Prosjekter og publikasjoner

Hva vi gjør og hva vi har gjort

Publikasjoner

Du finner alle våre oppdragsrapporter og -notater samlet her.

 

Vi har lagt inn flere søkefunksjoner for å gjøre et utvalg på rapporten(e) du er interessert i, enten det gjelder en konkret sak, prosjektrapporter innenfor et geografisk område, tiltakstype, fagtema, forfatter eller annet. Vi har som praksis at vi legger ut rapporter og notater til nedlasting ved hvert prosjekt, normalt noen måneder etter ferdigstillelse, i tråd med intensjonene i miljøinformasjonsloven.

Dersom du opplever problemer med nedlasting av rapportene våre fra server, ta kontakt med daglig leder eller hovedforfatter.

Referanser

Nedenfor er det litteraturreferanser til alle publikasjoner vi har produsert. Det aller meste er i våre rapportserier (rapport og notat), men noen er også i rapportserier hos andre institusjoner som vi har samarbeidet med eller utarbeidet rapporter for. Dersom du trenger en kopi av en publikasjon og ikke finner dem på vår publikasjonsside, ta kontakt med en av oss, så ordner vi med en forsendelse. 

Skjøtselsplaner

Nedenfor er det litteraturreferanser til skjøtselsplaner vi har utarbeidet. Dersom du trenger en kopi av en publikasjon og ikke finner den på vår publikasjonsside, ta kontakt med en av oss, så ordner vi med en forsendelse. Litteraturreferansene nedenfor er oppdatert pr. 18. september 2023.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Finndalen landskapsvernområde – kartlegging av naturverdier i gammel furuskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-36, ISBN 978-82-345-0414-3.
Steinsvåg, K. M. F. 2023. Brandasund naturbeitemark. Skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N16, 10 s. ISBN 978-82-345-0417-4.
Steinsvåg, K. M. F. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemarka og kystlyngheia ved Nedra Tverrborgvika, Bømlo kommune, Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-45, 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0424-2.
Abaz, A. H. 2023. Skjøtselsplan for Stølen (Spissøy), naturbeitemark i Bømlo, Vestland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-67, 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0451-8.
Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemarka og kystlyngheia på nordre Marøy, Bøøyna, Hestøyna, Forsøyna, Dyrøyna, og Kvolmo, Alver kommune, Vestland.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-68, ISBN 978-82-345-0452-5.
Steinsvåg, K. M. F. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemark og kystlynghei på Utsletteneset, Bømlo kommune, Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-70, 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0454-9.
Larsen, B.H. 2023. Skjøtselsplan for Karusbakken i Vågå. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N1. 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0367-2.
Larsen, B.H. 2023. Skjøtselsplan for Søndre Skreppen i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N3, ISBN 978-82-345-0369-6.
Larsen, B.H. 2023. Skjøtselsplan for Nordre Stuksrud i Lillehammer Miljøfaglig Utredning notat 2023-N2, ISBN 978-82-345-0368-9.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Reinventering av dragehode i Østre Toten, Nord-Aurdal, Ringsaker og Stange kommuner i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-21, ISBN 978-82-345-0394-8.
Gaarder, G. & Olofsson, I.  2023. Altervatn naturreservat med omgivelser, Dønna kommune. Naturtypekartlegging basert på NiN2, samt anbefalinger om skjøtsel.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-37, ISBN 978-82-345-0415-0.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Kartlegging av heroringvinge (EN) i Ringsaker. Habitatvalg og skjøtselsråd for artens leveområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-30, ISBN 978-82-345-0407-5.
Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Revidert skjøtselsplan for slåttemark på Fosshammar, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-33, 23 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0411-2.
Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Revidert skjøtselsplan for slåttemark og annen semi-naturlig eng på Sunndal, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-34, 21 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0412-9.
Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Skjøtselplan for slåttemyrene Langmyra, Indre Steinmyra, Myr ved øvre Beitlandet og Myr ved nedre Beitlandet, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-35, 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0413-6.
Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N.  2023. Skjøtselsplan for Melandsøyan og Bjørndalsmyran i Grytdalen naturreservat, Orkland kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-32, 32 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0410-5.
Abaz, A. H., Vatne, S., & Tellnes, S. 2022. Litunet i Suldal. Skjøtselsplan for styvingstre. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-15, 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0253-8.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2022. Reinventering av dragehode i Gran, Østre Toten, Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Gausdal kommuner i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-3. 129 s. ISBN 978-82-345-0240-8.
Abaz, A. H, Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2022. Revidert skjøtselsplan for Styvi-Holmo i Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-36, 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0280-4.
Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Øyasetra, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-5, ISBN 978-82-345-0242-2.
Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Husbysetra, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-13, ISBN 978-82-345-0251-4.
Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Ytre Halasetra (Pestusetra), Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-17, ISBN 978-82-345-0260-6.
Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Naustådalssetra, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-22, ISBN 978-82-345-0261-3.
Jordal, J. B. & Wangen, K. 2022. Geiranger-Herdalen landskapsvernområde i Fjord og Stranda kommunar, Møre og Romsdal. Status for kunnskapen om kulturlandskapet, og vidare kunnskapsbehov. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-23, ISBN 987-82-345-0268-2.
Wangen, K., Larsen, B.H. & Olsen, O. 2022. Sårbar rovfug i Geiranger-Herdalen landskapsverneområde, kartlegging og rådgjeving om ferdselsomsyn. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-46, 35 s. ISBN 978-82-345-0297-2.
Gaarder, G. & Gustad, J. R.  2022. Insektundersøkelser i Nærøyfjorden landskapsvernområde mellom Undredal og Stigen i Aurland kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-68, xx s. ISBN 978-82-345-0349-8.
Larsen, B.H. 2022. Frydalen landskapsvernområde. Forslag til skjøtselstiltak og bevaringsmål for utvalgte setrer. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-59, ISBN 978-82-345-0332-0.
Jordal, J.B. 2022. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2022, overvåking og skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N22. 23 s. (begrenset tilgjengelighet)
Gaarder, G. 2022. Finnvik på Sørøya, Hammerfest kommune. Hensyn til naturmangfold ved etablering av ny vei.  Miljøfaglig Utredning notat 2022-N27, 10 s. ISBN 978-82-345-0298-9.
Gaarder, G. 2023. Gamvik på Nordre Sørøya. Naturverdier og skjøtsel av kulturlandskapet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-20. 40 s. ISBN 978-82-345-0391-7.
Lorentzen, M. N. & Folden, Ø. 2022. Skjøtselsplan for slåttemark på Langbakksetra i Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-75, ISBN 978-82-345-0358-0.
Lorentzen, M. N. & Folden, Ø. 2022. Skjøtselsplan for slåttemark på Vollasetra i Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-74, ISBN 978-82-345-0357-3.
Svingen, K. 2022. Skjøtselsplan for Ora i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2022-76, ISBN 978-82-345-0359-7.
Grøtta, M. 2023. Skjøtselsplan for Jarslettmyra og Ållekmyra, to slåttemyrer i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-2, 25 s. ISBN 978-82-345-0364-1.
Svingen, K. 2023. Skjøtselsplan for Verma i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2023-4, ISBN 978-82-345-0366-5.
Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Bårdsgjerde, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-41, ISBN 978-82-345-0420-4.
Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Holmen, Hellebust, søndre, Vanylven kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvald naturtype Miljøfaglig Utredning rapport 2023-42, ISBN 978-82-345-0421-1.
Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Follestaddalen:Barstad, ovanfor vegen og Follestaddalen: Barstad, nedanfor vegen, Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvald naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-43, ISBN 978-82-345-0422-8.
Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Tømmerbakken i Volda kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvald naturtype.  Miljøfaglig Utredning rapport 2023-47, ISBN 978-82-345-0431-0.
Svingen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Nedre Kleiva, Ruma kommune, Møre og Romsdal fylke   Miljøfaglig Utredning rapport 2023-48, ISBN 978-82-345-0429-7.
Svingen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Nedre Kleiva - Lykkja, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke   Miljøfaglig Utredning rapport 2023-49, ISBN 978-82-345-0430-3.
Grøtta, M.  2023. Revidering av skjøtselsplan for Ytste-Skotet i Fjord kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-50, 32 s. ISBN 978-82-345-0432-7.
Grøtta, M. 2023. Revidering av skjøtselsplan for Nestuliin og Lykkjeliin i Svisdal i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-51, 27 s. ISBN 978-82-345-0433-4.
Grøtta, M. 2023. Skjøtselsplan for fem lokaliteter på Hatlestadgjerdet i Fjord kommune, Møre og Romsdal fylke. Revidering av plan for fire av lokalitetane. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-52, 37 s. ISBN 978-82-345-0435-8.
Grøtta, M. 2023. Skjøtselsplan for sju slåttemyrer på eiendommen Nistua Mogstad i Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemyr som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-69, 32 s. ISBN 978-82-345-0453-2.
Larsen, B.H. & Breili, A. 2022. Sandehorten og Vistehorten naturreservater i Vågå kommune. Evaluering av skjøtsel i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-66, ISBN 978-82-345-0346-7.
Wangen, K. & Svingen, K. 2022. Tiltak for skjøtsel av irsk myrklegg i Møre og Romsdal i 2022. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N47, ISBN 978-82-345-0326-9.
Wangen, K. 2022. Skjøtselsplan for Bjørnøya nord for Bøvika og Tangane, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-51, 44 s. ISBN 978-82-345-0319-1.
Wangen, K. 2023. Skjøtselsplan for Bjørnøya sør for Bøvika, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-19, 31 s. ISBN 978-82-345-0390-0.
Svingen, K. 2023. Skjøtselsplan for Dryna utside, kystlynghei, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-29, ISBN 978-82-345-0406-8.
Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for Kovenleahki, slåttemark i Porsanger kommune, Troms og Finnmark fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2022-N52, 13 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0344-3.
Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for naturbeitemarka på Sandmelen, Stabbursneset i Porsanger kommune, Troms og Finnmark fylke.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-70, 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0352-8.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for «Strand», slåttemark i Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N58, ISBN 978-82-345-0370-2.
Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for Nerbukta i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N4. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0373-3.
Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for Mellagården slåttemark i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N5. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0374-0.
Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for Stuoralokta slåttemark i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N6, 11 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0376-4.
Gaarder, G. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemarker i Skárfvággi/Skardalen UKL i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-17. 29 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0388-7.
Gaarder, G., Johnsen, O., Lunde, S. E. & Olsen, J. O.  2022. Naturmangfold i indre deler av Manndalen, Kåfjord kommune. Verdier og forvaltningsråd. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-60,  xx s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0333-7.
Gaarder, G. 2021. Naturfaglige forvaltningsråd for Gruvåsen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-30. 23 s. ISBN 978-82-345-0157-9.
Larsen, B.H. 2021. Plan for bekjempelse av spansk kjørvel ved Steinberg i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-29. , ISBN 978-82-345-0156-2.
Larsen, B.H., Hanssen, U. & Høitomt, G. 2021. Skjøtselsplaner for lokaliteter med intakt forekomst av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres.  Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-5. 55 s. ISBN 978-82-345-0126-5.
Larsen, B.H. 2021. Reinventering av huldrenøkkel (CR) i Innlandet fylke i 2020 Miljøfaglig Utredning rapport 2021-9, ISBN 978-82-345-0129-6.
Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2021. Tarva i Ørland kommune. Naturtypekartlegging og revidering av skjøtselsplan til et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-26, ISBN 978-82-345-0149-4.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværtangen vest, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N4, 9 s. ISBN 978-82-345-0146-3.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Store Borga S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N5, 9 s. ISBN 978-82-345-0147-0.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværet S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N6, 9 s. ISBN 978-82-345-0148-7.
Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Bjerregård i Østre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N2. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0121-0.
Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Hellelykkja i Vågå. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N1. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0120-3.
Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for øy nordøst for Buøya i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N3, ISBN 978-82-345-0235-4.
Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for slåtteteig på øy nord for Buøya i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N4, ISBN 978-82-345-0236-1.
Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for Egge øvre i Gran.Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N8, ISBN 978-82-345-0272-9.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Supplerende kartlegging og tiltak for hengegras Arctophila fulva i Finndalen landskapsvernområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-21. 20 s. ISBN 978-82-345-0141-8.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Kartlegging og tiltak for rødlistede lav i setergrendene i Finndalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-22, ISBN 978-82-345-0142-5.
Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2021. Kartlegging av rødlistearter i Brettingsmoen naturreservat i Finndalen i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-23, ISBN 978-82-345-0143-2.
Lorentzen, M. N. 2021. Revidering av skjøtselsplan for Alvstusetra. Surnadal kommune, Møre og Romsdal Miljøfaglig Utredning rapport 2021-20, ISBN 978-82-345-0140-1.
Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G.  2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6.
Steinsvåg, K. M. F. 2021. Skjøtselsplan for Golta kystlynghei, Øygarden kommune, Vestland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N12, 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0160-9.
Tellnes, S. 2021. Skjøtselsplan for Lyngøy, kystlynghei og naturbeitemark i Øygarden kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N14, ISBN 978-82-345-0163-0.
Tellnes, S. 2021. Skjøtselsplan for Søre Sæle, kystlynghei i Øygarden kommune Miljøfaglig Utredning notat 2021-N16, ISBN 978-82-345-0164-7.
Steinsvåg, K. M. F. 2021. Skjøtselsplan for Øksnesmarka kystlynghei, Austrheim kommune, Vestland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N31, 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0183-8.
Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsråd for lokaliteter med intakt forekomst av gåsefot Asperugo procumbens i Nord-Gudbrandsdalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-44, ISBN 978-82-345-0207-1.
Vatne, S., Gaarder, G. og Jordal, J.B. 2021. Forslag til skjøtselstiltak og råd for bevaring av artsmangfold i Skogset-Seljevika i Eikesdalen Miljøfaglig Utredning rapport 2021-59, ISBN 978-82-345-0227-9.
Lorentzen, M. N. 2021. Skjøtselsplan for naturbeitemark på Myrasetra, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-50, ISBN 978-82-345-0215-6.
Lorentzen, M. N. 2021. Skjøtselsplan for naturbeitemark og hagemark på Vangan, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-49, ISBN 978-82-345-0214-9.
Lorentzen, M. N. 2021. Skjøtselsplan for naturbeitemark og slåttemyr på Åkersetra, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-45, ISBN 978-82-345-0209-5.
Gaarder, G. 2021. Forekomst og forvaltning av aursundløvetann Taraxacum crocodes  i Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-57. 24 s. ISBN 978-82-345-0222-4.
Steinsvåg, K. M. F., Nyjordet, S. M. G. & Vatne, S. 2021. Bondhusdalen landskapsvernområde i Kvinnherad. Skjøtselsplan for haustingsskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-43, ISBN 978-82-345-0205-7. 24 s.
Svingen, K. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for kyststrekningen Blokkan – Mørkvedbukta i Bodø. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-53. 35 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0218-7.
Svingen, K. & Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for strekningen Bodøsjøen friluftsområde - Blokkan i Bodø kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2022-2, ISBN 978-82-345-0239-2.
Hanssen, U. 2021. Skjøtselsplan for Brennvika naturreservat i Steigen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-58. 50 s. ISBN 978-82-345-0224-8
Hanssen, U. 2021. Skjøtselsplan for Morfjorden naturreservat i Hadsel kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-60. 63s. ISBN 978-82-345-0228-6
Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Sæter nordgarn i Sørum kommune – med særlig vekt på bevaring av heroringvinge (EN). Miljøfaglig Utredning rapport 2021-42, ISBN 978-82-345-0200-2.
Gaarder, G. 2020. Romsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for tre setervoller i Vermedalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-16, 30 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0049-7.
Gaarder, G. 2020. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for Reindalseter. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-17, ISBN 978-82-345-0050-3.
Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2020. Undersøking av utvalde lokalitetar i kulturlandskapet i Vestland 2020. Kartlegging av naturverdiar. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N35, ISBN 978-82-345-0113-5.
Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Vistehorten og Sandehorten naturreservater i Vågå kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-55. 44 s. ISBN 978-82-345-0108-1.
Gaarder, G. 2020. Bevaring av aursundløvetann Taraxacum crocodes i Norge. Nasjonal status og forvaltningsforslag.  Miljøfaglig Utredning rapport 2020-56, 39 s. ISBN 978-82-345-0109-8.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Reinventering av dragehode i Hamar og Ringsaker kommuner i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-60. 128 s. ISBN 978-82-345-0117-3.
Larsen, B.H. 2020. Grimsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-21. 43 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0056-5.
Gaarder, G. 2020. Utkast til skjøtselsplan for flommarkskog med hjelmragg ved Sørli museum, Lierne kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-29, 32 s. ISBN 978-82-345-0068-8.
Larsen, B.H. 2020. Evaluering av skjøtselstiltak og overvåking av gåsefot og hvitstarr i Grimsdalen landskapsvernområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-58, ISBN 978-82-345-0115-9.
Gaarder, G. 2020. Gorsetgjerdet i Oppdal. Forslag til forvaltning.  Miljøfaglig Utredning notat 2020-N21. 12 s. ISBN 978-82-345-0075-6.
Larsen, B.H. 2020. Birkelunden på Raufoss. Naturtypebeskrivelse og vurdering av skjøtsel som slåtteeng. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N27, ISBN 978-82-345-0090-9.
Wangen, K. 2020. Skjøtselsplan for Kverveneset, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N33, 33 s. ISBN 978-82-345-0110-4.
Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Ausvika i Bodø kommune. Skjøtselsplan for naturverdiene. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-47, ISBN 978-82-345-0098-5.
Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Tallodden friområde i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-52. 22 s. ISBN 978-82-345-0105-0.
Steinsvåg, K. M. F. & Larsen, B. H. 2019. Vigdalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, ISBN 978-82-8138-958-8.
Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-1, ISBN 978-82-8138-953-3.
Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Lorentzen, M. N. 2020. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-35, ISBN 978-82-345-0079-4.
Larsen, B.H. 2019. Gravdehaug i Romsdalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-14, ISBN 978-82-8138-966-3.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Finndalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-17, ISBN 978-82-8138-969-4.
Larsen, B. H. 2019. Lordalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-18, ISBN 978-82-8138-970-0.
Gaarder, G. 2019. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for Muldalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-20, 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-976-2.
Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Brøstdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet.  Miljøfaglig Utredning rapport 2019-21, ISBN 978-82-8138-977-9.
Larsen, B.H. 2019. Totenvika naturreservat. Utbredelse av og plan for bekjempelse av fremmede arter i høye risikokategorier.  Miljøfaglig Utredning notat 2019-N12. 17 s.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Jarenvatnet naturreservat. Kartlegging av kransalger og rødlistede vannplanter i 2017 og 2018. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N11. 11 s.
Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Øvre Våja naturbeitemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N3. 7 s.
Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Amundrud hagemark med styvingstrær i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N4. 9 s.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Busjhågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N14.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Naturtyper i utvalgt kulturlandskap Skallan-Rå i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-16, ISBN 978-82-8138-968-7.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Attom Klemma naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N19.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Størkeråsen vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N17.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Strandhågen sør naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N18.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Steinkrysshågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N20.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Brekka vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N21.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Blomlian sørøst, Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N25, ISBN 978-82-8138-974-8.
Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vassåsen, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N23, ISBN 978-82-8138-973-1.
Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vestre Vika, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N22, ISBN 978-82-8138-972-4.
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Vammervoll (70/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N45. ISBN 978-82-345-0021-3.
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Bakkin på Utisto Engan (56/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N62. ISBN 978-82-345-0014-5.
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Nesto på Skorem (74/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N63. ISBN 978-82-345-0015-2.
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Drivstua (60/5), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N64. ISBN 978-82-345-0016-9
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Høgvamran (70/4), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N65. ISBN 978-82-345-0017-6.
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Kvernbekken, Vammervoll nordi (69/3), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N66. ISBN 978-82-345-0018-3.
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle i Ålbusgjelan (191/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N67. ISBN 978-82-345-0019-0.
Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Ålbusberga (178/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N69. ISBN 978-82-345-0020-6.
Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fosskleiva, naturbeitemark i Os kommune (Hedmark) Miljøfaglig Utredning notat 2019-N27, ISBN 978-82-8138-978-6.
Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fossgruva i Os kommune (Hedmark). Miljøfaglig Utredning notat 2019-N28, ISBN 978-82-8138-979-3.
Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Skjøtsel av Farstadbukta naturreservat. Innspill basert på befaring 15.06.2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N33, 16 s.
Wangen, K. 2019. Skjøtselsplan for Langlisetra nord for Istad, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, 18 s. ISBN 978-82-8138-995-3.
Lorentzen, M. N. & Wangen, K. 2019. Tre skjøtselsplanar for Barsteinen, Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, ISBN 978-82-8138-994-6.
Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Midtskogvatnet slåttemyr, Orkdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N53, 17 s. ISBN 978-82-8138-989-2.
Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/6 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-31, ISBN 978-82-345-0000-8.
Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/17 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-32, ISBN 978-82-345-0001-5.
Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Naturtypekartlegging på Inntian i Frøya kommune.  Miljøfaglig Utredning rapport 2018-7. 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-913-7.
Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian nord, kystlynghei, Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-12, 36 s. ISBN 978-82-8138-918-2.
Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian: Vettan naturbeitemark i Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-13, 11 s. ISBN 978-82-8138-919-9.
Wangen, K. 2018. Registreringer av slåttemyrer i Prestgardselva naturreservat, Surnadal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N16, 28 s. ISBN 978-82-8138-930-4.
Steinsvåg, K. M. F. 2018. Kystlynghei på Hatten, Sture og Hopøy i Øygarden kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N14, 10 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-928-1.
Wangen, K. 2018. Skjøtselsplan for Varghaugen 1 og Varghaugen 3 i Prestgardselva naturreservat, slåttemyr, Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N22, ISBN 978-82-8138-935-9.
Tellnes, S. 2018. Skjøtselsplan for Trøenget, slåttemyr og slåttemark, Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N32, 26 s. ISBN 978-82-8138-940-3.
Tellnes, S., Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Forvaltningsrelevante, naturfaglige problemstillinger i Vangrøftdalen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N42, 19s. ISBN 978-82-8138-951-9.
Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Tollolenget slåttemark i Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N13, ISBN 978-82-8138-887-1.
Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Nedre Ulverud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-42, ISBN 978-82-8138-905-2.
Larsen, B.H. 2018. Skjøtselsplan for Slåttland slåttemark og høstingsskog i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N2, ISBN 978-82-8138-907-6.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N15.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Beite- og skjøtselsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya, utvalgt kulturlandskap i Finnmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-19, ISBN 978-82-8138-826-0.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Raigobakti, åpen kalkmark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N9.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat – slåtteeng i øst, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N12.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Indre Sandvik nord, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N13.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - enger på sørsiden av bukta, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N14.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Satnjaluokta vest, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N16.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Storebukt nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N17.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Anopset nordøst, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N52.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - Tømmernes, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N53.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat - midtre lokalitet, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N54.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Suovdi, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N55.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Ytre Sandvikodden, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N56.
Gaarder, G. 2017. Goarahat - Sandvikhalvøya. Vurdering av behov for nye biologiske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N1.
Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsnotat for Veslefjell i Espedalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N3.
Larsen, B.H. 2016. Verdivurdering av slåttemark på Tandberg i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N20, ISBN 978-82-8138-829-1.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Karlsøya kystlynghei, Bodø kommune, Nordland fylke Miljøfaglig Utredning notat 2016-N32, ISBN 978-82-8138-840-6.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Hanekammen naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N33, ISBN 978-82-8138-841-3.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kveitan og Øyvollen kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N35, ISBN 978-82-8138-843-7.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sjonøyene kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N36, ISBN 978-82-8138-844-4.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sandværet naturbeitemark og kystlynghei, Steigen kommune, Nordland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N37, ISBN 978-82-8138-845-1.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Rapliås slåttemarker, Hemnes kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N38, ISBN 978-82-8138-846-8.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Myklebostad naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2016-N34, ISBN 978-82-8138-842-0.
Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Brunsberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N44, ISBN 978-82-8138-855-0.
Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Øvre Bergseng slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N45, ISBN 978-82-8138-856-7.
Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for  Hellelykkja slåttemark i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N49, ISBN 978-82-8138-860-4.
Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Utvalgte områder i Møysalen landskapsvernområde. Naturtypebeskrivelser, landskapsvurderinger og skjøtselsplaner for to områder i Lonkanfjorden i Hadsel kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N39, ISBN 978-82-8138-848-2.
Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Brunsbergenga  slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2015-N25, ISBN 978-82-8138-799-7.
Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Nordtangen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N28, ISBN 978-82-8138-801-7.
Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Thunemyra slåttemyr i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N1.
Larsen, B.H. 2015. Sandehorten og Vistehorten naturreservater i Vågå kommune - naturverdier og skjøtselsanbefalinger.  Miljøfaglig Utredning rapport 2015-35, ISBN 978-82-8138-797-3.
Larsen, B.H. 2015. Naturverdier og artsmangfold på slåttemyrer og i et foreslått dyrkingsområde i Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os kommune.  Miljøfaglig Utredning notat 2015-N23, ISBN 978-82-8138-795-9.
Gaarder, G. & Vatne, S. 2014. Kulturlandskapskartlegginger i Hemne, Meldal og Orkdal kommuner. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-1: 1-26 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-687-7
Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2014-37, ISBN 978-82-8138-742-3.
Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Sygard Synstnes-sætre slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-39, ISBN 978-82-8138-744-7.
Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-38, ISBN 978-82-8138-743-0.
Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Ulmo slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N40, ISBN 978-82-8138-748-5.
Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Hammarkleivsætra sør 1 i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N26, ISBN 978-82-8138-728-7.
Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Bjørksætrin i Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N27, ISBN 978-82-8138-729-4.
Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Brandhaugen naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N33. 17 s.
Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Haugen kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N34. 15 s.
Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Vestsida naturbeitemark og kystlynghei i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N35. 22 s.
Melby, M. W. & Gaarder, G. 2014. Skjøtselsplan for Valsøya: Valsøyneset naturbeitemark i Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-N36. 13 s.
Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2014. Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N25, ISBN 978-82-8138-726-3.
Flynn, K. M. & Gaarder, G. 2015. Skjøtselsplan for Øyra ved Sande sentrum, Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N5. 18 s.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hadeland Folkemuseum slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-4.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Steinsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-10, ISBN .
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Iversrud nordre slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-2.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vika slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-3.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Rekken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-5.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Eldtjern øst slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-6.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hofsmarken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-7.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vestland slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-8.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Putten slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-9.
Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av slåttemark og dragehode på Hadeland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-10, ISBN 978-82-8138-640-2.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Johnsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-11.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Brunstad slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-13.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-15.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-16.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstadgutua slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-18.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstad slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-19.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Lier slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-20.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Karlsrud slåttemark i Jevnaker kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-21.
Høitomt, G. 2013. Kartlegging av slåttemark og dragehode i Sør-Aurdal kommune i 2012.  Miljøfaglig Utredning rapport 2013-4, ISBN 978-82-8138-632-7.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hellerud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-17.
Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av dragehode på Hadeland i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-43, ISBN 978-82-8138-684-6.
Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Kalvebingen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2013-1.
Larsen, B. H., Enzensberger, T., Høitomt, G. & Ullring, U. 2013. Kartlegging av dragehode i Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner i 2010-2012.  Miljøfaglig Utredning rapport 2013-11, ISBN 978-82-8138-641-9.
Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Tverlandet naturreservat i Bodø kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-6, 65 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-634-1.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gøe, Gaukelii slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-52.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hagabrennuten slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-53, ISBN .
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjellebrøtin slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-54.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Håvrud slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-55.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nørre Fødnes slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-56.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Steinde støl slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-57.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øydgard slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-58.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øygardatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-49.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Søre Hjelle slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-63, ISBN .
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Bergatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-51.
Larsen, B.H. 2015. Utkast til skjøtselsplan for Løa hennar Rangli slåtte- og beitemyr i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N6.
Larsen, B.H., Enzensberger, T. & Høitomt, G. 2015. Kartlegging av slåttemark og slåttemyr i Øvre Valdres i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-15, ISBN 978-82-8138-765-2.
Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2012. Kartlegging av dragehode i Gjøvik, Land og Toten i 2011.  Miljøfaglig Utredning rapport 2012-13, ISBN 978-82-8138-576-4.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Badstubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-3.
Larsen, B. H., Gaarder, G., Høitomt, G. & Høitomt, T.  2012. Kartlegging av slåttemark i Gjøvik, Land og Toten i 2011.  Miljøfaglig Utredning rapport 2012-14, ISBN 978-82-8138-577-1.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vien sør slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-15.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Bondehaugen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-4.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Smiubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-5.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Steinbrøttet slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-6.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Stolpebakken/Granvollen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-7.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Kvinnegrava slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-8.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Krabyenga slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-9.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Eltonhytta slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-10.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjelpstein slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-11.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Karlsborg slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-12.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nyjordet slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-13.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vestbakken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-14, ISBN .
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Fredly slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-16.
Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Starum slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-17. 10 s.
Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Skeitensætra slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-18. 8 s.
Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Lystad slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-19. 7 s.
Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Kråkerud slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-20. 8 s.
Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Høvern slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-21. 8 s.
Gaarder, G. 2012. Skjøtselsplan for Almsvea slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-22. 7 s.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Kyset nordvest slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-24.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Velparken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Balkås slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning Notat 2012-26.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Røyse øst slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat 2012-27.
Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Tannberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.10.2012 08:43:11, ISBN .
Larsen, B.H. 2012. Evaluering av skjøtselstiltak ved Gjendebu i Jotunheimen nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-34, ISBN 978-82-8138-606-8.
Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Almitrøa nordvest, slåttemark,  Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:34
Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:35.
Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Sunndal vest, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:36
Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sjettenberglia naturreservat i Leksvik Miljøfaglig Utredning rapport 2011-58, ISBN 978-82-8138-535-1 .
Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, ISBN 978-82-8138-536-8 .
Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-60, ISBN 978-82-8138-537-5 .
Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Sanddøldalen naturreservat i Grong og Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-61. 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-538-2.
Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Berglia naturreservat i Grong. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-62. 26 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-539-9.
Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Byhalla naturreservat i Steinkjer. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-63, ISBN 978-82-8138-540-5 .
Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sandsøra naturreservat i Levanger. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-50, ISBN 978-82-8138-517-7 .
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Hegramo naturreservat i Stjørdal.  Miljøfaglig Utredning rapport 2011-52, ISBN 978-82-8138-527-6 .
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-53, ISBN 978-82-8138-528-3 .
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Måsøra-Hofstadøra naturreservat i Stjørdal.  Miljøfaglig Utredning rapport 2011-55, ISBN 978-82-8138-531-3
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Langnes naturreservat i Verdal.  Miljøfaglig Utredning rapport 2011-67, ISBN 978-82-8138-544-3
Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Storskogan naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-68, ISBN 978-82-8138-545-0 .
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Harestranda naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-69, ISBN 978-82-8138-546-7
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Midtibrenna naturreservat i Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-70, ISBN 978-82-8138-548-1
Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsøra slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-25. 15 s.
Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Jordalsvøttu slåttemark i Sunndal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-26. 13 s.
Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Aksneset slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-27. 13 s.
Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Ildridtrøa slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-28. 13 s.
Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Strupstad øvre slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-29. 12 s.
Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Tingvoll gard slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-30. 13 s.
Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Skarahaugen slåttemark i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2011-31. 13 s.
Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Brønnøy kommune i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:45. 32 s. ISBN 978-82-8138-508-5
Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Alstahaug kommune i Nordland Miljøfaglig Utredning rapport 2011-46, ISBN 978-82-8138-509-2 .
Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Leirfjord og Sømna kommuner i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:47. 23 s. ISBN 978-82-8138-510-8
Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for slåttemarker og parken på Stenberg Museum i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-72, ISBN 978-82-8138-551-1 .
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Bleikervollen slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke.  Miljøfaglig Utredning notat 2011-42, ISBN 978-82-8138-552-8.
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg NØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-43, ISBN 978-82-8138-553-5
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg S slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-44, ISBN 978-82-8138-554-2
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg SV slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-45, ISBN 978-82-8138-555-9
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg SØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-46, ISBN 978-82-8138-556-6
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg Ø slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-47, ISBN 978-82-8138-557-3
Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg slåttemark (nedenfor hovedbygningen) i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-48, ISBN 978-82-8138-558-0
Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Kvernes museum slåttemark, Averøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-35, ISBN 978-82-8138-522-1 .
Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Vestgård slåttemark, Gjemnes kommune i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2011-32, ISBN 978-82-8138-519-1 .
Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Vaulen slåttemark, Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-33, ISBN 978-82-8138-520-7 .
Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Otrøya: Hagset slåttemark, Midsund kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-34, ISBN 978-82-8138-521-4 .
Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Åkvika: Innergarden slåttemark, Halsa kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-36, ISBN 978-82-8138-523-8 .
Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Herlaugshaugen slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-37, ISBN 978-82-8138-524-5 .
Flynn, K. 2011. Skjøtselsplan for Våttviksletta slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-38, ISBN 978-82-8138-525-2 .
Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Hesthagan hagemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-23, 12 s. 978-82-8138-585-6.
Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U.  & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte kulturlandskap i Leka kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2012-1, ISBN 978-82-8138-563-4.
Larsen, B.H. 2011. Kartlegging av naturtyper og kulturlandskapsverdier i Finndalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-54, ISBN 978-82-8138-529-0
Fjeldstad, H & Flynn, K.M. 2010. Fagrapport som underlag for skjøtselsplaner for seks plantefredningsområder og 2 natur-reservater i Vestfold fylke.  Miljøfaglig Utredning rapport 2010-47, ISBN 978-82-8138-441-5.
Fjeldstad, H. 2010. Naturverdier og forvaltningsutfordringer i Slemmestadåsen - Morberg naturreservat i Røyken kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2010-48, ISBN 978-82-8138-442-2.
Gaarder, G. 2009. Alterhaug naturreservat i Rana kommune. Naturverdier og forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:8. 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-338-8

Konsekvensutredninger

Nedenfor er det litteraturreferanser til publikasjoner som vi har utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredninger av ulike tiltak. Dersom du trenger en kopi av en publikasjon og ikke finner den på vår publikasjonsside, ta kontakt med en av oss, så ordner vi med en forsendelse. Litteraturreferansene nedenfor er oppdatert pr. 16. april 2021.

Lorentzen, M. N. 2021. Utbygging vest for Bjorli skisenter, Lesja kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-13, 43 s. + vedlegg, ISBN 978-82-345-0133-3.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Lorentzen, M. N. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Tverrforbindelse mellom Fv710 og Fv714 i Orkland kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-11, ISBN 978-82-345-0131-9.

Gaarder, G. 2021. Finneidfjord havnepark virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N8, 15 s. ISBN 978-82-345-0153-1.

Larsen, B.H. 2021. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold oppdatert rapport mars 2021. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N7, ISBN 978-82-345-0151-7.

Lorentzen, M. N. 2021. Utredning av naturmangfold ved Tovmoen i Midtre Gauldal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-1, ISBN 978-82-345-0119-7.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2020. Konsekvensutredning E6 Ulsberg-Melhus. Supplerende kartlegging av naturmangfold på strekningene Korporalsbru-Støren og Gyllan-Kvål. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-59, ISBN 978-82-345-0116-6.

Lorentzen, M. N. 2020. Utredning av naturmangfold ved Rasmusslætte hyttefelt i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-57, 24 s. ISBN 978-82-345-0111-1.

Lorentzen, M. N. 2020. Prestmoen i Oppdal kommune. Utredning av naturmangfold for oppdyrking av skogsmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-54. 34 s., ISBN 978-82-345-0107-4.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Tredalspollen i Sunndal kommune. Utredning av naturmangfold knyttet til anleggelse av badeplass. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-50, ISBN 978-82-345-0103-6.

Abaz, A. H., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Ny golfbane i Sløgrandane og utviding av masseuttak på Mo ved Ljøsne, Lærdal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-49, ISBN 978-82-345-0102-9.

Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2020. Solli fjelltak i Nordre Osen i Åmot kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-48. 32 s. ISBN 978-82-345-0100-5.

Gaarder, G. 2020. Utredning av naturmangfold for Langbakken næringsområde i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-40, 26 s. ISBN 978-82-345-0088-6.

Gaarder, G. 2020. Øvre Gorsetgrenda i Oppdal. Konsekvenser på tema naturmangfold av nytt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-38. 29 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0084-8.

Larsen, B.H. 2020. Plan for nydyrking vest for Furumyra i Vestre Toten kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-33, ISBN 978-82-345-0074-9.

Lorentzen, M. N. 2020. Utredning av naturmangfold ved Sørsto i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-32, 22 s. ISBN 978-82-345-0073-2.

Larsen, B.H. 2020. Kleivberga Nord i Ringebu. Foreløpig kartlegging av naturtyper og arter tilknyttet reguleringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N32. 10 s. ISBN 978-82-345-0101-2.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Napp havn i Flakstad kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31. 47 s. ISBN 978-82-345-0072-5.

Wangen, K. 2020. Hyttefelt på Fjellsetra ved Nysætervatnet, Sykkylven kommune. Vurdering etter naturmangfoldloven §§8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N31, 31 s. ISBN 978-82-345-0099-2.

Wangen, K. & Alvereng, P. 2020. Hotell på Ljøen, konsekvensvurdering på tema naturmangfold og jordressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-30, 99 s. ISBN 978-82-345-0069-5.

Gaarder, G. 2020. Vinnutrappa i Sunndal kommune. Konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-28, 25 s. ISBN 978-82-345-0067-1.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Askevågen i Hustadvika kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31, ISBN 978-82-345-0065-7.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Kartlegging av naturmangfold på Brekkåsen i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-25, ISBN 978-82-345-0064-0.

Larsen, B.H. 2020. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold oppdatert rapport oktober 2020. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N25, ISBN 978-82-345-0081-7.

Gaarder, G. & Holtan, D. 2020. Veitilkomst over Øksenvågen i Averøy. Konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-20, xx s. ISBN 978-82-345-0055-8.

Larsen, B.H. 2020. Prestmoen grustak i Ringerike kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-13, ISBN 978-82-345-0045-9.

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av boligområdet Solsiden, Grorudenga 36 og 38 i Bærum kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N11, ISBN 978-82-345-0059-6.

Lorentzen, M. N. & Larsen, B.H. 2020. Gardermobanen (Oslo S) Gardermoen (GMB), Lillestrøm stasjon. Miljøkonsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-10, 29 s., ISBN 978-82-345-0041-1.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2020. Kartlegging av naturmangfold i Bjørkemoen næringsområde og massemottak i Sørum kommune Revidert 2020 Miljøfaglig Utredning notat 2020-N10, ISBN 978-82-345-0058-9.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2020. Oppheim på Frøya. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N7, 23 s. ISBN 978-82-345-0038-1.

Gaarder, G. 2019. Såttåhaugen i Vangrøftdalen. Naturmangfoldvurdering av ny parkeringsplass. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N58, 10 s. ISBN 978-82-345-0003-9.

Gaarder, G. 2019. Åmskaret i Ørsta kommune. Vurdering av naturverdier. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N54. 12 s.

Fjeldstad, H. 2019. Utvidelse Losby gods, Lørenskog kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N52.

Wangen, K. 2019. Regulering av hyttetomt på Uksagsætra - vurdering etter naturmangfoldlova Miljøfaglig Utredning notat 2019-N51, ISBN 978-82-8138-988-5.

Gaarder, G. 2019. E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy og Tysfjord. Kartlegging av naturmangfold på utvalgte strekninger. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N43. 21 s.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2019. Utvidet industriareal for Talgø i Todalen, Surnadal - Vurdering av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N40, 18 s.

Olsen, O. & Larsen, B.H. 2019. Konsekvenser for hubro av alternativer for deponering av overskuddsmasse fra bygging av Fv.659 Nordøyvegen på Fjørtofta i Haram kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-39, 16 s. ISBN 978-82-345-0023-7.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2019. E6 Svenningelv Lien i Grane. Supplerende vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N38. 39 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2019. Basestasjon for telekommunikasjon på Trætsve i Levanger. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N36. 17 s. + vedlegg.

Gaarder, G. 2019. Strømkabel i Vangrøftdalen. Konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-35, 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0002-2.

Jordal, J. B., 2019. Industriutbygging på Terøya, Haram. Konsekvenser for kystlynghei. Miljøfaglig Utredning notat 2019 N31, 13 s.

Gaarder, G. 2019. E136 Flatmark Monge Marstein i Rauma. Supplerende naturtypekartlegging. Miljøfaglig Utredning notat 2019-26, 13 s. + vedlegg.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Boligbygging i Tjeldbergvika. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-990-8.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med Elvetangen avkjørselsområde i Nittedal kommune. Revidert februar 2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N13.

Lorentzen, M. N. 2019. Tislauøra næringsområde. Konsekvenser på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-11. 40 s. ISBN 978-82-8138-963-2.

Gaarder, G. 2019. Rendalen tømmerkai i Halsa. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N8, 13 s .

Gaarder, G. 2019. Vikan havn på Smøla. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N2, 21 s.

Lorentzen, M. N., Vatne, S., Gaarder, G. 2019. Drikkevannskilde i Heim kommune for Eide kommunale vannverk. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-954-0.

Lyngstad, I., Larsen, B.H. mfl. 2019. Dovrebanen, (Eidsvoll) - Hamar, Åkersvika Brumunddal.Hensetting - Hjellum. KU Ikke-prissatte konsekvenser. Bane NOR rapport.

Andersen, N., Lyngstad, I., Larsen, B.H. mfl. 2019. Dovrebanen, (Eidsvoll) - Hamar, Åkersvika Brumunddal. Hensetting - Hjellum. KU Ikke-prissatte konsekvenser. Bane NOR rapport. 294 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Riksveg 35 Hokksund-Åmot og fylkesveg 287 Åmot-Haugsfoss, dokumentasjon tilleggsregistreringer 2017. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N43, ISBN 978-82-8138-952-6.

Gaarder, G., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2018. Konsekvensutredning ny 420 kV kraftledning Blåfalli/Sauda Håvik/Gismarvik. Beskrivelser av verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N38, 11 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold ved skistadion på Sagerud i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N35, ISBN 978-82-8138-941-0.

Larsen, B.H. 2018. Reguleringsplan for Sagatangen i Gran kommune. Kartlegging av naturverdier og vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N27, ISBN 978-82-8138-938-0.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kommunedelplan for riksveg 35 Hokksund- Åmot og fylkesveg 287 Åmot Haugsfoss. Konsekvensutredning for tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-23, ISBN 978-82-8138-934-2.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2018. Konsekvensanalyse på tema naturmangfold for Ydstines næringsområde i Stjørdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-18, 33 s. ISBN 978-82-8138-925-0.

Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Løken, Førde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N17, 23 s.

Larsen, B. H. 2018. Tolga kraftverk. Konsekvenser for naturmangfold av overløpsterskel i stedet for lukedam. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N4. 5 s.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-2, ISBN 978-82-8138-909-0.

Larsen, B.H. 2017. Nye alternativer for Regionhavn Orkanger. Konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2017-41, ISBN 978-82-8138-903-8.

Larsen, B.H. 2017. Nytt høydebasseng på Starum i Østre Toten. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N40, ISBN 978-82-8138-902-1.

Gaarder, G. 2017. Håkkåshaugen i Tingvoll. Naturmangfold i planlagt steinbrudd. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N38, 11 s.

Wangen, K. 2017. Hyttefelt ved Stølen i Oppdal kommune - vurdering av konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N27, 13 s.

Gaarder, G. 2017. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2017 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-21, 34 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-894-9.

Gaarder, G., Mundhjeld, E. & Tellnes, S. 2017. Fylkesveg 722 Veslebygda - Flo i Stryn. Konsekvensutredning for naturmangfold av reguleringsplan med skredsikring. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-19, 72 s. ISBN 978-82-8138-892-5.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-15, ISBN 978-82-8138-881-9.

Gaarder, G. 2017. Områderegulering Geiranger sentrum. Konsekvensutredning på tema naturmangfold for terrestriske miljøer. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-13, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-877-2.

Gaarder, G. 2017. Naturverdier mellom Svarstad og Sindre i Hornindal og Stryn kommuner. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N12, 14 s.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Vilkårsrevisjon av Guolasjohka i Kåfjord kommune. Utredning på tema biologisk mangfold og elva som kulturell møteplass. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-9, ISBN 978-82-8138-873-4.

Wangen, K. 2017. Utbygging av Fagerlia vgs. Virkninger på naturverdier knyttet til trær. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-6. 44 s. ISBN 978-82-8138-869-7.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2017. Rv 35 Hokksund- Åmot. Verdivurdering av naturtypelokaliteter etter utkast til ny håndbok V712 Miljøfaglig Utredning notat 2017-N5, ISBN .

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planlagt gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll i Gjerdrum og Skedsmo kommuner. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N47.

Fjeldstad, H. 2016. Boligutbygging på Fjerdingby, konsekvensvurdering naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2016-33, ISBN 978-82-8138-859-8.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2016. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning notat 2016-28.

Gaarder, G. 2016. Småkraftverk i Mellomdalselva i Tromsø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-27, 31 s. ISBN 978-82-8138-836-9.

Alvereng, P. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensutredning på tema jordvern og skogbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-26, ISBN 978-82-8138-835-2.

Fjeldstad, H. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2016-24, ISBN 978-82-8138-833-8.

Gaarder, G. 2016. Dyrshaugen næringsområde i Førde kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N24. 15 s.

Gaarder, G. & Tellnes, S. 2016. Oppheim og Vetlevika i Stryn kommune vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-22, 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-831-4.

Gaarder, G. & Roth, S. 2016. Lyklingvatnet i Bømlo kommune. Vurdering av verdier for naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N21. 27 s.

Larsen, B.H. 2016. Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron. Konsekvenser for naturmangfold av foreslått omregulering og utvidelse. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N19, ISBN 978-82-8138-827-7.

Larsen, B.H., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Tellnes, S.B. 2016. Regionhavn Orkanger - konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-18, ISBN 978-82-8138-825-3.

Gaarder, G. & Høitomt, G. 2016. Reguleringsplan for E16 Nærøydalen. Konsekvensutredning på tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-14. 69 s. ISBN 978-82-8138-821-5.

Gaarder, G. 2016. Snertvika hyttefelt i Verran. Vurdering av virkninger på naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N8.

Fjeldstad, H. 2016. Skogvegen, Gjerdrum kommune. Registreringer av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N7.

Larsen, B. H. 2016. InterCity Dovrebanen. KU fagrapport naturmangfold. Jernbaneverket. Rapport. 189 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. 2016. InterCity Dovrebanen. KU fagrapport naturmangfold: Notat naturtypebeskrivelser. Jernbaneverket. Rapport. 112 s.

Larsen, B.H. 2016. Inter-City-prosjektet. Dovrebanen, Sørli Hamar - Brumunddal. Teknisk hovedplan/Kommunedelplan. KU Fagrapport naturmangfold. Jernbaneverket rapport. 190 s. + vedlegg.

Gaarder G. & Wergeland Krog, O. 2015. Områderegulering for Horvnes, Alstahaug. Konsekvensutredning på tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-32, ISBN 978-82-8138-788-1.

Melby, M.W. & Alvereng, P. 2015. Småkraftverk i Langsetelva, Nesna kommune. Vurdering av konsekvenser for landskap og kulturminner. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-31, ISBN 978-82-8138-786-7.

Gaarder, G. 2015. Langset kraftverk i Nesna kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-29.

Gaarder, G. 2015. Furevågen byggefelt i Fjaler kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N29. 15 s.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2015. Kjønnås kraftverk i Ringebu kommune. Virkninger for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-28, ISBN 978-82-8138-783-6.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2015. Konsekvensutredning Rv 70 Meisingset-Saghøgda, Tingvoll. Supplerende kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N26. 13 s.

Alvereng, P. 2015. Planer om mer vann og økt produksjon i Skibotn og Lavka kraftverk i Storfjord kommune. Konsekvensutredning på tema reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-25, ISBN 978-82-8138-776-8.

Gaarder, G. 2015. Småkraftverk i Liveltelva i Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-18. ISBN 978-82-8138-768-3

Hanssen, U. 2015. Skotten Nikolaijordet boligfelt gnr. 83 bnr.36 i Fræna kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N17. 24 s.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Detaljreguleringsplan for Tyttebærvika industriområde. Vurdering av virkning på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N16.

Olsen, O. & Gaarder, G. 2015. Regulering av B33 Stokksund i Tjørvåg, Herøy kommune. Konsekvenser for fugl, flora og naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2015:N14. 20 s.

Alvereng, P. 2015. Planer om mer vann og økt produksjon i Skibotn og Lavka kraftverk i Storfjord kommune. Konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-9, ISBN 978-82-8138-759-1.

Gaarder, G. 2015. Utviklingsprosjekter - vannkraft i Skibotn, Storfjord kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-8. 92 s. ISBN 978-82-8138-758-4.

Gaarder, G. 2015. Verma klatrepark i Rauma kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N7.

Melby, M. W. 2015. Utviklingsprosjekter-vannkraft i Skibotn, Storfjord kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning på tema Landskap og inngrepsfrie naturområder (INON). Miljøfaglig Utredning rapport 2015-3, ISBN 978-82-8138-753-9.

Larsen, B.H. 2015. Kjønnås kraftverk i Ringebu kommune. Naturverdier og foreløpig vurdering av konsekvenser. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N1.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2014. Naturverdier i planområdet for områdeplan Furutangen i Nordre Osen, Åmot kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-33, ISBN 978-82-8138-730-0.

Gaarder, G. 2014. Gjuvsgrendi kraftverk. Vurdering av konsekvens for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-31. 9 s.

Melby, M. W. 2014. Hjerkinn skytefelt etter naturrestaurering. Landskapsevaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-29, ISBN 978-82-8138-722-5.

Alvereng, P. & Melby, M. W. 2014. Småkraftverk i Gjerdeelva i Lyngen kommune. Vurdering av konsekvenser for tema landskap og tema reindrift. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-26, ISBN 978-82-8138-718-8.

Melby, M. W. 2014. Ylja kraftverk. Tilleggsoverføring fra Leineåne. Vang kommune, Oppland fylke. Konsekvensutredning på temaene landskap, nærmiljø og friluftsliv, reiseliv og reindrift. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-25, ISBN 978-82-8138-714-0.

Gaarder, G. 2014. Hatta i Nord-Fron. Virkninger på naturmangfold av anleggsveg. Miljøfaglig Utredning notat 2014:23. 26 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Ylja kraftverk i Vang kommune. Konsekvenser for naturmangfoldet av tilleggsoverføring fra Leineånes nedbørfelt. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-22, ISBN 978-82-8138-711-9.

Melby, M. W. & Fjeldstad, H. 2014. Ullsfjord, Troms fylke. Analyse av ulike vannkraftprosjekters utslag i INON-status. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-20, ISBN 978-82-8138-708-9.

Larsen, B.H. 2014. Kryssløsning mellom E16/rv.4 og fv.16 sør for Roa i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-19, ISBN 978-82-8138-707-2.

Gaarder, G. Trones gård i Verdal. Konsekvenser for flora og naturtyper av nytt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning, notat 2014-18.

Gaarder, G. 2014. Reguleringsplan Fv 17 Kommunegrensa Kilboghamn. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2014:12. 33 s. ISBN 978-82-8138-698-3

Gaarder, G. 2014. Gnr/bnr 33/3 på Beltestad i Tysnes kommune. Vurdering av virkninger på naturmangfold ved utskillelse av to tomter. Miljøfaglig Utredning notat 2014:12.

Gaarder, G. 2014. Småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold unntatt fisk. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:10. 33 s. ISBN 978-82-8138-696-9

Gaarder, G. 2014. Pukkverk på Husøya på Frei i Kristiansund. Konsekvenser for flora og naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2014:10. 20 s.

Larsen, B.H. 2014. Ny Rv.4 fra Roa til Gran grense i Oppland. Konsekvenser for naturmangfoldet og avbøtende tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-8, ISBN 978-82-8138-694-5.

Flynn, K. M. 2014. Bekken mellom Åsebøvatnet og Lonevatnet i Askøy kommune. Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2014-6, ISBN 978-82-8138-700-3.

Larsen, B.H. 2014. Lonan/Skeismyra i Gausdal. Kunnskapsgrunnlag om naturmangfold og mulige konsekvenser av planlagt skianlegg. Miljøfaglig Utredning notat 2014-2.

Larsen, B.H. 2013. Vannuttak til kunstsnøproduksjon fra Kobberdammen. Tillegg til konsekvensutredning av områdeplan for Litlgråkallen i Trondheim for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-48.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Utvidelse av Fv456 Vågsbygdveien i Kristiansand. Konsekvenser av vegfylling på Kjosbukta naturreservat. Miljøfaglig Utredning notat N46.

Gaarder, G. & Vatne, S. 2013. Retiroparken i Molde. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013:43. 14 s.

Gaarder, G. 2013. Akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Grunnlagskartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N39.

Melby, M. W. & Fjeldstad, H. 2013. Kommunedelplan Østgreina, Hurdal kommune. Statusoppdatering og vurdering av virkning på tema naturmiljø, vannforurensning og folkehelse. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-38, ISBN 978-82-8138-678-5.

Flynn, K. M. 2013. Vurdering av naturmangfold ved Ulsmåg på Midttun i Bergen. Underlag til reguleringsplan for Baca Plastindustrier. Miljøfaglig Utredning notat 2013-37, 13 s. ISBN 978-82-8138-670-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2013. Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Oppdatert rapport november 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-37, ISBN 978-82-8138-677-8.

Flynn, K. M. 2013. Reguleringsplan for Sandslikroken 140 i Bergen kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-36, 14 s. ISBN 978-82-8138-669-3.

Larsen, B.H. 2013. Hole kalkverk i Vestre Toten kommune. Konsekvensutredning på temaet Natur og miljø av ny atkomstveg. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-36, ISBN 978-82-8138-676-1.

Alvereng, P. 2013. Reguleringsplan for Hinnøy golfpark. Konseskvensutredning på tema landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-34, ISBN .

Larsen, B.H. 2013. 420 kV-linje fra Balsfjord til Hammerfest. Avbøtende tiltak av hensyn til fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2013-34, ISBN 978-82-8138-668-6.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold oppdatert rapport april 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-29, ISBN 978-82-8138-660-0.

Flynn, K. M. 2013. Askevannet vannbehandlingsanlegg, Askøy kommune. Vurdering av naturmangfold langs trase for vannledning. Miljøfaglig Utredning notat 2013-28, 15 s. ISBN 978-82-8138-661-7.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2013. E16 Skaret-Hønefoss. Tilleggsregistreringer på tema naturmiljø nord og øst for Steinsfjorden, Ringerike og Hole kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-27, ISBN 978-82-8138-657-0.

Larsen, B.H. 2013. Siragrunnen Vindpark forslag til forundersøkelser: sjøfugl, fugletrekk og flaggermus. Miljøfaglig Utredning notat 2013-25.

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2013. Kryssing av Rauma ved Sogge med VA-ledninger. Vurdering etter naturmangfoldlova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2013:22. 18 s.

Gaarder G., Hanssen, U. & Stenberg, I. 2013. Fv 704 Sandmoen-Tulluan. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:22. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-652-5

Gaarder G, 2013. Hinnøy Golfpark i Harstad kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:19. 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-649-5

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien. Konsekvensutredning tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-18, ISBN 978-82-8138-648-8.

Gaarder, G. 2013. Reguleringsplan Rv 17 Liafjell Olvikvann. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:16. ISBN 978-82-8138-646-4

Melby, M. W. 2013. Hinnøy Golfpark i Harstad kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-15, ISBN 978-82-8138-645-7.

Melby, M.W. 2013. KU Tolga kraftverk. Kommentarer fra temaene Friluftsliv og Reiseliv på planjusteringer. Miljøfaglig Utredning notat 2013-N14, ISBN 978-82-8138-638-9.

Melby, M. W. 2013. Hinnøy Golfpark i Harstad kommune, Troms fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-14, ISBN 978-82-8138-644-0.

Fjeldstad, H. 2013. Boligbygging på Solberg i Hobøl. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-3, ISBN 978-82-8138-631-0.

Melby, M.W. 2013. E16 Skaret - Hønefoss. Temarapport Nærmiljø og Friluftsliv Konsekvensutredning. Rapport fra Statens vegvesen, region sør, januar 2013. 82 s.

Gaarder, G. 2012. Varholvegen i Fræna. Vurdering etter naturmangfoldova §§ 8-12. Miljøfaglig Utredning notat 2012:60.

