Ulrike Hanssen

Seniorrådgiver

Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, Høgskulen på Vestlandet, 2010

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2010

Kontorsted: Tingvoll (Tyskland utenfor feltsesong)

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, sopp og lav

  • Naturfaglig kartlegging i forbindelse med vern av skog

  • Sårbarhetsanalyser

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

Publikasjoner

Gaarder, G., Hanssen, U. & Nyjordet, S. M. G 2024. Kartlegging av naturtyper og rødlistearter i Hølonda, Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-22, 53 s. ISBN 978-82-345-0541-6.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., Svingen, K. 2024. NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke 2023 Miljøfaglig Utredning rapport 2024-18, ISBN 978-82-345-0537-9.

Langmo, S. H. L., Thylén, A., Tellnes, S., Hanssen, U. og Nyjordet, S. M. G. 2024. NiN Basiskartlegging av verneområder i Trøndelag fylke 2023. Biofokus rapport 2024-022. Stiftelsen Biofokus. Oslo.

Hessen, K. Hanssen, U. Svingen, K. Nyjordet, S.M.G. Fjeldstad, H. 2024. NiN Basiskartlegging av verneområder i Oslo og Viken fylke 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-13, ISBN 978-82-345-0534-8.

Nyjordet, S. M. G., Breili, A., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Hessen, K., Larsen, B.H. & Tellnes, S. 2024. NiN Basiskartlegging av verneområder i Innlandet fylke 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-12, 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0533-1.

Hanssen, U. 2023. Kløvstien og Trollstigfoten. Sårbarhetsanalyse for eksisterende stier og naturtypekartlegging rundt Holman. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-96, ISBN 978-82-345-0497-6.

Hanssen, U. 2023. Sti ved Eidafossen - tilrettelegging,
trase-endring og ny sløyfe. Sårbarhetsanalyse og forenklet konsekvensvurdering på tema vegetasjon. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-86, ISBN 978-82-345-0485-3.

Hanssen, U. 2023. Tilrettelegging av naturtypedata etter DN-håndbok 13 for innlegging i Naturbase. Troms og Finnmark og Nordland Miljøfaglig Utredning rapport 2023-54, ISBN 978-82-345-0437-2.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U. & Wangen, K. 2023. Kartlegging av naturtyper i utvalgte områder i Giske, Sande, Hustadvika og Aure kommuner i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-18, ISBN 978-82-345-0389-4.

Abaz, A. H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2023. NiN Basiskartlegging av Mørkridsdalen LVO og Drægnismorki-Yttrismorki NR i Vestland fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-13, 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0383-2.

Hanssen, U., Abaz, A. H. & Fjeldstad, H. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Agder fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-11, ISBN 978-82-345-0381-8.

Hanssen, U. 2022. Bevaring av marisko i Trøndelag i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-67, ISBN 978-82-345-0347-4.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U., Abaz, A. H., Jordal. J. B. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Indre Sogn i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-58, ISBN 978-82-345-0331-3.

Hanssen, U. 2022. Kartlegging av naturtyper langs Lindåna. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N54, ISBN 978-82-345-0348-1.

Hanssen, U. 2022. Overvåking og skjøtsel av hvitrot i Vestfold og Telemark i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-54, 109 s. 978-82-345-0324-5

Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S. 2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39. ISBN 978-82-345-0284-2.

Wangen, K., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N., Svingen, K., Vatne, S. & Vold, M. 2022. Naturmangfald i Orkland kommune. Datagrunnlag til kommuneplanens arealdel. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-21, 91 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0259-0.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19, 50 s. ISBN 978-82-345-0257-6.

Nyjordet, S. M. G., Fjeldstad, H., Abaz, A. H., Hanssen, U., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-11, 41 s. ISBN 978-82-345-0249-1.

Abaz, A. H., Hanssen, U., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2022. NiN Basiskartlegging av fire verneområder i Vestland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-10, 33 s. ISBN 978-82-345-0248-4.

Hanssen, U. 2021. Skjøtselsplan for Morfjorden naturreservat i Hadsel kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-60. 63s. ISBN 978-82-345-0228-6

Hanssen, U. 2021. Skjøtselsplan for Brennvika naturreservat i Steigen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-58. 50 s. ISBN 978-82-345-0224-8

Fjeldstad, H., Flynn Steinsvåg, K. M. & Hanssen, U. 2021. Naturtypekartlegging etter NiN i Førland/Sletthei, Grudevatn og Orrevatnet verneområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-15, ISBN 978-82-345-0135-7.

Hanssen, U., Wangen, K. & Wold, S. Ø., 2021. Basiskartlegging i utvalgte verneområder i Møre og Romsdal 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-10, 48 s. ISBN 978-82-345-0130-2

Larsen, B.H., Hanssen, U. & Høitomt, G. 2021. Skjøtselsplaner for lokaliteter med intakt forekomst av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-5. 55 s. ISBN 978-82-345-0126-5.

