øvrestølsvassdraget, Førde kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:22. ISBN 82-8138-057-8.

Gaarder G. & Fjeldstad, H. 2005. Potensielt verneverdig statseiendom i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-21. ISBN 82-8138-055-1.

Hassel, K. 2005. Hjelle kraftverk: Gåsemyrfossen i Våtedalselva, Gloppen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-20. ISBN 82-8138-054-3.

Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfald i Gulen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-19. ISBN 82-8138-053-5.

Larsen, B. H. 2005. Faglig vurdering av skjøtselsbehov for biologisk mangfold i Grimsdalen, Dovre kommune.

Miljøfaglig Utredning rapport 2005-16. ISBN 82-8138-052-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Førde kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:15. ISBN 82-8138-051-9.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. og Larsen, B.H. 2005. Flora, vegetasjon og naturtyper i utredningsområdet for utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-14. ISBN 82-8138-050-0.

Gaarder, G., Grimstad, K.J., Holtan, D. & Larsen, B.H. 2005. Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for vern i Breheimen-Mørkridsdalen, Oppland og Sogn og Fjordane fylker. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:13. ISBN 82-8138-049-7.

Gaarder, G., Abel, K., Hofton, T.H., Holien, H. & Reiso, S 2005. Boreal regnskog i Midt-Norge. Reinventeringer av utvalgte lokaliteter i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-12. ISBN 82-8138-049-7.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:11. ISBN 82-8138-047-0.

Oldervik, F. 2005. Naturtypekartlegging i HAFS kommunane i Sogn og Fjordane med særskilt vekt på kulturlandskap. Tilleggsundersøkingar hausten 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:10. ISBN 82-8138-046-2.

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2005. 420 kV kraftleidning, Tjeldbergodden - Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna av nye traséar Tjeldbergodden Romundsetvatnet i Aure og Dalemsfjellet -- Eidsfjellet i Hemne. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:9. ISBN 82-8138-045-4.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Austevoll vindmøller, Austevoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold, friluftsliv og landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:8. ISBN 82-8138-044-6.

Heggeland, A., Gaarder, G., Holtan, D. & Klepsland, J.T. 2005. Kartlegging av naturtyper og vilt i utredningsområdet for vern i Sjunkan-Misten, Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:7. ISBN 82-8138-043-8.

Larsen, B.H. 2005. Kartlegging av biologisk mangfold som grunnlag for skjøtsel av kulturlandskapet ved Gjendebu i Jotunheimen nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:6. ISBN 82-8138-041-1.

Oldervik, F. 2005. Sagelva kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:5. ISBN 82-8138-041-1.

Gaarder, G. 2005. Forvaltning av naturverdier innenfor Øksendal

naturreservat, Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2005-5. 7 s.

Larsen, B.H. 2005. Forslag til skjøtselsplan for Geitryggmyra naturreservat, Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:4. ISBN 82-8138-040-3.

Gaarder, G. Supplerende naturtypekartlegging i Verdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2005-4. 10 s.

Larsen, B.H. 2005. Overvåkning av effekter av kulturlandskapstiltak i Grimsdalen på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:3.

Gaarder, G. 2005. Botaniske verdier på Tungodden i Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2005-3. 3 s.

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2005. 420 kV kraftleidning, Tjeldbergodden -Trollheim. Konsekvensar for tema flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:2. ISBN 82-8138-038-1.

Gaarder, G. 2005. Naturverdier rundt Jensbua ved Flekkefjorden i Fjaler. Miljøfaglig Utredning notat 2005-2. 2 s.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Botaniske undersøkelser i edellauvskogsreservat i Møre og Romsdal 2004. Resultater fra feltbefaringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:1. ISBN 82-8138-065-9.

Gaarder, G. & Grimstad, K. J. 2005. Byrkjelo kraftverk i Myklebustelva, Gloppen kommune. Supplerende biologiske undersøkelser og vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2005-1. 4 s.

Melby, M. W. 2004. Vindkraft i Austevoll. Konsekvensutredning på tema friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-72. ISBN 978-82-8138-280-0.

Melby, M. W. 2004. Vindkraftverk i Fræna kommune. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-71. ISBN 978-82-8138-279-4.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2004. Biologisk mangfold i Søndre Land kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:70. ISBN 82-8138-036-5.

Larsen, B.H., Olsen, K.M., Gaarder, G. & Blindheim, T. 2004. Biologisk mangfold i Hurdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:69. ISBN 82-8138-035-7.

Gaarder, G. 2004. Kvalvågelva minikraftverk, Gjemnes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:68. ISBN 82-8138-034-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Kartlegging av naturtyper og rødlistearter i Eidsvoll kommune i 2003 og 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:67.

Larsen, B.H. 2004. Kartlegging av beitemarkssopp i Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2003 og 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:66. ISBN 82-8138-032-2.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i kulturlandskapet i Dovre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:65. ISBN 82-8138-031-4.

Gaarder, G. 2004. Urke kraftverk - reviderte planer. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:64. ISBN 82-8138-030-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Konsekvensutredning på temaet Biologisk mangfold og vilt av planlagte reiselivsutbygginger i Hafjell-Hunderfossenområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:63.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold ved Krokhølen i Nordre Land kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:62.

