Skjøtselsplaner

Nedenfor er det litteraturreferanser til skjøtselsplaner vi har utarbeidet. Dersom du trenger en kopi av en publikasjon og ikke finner den på vår publikasjonsside, ta kontakt med en av oss, så ordner vi med en forsendelse. Litteraturreferansene nedenfor er oppdatert pr. 16. april 2021.

 

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2021. Tarva i Ørland kommune. Naturtypekartlegging og revidering av skjøtselsplan til et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-26, ISBN 978-82-345-0149-4.

Lorentzen, M. N. 2021. Revidering av skjøtselsplan for Alvstusetra. Surnadal kommune, Møre og Romsdal Miljøfaglig Utredning rapport 2021-20, ISBN 978-82-345-0140-1.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværet S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N6, 9 s. ISBN 978-82-345-0148-7.

Larsen, B.H., Hanssen, U. & Høitomt, G. 2021. Skjøtselsplaner for lokaliteter med intakt forekomst av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-5. 55 s. ISBN 978-82-345-0126-5.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Store Borga S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N5, 9 s. ISBN 978-82-345-0147-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværtangen vest, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N4, 9 s. ISBN 978-82-345-0146-3.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Bjerregård i Østre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N2. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0121-0.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Hellelykkja i Vågå. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N1. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0120-3.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Vistehorten og Sandehorten naturreservater i Vågå kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-55. 44 s. ISBN 978-82-345-0108-1.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Tallodden friområde i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-52. 22 s. ISBN 978-82-345-0105-0.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Ausvika i Bodø kommune. Skjøtselsplan for naturverdiene. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-47, ISBN 978-82-345-0098-5.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Lorentzen, M. N. 2020. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-35, ISBN 978-82-345-0079-4.

Wangen, K. 2020. Skjøtselsplan for Kverveneset, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N33, 33 s. ISBN 978-82-345-0110-4.

Gaarder, G. 2020. Utkast til skjøtselsplan for flommarkskog med hjelmragg ved Sørli museum, Lierne kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-29, 32 s. ISBN 978-82-345-0068-8.

Larsen, B.H. 2020. Grimsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-21. 43 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0056-5.

Gaarder, G. 2020. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for Reindalseter. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-17, ISBN 978-82-345-0050-3.

Gaarder, G. 2020. Romsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for tre setervoller i Vermedalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-16, 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0049-7.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Thune skole i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N4. 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0029-9.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Helleren i Gausdal. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N3. 16 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0028-2.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Oppistun og Nestuen Børli i Eidskog. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N2. 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0027-5.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Amundrud i Lunner. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N1. 17 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0026-8.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle i Ålbusgjelan (191/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N67. ISBN 978-82-345-0019-0.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Kvernbekken, Vammervoll nordi (69/3), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N66. ISBN 978-82-345-0018-3.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Høgvamran (70/4), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N65. ISBN 978-82-345-0017-6.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Drivstua (60/5), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N64. ISBN 978-82-345-0016-9

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Nesto på Skorem (74/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N63. ISBN 978-82-345-0015-2.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Bakkin på Utisto Engan (56/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N62. ISBN 978-82-345-0014-5.

Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Midtskogvatnet slåttemyr, Orkdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N53, 17 s. ISBN 978-82-8138-989-2.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Vammervoll (70/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N45. ISBN 978-82-345-0021-3.

Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/17 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-32, ISBN 978-82-345-0001-5.

Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/6 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-31, ISBN 978-82-345-0000-8.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fossgruva i Os kommune (Hedmark). Miljøfaglig Utredning notat 2019-N28, ISBN 978-82-8138-979-3.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fosskleiva, naturbeitemark i Os kommune (Hedmark) Miljøfaglig Utredning notat 2019-N27, ISBN 978-82-8138-978-6.

Lorentzen, M. N. & Wangen, K. 2019. Tre skjøtselsplanar for Barsteinen, Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, ISBN 978-82-8138-994-6.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Blomlian sørøst, Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N25, ISBN 978-82-8138-974-8.

Wangen, K. 2019. Skjøtselsplan for Langlisetra nord for Istad, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, 18 s. ISBN 978-82-8138-995-3.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vassåsen, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N23, ISBN 978-82-8138-973-1.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vestre Vika, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N22, ISBN 978-82-8138-972-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Brekka vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N21.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Brøstdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-21, ISBN 978-82-8138-977-9.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Steinkrysshågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N20.

