Ardian Høgøy Abaz

Rådgiver

Mastergrad i biodiversitet, evolusjon og økologi, Universitetet i Bergen 2018

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2020.

Kontorsted: Bergen

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av naturmangfoldplaner for kommuner

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, sopp og mose

  • Kartlegging av fremmedarter

Publikasjoner

Abaz, A. H., Gaarder, G., Hessen, K., Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2024. NiN Basiskartlegging av verneområder i Nordland fylke 2023 Miljøfaglig Utredning rapport MU2024-21, ISBN 978-82-345-0540-9.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S., Larsen, P. G. & Olsen, O. 2024. Olivinskog i Møre og Romsdal. Kartlegging av naturtyper og arter i et utvalg kjente og potensielle områder for olivinskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-20, ISBN 978-82-345-0539-3.

Abaz, A. H. 2024. Conrad Mohrs veg i Bergen kommune. Konsekvenser for naturmangfold og BREEAM LE 01-02. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-16, 20 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0517-1.

Gaarder, G., Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2024. Innspill til kommunedelplan for naturmangfald i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-11, ISBN 978-82-345-0532-4.

Lorentzen, M. N., Folden, Ø., Gaarder, G., Abaz, A. H. & Svingen, K. 2024. NiN Basiskartlegging av Svartåmoen og Gule-/Stavikmyrane naturreservater, Møre og Romsdal 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-9, ISBN 978-82-345-0530-0.

Gaarder, G., Abaz, A. H. & Tellnes, S. 2024. Kvalitet på naturtypedata etter DN-handbok 13 i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2024-N3, ISBN 978-82-345-0524-9.

Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2024. Metodikk for overvåking av dvergålegras - Zostera noltii. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-1, ISBN 978-82-345-0518-8.

Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemarka og kystlyngheia på nordre Marøy, Bøøyna, Hestøyna, Forsøyna, Dyrøyna, og Kvolmo, Alver kommune, Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-68, ISBN 978-82-345-0452-5.

Abaz, A. H. 2023. Skjøtselsplan for Stølen (Spissøy), naturbeitemark i Bømlo, Vestland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-67, 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0451-8.

Abaz, A. H. & Sømme, H. O. 2023. Nerdalen renseanlegg i Kristiansund kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 60, 27 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0443-3.

Abaz, A. H. 2023. Overvaking av brunburkne i Alver, Bjørnafjorden, Fjaler, Hyllestad, Kvam og Solund kommunar i Vestland fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-44, 30 s. ISBN 978-82-345-0423-5.

Abaz, A. H. 2023. Litle Nesttunvatn i Bergen kommune. Vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N36, 20 s. ISBN 978-82-345-0482-2.

Abaz, A. H. 2023. Vurdering av naturmangfold på Straumsåsen i Fyllingsdalen, gnr. 21, bnr. 4 mfl. i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N33, 20 s. ISBN 978-82-345-0475-4.

Gaarder, G. & Abaz, A. H. 2023. Flytebrygge til Hellesylt Camping, Stranda kommune. Revidert vurdering av virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utrednin notat 2023-N18, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0427-3.

Abaz, A. H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2023. NiN Basiskartlegging av Mørkridsdalen LVO og Drægnismorki-Yttrismorki NR i Vestland fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-13, 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0383-2.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. Folden, Ø., Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., & Jørgensen, O. 2023. NiN Basiskartlegging av Grytdalen naturreservat i Orkland kommune, Trøndelag 2020-2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-12, ISBN 978-82-345-0382-5.

Hanssen, U., Abaz, A. H. & Fjeldstad, H. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Agder fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-11, ISBN 978-82-345-0381-8.

Abaz, A. H. & Gaarder, G. 2023. Flytebrygge til Hellesylt Camping, Stranda kommune. Vurdering av virkninger på naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N8, 23 s. ISBN 978-82-345-0387-0.

Abaz, A. H. 2023. Adkomstvei til Sæther boligfelt, Kristiansund kommune. Konsekvensutredning på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N65, 20 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345- 0379-5.

Lorentzen, M. N., Breili, A., Abaz, A. H., Svingen, K. & Gaarder, G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-3, ISBN 978-82-345-0386-3.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U., Abaz, A. H., Jordal. J. B. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Indre Sogn i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-58, ISBN 978-82-345-0331-3.

Abaz, A. H. 2022. Skjøtselsplan for Sevland, Stad kommune, Vestland. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-41, 24 s. ISBN 978-82-345-0287-3.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S. 2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39. ISBN 978-82-345-0284-2.

Abaz, A. H. 2022. Ripeneset i Askvoll. Naturmangfald i hyttefelt. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N38, 26 s. ISBN 978-82-345-0309-2.

Abaz, A. H, Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2022. Revidert skjøtselsplan for Styvi-Holmo i Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-36, 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0280-4.

Nyjordet, S. M. G. & Abaz, A. H. 2022. Kartlegging og overvaking av brunburkne i Alver, Bjørnafjorden og Kvam, Vestland fylke, 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-32, 34 s. ISBN 978-82-345-0274-3.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Gaarder, G., Fjelstad, H. & Svingen, K. 2022. Naturmangfold i Bergen kommune. Kartleggingsstatus for naturtyper og arter. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-31. 90 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0273-6.