Gaarder, G. 2004. Todalsetra naturreservat i Aure kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:61. ISBN 82-8138-029-2.

Gaarder, G. 2004. Svorkalia naturreservat i Surnadal/Rindal kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:60. ISBN 82-8138-028-4.

Gaarder, G. 2004. Brøske naturreservat i Surnadal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-59. ISBN 82-8138-027-6.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Kallset naturreservat, Halsa og Surnadal. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-58. ISBN 82-8138-026-8.

Gaarder, G. 2004. Ottem naturreservat i Sunndal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:57. ISBN 82-8138-024-1.

Gaarder, G. 2004. Småvollen naturreservat i Sunndal/Oppdal kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:56. ISBN 82-8138-023-3.

Gaarder, G. 2004. Oppdølsstranda naturreservat i Sunndal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:55. ISBN 82-8138-022-5.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Knutsliøya naturreservat, Sunndal. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-54. ISBN 82-8138-021-7.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Gylhamran naturreservat, Tingvoll. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-53. ISBN 82-8138-020-9.

Gaarder, G. 2004. Rausandberget naturreservat i Averøy kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:51. ISBN 82-8138-018-7.

Gaarder, G. 2004. Hagset naturreservat. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-50. ISBN 82-8138-017-9.

Fjeldstad, H. 2004. Jutneset naturreservat i Nesset kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:49. ISBN 82-8138-016-0.

Fjeldstad, H. 2004. Stakkengfonna naturreservat i Nesset kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:48. ISBN 82-8138-015-2.

Fjeldstad, H. 2004. Unjemslia naturreservat i Rauma kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:47. ISBN 82-8138-014-4.

Fjeldstad, H. 2004. Mjølvabotnen naturreservat i Rauma kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:46. ISBN 82-8138-013-6.

Fjeldstad, H. 2004. Slettasvaet naturreservat i Rauma kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:45. ISBN 82-8138-012-8.

Fjeldstad, H. 2004. Myskjaurene naturreservat i Haram kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:44. ISBN 82-8138-010-1.

Fjeldstad, H. 2004. Grytahatlen naturreservat i Haram kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:43. ISBN 82-8138-009-8.

Fjeldstad, H. 2004. Raudnesvika naturreservat i Sula kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:42. ISBN 82-8138-007-1.

Fjeldstad, H. 2004. Sulesund naturreservat i Sula kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:41. ISBN 82-8138-006-3.

Fjeldstad, H. 2004. Nesplassen naturreservat i Stordal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:40. ISBN 82-8138-005-5.

Gaarder, G. 2004. Boksaspa naturreservat i Tingvoll kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-52. ISBN 82-8138-019-5 .

Fjeldstad, H. 2004. Hyskjet naturreservat i Stranda kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:39. ISBN 82-8138-004-7.

Fjeldstad, H. 2004. Sjøholt naturreservat i Ørskog kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:37. ISBN 82-8138-002-0.

Fjeldstad, H. 2004. Kvamsetelva naturreservat i Ørsta kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:36. ISBN 82-8138-001-2.

Fjeldstad, H. 2004. Skorgeura naturreservat i Ørsta kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:35. ISBN 82-8138-000-4.

Fjeldstad, H. 2004. Gjevenesstranda naturreservat i Ørsta/Sykkylven kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:34. ISBN 82-92227-99-7.

Fjeldstad, H. 2004. Berkneset naturreservat i Volda kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:33. ISBN 82-92227-98-9.

Fjeldstad, H. 2004. Alstranda naturreservat i Ulstein/Hareid kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:32. ISBN 82-92227-97-0.

Fjeldstad, H. 2004. Havågane naturreservat i Ulstein kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:31. ISBN 82-92227-96-2.

Gaarder, G., Hofton, T.H., Holtan, D., Stenberg, I. & Heggeland, A. 2004. Biologisk mangfold og vilt i Lomsdal-Visten. Supplerende undersøkelser i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:30. ISBN 82-92227-95-4.

Oldervik, F.G. 2004. Biologisk verdfulle kulturlandskap i Fedje kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:29. ISBN 82-8138-033-0.

Melby, M.W. 2004. Foreslått vern av Kvænangsbotn og Navitdalen. Landskapsanalyse/-evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:28.

Melby, M.W. 2004. Langevåg vindpark, Bømlo. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:27.

Melby, M.W. 2004. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:26.

Melby, M.W. 2004. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Landskapsbeskrivelse og -evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:25.

Melby, M.W. 2004. Hafjell - Hunderfossen. Konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:24.

Melby, M.W. 2004. Verneplan Lomsdal - Visten. Konsekvensutredning på tema Reiseliv og miljøbasert næringsutvikling. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:23.

Melby, M.W. 2004. Verneplan Lomsdal - Visten. Konsekvensutredning på tema Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:22.

Oldervik, F. 2004. Sæterelva kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:21. ISBN 82-92227-94-6.

Oldervik, F. 2004. Sagelva kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:20. ISBN 82-92227-93-8.

Gaarder, G. & Oldervik, F. 2004. Skorga kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:19. ISBN 82-92227-91-1.

