Ulrike Hanssen

Bachelor i landskapsplanlegging, HSF 2010

Ansatt i firmaet siden 2010

 

Telefon: 95521774    E-post: hanssen@mfu.no

 

Arbeidsområder

  • Naturtypekartlegging
  • Artskartlegging
  • Konsekvensutredning
  • Skjøtselsplaner

 

Webdesign: Miljøfaglig Utredning AS