Abaz, A. H. & Nyjordet, S. M. G. 2022. Overvåking av solblom Arnica montana i Vestland fylke, i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-30, 33 s. ISBN 978-82-345-0271-2.

Abaz, A. H. 2022. Revisjon av godkjent reguleringsplan for Røvhaugane, Voss kommune. Undersøkelse av karbonlagring og naturmangfold for alternativ veitrasé. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N25, 23 s. ISBN 978-82-345-0295-8.

Abaz, A. H., Vatne, S., & Tellnes, S. 2022. Litunet i Suldal. Skjøtselsplan for styvingstre. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-15, 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0253-8.

Abaz, A. H. 2022. Reguleringsplan for Storebø, Austevoll kommune. Undersøkelse av naturmangfold og klimagassutslipp. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-14, 24 s. ISBN 978-82-345-0252-1.

Nyjordet, S. M. G., Fjeldstad, H., Abaz, A. H., Hanssen, U., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-11, 41 s. ISBN 978-82-345-0249-1.

Abaz, A. H., Hanssen, U., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2022. NiN Basiskartlegging av fire verneområder i Vestland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-10, 33 s. ISBN 978-82-345-0248-4.

Abaz, A. H. 2021. Kartlegging av naturmangfold på gnr. 41, bnr. 727 og 732 i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N47. 12 s. ISBN 978-82-345-0208-8.

Gaarder, G. & Abaz, A. H. 2021. Fortun transformatorstasjon. Naturmangfold i mulige massedeponi. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N43. 31 s. ISBN 978-82-345-0201-9.

Steinsvåg, K. M. F., Fandrem, M., Tellnes, S., Nyjordet, S. M. G. & Abaz, A. H. 2021. Reguleringsplan for Opelandsmarka, Voss herad. Undersøkelse av naturmangfold og karbonlagring. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-33, 27 s. ISBN 978-82-345-0177-7.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. G. 2021. Innspill til kommunedelplan for naturmangfold i Stjørdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-32. 93 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0168-5.

Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6.

Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Steinsvåg, K. M. F. 2021. Naturmangfald i Eidfjord kommune. Datagrunnlag til kommunedelplan for naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-28, 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0155-5.

Tellnes, S., Steinsvåg, K.M.F. & Abaz, A. H. 2021. Gul buktkrinslav Hypotrachyna sinuosa i Norge -Kartlegging, status og økologi Miljøfaglig Utredning rapport 2021-27, ISBN 978-82-345-0152-4.

Steinsvåg, K.M.F., Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2021. Strutlav Gomphillus calycioides. Reinventering av kjende førekomstar i Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-24, 34 s. ISBN 978-82-345-0144-9.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2021. Basiskartlegging i sørlige del av Grytdalen naturreservat, Orkland kommune i 2020. Kartlegging av naturtyper etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-14, 25 s. ISBN 978-82-345-0134-0.

Abaz, A. H., Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G 2021. Basiskartlegging etter NiN i fire skogreservater i Sogndal kommune 2020. Fimreiteåsen, Rodeholene, Stedjeberget og Tingastad. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-12, 38 s. ISBN 978-82-345-0132-6.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Lorentzen, M. N. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Tverrforbindelse mellom Fv710 og Fv714 i Orkland kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-11, 54 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0131-9.

Hanssen, U., Lorentzen N. M., Gaarder, G., Abaz, A. H. & Alvereng, P. 2021. Basiskartlegging i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn og Brennvika naturreservat i Nordland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-4, 35 s. ISBN 978-82-345-0124-1.

Selvig, K., & Abaz, A. H. 2021. Artsrike vegkanter og fremmede arter - Fylkesvegnett 1103 Stavanger. Asplan Viak rapport 2021, 23s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0230-9.

Selvig, K. & Abaz, A.H. 2021. Artsrike vegkanter og fremmede arter. Asplan Viak Rapport 2021, 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0229-3.

Abaz, A. H., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Ny golfbane i Sløgrandane og utviding av masseuttak på Mo ved Ljøsne, Lærdal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-49, ISBN 978-82-345-0102-9.

Gaarder, G., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Semi-naturleg eng i Indre Sogn. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Sogndal og Vik kommunar. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N34, 9 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0114-2.

Ardian Høgøy Abaz, rådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Ardian har god økologisk kompetanse innen de fleste naturtyper og artskartlegging. Han har gjennom prosjekter som utvalgskartlegging, basiskartlegging, konsekvensutredninger, skogvernkartlegging, ANO-kartlegging (arealrepresentativ naturovervåking) og skjøtselsplanarbeid fått god erfaring med kartlegging etter kjente metodikker og instrukser som NiN-systemet, Miljødirektoratets instruks, DN-håndbok 13 og skogverninstruks. Han har god økologisk kompetanse innen de fleste naturtyper og har generelt veldig god artskompetanse på karplanter, lav (inkl. regnskogslav), fremmedarter og beitemarksopp, samt noe på andre sopper og moser.

Ardian har over 1900 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 19.000 funn (pr. 2024).