Oldervik, F. 2004. Rødsetfoss kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:18. ISBN 82-92227-90-3.

Oldervik, F. 2004. Engeset kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:17. ISBN 82-92227-88-1.

Larsen, B.H. 2004. Overvåkning av fuglefaunaen ved Vedvik Avfallsplass, Vågøy kommune i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:16.

Melby, M.W. & Holtan, D. 2004. Øye kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:15. ISBN 82-92227-87-3.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i planlagt område for hyttebygging på Lunner Østås, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:14. ISBN 82-92227-86-5.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaene Flora, Fugl og Annen fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:13. ISBN 82-92227-85-7.

Gaarder, G. 2004. Forslag til forvaltningsplan for Tresfjord naturreservat, Vestnes. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:12. ISBN 82-92227- 84-9.

Larsen, B.H. 2004. Naturfaglig dokumentasjon langs ny riksveg 4 i Vestrumenga på Raufoss, Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:11.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Selbjørn i Austevoll kommune. Konsekvensutredning på tema Flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:10. ISBN 82-92227-83-0.

Gaarder, G., Larsen, B.H. & Oldervik, F. 2004. Biologisk mangfold i Austrheim kommune. Supplerende undersøkelser i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:9. ISBN 82-92227-82-2.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:8. ISBN 82-92227-81-4.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:7. ISBN 82-92227-80-60.

Gaarder, G. 2004. Naturverdier langs jernbanelinja mellom Lena og Bilitt på Østre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:6. ISBN 82-92227-77-6.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i Naustdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:5. ISBN 82-92227-76-8.

Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Jølster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:4. ISBN 82-92227-74-1.

Heggland, A., Gaarder, G., Hofton, T. H. & Blindheim, T. 2004. Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for vern i Lomsdal-Visten, Nordland. Miljøfaglig Utredning Rapport 2004-3: 1-104 + vedlegg.

Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfald i Bremanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:2. ISBN 82-92227-73-3.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfold i Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:1. ISBN 82-92227-71-7.

Larsen, B. H. 2004. Biologisk mangfold på Fredrikstad garnison, Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Forsvarsbygg BM-rapport 33-2003. 31 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold på Fredriksten festning,

Halden kommune, Østfold fylke. Forsvarsbygg BM-rapport nr. 32-2003. 49 s. + vedlegg.

Melby, M. W. 2003. Reinheimen nasjonalpark/verneområde og tilgrensende verneområder. Konsekvensutredning for tema: Naturmiljø, Hytter og buer, Friluftsliv, jakt og fiske, Motorferdsel i utmark, Drift og vedlikehold av veger og jernbane, Drift og vedlikehold av kraftanlegg, Forsvarets øvelsesaktivitet. Miljøfaglig Utredning rapport 2003-50. ISBN 978-82-8138-278-7.

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2003. 420 kV-ledning Viklandet -Istad. Tilleggsvurdering for flora og fauna for nye traséer mellom Rød og Bollhaug og ved Brandhol/Toven. NOF rapportserie, rapport nr. 5-2003. 23 s.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning Ormen Lange, Trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. NOF rapportserie. NOF rapportserie, rapport nr. 3-2003

Larsen, B.H. 2003. Konsekvenser for fuglefaunaen av planlagt hyttefelt på Fagervannsåsen, Kongsberg kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:47.

Larsen, B.H. & Olsen, O. 2003. Overvåkning av fuglefaunanen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune i 2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:46.

Larsen, B.H. 2003. Kulturlandskapskvaliteter i Øverbygden i Dovre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:45. ISBN 82-92227-70-9.

Larsen, B.H. 2003. Kulturlandskap i Grimsdalen - Effekter av tiltak på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:44. ISBN 82-92227-69-5.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Olsen, K.M. 2003. Biologisk mangfold i området Beito-Rauddalen, Øystre Slidre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:43.

Melby, M.W. 2003. Foreslått Sørdalen/Isdalen nasjonalpark. Landskapsanalyse/-evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:42.

Melby, M.W. 2003. Foreslått utvidelse av Øvre Dividal nasjonalpark. Landskapsanalyse/-evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:41.

Gaarder, G. 2003. Standal kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:40. ISBN 82-92227-68-7.

Gaarder, G. 2003. Dalegjerdet kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:39. ISBN 82-9227-67-9.

Gaarder, G. 2003. Urke kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:38. ISBN 82-92227-66-0.

Gaarder, G. 2003. Trandal kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:37. ISBN 82-92227-64-4.

Gaarder, G. & Holtan, D. 2003. 420 kW-leidning Ørskog/Torsnes - Nyhamna. Konsekvensutgreiing på tema flora og fauna. Foreløpig rapport 01.04.2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:36.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning til Ormen Lange, trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Foreløpig rapport pr. 01.04.2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:35.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Åsen - Kjeldalen naturreservat, Gildeskål kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:34. ISBN 82-92227-63-6.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Ytre Klungset naturreservat, Fauske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:33. ISBN 82-92227-62-8.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Husbymarka naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:32. ISBN 82-92227-60-1.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Hammarø naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:31. ISBN 82-92227-59-8.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Esvikhatten naturreservat, Rødøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:30. ISBN 82-92227-57-1.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Enga naturreservat, Meløy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:29. ISBN 82-92227-56-3.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Dillern/Ørnes naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:28. ISBN 82-92227-55-5.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Børvatnet naturreservat, Bodø. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:27. ISBN 82-92227-51-2.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2003. Biologisk mangfold i Kvæfjord kommune. Kartlegging av naturtyper og oppgradering av viltkart. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:26. ISBN 82-92227-54-7.