Gaarder, G. 2012. Bolgen deponi i Kristiansund kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012:49.

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk i Klauveelvi i Flora kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-48. 31 s. ISBN 978-82-8138-624-2.

Fjeldstad, H. 2012. Kopstad godsterminal i Horten og Re kommuner. Tilleggsregistreringer av biologisk mangfold i forbindelse med utvidet planområde. Miljøfaglig Utredning notat 2012-47.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland. Konsekvensutredning for tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-47, ISBN 978-82-8138-622-8.

Melby, M. W. Og Gaarder, G. 2012. Ny nett-tilknytning 132 kV, Ballangen kommune, Nordland. Konsesjonskrevende miljøvurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2012-46.

Larsen, B. H. 2012. Kåja kraftverk i Nord-Fron kommune, Oppland. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-45, ISBN 978-82-8138-620-4.

Gaarder, G. 2012. Veset fjelltak i Vefsn kommune. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012-43.

Gaarder, G. & Olberg, S. 2012. Naturverdier rundt Vålevann og Vennevann. Supplerende data tilknyttet arbeidet med kommunedelplan for E18 Tvedestrand-Arendal. Miljøfaglig Utredning notat 2012:39.

Melby, M. W. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland fylke. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-36, ISBN 978-82-8138-609-9.

Melby, M. W. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-35, ISBN 978-82-8138-608-2.

Gaarder, G. 2012. Konsekvenser på naturmangfoldet av Skåsmyra næringsområde i Vefsn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012:33.

Melby, M. W. 2012. Kåja kraftverk. Nord-Fron kommune, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-32, ISBN 978-82-8138-604-4.

Melby, M. W. 2012. Fem småkraftverk i Ørsta kommune. Vurdering av samlet belastning på fjordlandskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-31, ISBN 978-82-8138-603-7.

Olsen, O. & Gaarder, G. 2012. Naturfagleg vurdering av tursti rundt Rotevatnet i Volda kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012-30. 16 s.

Fjeldstad, H. 2012. Hakadal massedeponi, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-30, ISBN 978-82-8138-597-9.

Gaarder, G. 2012. Småkraftverk i Kobbryggelva, Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-25. 27 s. ISBN 9778-82-8138-591-7

Gaarder G., Alvereng, P. & Fjeldstad H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen Lien. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012:19. ISBN 978-82-8138-582-5

Larsen, B.H. 2012. Områdeplan for Litjgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-18, ISBN 978-82-8138-581-8.

Alvereng, P. 2012. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning på tema Sikring av jordressurser. Oppdatert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-17, ISBN 978-82-8138-580-1.

Gaarder, G. 2012. Hålogaland næringspark i Skånland kommune. Oppdatert rapport. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-16: 1-43 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-579-5

Larsen, B.H. 2012. Ny E6 på strekningen Biri til Vingrom i Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-15, ISBN 978-82-8138-578-8.

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. 2012. Siragrunnen vindpark. Oppdatert konsekvensutredning på tema naturmiljø etter trekktellinger i 2009-10. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-12, ISBN 978-82-8138-575-7.

Grimsby, K., Grimsby, G. S., Grimsby, P. Ø. & Grimsby, S. A. 2012. Telling av direkte dagtrekkende sjø- og vannfugler på Siragrunnen. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-11, ISBN 978-82-8138-574-0.

Melby, M. W. 2012. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Oppdatert rapport 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-10, ISBN 978-82-8138-573-3.

Melby, M. W. 2012. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett. Oppdatert rapport 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-9, ISBN 978-82-8138-572-6.

Fjeldstad, H. 2012. Eik i Andøykrysset, Kristiansand. Konsekvenser av vegbygging Miljøfaglig Utredning notat 2012-1

Alvereng, P. 2011. Forsafossen småkraftverk i Ballangen. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-74, ISBN 978-82-8138-560-3.

Fjeldstad, H. 2011. Langesund bad i Bamble, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-56, ISBN 978-82-8138-532-0

Melby, M. W. 2011. E16 Skaret Hønefoss. Tilleggsutredning tema Nærmiljø og friluftsliv. Verdi- og sårbarhetsanalyse. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-48, ISBN 978-82-8138-511-5.

Melby, M. W. 2011. Nedre Otta kraftverk. Sel og Vågå kommuner, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-44, ISBN 978-82-8138-505-4.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Kopstad godsterminal i Horten, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-43, ISBN 978-82-8138-504-7 .

Hanssen, U. 2011. Naturfaglige undersøkelser av ny vegtrasé for, E6 i Dunderlandsdalen, Rana kommune Miljøfaglig Utredning notat 2011-40. 13s. ISBN 978-82-8138-547-4

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Rv4 Rotnes-Åneby. Notat fra feltbefaring av ny veg på strekningen Rotnes-Åneby, Nittedal kommune Akershus. Miljøfaglig Utredning notat 2011-09.

Gaarder, G. 2011. Myran og Vetlgjerdet ved Vognill, Oppdal kommune. Naturverdier og sårbarhetsvurdering. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-38.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Fv 456/457 Kjos - Andøyveien. Konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-35, ISBN 978-82-8138-495-8 .

Gaarder, G. 2011. Herredsdalselva kraftverk i Tingvoll. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-33.

Larsen, B.H. 2011. Konsekvenser av Kåjå kraftverk og Vikafossen kraftverk for biologisk mangfold. Sammenligning av utbyggingsalternativene på overordnet nivå. Miljøfaglig Utredning notat 2011-24, ISBN .

Fjeldstad, H., & Larsen, B.H. 2011. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativer i Bremanger kommune og i Jølster, Førde, Naustdal og Flora kommuner. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-23, ISBN 978-82-8138-478-1 .

Melby, M. W. 2011. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Tilleggsarbeider, oktober 2011. Miljøfaglig Utredning notat 23, ISBN 978-82-8138-516-0 .

Melby, M. W. 2011. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Tilleggsarbeider, september 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011-17, ISBN 978-82-8138-506-1 .

Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser i forbindelse med kommunedelplan for ny E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:16.

Alvereng, P. 2011. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning på tema Sikring av jordressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-14, ISBN 978-82-8138-469-9.

Melby, M.W. 2011. Kåja kraftverk. Nord-Fron kommune, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-13, ISBN 978-82-8138-468-2.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Granåsen dolomittfelt i Vefsn. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-12: 1-50 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-467-5

Melby, M. W. 2011. Ullsfjordutbyggingen. Konsekvensutredning. Tema: Landskap og Friluftsliv. Tilleggsarbeider 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011-12, ISBN 978-82-8138-496-5.

Larsen, B.H. 2011. Kåja kraftverk i Nord-Fron kommune, Oppland. Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-10, ISBN 978-82-8138-465-1.

Gaarder, G. 2011. Naturfaglig vurdering av hyttetomt på Nålsund, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:08.

Melby, M. W. 2011. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Tilleggsarbeider 2011 Miljøfaglig Utredning notat 2011-04, ISBN 978-82-8138-480-4.

Gaarder, G. 2011. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Kvitfosselva, Narvik kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:03

Gaarder, G. 2011. Miljøkonsekvenser for Oppdølstranda naturreservat av reguleringsplan ved Sandvika i Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:02.

Gaarder, G. 2011. Naturfaglige verdier i ravinesystem ved Hallbekken/Nideng i Klæbu kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011:01.

Alvereng, P. 2011. Vindkraftverk på Nordstøya ved Grytøya mulige konfliktforhold. Miljøfaglig Utredning notat 2011-14. 12 s.

Melby, M.W. 2011. Tilleggsoverføring til Evanger kraftverk og utbygging av Tverrelva og Muggåselva. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-7, ISBN 978-82-8138-462-0.

Gaarder, G. 2011. Minikraftverk i Liveltelva i Bardu kommune. Supplerende kartlegging av rørgatetrasé. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-4. ISBN 978-82-8138-459-0

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Tolga kraftverk i Tolga kommune, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-2, ISBN 978-82-8138-456-9 .

Fjeldstad, H. 2011. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning trafostasjonsplasseringer Heiane, Sykkylen kommune. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning notat 2011-13

Gaarder, G. 2010. Hålogaland næringspark i Skånland kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010-55: 1-47 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-452-1

Melby, M.W. 2010. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-53, ISBN 978-82-8138-450-7.

Melby, M.W. 2010. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning. Tema: Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-52, ISBN 978-82-8138-449-1.

Melby, M.W. 2010. Tolga kraftverk. Tolga og Os kommuner, Hedmark fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-51, ISBN 978-82-8138-447-7 .

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2006. Småkraftverk i Austpollelva i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:49. ISBN 978-82-8138-443-9. 38 s.

Gaarder, G. 2010. Moelva småkraftverk i Gullesfjorden, Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:45. 24 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2010. Ny E39 Harangen Høgkjølen, Orkdal kommune. Konsekvensutredning tema Naturmiljø parsell 2. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-44, ISBN 978-82-8138-438-5.

Melby, M.W. 2010. Nettforsterkning Grenland. Skien, Bamble og Kragerø kommuner, Telemark fylke. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-42, ISBN 978-82-8138-436-1.

Melby, M.W. 2010. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-40, ISBN 978-82-8138-433-0.

Melby, M.W. 2010. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv, jakt og fiske. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-39, ISBN 978-82-8138-432-3.

Melby, M.W. 2010. Samlet virkning av småkraftverk. Vurdering av 10 planlagte prosjekt langs Sørfjorden i Odda og Ullensvang kommuner. Tema: Landskap, friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-38, ISBN 978-82-8138-434-7.

Alvereng, P. 2010. Ny trasé for Fv. 888 over Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvensutredning på tema Nærmiljø og friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-37, ISBN 978-82-8138-430-9.

Alvereng, P. 2010. Ny trasé for Fv. 888 over Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvensutredning på tema Naturressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-36, ISBN 978-82-8138-429-3.

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk ved Teplingan i Nærøy kommune. Supplerende kartlegging av Hevelelva. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-33. ISBN 978-82-8138-426-2.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2010. Fv 888 Kryssing av Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-26, ISBN 978-82-8138-419-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2010. E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø med ny tunnelløsning under Hundorp. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-23, ISBN 978-82-8138-416-3.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Rosten kraftverk i Sel kommune, vurdering av planendringer og behov for minstevannføring for tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2010:23.

Gaarder G. 2010. Konsekvensutredning Rv 70 Sunndalsøra Mo. Tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010:22. ISBN 978-82-8138-415-6

Melby, M.W. 2010. Nettforsterkning Grenland i Skien, Bamble og Kragerø kommuner, Telemark fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og Reiseliv. Tilleggsarbeide: Vurdering av alternativ gjennomføring. Miljøfaglig Utredning notat 2010-22, ISBN 978-82-8138-445-3.

Alvereng, P. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. Konsekvensutredning, tema: Jordbruk / skogbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-21, ISBN 978-82-8138-414-9.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Larsen, B. M. 2010. Vindparker i Selbu kommune. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:21. 19 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2010. Maurneset vindkraftverk i Nordreisa. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-20. ISBN 978-82-8138-413-2.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner. Konsekvensutredning på temaet biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-19. ISBN 978-82-8138-334-0.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planer for utvidelse av Forsmolia steinbrudd i Vefsn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:19.

Gaarder, G. 2010. Naturfaglige undersøkelser for hyttefeltet Årsund vest, Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:18. 14 s.

Melby, M. W. 2010. Maurneset vindkraftverk I Nordreisa kommune, Troms fylke. Vurdering av virkninger på landskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-16, ISBN 978-82-8138-410-1.

Melby, M. W. 2010. Maurneset vindkraftverk I Nordreisa kommune, Troms fylke. Vurdering av virkninger på friluftslivet. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-15, ISBN 978-82-8138-409-5.

Gaarder, G. 2010. Supplerende naturfaglige undersøkelser for småkraftverk i Hanestadnea, Rendalen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:15. 10 s.

Hanssen, U. 2010. Munkvoll gård - vurdering av naturverdier Miljøfaglig Utredning notat 2010-14.

Melby, M. W. 2010. Skardsøya vindkraftverk i Aure kommune, Møre og Romsdal fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-13, ISBN 978-82-8138-407-1.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2010. Engvikfjellet vindkraftverk. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-12, ISBN 978-82-8138-406-4. Unntatt offentlighet.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-11. ISBN 978-82-8138-391-3.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2010. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativ. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-10, ISBN 978-82-8138-405-7.

Gaarder, G. 2010. Botaniske undersøkelser ved stasjonsområder for Breim kraftverk i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:10.

Gaarder, G. 2010. Konsekvensutredning på tema naturmiljø ved utvidelse av Mo industripark i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:09.

Gaarder, G. 2010. Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planlagt kraftstasjon ved Suphamar i Leikanger kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:07. 12 s. + vedlegg

Gaarder, G. 2010. Bentsjord kraftverk, Storfjord kommune. Vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold basert på reviderte planer. Miljøfaglig Utredning notat 2010:04.

Melby, M. W. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag. Vurdering av virkninger på verneinteresser og inngrepsfrie naturområder. Miljøfaglig Utredning notat 2010-03.

Gaarder, G. 2010. Vurderingar kring planlagt reguleringsplan for Bukta i Gloppen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:2. 11 s.

Gaarder, G. 2010. Biologiske verdier tilknyttet planlagt vegtrasé på nordsiden av Straumvatnet, Sørfold kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:01. 19 s. + vedlegg

Melby, M. W. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-9, ISBN 978-82-8138-404-0.

Melby, M. W. 2010. Engvikfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. Konsekvensutredning. Tema friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-8, ISBN 978-82-8138-403-3.

Larsen, B. H. 2010. Røst vindpark. Konsekvenser for naturmiljø med redusert planområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-3. ISBN 978-82-8138-398-2.

Gaarder, G. 2010. Småkraftverk i Klauveelvi i Flora kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-1.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og annet vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-56. ISBN 978-82-8138-387-6.

Melby, M. W. 2009. Nedre Otta kraftverk. Sel og Vågå kommuner, Oppland fylke. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-53. ISBN 978-82-8138-383-8.

Melby, M. W. 2009. Konsesjonsfornyelse av Hjertvatn kraftverk og konsesjon for overføring av Røvatnet, inkludert nytt kraftverk. Ballangen kommune, Nordland fylke. Vurdering av virkninger på landskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-52. ISBN 978-82-8138-382-1.

Melby, M. W. 2009. Konsesjonsfornyelse av Hjertvatn kraftverk og konsesjon for overføring av Røvatnet, inkludert nytt kraftverk. Ballangen kommune, Nordland fylke. Vurdering av virkninger på friluftslivet. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-51. ISBN 978-82-8138-381-4.

Melby, M. W. 2009. Hitra vindkraftverk. Plan om utvidelse - Hitra 2. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-50. ISBN 978-82-8138-379-1.

Gaarder, G. 2009. Konsesjonsfornyelse av Hjertvatn kraftverk og konsesjon for overføring av Røvatnet, inkludert nytt kraftverk. Ballangen kommune, Nordland fylke. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-49. ISBN 978-82-8138-378-4

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Kommunedelplan for Ytre havn i Bodø og reguleringsplan for Kvalvikodden. Konsekvenser for terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi og marinbiologi. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-46. ISBN 978-82-8138-375-3.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Langesetelva i Nesna kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-44. ISBN 978-82-8138-373-9

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Småkraftverk i Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-42. ISBN 978-82-8138-371-5

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk ved Teplingan i Nærøy kommune. Supplerende kartlegging av bekkekløftmiljø i Grønlielva. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-40. 28 s. ISBN 978-82-8138-369-2.

Melby, M. W. 2009. Småkraftverk i Langsetelva, Nesna kommune. Vurdering av konsekvenser for landskap og kulturminner. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-39. ISBN 978-82-8138-368-5.

Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2009. Krogstad Miljøpark i Sørum kommune. Konsekvenser for bekkeforhold, naturmiljø og biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-35. ISBN 978-82-8138-364-7.

Gaarder G. & Fjeldstad H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen Lien. Konsekvensutredning tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009:29. ISBN 978-82-8138-358-6

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Nord-Fron grense til Otta. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-28. ISBN 978-82-8138-357-9.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-27. ISBN 978-82-8138-356-2.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Sagelva i Kvænangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-24. 34 s. ISBN 978-82-8138-353-1.

Larsen, B.H. 2009. Havsul 2 revidert planområde i Haram kommune. Konsekvenser for sjøfugl og trekkende fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-21. ISBN 978-82-8138-350-0.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Vittneselva i Skjervøy kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-20. 42 s. ISBN 978-82-8138-349-4.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Tverrelva i Kvænangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-18. 43 s. ISBN 978-82-8138-347-0.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Ny 132 kV kraftlinje Rosten-Vågåmo i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-15: 1-47. ISBN 978-82-8138-344-9

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-14: 1-43. ISBN 978-82-8138-343-2

Melby, M. W. 2009. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-13. ISBN 978-82-8138-231-2.

Fjeldstad H. & Lysgård H.E. 2009. Rv 456 Vågsbygdveien. Ytre miljøplan Auglandsbukta Flødemelka Miljøfaglig Utredning notat 2009-13. ISBN 978-82-8138-390-6.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Rognsåa i Evenes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-11. 36 s. ISBN 978-82-8138-341-8.

Melby, M. W. 2009. Frya småkraftverk i Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland. Vurdering av virkninger på landskap, landbruk og kulturminner/-miljø. Miljøfaglig Utredning notat 11. ISBN 978-82-8138-384-5.

Gaarder, G. 2009. Småkraftverk i Storelva på Dragvik i Evenes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-10. 29 s. ISBN 978-82-8138-340-1.

Gaarder, G. 2009. Konsekvensutredning på tema naturmiljø for nytt alternativ Svenningåsen til E6 Brattåsen-Lien i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:10. 10 s.

Gaarder, G. 2009. Kartlegging av biologisk mangfold på gnr/bnr 26/15 Hatlevik, Hardbakke i Solund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:9. 5 s.

Larsen, B. H. 2009. Arafjellet vindpark i Karmøy kommune. Vurdering av konflikter med hubro. Miljøfaglig Utredning notat 2009-07. ISBN .

Gaarder, G. 2009. Biologisk mangfold ved planlagt massetak i Dimmelsvik, Kvinnherad kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:06. 11 s.

Stenberg, I. 2009. Engvikfjellet vindmøllepark tema Naturmiljø. Data om hubro, ørn og lom. Miljøfaglig Utredning notat 2009:5. 5 s. Unntatt offentlighet

Melby, M. W. 2009. Utbygging av Holmen kraftverk. Jordalselva i Voss kommune i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensbeskrivelse. Tema Friluftsliv, jakt og fiske. Miljøfaglig Utredning notat 2009-04. ISBN 978-82-8138-234-3.

Gaarder, G. 2009. Naturtypekartlegging rundt Storholmen, Fræna kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2009:1. 15 s.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Ringebu sør til Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-9. ISBN 978-82-8138-339-5.

Gaarder, G. 2009. Reviderte planer for småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009:2.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Opprustning og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Voss kommune, Hordaland. Virkning på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-50. ISBN 978-82-8138-330-2.

Melby, M. W. 2008. Småkraftverk i Hyrpo og Tveitelvi, Granvin kommune. Vurdering av virkninger på landskapet. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-49. ISBN 978-82-8138-329-6.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Liveltskardelva i Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-48. 37 s. ISBN 978-82-8138-328-9.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Mellomdalselva i Tromsø kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-47. 31 s. ISBN 978-82-8138-327-2.

Gaarder, G. & Melby, M. W. 2008. Småkraftverk i Åsprongelva i Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold, inkludert fisk. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-46. 32 s. ISBN 978-82-8138-326-5.

Melby, M.W. og Alvereng, P. 2008. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-45. ISBN 978-82-8138-325-8.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2008. Blåheia vindkraftverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-40. ISBN 978-82-8138-321-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Ny E6 i Nord-Fron kommune. Grunnlagsregistreringer for konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-39. ISBN 978-82-8138-320-3.

Melby, M. W. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-38. ISBN 978-82-8138-319-7.

Fjeldstad, H. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning tema Naturmiljø og biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-44. ISBN 978-82-8138-324-1.

Alvereng, P. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning. Tema: Hytter og andre bygninger. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-36. ISBN 978-82-8138-317-3.

Larsen, B. H. 2008. Røst vindpark. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-35. ISBN 978-82-8138-316-6.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Norddøla i Ulvik kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-34. ISBN 978-82-8138-315-9

Melby, M. W. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning. Tema: Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-33. ISBN 978-82-8138-314-2.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2008. Furnes masseuttak, Vestnes kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til reguleringsplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-32. ISBN 82-8138-312-8.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Norddalen i Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-31. ISBN 978-82-8138-311-1.

Larsen, B. H. 2008. Planlagt hyttefelt ved Store Svartungen i Østre Toten kommune. Naturverdier og konsekvenser for flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-30. ISBN 978-82-8138-310-4.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Grimstad, K. J., Mork, K. & Larsen, B. H. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning fugl 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2008-29. ISBN 978-82-8138-309-8.

Fjeldstad, H. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning trafoplasseringer Åskåra, Bremanger. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2008-28. ISBN 978-82-8138-308-1.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2008. Siragrunnen vindpark. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-26. ISBN 978-82-8138-306-7.

Alvereng, P. 2008. Kvittind Alpin og Fritid. Fagutredning om friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-25. ISBN 978-82-8138-305-0.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2008. Kvittind Alpin og Fritid. Fagutredning om biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-24. ISBN 978-82-8138-304-3.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Holm- Nykirke - konsekvensutredning for tema biologisk mangfold ved bygging av ny jernbane. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-23. ISBN 978-82-8138-303-6.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2008. Kartlegging av vilt og naturtyper på Høgsetåsen i Skaun kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:21. ISBN 978-82-8138-301-2

Alvereng, P. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Motorferdsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-16. ISBN 978-82-8138-296-1.

Gaarder, G. 2008. Furnes masseuttak revidert konsekvensutredning for tema Naturmilijø. Miljøfaglig Utredning notat 2008-15.

Larsen , B. H. 2008. Frya kraftverk. Vurdering av naturverdier på grunnlag av befaring 05.11.2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008-14.

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging langs planlagt ny E16 Borlaug-Maristova i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008:13.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Hira, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:37. ISBN 978-82-8138-238-1

Melby, M. W. 2007. Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og Reiseliv Miljøfaglig Utredning rapport 2007-36. ISBN 978-82-8138-237-4.

Melby, M. W. 2007. Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning. Tema: Landskap Miljøfaglig Utredning rapport 2007-35. ISBN 978-82-8138-235-0.

Melby, M. W. 2007. Utbygging av Leikanger kraftverk. Henjaelvi og Grindselvi i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-34. ISBN 978-82-8138-233-6.

Melby, M. W. 2007. Utbygging av Leikanger kraftverk. Henjaelvi og Grindselvi i Leikanger kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv, jakt og fiske. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-33. ISBN 978-82-8138-232-9.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Rogna, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:29. 35 s.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Bjøråa, Todalen i Surnadal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-28. ISBN 978-82-8138-228-2.

Oldervik, F. 2007. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2007:25. ISBN 978-82-8138-225-1

Oldervik, F. 2007. Jønnstad kraftverk, Sunndal kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-24. ISBN 978-82-8138-223-7.

Oldervik, F. 2007. Hestenes kraftverk, Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-22. ISBN 978-82-8138-221-3.

Høberg, P. & Melby, M. W. 2007. OU Tokke. Bekkeinntak Tokke. Miljøundersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-21. ISBN 978-82-8138-220-6.

Høberg, P. & Melby, M. W. 2007. OU Tokke. Kjelåi/Vesle Kjelåi kraftverk. Miljøundersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-20. ISBN 978-82-8138-219-0.

Oldervik, F. 2007. Vangjolo kraftverk, Voss kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-18. ISBN 978-82-8138-217-6.

Oldervik, F. 2007. Øvre Engdal kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-17. ISBN 978-82-8138-216-9.

Oldervik, F. 2007. Nedre Engdalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfald Miljøfaglig Utredning rapport 2007-14. ISBN 978-82-8138-214-5.

Oldervik, F. 2007. Rodalselva kraftverk, Halsa kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-13. ISBN 978-82-8138-213-8.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2007. Andorkraft, Snåsa kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-12. ISBN 978-82-8138-212-1.

Haugan, R. (red.), Berg, R.Y., Hassel, K. & Larsen, B.H. 2007. Botaniske registreringer og vurderinger i Høyrokampen-området. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-10. ISBN 978-82-8138-210-7.

Larsen, B. H. 2007. Vindmålemaster Havsul 2 og Havsul 4: Anbefaling av plassering og avbøtende tiltak av hensyn til sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-9. ISBN 978-82-8138-209-1.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2006. Ny rv 714 Stokkhaugen Sunde, Orkdal og Snillfjord kommune. Verdifulle naturmiljøer. Miljøfaglig utredning, rapport 2007:7. 20 s.

Gaarder, G. 2007. Haugshornet vindpark revidert vurdering av tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2007-5. 6 s

Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Larsen, B. H. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 3: Moskog-Fardal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-4. ISBN 978-82-8138-204-6.

Larsen, B. H. 2007. Vindparken Havsul 1 i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Endrede konsekvenser for sjøfugl av nytt forslag til planområde. Miljøfaglig Utredning notat 2007-4.

Heggland, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Grimstad, K. J., Larsen, B. H., Mork, K. & Solvang, R. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 2: Leivdal-Moskog. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-3. ISBN 978-82-8138-203-9.

Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2007-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Melby, M. W. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 1: Ørskog-Leivdal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-2. ISBN 978-82-8138-202-2.

Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Tverrelva i Kvæfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2007-2.

Oldervik, F. 2007. Småkraftverk i Myrholtelva. Verknader på biologisk mangfold. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-1. ISBN 978-82-8138-201-5. 30.s.

Melby, M. W. 2006. Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord kommune. Konsekvensutredning på tema friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-96. ISBN 978-82-8138-281-7.

Mikkelsen, P. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning. Tema Næringsliv og sysselsetting. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-95. ISBN 978-82-8138-200-8.

Mikkelsen, P. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning. Tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-94. ISBN 82-8138-198-1.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallerveien, Bodø kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til kommunedelplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-93. ISBN 82-8138-197-3.

Gaarder, G. 2006. Luster kraftverk, Luster kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-92.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Vassdalselva i Signaldalen. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:90.

Oldervik, F. 2006. Børtne kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-89.

Oldervik, F. 2006. Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-88.

Oldervik, F. 2006. Søndre Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-87.

Oldervik, F. 2006. Nordre Eldåa kraftverk, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006-86.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2006. Vikaelva kraftverk, Stryn kommune. Reviderte planer. Virkninger på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:84.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:83. 33 s.

Oldervik, F. 2006. Fjelna kraftverk, Hemne kommune: Supplerende vurderinger av virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:82.

Larsen, B. H. 2006. Slambehandlingsanlegg i Djupdalen, Sørum kommune: Vurdering av konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-81. ISBN 82-8138-184-1.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Storelva, Elsnesdalen i Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-80. ISBN 82-8138-183-3.

Melby, M. W. 2006. Mork kraftverk AS. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Ferskvannsressurser / vannforsyning / utslipp. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-79. ISBN 82-8138-182-5.

Melby, M.W. 2006. Mork kraftverk AS. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-78. ISBN 82-8138-181-7.

Melby, M. W. 2006. Mork kraftverk AS. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-77. ISBN 82-8138-180-9.

Oldervik, F. 2006. Mørkedalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-71. ISBN 82-8138-172-8.

Oldervik, F. 2006. Sagedalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-70. ISBN 82-8138-170-1.

Oldervik, F. 2006. Oladalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-69. ISBN 82-8138-169-8.

Oldervik, F. 2006. Maridalen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-68. ISBN 82-8138-167-1.

Oldervik, F. 2006. Kjørstadelva kraftverk, Eid kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-67. ISBN 82-8138-166-3.

Gaarder, G. 2006. Grøna kraftverk i Tydal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-63. ISBN 82-8138-161-2.

Oldervik, F. 2006. Fossheimgardane kraftverk, Jølster kommune. Verknader på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-62. ISBN 82-8138-160-4.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Bortneelva, Bremanger kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-61. ISBN 82-8138-159-0.

Fjeldstad, H. 2006. Staibekken kraftverk i Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-60. ISBN 82-8138-158-2.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Trya, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:59. 29 s.