Gaarder, G. 2019. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for Muldalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-20, 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-976-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Attom Klemma naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N19.

Larsen, B. H. 2019. Lordalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-18, ISBN 978-82-8138-970-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Strandhågen sør naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N18.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Finndalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-17, ISBN 978-82-8138-969-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Størkeråsen vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N17.

Larsen, B.H. 2019. Gravdehaug i Romsdalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-14, ISBN 978-82-8138-966-3.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Busjhågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N14.

Steinsvåg, K. M. F. & Larsen, B. H. 2019. Vigdalen landskapsvernområdet. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-958-8.

Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Amundrud hagemark med styvingstrær i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N4. 9 s.

Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Øvre Våja naturbeitemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N3. 7 s.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-1, ISBN 978-82-8138-953-3.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Ålbusberga (178/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N68. ISBN 978-82-345-0020-6.

Tellnes, S. 2018. Skjøtselsplan for Trøenget, slåttemyr og slåttemark, Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N32, 26 s. ISBN 978-82-8138-940-3.

Wangen, K. 2018. Skjøtselsplan for Varghaugen 1 og Varghaugen 3 i Prestgardselva naturreservat, slåttemyr, Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N22, ISBN 978-82-8138-935-9.

Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Løken, Førde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N17, 23 s.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian: Vettan naturbeitemark i Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-13, 11 s. ISBN 978-82-8138-919-9.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian nord, kystlynghei, Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-12, 36 s. ISBN 978-82-8138-918-2.

Larsen, B.H. 2018. Skjøtselsplan for Slåttland slåttemark og høstingsskog i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N2, ISBN 978-82-8138-907-6.

Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Nedre Ulverud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-42, ISBN 978-82-8138-905-2.

Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Tollolenget slåttemark i Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N13, ISBN 978-82-8138-887-1.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2017. Skjøtselsplan for Hoem, slåttemark, Nesset kommue, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N11. 10 s.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2017. Skjøtselsplan for Geitreiten, naturbeitemark, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N10. 9 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Ytre Sandvikodden, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N56.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Suovdi, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N55.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat - midtre lokalitet, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N54.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - Tømmernes, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N53.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Anopset nordøst, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N52.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Hellelykkja slåttemark i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N49, ISBN 978-82-8138-860-4.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Øvre Bergseng slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N45, ISBN 978-82-8138-856-7.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Brunsberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N44, ISBN 978-82-8138-855-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Utvalgte områder i Møysalen landskapsvernområde. Naturtypebeskrivelser, landskapsvurderinger og skjøtselsplaner for to områder i Lonkanfjorden i Hadsel kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N39, ISBN 978-82-8138-848-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Rapliås slåttemarker, Hemnes kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N38, ISBN 978-82-8138-846-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sandværet naturbeitemark og kystlynghei, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N37, ISBN 978-82-8138-845-1.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sjonøyene kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N36, ISBN 978-82-8138-844-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kveitan og Øyvollen kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N35, ISBN 978-82-8138-843-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Myklebostad naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N34, ISBN 978-82-8138-842-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Hanekammen naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N33, ISBN 978-82-8138-841-3.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Karlsøya kystlynghei, Bodø kommune, Nordland fylke Miljøfaglig Utredning notat 2016-N32, ISBN 978-82-8138-840-6.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Beite- og skjøtselsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya, utvalgt kulturlandskap i Finnmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-19, ISBN 978-82-8138-826-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Storebukt nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N17.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Satnjaluokta vest, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N16.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N15.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - enger på sørsiden av bukta, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N14.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Indre Sandvik nord, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N13.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat slåtteeng i øst, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N12.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Raigobakti, åpen kalkmark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N9.

Larsen, B.H. 2016. Utkast til skjøtselsplan for del av Fåvang naturreservat. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N6, ISBN 978-82-8138-816-1.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Thunemyra slåttemyr i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N1.

Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Nordtangen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N28, ISBN 978-82-8138-801-7.

Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Brunsbergenga slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N25, ISBN 978-82-8138-799-7.

Larsen, B.H. 2015. Utkast til skjøtselsplan for Løa hennar Rangli slåtte- og beitemyr i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N6.

Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2015. Skjøtselsplan for Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N5. 18 s.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Ulmo slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N40, ISBN 978-82-8138-748-5.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Sygard Synstnes-sætre slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-39, ISBN 978-82-8138-744-7.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-38, ISBN 978-82-8138-743-0.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-37, ISBN 978-82-8138-742-3.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Valsøyneset naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N36. 13 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Vestsida naturbeitemark og kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N35. 22 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Haugen kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N34. 15 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Brandhaugen naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N33. 17 s.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Bjørksætrin i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N27, ISBN 978-82-8138-729-4.

Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Hammarkleivsætra sør 1 i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N26, ISBN 978-82-8138-728-7.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Erlandhusum slåttemark i Gausdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-47. 11 s.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Karlsrud slåttemark i Jevnaker kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-21.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Lier slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-20.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstad slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-19.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstadgutua slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-18.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hellerud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-17.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-16.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-15.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Brunstad slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-13.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Johnsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-11.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Steinsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-10, ISBN .

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Putten slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-9.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vestland slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-8.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hofsmarken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-7.

Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Tverlandet naturreservat i Bodø kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-6, 65 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-634-1.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Eldtjern øst slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-6.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Rekken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-5.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hadeland Folkemuseum slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-4.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vika slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-3.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Iversrud nordre slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-2.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Kalvebingen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-1.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Søre Hjelle slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-63, ISBN .

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øygardatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-49.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øydgard slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-58.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Steinde støl slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-57.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nørre Fødnes slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-56.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Håvrud slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-55.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjellebrøtin slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-54.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hagabrennuten slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-53, ISBN .

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gøe, Gaukelii slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-52.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Bergatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-51.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Tannberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.10.2012 08:43:11, ISBN .

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Sunndal vest, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:36

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:35.

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Almitrøa nordvest, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:34

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Røyse øst slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat 2012-27.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Balkås slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat 2012-26.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Velparken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Kyset nordvest slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-24.

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Hesthagan hagemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-23, 12 s. 978-82-8138-585-6.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Almsvea slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-22. 7 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Høvern slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-21. 8 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Kråkerud slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-20. 8 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Lystad slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-19. 7 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Skeitensætra slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-18. 8 s.

Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Starum slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-17. 10 s.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Fredly slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-16.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vien sør slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-15.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vestbakken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-14, ISBN .

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nyjordet slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-13.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Karlsborg slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-12.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjelpstein slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-11.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Eltonhytta slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-10.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Krabyenga slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-9.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Kvinnegrava slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-8.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Stolpebakken/Granvollen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-7.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Steinbrøttet slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-6.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Smiubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-5.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Bondehaugen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-4.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Badstubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-3.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte kulturlandskap i Leka kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2012-1, ISBN 978-82-8138-563-4.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for slåttemarker og parken på Stenberg Museum i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-72, ISBN 978-82-8138-551-1 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Midtibrenna naturreservat i Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-70, ISBN 978-82-8138-548-1

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Harestranda naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-69, ISBN 978-82-8138-546-7

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Storskogan naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-68, ISBN 978-82-8138-545-0 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Langnes naturreservat i Verdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-67, ISBN 978-82-8138-544-3

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Byhalla naturreservat i Steinkjer. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-63, ISBN 978-82-8138-540-5 .

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Berglia naturreservat i Grong. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-62. 26 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-539-9.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Sanddøldalen naturreservat i Grong og Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-61. 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-538-2.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-60, ISBN 978-82-8138-537-5 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, ISBN 978-82-8138-536-8 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sjettenberglia naturreservat i Leksvik Miljøfaglig Utredning rapport 2011-58, ISBN 978-82-8138-535-1 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Måsøra-Hofstadøra naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-55, ISBN 978-82-8138-531-3

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-53, ISBN 978-82-8138-528-3 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Hegramo naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-52, ISBN 978-82-8138-527-6 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sandsøra naturreservat i Levanger. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-50, ISBN 978-82-8138-517-7 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg slåttemark (nedenfor hovedbygningen) i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-48, ISBN 978-82-8138-558-0

Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Leirfjord og Sømna kommuner i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:47. 23 s. ISBN 978-82-8138-510-8

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg Ø slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-47, ISBN 978-82-8138-557-3

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Alstahaug kommune i Nordland Miljøfaglig Utredning rapport 2011-46, ISBN 978-82-8138-509-2 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg SØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-46, ISBN 978-82-8138-556-6

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Brønnøy kommune i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:45. 32 s. ISBN 978-82-8138-508-5

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg SV slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-45, ISBN 978-82-8138-555-9

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg S slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-44, ISBN 978-82-8138-554-2

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg NØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-43, ISBN 978-82-8138-553-5

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Bleikervollen slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-42, ISBN 978-82-8138-552-8.