Melby, M.W. 2003. Konsekvensutredning vedrørende tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:25.

Melby, M.W. 2003. Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Konsekvensutredning på tema motorferderdsel i utmark, drift og vedlikehold av veier, bergverksdrift i Raudbergvika og havbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:24.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2003. Botaniske undersøkelser i Nordland 2002. Resultater fra feltbefaringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:23. ISBN 82-92227-53-9.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfald i Høyanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:22. ISBN 82-92227-52-0.

Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2003. Regionalt sjeldne og truete karplanter i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 2003:01.

Fjeldstad, H. 2003. Biologisk mangfald i Balestrand kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:20. ISBN 82-92227-65-2.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:19. ISBN 82-92227-50-4.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:18. ISBN 82-92227-49-0.

Gaarder, G. 2003. Biologisk mangfold i Frei kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:17. ISBN 82-92227-48-2.

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Fjelldalslia naturreservat, Tjeldsund. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:16. 17 s. ISBN 82-92227-47-4

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Veggen naturreservat, Evenes. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:15. 17 s. ISBN 82-92227-46-6

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Prestegårdsskogen naturreservat, Steigen. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:14. 20 s. ISBN 82-92227-45-8

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Hammarnesflåget naturreservat, Rana. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:13. 21 s. ISBN 82-92227-43-1

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Hopvasslia naturreservat, Steigen. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:12. 19 s. ISBN 82-92227-42-3

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Vahcanjohka naturreservat, Beiarn. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:11. 17 s. ISBN 82-92227-41-5

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Arstadlia - Tverviknakkan naturreservat, Beiarn. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:10. 18 s. ISBN 82-92227-40-7

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Reppen naturreservat, Bindal. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:9. 19 s. ISBN 82-92227-39-3

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Andås naturreservat, Vefsn. Miljøfaglig Utred-ning, rapport 2003:8. 15 s. ISBN 82-92227-38-5

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Skeilia naturreservat, Alstadhaug. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:7. 19 s. ISBN 82-92227-37-7

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Eidemsliene naturreservat, Vega. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:6. 20 s. ISBN 82-92227-36-9

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Mosaksla naturreservat, Brønnøy. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:5. 18 s. ISBN 82-92227-35-0

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Teisdalen naturreservat, Sømna. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:4. 16 s. ISBN 82-92227-34-2

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Amundsgjerdlia naturreservat, Sømna. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:3. 17 s. ISBN 82-92227-33-4

Gaarder, G. 2003. Forslag til forvaltningsplan for Skårfjellet naturreservat, Sømna. Miljøfaglig Utredning, rapport 2003:2. 18 s. ISBN 82-92227-32-6

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2003. Biologisk mangfold i Gran kommune, revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:1. ISBN 82-92227-31-8.

Gaarder, G. 2003. Metoder for verdisetting av natur. Miljøfaglig Utredning notat 2003-1. 9 s.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2002. "Naturen i Østre Toten". Hefte om naturen i Østre Toten. 20 s. Miljøfaglig Utredning brosjyre/hefte 2002-29.

Melby, M.W. & Larsen, B.H. 2002. Underlag for NOU. Verneplan for vassdrag Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:28.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Underlag for NOU. Verneplan for vassdrag Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:27.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Underlag for NOU. Verneplan for vassdrag Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:26.

Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2002. Biologisk mangfold i Mjølfjell skyte- og øvingsfelt, Voss kommune. Forsvarsbygg, eiendomsforvaltning. BM-rapport nr. 16 (2002). 44 s.

Solvang, R. & Gaarder, G. 2002. Biologisk mangfold i Bømoen leir- og øvingsområde, Voss kommune. Forsvarsbygg, eiendomsforvaltning. BM-rapport nr. 17 (2002). 33 s.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2002. 300 (420) kV-leidning Viklandet - Istad. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 2-2002.

Larsen, B.H. 2002. Biologisk mangfold i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:20. ISBN 82-92227-29-6.

Larsen, B.H. 2002. Biologisk mangfold i Nordre Ål, Lillehammer. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:19. ISBN 82-92227-28-8.

Fjeldstad, H. & Krog, O.W. 2002. Nytt fengsel i Østfold - Torpum, Halden kommune. Konsekvensutredning, biologisk mangfold og vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2002-18.

Fjeldstad, H. 2002. Vurdering av naturtyper, vilt og rødlistearter i forbindelse med etablering av golfbane på gården Nedre Skyset i Nittedal Miljøfaglig Utredning notat 2002-17.

Larsen, B.H. 2002. Biologiske verdier i kulturlandskap hvor det ble søkt STILK-midler i sørvestre deler av Oppland 2002. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:16.

Larsen, B.H. 2002. Overvåking av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune 2002. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:15.

