Sylvelin Tellnes

Master i biologi, Universitetet i Bergen 2015

Ansatt i firmaet siden 2016

 

Besøksadresse: Fabrikkgaten 3, 5059 Bergen

Postadresse: Pb 2304 Solheimsviken, 5824 Bergen

Telefon: 91816939    E-post: tellnes@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner

 

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS