Sara Margrete Gilberg Nyjordet

Master i naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2020

Ansatt i firmaet siden 2020

 

Kontoradresse: Holmedalsgården 3, 5003 Bergen

Telefon: 94053142    E-post: nyjordet@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent