Stilling ledig

Vi utlyser ny stillling som rådgiver - naturmangfold på Tingvoll

Rådgiver - naturmangfold

Vi er en av de stiftende partnerne i Senter for bærekraftig areal- og naturforvaltning (SEBAN) lokalisert på Tingvoll, et samarbeid mellom ulike firmaer i kommunen for å fremme bærekraftig areal- og naturforvaltning i Møre og Romsdal.

For å øke kapasiteten og styrke fagmiljøet på Tingvoll, søker vi nå etter en person med god kompetanse på naturmangfold og formidling. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i utadrettet informasjonsvirksomhet om natur, miljø og bærekraft gjennom SEBAN og å gjennomføre ulike typer prosjektoppdrag, fra utforming av tilbud til ferdig leveranse.

Beskrivelse

Miljøfaglig Utredning AS vil ansette en rådgiver med kontorsted på Tingvoll. Vi ønsker i utgangspunktet heltidsansatt, men stillingsstørrelse kan diskuteres. Stillingen innebærer mye reisevirksomhet i forbindelse med feltarbeid i sommerhalvåret og foredrag/formidling om natur, miljø og bærekraft gjennom SEBAN. Feltarbeidet foregår primært i Møre og Romsdal, men også i andre fylker. Utenom feltsesongen er rapportskriving, tilbudsskriving og møtevirksomhet sentrale arbeidsoppgaver. Arbeidet i SEBAN er i hovedsak knyttet til Møre og Romsdal og er ikke sesongavhengig. Arbeidsmengden vil variere ut fra prosjekttilgang.


Arbeidsoppgaver:


SEBAN

 • Forberede og arrangere fagseminar gjennom SEBAN
 • Utredningsarbeid og rådgiving i kommuner i samarbeid med andre fagfolk i SEBAN
 • Møtevirksomhet internt i SEBAN

Naturkartlegging mv.

 • Naturtypekartlegging etter NiN-metodikk
 • Artskartlegging
 • Utarbeiding av skjøtselsplaner
 • Kundekontakt og tilbudsutforming
 • Prosjektledelse
 • Hvis ønskelig også konsekvensutredninger, kommunedelplan for naturmangfold, forvaltningsplaner, restaurering og GIS-arbeid

Vi søker deg som har:

 • Mastergrad innenfor biologi, naturforvaltning, økologi eller tilsvarende (fullført innen søknadsfristen)
 • God formidlingsevne og et engasjement for natur, miljø og bærekraft
 • God artskunnskap på karplanter og interesse for å tilegne seg, eller har, kunnskap også på andre artsgrupper
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og god metode‐ og oppgaveforståelse
 • God gjennomføringsevne innenfor gitte tidsrammer
 • Førerkort klasse B og bil innen ansettelsesdato
 • Lyst til å være mye ute og er klar for mye reiseaktivitet, spesielt i feltsesongen (mai-oktober)
 • Praktisk kompetanse på feltarbeid i forbindelse med inventering av ulike naturmiljø.
 • Kompetanse på kartlegging av verdifulle/rødlistede naturtyper og arter

Erfaring med NiN-kartlegging og planfaglig kompetanse og/eller kompetanse innen offentlig forvaltning vil telle positivt.

Personlige egenskaper:

Som person er du omgjengelig og faglig dyktig, og like viktig; interessert i å holde deg oppdatert innenfor dine fagfelt. Du trives med varierte arbeidsoppgaver og kan jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du er ansvarsfull, fleksibel og synes det er viktig å utvikle deg selv og dele kunnskap med både kollegaer, samarbeidspartnere og offentligheten. Du tar initiativ og har gjennomføringsevne. I tillegg liker du å være utendørs, og kan ferdes i krevende terreng. Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

Miljøfaglig Utredning AS tilbyr fast stilling i et uformelt og kompetent arbeidsmiljø der faglig interesse og selvstendig ansvar står i fokus. Firmaet legger vekt på å gi god og grundig opplæring til nye ansatte, både fra kollegaer som allerede har kontor på Tingvoll, og resten av firmaet. Tiltredelse etter avtale, fortrinnsvis fra 1. mars 2024. Vi praktiserer fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale.

Kontorstedet for stillingen er lokalisert på Tingvoll gård i naturskjønne omgivelser i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal. Her finnes et tverrfaglig forsknings- og fagmiljø, med både NIBIO, NORSØK og Norsk Landbruksrådgivning, i tillegg til Miljøfaglig Utredning. Kollegaer ved Tingvollkontoret vil være behjelpelig med å finne bolig.

Søknad sendes til post@mfu.no innen 15.10.2023.

Spørsmål kan rettes til samme e‐postadresse eller til daglig leder, Pål Alvereng, tlf. 975 88 024