Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS

Rådgiver – naturmangfold

Beskrivelse

Miljøfaglig Utredning vil ansette en eller to rådgivere med kontorsted Bergen. Vi ønsker i  utgangspunktet heltidsansatte, men stillingsstørrelse kan diskuteres. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet i forbindelse med feltarbeid i sommerhalvåret. Utenom feltsesongen er rapportskriving en sentral arbeidsoppgave. Kontorsted er i trivelige lokaler på Bryggen i Bergen, der vi fra før har to ansatte.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Naturtypekartlegging etter NiN-metodikk
 • Artskartlegging
 • Utarbeiding av skjøtselsplaner
 • Kundekontakt og tilbudsutforming
 • Prosjektledelse
 • GIS-arbeid

 

Vi søker deg som har:

 • Mastergrad innenfor biologi, naturforvaltning, økologi eller tilsvarende (senest vår 2020)
 • God artskunnskap på karplanter og interesse for å tilegne seg, eller har, kunnskap også på andre terrestre artsgrupper
 • Erfaring med NiN-kartlegging og/eller gjennomført kurs
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og god metode‐ og oppgaveforståelse
 • God gjennomføringsevne innenfor gitte tidsrammer
Praktisk kompetanse på feltarbeid i forbindelse med inventering av ulike naturmiljø. Kompetanse på kartlegging av verdifulle naturtyper vil bli særlig vektlagt.
 • Lyst til å være mye ute og er klar for mye reiseaktivitet, spesielt i barmarksesongen (mai-oktober)
 • Sertifikat og bil

 

Som person er du omgjengelig og faglig dyktig, og like viktig: interessert i å holde deg oppdatert innenfor dine fagfelt. Du trives med  varierte arbeidsoppgaver og kan jobbe både alene og sammen med andre. Du er ansvarsfull og fleksibel og synes det er viktig å utvikle deg selv og dele kunnskap med både kollegaer og  samarbeidspartnere.

Miljøfaglig Utredning tilbyr fast stilling i et uformelt og kompetent arbeidsmiljø der faglig interesse og selvstendig ansvar står i fokus. Firmaet legger vekt på å gi god og grundig opplæring til nye ansatte. Tiltredelse etter avtale, fortrinnsvis fra 1. mai 2020. Lønn etter avtale.

Søknad sendes til post@mfu.no innen 13.12.2019. Spørsmål kan rettes til samme e‐postadresse eller til styreleder Kirstin Flynn Steinsvåg eller daglig leder Pål Alvereng.