Fjeldstad, H. 2002. Aas gård golfbane. Konsekvensutredning på tema Dyre- og planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:14.

Brekkum, Ø. & Gaarder, G. 2002. Forslag til forvaltningsplan og skogtakst for Strand naturreservat, Averøy. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:13. ISBN 82-92227-26-1.

Stokkland, J.N., Holien, H. & Gaarder, G. 2002. Arealtall for boreal regnskog i Norge. NIJOS-rapport 2/2002.

Larsen, B.H. 2002. Database for litteratur om biologisk mangfold i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:11.

Gaarder, G. 2002. Biologisk mangfold i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:10. ISBN 82-92227-25-3.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Homble, K. 2002. Biologisk mangfold i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:9. ISBN 82-92227-24-5.

Melby, M.W. & Larsen, B.H. 2002. Supplering av verneplanen for vassdrag i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:8. ISBN 82-92227-22-9.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Supplering av verneplanen for vassdrag i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:7. ISBN 82-92227-22-9.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2002. Supplering av verneplanen for vassdrag i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:6. ISBN 82-92227-22-9.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:5. ISBN 82-92227-20-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Hornindal. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:4. ISBN 82-92227-19-9.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Eid kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:3. ISBN 82-92227-18-0.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Selje kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:2. ISBN 82-92227-17-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Vågsøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:1. ISBN 82-92227-16-4.

Fjeldstad, H. 2001. Boligområde i Skillebekk, Nittedal kommune. Vurdering av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2001-26.

Melby, M. W., Rødstøl, M. M. & Jordal, J. B. 2001. Verdier i Rauma (unntatt Verma og Istra) i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2001-26. 68 s.

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B. 2001. Mangfald innafor det planlagde Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport nr 2001:03.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2001. E134 Damåsen - Saggrenda. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:24. ISBN 82-92227-15-6.

Fjeldstad, H. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Georessurser/vannforurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:23.

Mikkelsen, P. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:22.

Gaarder, G. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:21. ISBN 82-92227-14-8.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2001. Biologisk mangfold i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:20. ISBN 82-92227-12-1.

Larsen, B.H. 2001. Viltkartlegging i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:18. ISBN 82-92227-11-3.

Larsen, B.H. 2001. Forundersøkelser av fuglelivet på Nesmoen, Røykenvika knyttet til planlagt golfbane. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:17.

Larsen, B.H. 2001. Hekkende våtmarksfugler og konflikter med kanofriluftsliv i Fjordaområdet, Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:16.

Larsen, B.H. 2001. Konsekvenser av økt vinternedtapping på fuglefaunaen i Hafslovatnet fuglefredningsområde, Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:15.

Larsen, B. H. 2001. Naturverdier i et lauvskogsområde på Lunde nordre Lillehammer kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:14.

Larsen, B.H. 2001. Overvåking av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:13.

Gaarder, G., Grimstad, K.J., Haugan, R. & Holtan, D. 2001. Botaniske tilleggsundersøkelser i Reinheimen, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:12. ISBN 82-92227-09-1.

Gaarder, G. 2001. Etablering av Sunnmøre golfbane i Hareid kommune. Virkninger på naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:11. ISBN 82-9227-09-1.

Larsen, B.H. 2001. Biologisk mangfold i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:10. ISBN 82-92227-08-3.

Larsen, B.H. 2001. Viltkartlegging i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:9. ISBN 82-92227-07-5.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 098/2 Geirangelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:8.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 100/2 Stordalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:7.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 105/1 Osvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:6.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 100/1 Valldøla, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:5.

Melby, M.W. & Jordal, J.B. 2001. Vassdragsrapport 103/3 Rauma (Istra), Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:4.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 2001. Vassdragsrapport 103/3 Rauma (Verma), Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:3.

Gaarder, G. 2001. Konsekvensutredning - utvidelse av steinbrudd i

Almklovdalen, Vanylven, tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning notat 2001-3. 5 s.

Melby, M.W. 2001. Vassdragsrapport 104/1 Visa, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:2.

Gaarder, G. 2001. Botanisk befaring i Varnvassdalen naturreservat 20.08.2001. Miljøfaglig Utredning notat 2001-2. 5 s.

Melby, M. W. & Jordal, J. B. 2001. Verdier i Driva (Grøvu), Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrag- og energidirektorat. VVV-rapport 2002-1. 67 s.

Gaarder, G. 2001. Botanisk tilleggsbefaring på Skjølberg, Smøla 02.09.2001. Miljøfaglig Utredning notat 2001-1. 3 s.

Mikkelsen, P. 2000. Landbruksplan for Kvæfjord kommune, 2001-2005. Kvæfjord kommune, 2000. 46 s.

Fjeldstad, H. 2000. Kartlegging av biologisk mangfold i boligområde "Gamlegrendåsen Syd", Kongsberg kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2000-17, ISBN .

Larsen, B.H. 2000. Kartlegging av hekkebestander og ungeproduksjon hos sjøfugl i Randsfjorden. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:16.

Gaarder, G. 2000. Biologisk mangfold i Østre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:15. ISBN 82-92227-06-7.

Gaarder, G. 2000. Biologisk mangfold i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:14. ISBN 82-92227-06-7.