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Våttviksletta slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-38, ISBN 978-82-8138-525-2 .

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Herlaugshaugen slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-37, ISBN 978-82-8138-524-5 .

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Åkvika: Innergarden slåttemark, Halsa kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-36, ISBN 978-82-8138-523-8 .

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Kvernes museum slåttemark, Averøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-35, ISBN 978-82-8138-522-1 .

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Otrøya: Hagset slåttemark, Midsund kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-34, ISBN 978-82-8138-521-4 .

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Vaulen slåttemark, Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-33, ISBN 978-82-8138-520-7 .

Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Vestgård slåttemark, Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2011-32, ISBN 978-82-8138-519-1 .

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Skarahaugen slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-31. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Tingvoll gard slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-30. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Strupstad øvre slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-29. 12 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Ildridtrøa slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-28. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Aksneset slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-27. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsvøttu slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-26. 13 s.

Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsøra slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-25. 15 s.

Fjeldstad, H & Flynn, K.M. 2010. Fagrapport som underlag for skjøtselsplaner for seks plantefredningsområder og 2 natur-reservater i Vestfold fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-47, ISBN 978-82-8138-441-5.

Flynn, K. M. 2010. Skjøtselsplan for Tingvoll-lia vest slåttemark. Miljøfaglig Utredning notat 2010-27, ISBN 978-82-8138-587-0.

Flynn, K. M. 2010. Skjøtselsplan for Tingvoll-lia øst slåttemark. Miljøfaglig Utredning notat 2010-26, ISBN 978-82-8138-586-3.

Larsen, B. H. 2010. Forslag til skjøtselsplan for Frydalen landskapsvernområde i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-4. ISBN 978-82-8138-399-9.

Gaarder, G. 2009. Råkeneset i Solund kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:60. 21 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-392-0.

Larsen, B. H., Ruud, T. & Fiksdahl, B. 2009. Skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde i Dovre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-58. ISBN 978-82-8138-389-0.

Gaarder, G. 2009. Skutholmen i Fræna kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:55. ISBN 978-82-8138-386-9.

Gaarder, G. 2009. Litl-Lauvøya i Averøy kommune. Forslag til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:7. 22 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-337-1

Larsen, B. H. 2008. Utkast til skjøtselsplan for Hydalen landskapsvernområde i Hemsedal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-42. ISBN 978-82-8138-323-4.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær, Solund kommune i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-26. ISBN 978-82-8138-224-4

Larsen, B.H. 2005. Forslag til skjøtselsplan for Geitryggmyra naturreservat, Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:4. ISBN 82-8138-040-3.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Åsen - Kjeldalen naturreservat, Gildeskål kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:34. ISBN 82-92227-63-6.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Ytre Klungset naturreservat, Fauske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:33. ISBN 82-92227-62-8.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Husbymarka naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:32. ISBN 82-92227-60-1.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Hammarø naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:31. ISBN 82-92227-59-8.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Esvikhatten naturreservat, Rødøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:30. ISBN 82-92227-57-1.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Enga naturreservat, Meløy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:29. ISBN 82-92227-56-3.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Dillern/Ørnes naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:28. ISBN 82-92227-55-5.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Børvatnet naturreservat, Bodø. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:27. ISBN 82-92227-51-2.

Larsen, B.H. 2000. Skjøtselsplan for Totenvika naturreservat, Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:5.

 

 

 

Miljøfaglig Utredning AS   Konsekvensutredning   Naturkartlegging  Naturmangfold naturmangfoldplan  Skjøtselsplan  Planter  Fugl Naturtype Artskartlegging Arter Rødliste Reguleringsplan Eiendom miljørådgiver miljøkonsulent