Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Miljøfaglig Utredning AS har lang tradisjon i å samarbeide med andre konsulentselskap, og vi legger vekt på å ha gode samarbeidsrutiner.

Vi kan gå inn i ulike former for samarbeid. Det kan være som underkonsulenter for større konsulentselskap der vi tar ansvar for enkelte tema, eller som hovedleverandør der vi selv har prosjektstyringen og leier inn andre selskap som underleverandører.

På mindre prosjekt, særlig innenfor våre kjerneområder, er det ikke uvanlig at vi knytter til oss andre fagpersoner, enten for å øke kapasiteten eller for å tilknytte prosjektet spisskompetanse på konkrete fagfelt. Det kan da være snakk om enkeltpersonforetak, andre konsulentselskap eller spesialister knyttet til blant annet universitetsmiljøene.

I enkelte tilfeller har vi gått inn i mer langvarige samarbeidsavtaler med andre selskap på avgrensede prosjekttyper, som for eksempel arbeidet med skogvern (BioFokus og NINA).

Vi har en fast samarbeidsavtale med firmaet Alvestad Arts som digitaliserer objekter i 3D-format og dermed kan produsere naturtro illustrasjoner til for eksempel å illustrere utbyggingsplaner.