Gaarder, G. 2000. Kryptogamundersøkelser tilknyttet planlagt regulering av Stølsvatnbekken i Dirdal, Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:13. ISBN 82-92227-04-0.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2000. Nøkkelbiotoper og andre biologiske kvaliteter på nordsiden av Feren i Meråker kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:12. ISBN 82-92227-03-2.

Melby, M. W. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:11.

Mikkelsen, P. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-10.

Gaarder, G. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-9, ISBN 82-92227-02-4.

Mikkelsen, P. & Fjeldstad, H. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Jord-, skog- og vannressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:8.

Gaarder, G. 2000. Soon Golfbane, Vestby kommune. Botaniske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-7, ISBN 82-92227-01-6.

Gaarder, G. 2000. Steinbrudd på Raunholm. Konsekvensutredning på tema Dyre- og planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:6. ISBN 82-92227-00-8.

Larsen, B.H. 2000. Skjøtselsplan for Totenvika naturreservat, Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:5.

Melby, M.W. 2000. Rv3/Rv25 i Løten. Konsekvensutredning. Fagrapport på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:4.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2000. Botaniske tilleggsregistreringer for verneplanarbeidet på Smøla. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:3.

Gaarder, G. 2000. Biologiske verdier langs Årøelva i Molde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2000-3. 3 s.

Gaarder, G. 2000. Vurdering av enkelte verneverdier til havstrandlokalitet Korsbrekke i Stranda. Miljøfaglig Utredning notat 2000-2. 2 s.

Gaarder, G. 2000. Botaniske undersøkelser av tre kulturlandskap i Vassfaret, Oppland og Buskerud fylker. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:1.

Gaarder, G. 2000. Gråfjell skytefelt - foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2000-1. 3 s.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 099/1 Norddalsvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:37.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 101/1 Solnørelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:36.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 102/2 Hjelsteinelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:35.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/1 Ulvåa til Ålvund, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:34.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 098/1 Bygdaelva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:33.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 094/1 Stigedalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:32.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 097/1 Bondalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:31.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 097/2 Norangselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:30.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 115/1 Fuglevågsvassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:29.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 3/25 Midtskogen - Grundset. Konsekvensutredning. Fagrapport på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:28.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Analyse av verdi og sårbarhet på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:27.

Gaarder, G. 1999. Biologiske undersøkelser av 4 edellauvskoger i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:26.

Melby, M.W. 1999. Rv 3/25 Midtskogen - Grundset. Konsekvensutredning. Fagrapport på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:25.

Larsen, B.H. 1999. Sjøfugler i Mjøsa - hekkebestander og hekkesuksess i 1999, utviklingstrender og forvaltning. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:24.

Gaarder, G. 1999. Durmålhaugen pukkverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:23.

Gaarder, G. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Analyse av verdi og sårbarhet på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:22.

Gaarder, G. 1999. Botaniske undersøkelser på Molnes, Giske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:21.

Larsen, B.H. 1999. Kartlegging av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune. Del 2. Miljøfaglig Utredning rapport 1999-20.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Stadlandet (Okla - Eltvik). Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:19.

Melby, M.W. 1999. Jernbane dobbeltspor Sandnes - Stavanger. Fagrapport på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:18.

Melby, M.W. 1999. Jernbane dobbeltspor Sandnes - Stavanger. Fagrapport på tema Friluftsliv og lek. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:17.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Registrering og verdivurdering langs eksisterende veg. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:16.

Gaarder, G. 1999. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i sørvest-Oppland i 1998. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:15.

Gaarder G. 1999. Rv 2 Kløfta - Kongsvinger, alternativ G. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning, rapport 1999:14.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/2 Toåa, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:13.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 111/3 Søya, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:12.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 113/1 Todalselva, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:11.

Melby, M.W. & Gaarder, G. 1999. Vassdragsrapport 116/1 Gjelavassdraget, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:10.

Fjeldstad, H. 1999. E134 Konnerudnedføringen. Verdi- og sårbarhetsanalyser. Fagtema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:9.

Gaarder, G. 1999. Kulturlandskapsundersøkelser i Helin plantepark, Vang kommune i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:8.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Hitra. Konsekvensutredning Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:7.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Smøla. Konsekvensutredning Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:6.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Stadlandet. Konsekvensutredning Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:5.

Gaarder, G. & Hassel, K. 1999. Biologiske undersøkelser i Eldedalen, Bremanger, Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:4.

Gaarder, G. 1999. Biologiske undersøkelser av to barskogsområder i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:3.

Gaarder, G. & Blindheim, T. 1999. Nøkkelbiotoptyper i skog i Drangedal kommune. Siste Sjanse - rapport 1999-3. 88 s.

Gaarder, G. 1999. Konnerudnedføringen. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:2.

Fjeldstad, H. 1999. Rv.3/Rv.25 i Løten. Konsekvensutredning på tema Natur. Miljøfaglig Utredning rapport 1999-1.

Gaarder, G. 1999. Forekomst av truede og kravfulle arter på Durmålhaugen i Tingvoll. Miljøfaglig Utredning notat 1999-1. 2 s.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser ved et kalkbrudd på Kvitblikk i Fauske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:14.