Oldervik, F. 2006. Haukaa Kraftverk, Flora kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-58. ISBN 82-8138-156-6.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Rogna, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-57. ISBN 82-8138-155-8.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Benna ved Nedre Svatsum, Gausdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-55. ISBN 82-8138-152-3.

Fjeldstad, H. 2006. Myklebysetra kraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-54. ISBN 82-8138-151-5.

Fjeldstad, H 2006. Kolåsmyrfallet kraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:53.

Oldervik, F. 2006. Einungastølen kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-52. ISBN 82-8138-149-3.

Oldervik, F. 2006. Håra kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-51. ISBN 82-8138-148-5.

Oldervik, F. 2006. Freimselva kraftverk, Odda kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-50. ISBN 82-8138-147-7.

Oldervik, F. 2006. Engeset kraftverk, Gulen kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-49. ISBN 82-8138-146-9.

Fjeldstad, H. 2006. Veslefallet småkraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-47. ISBN 82-8138-144-2.

Fjeldstad H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Holldalsbekken, Vinje kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-46. ISBN 82-8138-143-4.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Austpollelva småkraftverk i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-44. ISBN 82-8138-141-8.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Gårdselva småkraftverk i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-43. ISBN 82-8138-139-6.

Oldervik, F. 2006. Skår kraftverk, Vanylven kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-42. ISBN 82-8138-138-8.

Oldervik, F. 2006. Bruelva kraftverk, Vanylven kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-41. ISBN 82-8138-136-1.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Busua i Hedalen, Sør-Aurdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-39. ISBN 82-8138-134-5.

Gaarder, G. 2006. Minikraftverk i Lenaelva ved Skreia, Østre Toten kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-38. ISBN 82-8138-133-7.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Kiva og Hanestadnea, Rendalen kommune. Supplerende biologiske undersøkelser med vekt på moser og lav. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-37. ISBN 82-8138-132-9.

Oldervik, F. 2006. Elvaaen kraftverk, Overhalla kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-36. ISBN 82-8138-131-0.

Oldervik, F. 2006. Mjølsvika kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-34. ISBN 82-8138-129-9.

Larsen, B. H. 2006. Hilleshamnelva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Offentlig utgave. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-33. ISBN 82-8138-128-0.

Oldervik, F. 2006. Skjerdalen kraftverk, Gloppen kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:31. ISBN 82-8138-127-2.

Oldervik, F. 2006. Hoplandselva kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-30. ISBN 82-8138-126-4.

Gaarder, G. 2006. Moelva småkraftverk i Gullesfjorden, Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-29. ISBN 82-8138-125-6.

Oldervik, F. & Gaarder, G. 2006. Vikelva kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-28. ISBN 82-8138-124-8.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Strandsfossen, Odda kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:2006-27. ISBN 82-8138-122-1.

Mikkelsen, P. & Larsen, B. H. 2006. Ny innfartsveg til Kirkenes. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-26. ISBN 82-8138-121-3.

Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Storelva, Flora kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-25. ISBN 82-8138-120-5.

Oldervik, F. 2006. Steindøla kraftverk, Stryn kommune. Verknader på biologisk mangfald.. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-24. ISBN 82-8138-119-1.

Oldervik, F. 2006. Forsåna kraftverk, Vestnes kommune. Verknader på biologisk mangfald.. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-23. ISBN 82-8138-118-3.

Gaarder, G. 2006. Hyttefelt på Langøya, Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:22. ISBN 82-8138-117-5.

Gaarder, G. 2006. Hyttefelt på Åsprong, Tingvoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:21. ISBN 82-8138-116-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord. Konsekvensutredning på tema naturmiljø - biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:18. ISBN 82-8138-114-0.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul IV, Averøy og Eide kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:17. ISBN 82-8138-113-2.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:16. ISBN 82-8138-112-4.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:15. ISBN 82-8138-111-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Fræna vindpark. Konsekvenser av endret utbyggingsløsning for tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:14. ISBN 82-8138-110-8.

Melby, M.W. 2006. Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvenser for Friluftsliv og reiseliv av endret utbyggingsløsning. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:13. ISBN 82-8138-109-4.

Holtan, D. & Gaarder, G. 2006. 420 kV-ledning Haram - Ørskog. Konsekvenser på tema flora og fauna, verneområder og inngrepsfrie naturområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:8. ISBN 82-8138-104-3.

Oldervik, F. 2006. Sandalsfossen kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:5. ISBN 82-8138-101-9.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Jørgensen, L. & Melby, M.W. 2006. Sørdalen/Isdalen nasjonalpark i Bardu konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:4. ISBN 82-8138-100-0.

Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Vassdalselva i Signaldalen, Storfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Notat 2006-2 fra Miljøfaglig Utredning AS. 10 sider.

Larsen, B.H. 2006. Grønnlielva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-1.

Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Storelva i Elsnesdalen, Storfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2006-1. 8 sider.

Melby, M. W. 2005. Havsul II AS. Konsekvensutredning for 420 kV linje mellom Giskemo (Ørskog kommune) og Hildre/Skjelten (Haram kommune). Tema: Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-71.

Melby, M. & Mork, K. 2005. Havsul IV AS. Konsekvensutredning for Havsul IV, Averøy og Eide kommuner. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-70.

Melby, M. og Mork, K. 2005. Havsul II AS. Konsekvensutredning for Havsul II, Giske og Haram kommuner. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-69.

Melby, M. og Mork, K. 2005. Havsul I AS. Konsekvensutredning for Havsul I, Sandøy kommune. Tema: Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-68 .

Oldervik, F. 2005. Fossavatnet kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:67. ISBN 82-8138-097-7.

Oldervik, F. 2005. Herje kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-65. ISBN 82-8138-095-0.

Larsen, B. H. 2005. Hilleshamnelva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-63. ISBN 82-8138-093-4.

Oldervik, F. 2005. Skår kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-61. ISBN 82-8138-092-6.

Oldervik, F. 2005. Draura kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-60. ISBN 82-8138-092-6.

Oldervik, F. 2005. Viddal kraftverk. Verknader på biologisk mangfald Miljøfaglig Utredning rapport 2005-58. ISBN 82-8138-088-8.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Sørdalen, Bremanger kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-56. ISBN 82-8138-085-3.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Berdalselva, Rauma kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-54. ISBN 82-8138-084-5.

Melby, M.W. 2005. Sørdalen/Isdalen, Bardu kommune. Landskapsbeskrivelse/-evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:53. ISBN 82-8138-083-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:52. ISBN 82-8138-082-9.

Larsen, B. H. 2005. Konsekvensutredning for Havsul II, Giske og Haram kommune Tema: Biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-51. ISBN 82-8138-081-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:50. ISBN 82-8138-080-2.

Holtan, D. 2005 . Dyrkorn kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005: 47. 21 s. ISBN 82-8138-086-1

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2005. Vindkraftverk på Langevåg i Bømlo kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005-45: 1-47 + vedlegg.

Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2005. Rotvella. Småkraftprosjekt i Etnedal kommune, Oppland. Utredningstema Naturmiljø, Friluftsliv og Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:44. ISBN 82-8138-079-9.

Melby, M. W. 2005. Herje kraftverk. Virkninger for landskap og friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-43. ISBN 82-8138-078-0.

Melby, M.W. 2005. Sjunkan-Misten. Konsekvensutredning av planlagt vern i Nordland. Utredningstema Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:42. ISBN 82-8138-077-2.

Melby, M.W. 2005. Sjunkan-Misten. Konsekvensutredning av planlagt vern i Nordland. Utredningstema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:41. ISBN 82-8138-076-4.

Melby, M.W. 2005. Sørdalen/Isdalen. Konsekvensutredning av planlagt vern i Troms. Utredningstema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:40. ISBN 82-8138-075-6.

Melby, M. W. 2005. Kvænangsbotn og Navitdalen, Kvænangen kommune, Troms. Landskapsbeskrivelse/ evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-39. ISBN 82-8138-074-8.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Tverrelva i Kandal, Gloppen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-37. ISBN 82-8138-071-3.

Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2005. Ringdal kraftverk, Stranda kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:36. ISBN 82-8138-070-5.

Gaarder, G. & Grimstad, K.J. 2005. Haugshornet vindpark Sande kommune. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:35. ISBN 82-8138-069-1.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Heina. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-33. ISBN 82-8138-068-3.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Myrholtelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-32. ISBN 82-8138-067-5.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i Gylelva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-31. ISBN 82-8138-066-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Golfbane Røykenvika. Konsekvensutredning Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:30. ISBN 82-8138-037-3.

Oldervik, F. 2005. Småkraftverk i midtre del av Gaudalselva. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-29. ISBN 82-8138-064-0.

Oldervik, F & Stenberg, I. 2005. 420 kV kraftleidning, Tjeldbergodden Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna grunna på feltarbeid våren 2005. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-28. ISBN 82-8138-063-2.

Oldervik, F. 2005. Furset kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:27. ISBN 82-8138-062-4.

Oldervik, F. 2005. Ytre Grotle kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:26. ISBN 82-8138-061-6.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Minikraftverk i Bønåelva. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-25. ISBN 82-8138-060-8.

Melby, M.W. 2005. Fræna vindpark. Virkning for reiselivet. Tilleggsutredning. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-24. ISBN 82-8138-059-4.

Gaarder, G. 2005. Småkraftverk i Kråkenes-/Øvrestølsvassdraget, Førde kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:22. ISBN 82-8138-057-8.

Hassel, K. 2005. Hjelle kraftverk: Gåsemyrfossen i Våtedalselva, Gloppen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-20. ISBN 82-8138-054-3.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. og Larsen, B.H. 2005. Flora, vegetasjon og naturtyper i utredningsområdet for utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-14. ISBN 82-8138-050-0.

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2005. 420 kV kraftleidning, Tjeldbergodden - Trollheim. Tilleggsvurdering for flora og fauna av nye traséar Tjeldbergodden Romundsetvatnet i Aure og Dalemsfjellet -- Eidsfjellet i Hemne. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:9. ISBN 82-8138-045-4.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Austevoll vindmøller, Austevoll kommune. Virkninger på biologisk mangfold, friluftsliv og landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:8. ISBN 82-8138-044-6.

Oldervik, F. 2005. Sagelva kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:5. ISBN 82-8138-041-1.

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2005. 420 kV kraftleidning, Tjeldbergodden -Trollheim. Konsekvensar for tema flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:2. ISBN 82-8138-038-1.

Gaarder, G. & Grimstad, K. J. 2005. Byrkjelo kraftverk i Myklebustelva, Gloppen kommune. Supplerende biologiske undersøkelser og vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2005-1. 4 s.

Melby, M. W. 2004. Vindkraft i Austevoll. Konsekvensutredning på tema friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-72. ISBN 978-82-8138-280-0.

Melby, M. W. 2004. Vindkraftverk i Fræna kommune. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004-71. ISBN 978-82-8138-279-4.

Gaarder, G. 2004. Kvalvågelva minikraftverk, Gjemnes kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:68. ISBN 82-8138-034-9.

Gaarder, G. 2004. Urke kraftverk - reviderte planer. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:64. ISBN 82-8138-030-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Konsekvensutredning på temaet Biologisk mangfold og vilt av planlagte reiselivsutbygginger i Hafjell-Hunderfossenområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:63.

Melby, M.W. 2004. Foreslått vern av Kvænangsbotn og Navitdalen. Landskapsanalyse/-evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:28.

Melby, M.W. 2004. Langevåg vindpark, Bømlo. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv og reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:27.

Melby, M.W. 2004. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Berggrunnsgeologi og kvartærgeologi. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:26.

Melby, M.W. 2004. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Landskapsbeskrivelse og -evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:25.

Melby, M.W. 2004. Hafjell - Hunderfossen. Konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:24.

Melby, M.W. 2004. Verneplan Lomsdal - Visten. Konsekvensutredning på tema Reiseliv og miljøbasert næringsutvikling. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:23.

Melby, M.W. 2004. Verneplan Lomsdal - Visten. Konsekvensutredning på tema Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:22.

Oldervik, F. 2004. Sæterelva kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:21. ISBN 82-92227-94-6.

Oldervik, F. 2004. Sagelva kraftverk. Verknader på biologisk mangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:20. ISBN 82-92227-93-8.

Gaarder, G. & Oldervik, F. 2004. Skorga kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:19. ISBN 82-92227-91-1.

Oldervik, F. 2004. Rødsetfoss kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:18. ISBN 82-92227-90-3.

Oldervik, F. 2004. Engeset kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:17. ISBN 82-92227-88-1.

Melby, M.W. & Holtan, D. 2004. Øye kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:15. ISBN 82-92227-87-3.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i planlagt område for hyttebygging på Lunner Østås, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:14. ISBN 82-92227-86-5.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaene Flora, Fugl og Annen fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:13. ISBN 82-92227-85-7.

Larsen, B.H. 2004. Naturfaglig dokumentasjon langs ny riksveg 4 i Vestrumenga på Raufoss, Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:11.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Selbjørn i Austevoll kommune. Konsekvensutredning på tema Flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:10. ISBN 82-92227-83-0.

Oldervik, F. & Stenberg, I. 2003. 420 kV-ledning Viklandet -Istad. Tilleggsvurdering for flora og fauna for nye traséer mellom Rød og Bollhaug og ved Brandhol/Toven. NOF rapportserie, rapport nr. 5-2003. 23 s.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning Ormen Lange, Trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. NOF rapportserie. NOF rapportserie, rapport nr. 3-2003

Larsen, B.H. 2003. Konsekvenser for fuglefaunaen av planlagt hyttefelt på Fagervannsåsen, Kongsberg kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:47.

Melby, M.W. 2003. Foreslått Sørdalen/Isdalen nasjonalpark. Landskapsanalyse/-evaluering. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:42.

Gaarder, G. 2003. Standal kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:40. ISBN 82-92227-68-7.

Gaarder, G. 2003. Dalegjerdet kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:39. ISBN 82-9227-67-9.

Gaarder, G. 2003. Urke kraftverk. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:38. ISBN 82-92227-66-0.

Gaarder, G. & Holtan, D. 2003. 420 kW-leidning Ørskog/Torsnes - Nyhamna. Konsekvensutgreiing på tema flora og fauna. Foreløpig rapport 01.04.2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:36.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2003. Nettilknytning til Ormen Lange, trinn 1. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Foreløpig rapport pr. 01.04.2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:35.

Melby, M.W. 2003. Konsekvensutredning vedrørende tilleggsoverføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:25.

Melby, M.W. 2003. Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Konsekvensutredning på tema motorferderdsel i utmark, drift og vedlikehold av veier, bergverksdrift i Raudbergvika og havbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:24.

Gaarder, G. & Stenberg, I. 2002. 300 (420) kV-leidning Viklandet - Istad. Konsekvensutreiing på tema flora og fauna. Norsk Ornitologisk Forening, Rapport nr. 2-2002.

Fjeldstad, H. & Krog, O.W. 2002. Nytt fengsel i Østfold - Torpum, Halden kommune. Konsekvensutredning, biologisk mangfold og vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2002-18.

Fjeldstad, H. 2002. Vurdering av naturtyper, vilt og rødlistearter i forbindelse med etablering av golfbane på gården Nedre Skyset i Nittedal Miljøfaglig Utredning notat 2002-17.

Fjeldstad, H. 2002. Aas gård golfbane. Konsekvensutredning på tema Dyre- og planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:14.

Fjeldstad, H. 2001. Boligområde i Skillebekk, Nittedal kommune. Vurdering av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2001-26.

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B. 2001. Mangfald innafor det planlagde Geiranger-Herdalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga. Rapport nr 2001:03.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2001. E134 Damåsen - Saggrenda. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:24. ISBN 82-92227-15-6.

Fjeldstad, H. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Georessurser/vannforurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:23.

Mikkelsen, P. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:22.

Gaarder, G. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:21. ISBN 82-92227-14-8.

Larsen, B.H. 2001. Forundersøkelser av fuglelivet på Nesmoen, Røykenvika knyttet til planlagt golfbane. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:17.

Larsen, B.H. 2001. Konsekvenser av økt vinternedtapping på fuglefaunaen i Hafslovatnet fuglefredningsområde, Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:15.

Gaarder, G. 2001. Etablering av Sunnmøre golfbane i Hareid kommune. Virkninger på naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:11. ISBN 82-9227-09-1.

Gaarder, G. 2001. Konsekvensutredning - utvidelse av steinbrudd i

Almklovdalen, Vanylven, tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning notat 2001-3. 5 s.

Gaarder, G. 2000. Kryptogamundersøkelser tilknyttet planlagt regulering av Stølsvatnbekken i Dirdal, Gjesdal kommune i Rogaland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:13. ISBN 82-92227-04-0.

Melby, M. W. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:11.

Mikkelsen, P. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-10.

Gaarder, G. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-9, ISBN 82-92227-02-4.

Mikkelsen, P. & Fjeldstad, H. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Jord-, skog- og vannressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:8.

Gaarder, G. 2000. Soon Golfbane, Vestby kommune. Botaniske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-7, ISBN 82-92227-01-6.

Gaarder, G. 2000. Steinbrudd på Raunholm. Konsekvensutredning på tema Dyre- og planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:6. ISBN 82-92227-00-8.

Melby, M.W. 2000. Rv3/Rv25 i Løten. Konsekvensutredning. Fagrapport på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:4.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 3/25 Midtskogen - Grundset. Konsekvensutredning. Fagrapport på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:28.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Analyse av verdi og sårbarhet på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:27.

Melby, M.W. 1999. Rv 3/25 Midtskogen - Grundset. Konsekvensutredning. Fagrapport på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:25.

Gaarder, G. 1999. Durmålhaugen pukkverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:23.

Gaarder, G. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Analyse av verdi og sårbarhet på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:22.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Stadlandet (Okla - Eltvik). Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:19.

Melby, M.W. 1999. Jernbane dobbeltspor Sandnes - Stavanger. Fagrapport på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:18.

Melby, M.W. 1999. Jernbane dobbeltspor Sandnes - Stavanger. Fagrapport på tema Friluftsliv og lek. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:17.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Registrering og verdivurdering langs eksisterende veg. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:16.

Gaarder G. 1999. Rv 2 Kløfta - Kongsvinger, alternativ G. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning, rapport 1999:14.

Fjeldstad, H. 1999. E134 Konnerudnedføringen. Verdi- og sårbarhetsanalyser. Fagtema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:9.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Hitra. Konsekvensutredning Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:7.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Smøla. Konsekvensutredning Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:6.

Melby, M.W. 1999. Vindkraft Stadlandet. Konsekvensutredning Friluftsliv og Reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:5.

Gaarder, G. 1999. Konnerudnedføringen. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:2.

Fjeldstad, H. 1999. Rv.3/Rv.25 i Løten. Konsekvensutredning på tema Natur. Miljøfaglig Utredning rapport 1999-1.

Gaarder, G. 1999. Forekomst av truede og kravfulle arter på Durmålhaugen i Tingvoll. Miljøfaglig Utredning notat 1999-1. 2 s.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser ved et kalkbrudd på Kvitblikk i Fauske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:14.

Gaarder, G. 1998. Planendring for Bjøllågautbyggingen. Virkninger for plantelivet. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:13.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser ved planlagt kalkbrudd på Aldra i Lurøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:12.

Gaarder, G. 1998. Planendring for Melfjordutbyggingen. Virkninger på plantelivet. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:6.

Gaarder, G. 1998. Biologiske undersøkelser av to kalkbrudd i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:5.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1998. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:3.

Gaarder, G. 1998. Tilknytningsveg Darbu. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:2.

Gaarder, G. 1997. Biologiske undersøkelser av to kalkbrudd i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:19.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1997. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Banekorridor via Kroksund. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:16.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1997. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Banekorridor via Åsa. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:15.

Melby, M.W. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:14.

Melby, M.W. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:13.

Mikkelsen, P. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:12.

Mikkelsen, P. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:11.

Fjeldstad, H. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:10.

Fjeldstad, H. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:9.

Gaarder, G. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:8.

Gaarder, G. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:7.

Fjeldstad, H. 1997. Vestkorridoren. Hovedvegsystem Holmen - Framnes. Konsekvensutredning fase 2 på tema Naturmiljø, Jord- og skogressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:5.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Omlegging ved Opphus. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:25.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Midtskogen - Grundset. Konsekvensanalyse på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:21.

Mikkelsen, P. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:20.

Melby, M.W. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Natur-/kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:19.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:18.

Fjeldstad, H. 1996. Rv.2 Kløfta - Kongsvinger. Tema Vannforurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:17.

Gaarder, G. 1996. Rv.2 Kløfta - Kongsvinger. Tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:16.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. E6 Moss. Konsekvensutredning på tema Naturområder, Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:15.

Gaarder, G. & Melby, M.W. 1996. Fylkesveg 322 Melhus - Åsbøen. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv og Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:14.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord. Samlerapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:11.

Fjeldstad, H. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Forurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:10.

Skjenneberg, S. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Reindrift. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:9.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:8.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord Konsekvens-utredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:7.

Melby, M.W. 1996. E6 Tysfjord Konsekvensutredning på tema Trafikantenes opplevelser. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:6.

Melby, M.W. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Naturlandskap/kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:5.

Gaarder, G. 1996. Miljøhensyn ved vegbygging inntil en sidebekk av Åroselva i Røyken kommune. Miljøfaglig Utredning notat 1996-4. 2 s.

Gaarder, G. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:3.

Melby, M.W. 1996. Lofotens fastlandsforbindelse. Konsekvensutredning på tema Trafikantenes opplevelser av Hadselfjordalternativet. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:2.

Gaarder, G. 1996. Virkninger for biologisk mangfold, landskap og landbruk ved en utvidelse av flyplassen på Hovden i Ørsta, og for biologisk mangfold ved ny flyplass på Markane i Stryn. Miljøfaglig Utredning notat 1996-2. 4 s.

Mikkelsen, P. & Sandvik, L.T. 1995. T-forbindelsen. Tema Jord- og skogressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:19.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. Tilleggsanalyse Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:18.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. E18 Melleby - Askim. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:17.

Gaarder, G. 1995. T-forbindelsen. Tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995-11.

Fjeldstad, H. 1995. T-forbindelsen. Tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:10.

Mikkelsen, P. 1995. T-forbindelsen. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1995-9.

Gaarder, G. 1995. E16 Lærdal. Konsekvensutgreiing på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:8.

Gaarder, G. 1995. Botaniske undersøkelser på Rugåsnesodden, Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:5.

Fjeldstad, H. 1995. E18 Lindelia - Døle bru. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:4.

Gaarder, G. 1995. E18 Lindelia - Døle bru. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:3.

Gaarder, G. 1995. NSB - Gardermobanen. Ornitologiske utredninger. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:10.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:9.

Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv1 Lønset - Hjelset. Konsekvensutredning på temaene Kulturlandskap og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:7.

Gaarder, G. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Flora. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:5.

Mikkelsen, P. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Friluftsliv og rekreasjon. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:4.

Melby, M.W. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Trafikantenes opplevelser. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:3.

Melby, M.W. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Naturlandskap/kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:2.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1994. Opprusting av vannverk i Moldemarka Konsekvensutredning for temaene Flora, Fauna og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:1.

Gaarder, G. 1993. Floraundersøkelser langs Bævra mellom Bæverfjord og Brattset, Surnadal i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 1993-2. 23 s.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1993. Steinbrudd, pukk- og asfaltverk ved rv.38, Stevneplassen, Steane i Kviteseid. Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1993:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1992:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:10.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:8.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:7.

Gaarder, G. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Flora, Fauna og Naturvern. Økomod rapport 1992:6.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:5.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Nedre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Øvre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Landskap og Friluftsliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Kvartærgeologi, Plante- og Dyreliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. 300 kV Tjeldbergodden - Aura. Temarapport Landskap, Fauna, Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1991:2.

Fjeldstad, F., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Landskap. Økomod rapport 1990:6a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Friluftsliv. Økomod rapport 1990:6b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Landskap. Økomod rapport 1990:5a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Friluftsliv. Økomod rapport 1990:5b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1990:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1990:3.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Sammenbinding og utvidelse av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind. Konsekvensutredning, friluftsliv. Økomod rapport 1990:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Samnangervassdraget. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1990:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Landskap. Økomod rapport 1989:1a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Samlerapport: Alle tema. Økomod rapport 1989:1

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Friluftsliv. Økomod rapport 1989:1c.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Naturfag. Økomod rapport 1989:1b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Forurensning. Økomod rapport 1989:1d.

Gaarder, G. 2008. Biologisk mangfold i Austdøla, Ulvik kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008:12.

Larsen, B. H. 2008. Endrede konsekvenser for sjøfugl av reduksjon i planområdene for Havsul 2 og 4. Miljøfaglig Utredning notat 2008-07. ISBN .

Gaarder, G. 2008. Naturtypekartlegging langs planlagt ny E6 Kappskarmo-Brattåsen i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2008-8. 19 s.

Gaarder, G. 2008. Småkraftverk i Sandbekken i Rendalen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-7. 37 s. ISBN 978-82-8138-287-9.

Melby, M. W. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-6. ISBN 978-82-8138-286-2.

Melby, M.W. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Kraftressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-5. ISBN 978-82-8138-285-5.

Fjeldstad, H., Mork, K. & Melby, M. W. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Offentlig versjon. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-4. ISBN 978-82-8138-284-8.

Gaarder, G. 2008. Biologiske undersøkelser av to planlagte utbyggingsområder på Østre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2008-4. 6 s.

Larsen, B. H. 2008. Utvidelsesprosjekt Markbulia-Einunna. Konsekvenser for naturtyper og flora av reguleringshøydene 863 moh og 867 moh. Miljøfaglig Utredning notat 2008-3. ISBN 978-82-8138-282-4.

Fjeldstad, H., Mork, K. & Melby, M. W. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Versjon unntatt offentlighet. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-2. ISBN 978-82-8138-277-0.

Stenberg, I. 2008. Rv 671 parsell Nordviksstranda. Konsekvensutredning for tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2008-02. 18 s.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Økning av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Konsekvensutredning og forslag til miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-1. ISBN 978-82-8138-275-6.

Gaarder, G. 2008. Nordlandsglattkrans Tolypella normaniana i Mosjøen, Vefsn. Miljøfaglig Utredning notat 2008-01.

Fjeldstad, H. 2007. Vurdering av biologisk mangfold og vilt i forbindelse med etablering av Arcus på Gjelleråsen Miljøfaglig Utredning notat 71. ISBN 978-82-8138-367-8.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Golfbane på Einangsøyene sør for Otta i Sel kommune, Oppland. Konsekvenser for flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-70. ISBN 978-82-8138-274-9.

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Kobbryggelva, Bardu kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-66. 29 s. ISBN 9778-82-8138-270-1

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Fagerliåe i Sel kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-65. ISBN 978-82-8138-269-5

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Oppdatert rapport etter ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-63. ISBN 978-82-8138-266-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna. Konsekvenser for naturtyper og flora. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-59. ISBN 978-82-8138-262-6.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Sammenbindingskorridoren til Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-58. ISBN 978-82-8138-261-9.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Tverrelva i Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-57. ISBN 978-82-8138-260-2.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-56. ISBN 978-82-8138-259-6.

Gaarder, G. 2007. Mannfjellelva småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:54. 30 s. ISBN 978-82-8138-256-5.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2007. Biologisk mangfold ved Palmafossen kraftverk i Voss kommune, Hordaland. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-53. ISBN 978-82-8138-255-8.

Alvereng, P. 2007. Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning: Samfunnsmessige virkninger. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-52. ISBN 978-82-8138-254-1.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Haraheia vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-51. ISBN 978-82-8138-253-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Roan vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-50. ISBN 978-82-8138-252-7.

Gaarder, G. 2007. Kortelva småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:49. 29 s. ISBN 978-82-8138-251-0

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Internveg Torsken. Tilleggsundersøkelser av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-48. ISBN 978-82-8138-250-3.

Gaarder, G. 2007. Norddalen småkraftverk, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:42. ISBN 978-82-8138-245-9

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Bentsjordelva, Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:41. ISBN 978-82-8138-244-2

Gaarder, G. 2007. Småkraftverk i Øla, Nord-Fron kommune. Supplerende undersøkelser av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007:39. ISBN 978-82-8138-241-1

Gaarder, G. 2007. Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallerveien, Bodø kommune. Tilleggsundersøkelser på tema naturmiljø for nytt alternativ 4 til parsell 1. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-38. ISBN 82-8138-240-4.