Hanssen, U., Lorentzen N. M., Gaarder, G., Abaz, A. H. & Alvereng, P. 2021. Basiskartlegging i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn og Brennvika naturreservat i Nordland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-4, 35 s. ISBN 978-82-345-0124-1.

Hanssen, U. 2020. Overvåking og skjøtsel av hvitrot i Vestfold og Telemark 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-37, 104 s. ISBN 978-82-345-0083-1.

Steinsvåg, K. M. F., Blanck, C. J. H., Eilertsen, L., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2020. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2.0. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-5, 74 s. ISBN 978-82-345-0034-3.

Hanssen, U., Svingen, K. & Fredriksen, K.-E. 2019. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i landskapsvernområdene Hattebergsdalen og Ænesdalen etter NiN versjon 2.2.0. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-30, xx s. ISBN 978-82-8138-999-1

Alvereng, P., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2019. Sanddynemark i Nordland. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-13, 31 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-965-6.

Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i 8 verneområder i Telemark i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, 46 s. ISBN 978-82-8138-957-1.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., & Steinsvåg, K. M. F. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i Jærstrendene landskapsvernområde i Rogaland i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-3. 52 s. ISBN 978-82-8138-955-7

Gaarder, G., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2018. Naturtyper og naturverdier i Skjellådalen naturreservat i Trøndelag. Resultater etter naturtypekartlegging i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-29, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-949-6.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2018. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i utvalgte verneområder i Trøndelag i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-28. ISBN 978-82-8138-948-9

Alvereng, P. & Hanssen, U. 2017. Basiskartlegging i Nordland 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-4, ISBN 978-82-8138-911-3.

Hanssen, U. & Fjeldstad, H. 2017. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i 14 verneområder i Agder i 2017. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-24, ISBN 978-82-8138-898-7

Gaarder, G., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Wangen, K. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Uttesting av metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-22, 108 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-895-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Vatne, S. & Wangen, K. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Sør-Trøndelag 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-18, 44 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-886-4.

Gaarder, G., Appelgren, L., Hanssen, U., Høitomt, T., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-17, ISBN 978-82-8138-884-0.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Hanssen, U., Gaarder, G., Alvereng, P. 2016. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Grane kommune i Nordland fylke 2016. Miljøfaglig Utredning, staturrapport 2017-14. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-878-9

Alvereng, P., Gaarder, G., Hanssen, U., Fjeldstad, H., Tellnes, S., Sundsdal, K. & Arnesen, G. 2017. Basiskartlegging i Nord-Trøndelag 2016. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-11, ISBN 978-82-8138-875-8.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland, Troms og Nord-Trøndelag 2016. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-10, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-874-1.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. og Larsen, B.H. 2016. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for innlegging i Naturbase 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N42. 26 s.

Gaarder, G., Bendiksen, E., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kalkskog i Rogaland og Sør-Trøndelag i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-17, ISBN 978-82-8138-824-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-16, ISBN 978-82-8138-823-9.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Flynn K. M. 2015. Naturtyper i 18 verneområder i Hordaland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2015. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-34. 978-82-8138-796-6

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Gildeskål kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-27, ISBN 978-82-8138-780-5. 40 s. + vedlegg.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Bodø kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-26, ISBN 978-82-8138-779-9. 45 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H., Hanssen, U.,Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2015. Oppdatering og supplerende naturtypekartlegging i Verran kommune i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2015-20, ISBN 978-82-8138-770-6.

Hanssen, U. 2015. Skotten – Nikolaijordet boligfelt gnr. 83 bnr.36 i Fræna kommune. Virkninger på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N17. 24 s.

Hanssen, U. & Fjeldstad, H. 2015. Naturtyper i 28 verneområder i Vest-Agder. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-14, ISBN 978-82-8138-764-5.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Kartlegging av nordlandsglattkrans Tolypella normaniana i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-12: 1-47, ISBN 978-82-8138-762-1.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2014. Naturtyper i 36 verneområder i Møre og Romsdal. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-10. 978-82-8138-760-7

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Surnadal kommune 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-2: 1-31 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-752-2.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Sunndal kommune 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N2. 19 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland og Troms 2014. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-1: 1-23 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-751-5.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Nesset kommune 2012. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N41.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Biologisk mangfald i Sogndal kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-32, ISBN 978-82-8138-727-0.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Hemnes kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-24: 1-33 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-713-3

Hanssen, U. & Gaarder, G. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Rødøy kommune. Nordland fylke i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:18. 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-706-5.

Hanssen, U., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hofton, T. H. 2014. Edelløvskogkartlegging i Sogn og Fjordane og Buskerud i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:15. 60 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-702-7.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T., Melby, M. W. & Wangen, K. 2014. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Folldal kommune i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-13, ISBN 978-82-8138-699-0.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2014. Naturtyper i Fokstumyra naturreservat med tilleggsområde i Dovre, Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-11, ISBN 978-82-8138-697-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Bjugn kommune 2012-2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-7

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Naturtyper i 21 verneområder i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-systemet i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-6, ISBN 978-82-8138-692-1.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Molde kommune 2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-5. 16 s. + vedlegg.

Gaarder, G., Hanssen, U. & Holien, H. 2014. Kartlegging av narreglye Staurolemma omphalarioides i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-3: 1-26, ISBN 978-82-8138-690-7.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2014. Naturtypekartlegging i Skaun kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-2: 1-39 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-688-4

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Tynset kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-45, ISBN 978-82-8138-686-0.

Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2013. Basiskartlegging av verneområder i Sogn og Fjordane Miljøfaglig Utredning rapport 2013-44, ISBN 978-82-8138-685-3.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Naturtypekartlegging etter NiN på Lofotodden, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 2013-39. 62 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-679-2

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2013. Boreal regnskog/kystgranskog på Fosen i Sør-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-33, ISBN 978-82-8138-665-5.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Hofton, T.H. & Klepsland, J. 2013. Supplerende naturtypekartlegging i kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-32, ISBN 978-82-8138-666-2.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Balestrand kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-25, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-655-6.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Leikanger kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-24, 27 s + vedlegg. ISBN 978-82-8138-654-9.

Gaarder G., Hanssen, U. & Stenberg, I. 2013. Fv 704 Sandmoen-Tulluan. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013:22. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-652-5

Hanssen, U. & Gaarder, G. 2013. Supplerende naturtypekartlegging i Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013:21. ISBN 978-82-8138-651-8.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Sårbarhetsanalyse for Sørmela naturreservat, Andøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 2013:13

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2013. Naturtyper i Storlægeret landskapsvernområde i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden og DN-håndboka i 2012. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-8, ISBN 978-82-8138-636-5.

Fjeldstad, H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2013. Kartlegging etter DN-håndbok 13 under NiN-kartlegging i verneområder i Vestfold, Nordland og Oppland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-1, ISBN 978-82-8138-629-7.

Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtyper i Storlægeret LVO i Oppland fylke 2012. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2012. Foreløpig rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-50.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtypekartlegging i Os kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-46: 1-50 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-621-1.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Tolga kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-44, ISBN 978-82-8138-619-8.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2012. Kartlegging av naturtyper i verneområdene Hensøran, Nauste og Vågstranda i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning, rapport 2012:43. 30 s. IBSN 978-82-8138-618-1

Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2012. Basiskartlegging av verneområder i Sogn og Fjordane. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2012-42.

Hanssen, U. 2012. Supplement til kvalitetssikring av slåttemark i Nord-Trøndelag i 2011. Undersøkelse av fungaen til utvalgte slåttemarkslokaliteter i 2012. Miljøfaglig Utredning notat 2012:37

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Sunndal vest, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:36

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Fosshammar, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:35.

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Almitrøa nordvest, slåttemark, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012:34

Hanssen, U. 2012. Oppdatering og supplering av naturtypekartlegging i Høyanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-27. ISBN 978-82-8138-593-1

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Averøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-24. 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-590-0.

Hanssen, U. 2012. Skjøtselsplan for Hesthagan hagemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning, notat 2012-23, 12 s. 978-82-8138-585-6.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. 2012. Supplerende naturtypekartlegging i Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:23: 1-25 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-589-4.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Tydal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-8. 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-571-9.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Naturtypekartlegging i Malvik kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-7. 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-570-2.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Leirfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-6. ISBN 978-82-8138-569-6.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Kvalitetssikring og supplerende naturtypekartlegging i Alstahaug kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:4: 1-30 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-566-6.

Gaarder. G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2012. Biologisk mangfold i Rana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-3. 66 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-565-8.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte kulturlandskap i Leka kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2012-1, ISBN 978-82-8138-563-4.

Hanssen, U. & Flynn, K. 2011. Kvalitetssikring av slåttemark I Nord-Trøndelag I 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-75, ISBN 978-82-8138-561-0.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 16 verneområder i Møre og Romsdal fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2010 og 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:73. 89 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-559-7

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 10 verneområder i Nordland fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:66. 64 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-543-6

Hanssen, U., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Fjeldstad H. 2011. Foreløpige resultater fra naturtypekartlegging i Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011:65. 55 s.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U., Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Stuarolemma omphalarioides i 2010 og 2011 - Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-64, ISBN 978-82-8138-541-2.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-60, ISBN 978-82-8138-537-5 .

Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Leirfjord og Sømna kommuner i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:47. 23 s. ISBN 978-82-8138-510-8

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Alstahaug kommune i Nordland Miljøfaglig Utredning rapport 2011-46, ISBN 978-82-8138-509-2 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplaner for narreglyelokaliteter i Brønnøy kommune i Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:45. 32 s. ISBN 978-82-8138-508-5

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Høylandet kommune 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-41, ISBN 978-82-8138-502-3 .

Hanssen, U. & Jordal, J.B. 2011. Foreløpige resultater fra kartlegging av kulturlandskapet i Trollheimen verneområde I 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011:41. 3 s. ISBN 978-82-8138-549-8

Hanssen, U. 2011. Naturfaglige undersøkelser av ny vegtrasé for, E6 i Dunderlandsdalen, Rana kommune Miljøfaglig Utredning notat 2011-40. 13s. ISBN 978-82-8138-547-4

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Herlaugshaugen slåttemark, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-37, ISBN 978-82-8138-524-5 .

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Otrøya: Hagset slåttemark, Midsund kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-34, ISBN 978-82-8138-521-4 .

Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Vaulen slåttemark, Surnadal kommune i Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-33, ISBN 978-82-8138-520-7 .

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av edellauvskog i Møre og Romsdal i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:32. ISBN 978-82-8138-489-7

Fjeldstad, H., Bøthun, S.W., Flynn K.M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-30. ISBN 978-82-8138-487-3.

Gaarder. G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Mikalsen, J. 2011. Biologisk mangfold i Rennebu kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-25. 56 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-481-1.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Surnadal kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:22: 1-19 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-477-4.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Samsvar og ulikheter mellom DN-håndbok 13 og NiN. Foreløpige vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2011:21. 17 s.

Flynn, K., Gaarder, G., U. Hanssen, Holien, H. & Holtan, D. 2011. Kartlegging av narreglye Staurolemma omphalarioides i 2010 Miljøfaglig Utredning rapport 2011-20, ISBN 978-82-8138-475-0 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Biologisk mangfald i Austevoll kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-19: 1-23 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-474-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Basiskartlegging av verneområder i Nordland. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2011:19.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Biologisk mangfald i Kvinnherad kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-18: 1-20 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-473-6.

Flynn, K., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Naturfaglege registreringar i samband med frivillig vern av eit område ved Skarvatun i Kvinnherad. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-17, ISBN 978-82-8138-472-9 .

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Granåsen dolomittfelt i Vefsn. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-12: 1-50 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-467-5

Hanssen, U. 2011. Kvalitetssikring av slåttemark i Nord-Trøndelag. Utvelgelse av 10 C-lokaliteter for feltbefaring. Miljøfaglig Utredning notat 2011-06. 3 s.

Flynn K. M., Gaarder G., Hanssen U. 2011. Metodeutvikling for overvåking av edellauvskogsreservat. Utprøving i tre reservat i Midt-Norge i 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-8: 1-52 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-463-7

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Kartlegging av biologiske verdiar i nokre kulturlandskap i Gulen kommune i 2010. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-06. ISBN: 978-82-8138-461-3.

Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2010. Fagrapport om kartlegging av fremmede treslag i Bymarka naturreservat, Sør-Trøndelag fylke i 2010 Miljøfaglig Utredning rapport 2010-57, ISBN 978-82-8138-454-5 .

Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2010. Ny E39 Harangen – Høgkjølen, Orkdal kommune. Konsekvensutredning tema Naturmiljø parsell 2. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-44, ISBN 978-82-8138-438-5.

Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Naturfaglige undersøkelser tilknyttet planer for utvidelse av Forsmolia steinbrudd i Vefsn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010:19.

Hanssen, U. 2010. Munkvoll gård - vurdering av naturverdier Miljøfaglig Utredning notat 2010-14.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2010. Kartlegging av biologisk mangfald rundt Skarvatun i Kvinnherad kommune. Foreløpige resultat. Miljøfaglig Utredning notat 2010:08.

 

Ulrike Hanssen, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Ulrike har god økologisk kompetanse innen de fleste naturtyper og har generelt veldig god artskompetanse på karplanter, sopp og lav (inkl. regnskogslav) og fremmedarter. Hun har gjennom prosjekter som utvalgskartlegging, basiskartlegging, konsekvensutredninger, skogvernkartlegging, ANO-kartlegging (arealrepresentativ naturovervåking) og skjøtselsplanarbeid fått god erfaring med kartlegging etter kjente metodikker og instrukser som NiN-systemet, Miljødirektoratets instruks, DN-håndbok 13 og skogverninstruks. 

Ulrike har OVER 1100 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på nærmere 18.000 funn (pr. 2024).