Gaarder, G. 1998. Planendring for Bjøllågautbyggingen. Virkninger for plantelivet. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:13.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser ved planlagt kalkbrudd på Aldra i Lurøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:12.

Gaarder, G. 1998. Nøkkelbiotoper i Moldemarka. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:10.

Larsen, B.H. 1998. Effekter av beitende vannfugl på vasspest og brukerinteressene i Steinsfjorden, Hole og Ringerike kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:9.

Larsen, B.H. 1998. Kartlegging av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune. Del 1. Miljøfaglig Utredning rapport 1998-8.

Melby, M.W. 1998. Rutevis planlegging Buskerud. Tematiske registreringer langs riksvegnettet. Naturmiljø, Landbruk, Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:7.

Gaarder, G. 1998. Planendring for Melfjordutbyggingen. Virkninger på plantelivet. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:6.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser av to kalkbrudd i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:5.

Larsen, B.H. 1998. Kartlegging av fuglefaunaen ved Festingdalen Miljøstasjon, Sogndal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:4.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1998. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:3.

Gaarder, G. 1998. Tilknytningsveg Darbu. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:2.

Gaarder, G. 1998. Inventering av barskog i Midt-Norge og Buskerud i 1997. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:1. ISBN 82-92227-79-2.

Gaarder, G. & Alm, T. 1998. Arstad kraftverk. Samlet Plan-vurdering av utbyggingsplanenes virkninger på plantelivet. Miljøfaglig Utredning notat 1998-1. 3 s.

Melby, M.W. 1997. Proskjektbeskrivelse. Samordning av planer om arealbruk på Smøla. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:20.

Gaarder, G. 1997. Biologiske undersøkelser av to kalkbrudd i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:19.

Gaarder, G. 1997. Dyreliv i kulturlandskapet. Biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap (brosjyre). Miljøfaglig Utredning rapport 1997:18.

Gaarder, G. 1997. Grønn Plakat Ullensaker. Bakgrunnsmateriale for temakart Natur. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:17.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1997. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Banekorridor via Kroksund. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:16.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1997. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Banekorridor via Åsa. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:15.

Melby, M.W. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:14.

Melby, M.W. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:13.

Mikkelsen, P. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:12.

Mikkelsen, P. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:11.

Fjeldstad, H. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:10.

Fjeldstad, H. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:9.

Gaarder, G. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:8.

Gaarder, G. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:7.

Gaarder, G., Hansen, M. & Lindblad, I. 1997. Nøkkelbiotoper i skog i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:6.

Fjeldstad, H. 1997. Vestkorridoren. Hovedvegsystem Holmen - Framnes. Konsekvensutredning fase 2 på tema Naturmiljø, Jord- og skogressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:5.

Gaarder, G. 1997. Inventering av barskog i Midt-Norge i 1996. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:4.

Gaarder, G. 1997. Botaniske undersøkelser av tre barskoger og ett kulturlandskap i Namsskogan og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag fylke. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, miljøvernavdelingen. Rapport 7-1997. 43 s. (MU-rapport 1997:3)

Gaarder, G. 1997. Biologiske undersøkelser i verdifulle kulturlandskap i Vang, Nord-Aurdal, Etnedal og Gran i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:2.

Mikkelsen, P. 1997. Landbruksplan for Harstad kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:1.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Omlegging ved Opphus. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:25.

Melby, M.W. 1996. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av Smøla. Virksomhetsbeskrivelse. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:24.

Melby, M.W. 1996. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av Smøla. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:23.

Melby, M.W. 1996. Kulturlandskap. Forvaltningsplan for sørlige deler av Smøla. Statusrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:22.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Midtskogen - Grundset. Konsekvensanalyse på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:21.

Mikkelsen, P. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:20.

Melby, M.W. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Natur-/kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:19.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:18.

Fjeldstad, H. 1996. Rv.2 Kløfta - Kongsvinger. Tema Vannforurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:17.

Gaarder, G. 1996. Rv.2 Kløfta - Kongsvinger. Tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:16.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. E6 Moss. Konsekvensutredning på tema Naturområder, Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:15.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 1996. Fylkesveg 322 Melhus - Åsbøen. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv og Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:14.

Gaarder, G. 1996. Botaniske undersøkelser i Grimsdalen, Fryadalen, Uladalen og Formolia i Sel. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:13.

Gaarder, G. 1996. Biologisk mangfold i Glomsetmarka, Skodje kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:12.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord. Samlerapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:11.

Fjeldstad, H. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Forurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:10.

Skjenneberg, S. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Reindrift. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:9.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:8.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord Konsekvens-utredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:7.

Melby, M.W. 1996. E6 Tysfjord Konsekvensutredning på tema Trafikantenes opplevelser. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:6.

Melby, M.W. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Naturlandskap/kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:5.

Gaarder, G. 1996. Undersøkelse av lav og vedboende sopp i 4 edellauvskoger i Sogn. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:4.

Gaarder, G. 1996. Miljøhensyn ved vegbygging inntil en sidebekk av Åroselva i Røyken kommune. Miljøfaglig Utredning notat 1996-4. 2 s.

Gaarder, G. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:3.

Gaarder, G. 1996. Erfaringer med informasjon ved barskogsundersøkelser i Midt-Norge i 1996. Miljøfaglig Utredning notat 1996-3. 5 s.

Melby, M.W. 1996. Lofotens fastlandsforbindelse. Konsekvensutredning på tema Trafikantenes opplevelser av Hadselfjordalternativet. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:2.

Gaarder, G. 1996. Virkninger for biologisk mangfold, landskap og landbruk ved en utvidelse av flyplassen på Hovden i Ørsta, og for biologisk mangfold ved ny flyplass på Markane i Stryn. Miljøfaglig Utredning notat 1996-2. 4 s.

Gaarder, G. og Jordal, J. B. 1996. Biologisk mangfold på sørlige deler av Smøla. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport 8-1996. 59 s. (MU-rapport 1996:1)

Gaarder, G. 1996. Haukåvatnet i Sogn og Fjordane - biologiske verdier. Miljøfaglig Utredning notat 1996-1. 3 s.

Mikkelsen, P. & Sandvik, L.T. 1995. T-forbindelsen. Tema Jord- og skogressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:19.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. Tilleggsanalyse Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:18.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. E18 Melleby - Askim. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:17.

Melby, M.W. 1995. Kulturlandskapet på Sørsmøla, Kuli og Edøya. Sluttrapport-95. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:16.

Melby, M.W. 1995. Kulturlandskapet på Sørsmøla, Kuli og Edøya. Virksomhetsbeskrivelse (pr.95). Miljøfaglig Utredning rapport 1995:15.

Gaarder, G. 1995. Botaniske undersøkelser av setervoller på Stølsvidda i Nord-Aurdal i 1995. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:13.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Melby, M.W. 1995. Problemsoner. Kartlegging av naturmiljø langs eksisterende vegnett, Buskerud fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:12.

Gaarder, G. 1995. T-forbindelsen. Tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995-11.

Fjeldstad, H. 1995. T-forbindelsen. Tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:10.

Mikkelsen, P. 1995. T-forbindelsen. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1995-9.

Gaarder, G. 1995. E16 Lærdal. Konsekvensutgreiing på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:8.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 1995. Lærebokmateriell Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:7. (foreligger ikke i rapportform)

Gaarder, G. 1995. Botaniske undersøkelser på Rugåsnesodden, Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:5.

Fjeldstad, H. 1995. E18 Lindelia - Døle bru. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:4.

Gaarder, G. 1995. E18 Lindelia - Døle bru. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:3.

Gaarder, G. 1995. NSB - Gardermobanen. Ornitologiske utredninger. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:2.

Fjeldstad, H. 1995. Grøntanalyse i Hokksund. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:10.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:9.

Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Friluftslivsplan for Øygardsneset i Tingvoll. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:8.

Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv1 Lønset - Hjelset. Konsekvensutredning på temaene Kulturlandskap og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:7.

Gaarder, G. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Flora. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:5.

Mikkelsen, P. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Friluftsliv og rekreasjon. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:4.

Melby, M.W. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Trafikantenes opplevelser. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:3.

Melby, M.W. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Naturlandskap/kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:2.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1994. Opprusting av vannverk i Moldemarka Konsekvensutredning for temaene Flora, Fauna og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:1.

Gaarder, G. 1993. Botaniske undersøkelser i Vestre Toten, Oppland 1993. Miljøfaglig Utredning rapport 1993:2.

Gaarder, G. 1993. Floraundersøkelser langs Bævra mellom Bæverfjord og Brattset, Surnadal i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 1993-2. 23 s.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1993. Steinbrudd, pukk- og asfaltverk ved rv.38, Stevneplassen, Steane i Kviteseid. Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1993:1.

Gaarder, G. 1993. Naturinventering i Lærdal, Sogn og Fjordane. Flora- og faunaundersøkelser på strekningen Lærdalsøyri-Tynjo. Miljøfaglig Utredning notat 1993-1. 16 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1992:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:10.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Materialstrømsanalyse av nikkel. Økomod rapport 1992:9.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:8.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:7.

Gaarder, G. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Flora, Fauna og Naturvern. Økomod rapport 1992:6.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:5.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Nedre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Øvre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Landskap og Friluftsliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Kvartærgeologi, Plante- og Dyreliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. 300 kV Tjeldbergodden - Aura. Temarapport Landskap, Fauna, Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1991:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. Kvantifisering av miljøulemper ved ulike energiteknologier. Delutredning 5. Transport av el, varme og naturgass. Innspill på tema Landskap og Friluftsliv. Økomod rapport 1991:1.

Fjeldstad, F., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Landskap. Økomod rapport 1990:6a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Friluftsliv. Økomod rapport 1990:6b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Landskap. Økomod rapport 1990:5a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Friluftsliv. Økomod rapport 1990:5b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1990:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1990:3.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Sammenbinding og utvidelse av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind. Konsekvensutredning, friluftsliv. Økomod rapport 1990:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Samnangervassdraget. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1990:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Landskap. Økomod rapport 1989:1a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Samlerapport: Alle tema. Økomod rapport 1989:1

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Friluftsliv. Økomod rapport 1989:1c.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Naturfag. Økomod rapport 1989:1b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Forurensning. Økomod rapport 1989:1d.

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent