Kristin Wangen

Seniorrådgiver

Mastergrad i naturressursforvaltning, NTNU 2015

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2015

Kontorsted: Ørsta

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, mose, sopp og lav

  • Naturfaglig kartlegging i forbindelse med vern av skog

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

Publikasjoner

Gaarder, G., Tellnes, S., Abaz, A. H. & Wangen, K. 2024. Innspill til kommunedelplan for naturmangfald i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-11, ISBN 978-82-345-0532-4.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2023. Kartlegging av nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii i Bremanger kommune, Vestland fylke i 2023. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-75, 27 s. ISBN 978-82-345-0462-4.

Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Tømmerbakken i Volda kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvald naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-47, ISBN 978-82-345-0431-0.

Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Follestaddalen:Barstad, ovanfor vegen og Follestaddalen: Barstad, nedanfor vegen, Ørsta kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvald naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-43, ISBN 978-82-345-0422-8.

Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Holmen, Hellebust, søndre, Vanylven kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvald naturtype Miljøfaglig Utredning rapport 2023-42, ISBN 978-82-345-0421-1.

Wangen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Bårdsgjerde, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-41, ISBN 978-82-345-0420-4.

Wangen, K. 2023. Øy hyttefelt og Langåsen hyttegrend, Follestaddalen, Ørsta kommune. Registrering av myr i eit avgrensa område. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N39, 9 s. ISBN 978-82-345-0480-8.

Wangen, K. 2023. Naturtyperegistrering av solblomlokaliteter på Sunnmøre i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-25, ISBN 978-82-345-0401-3.

Wangen, K. 2023. Oppfølging av naturmangfaldsvurdering på Berge, Vartdal, i Ørsta kommune. Buffersone for hjortevilt. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N20, 9 s. ISBN 978-82-345-0449-5.

Wangen, K. 2023. Skjøtselsplan for Bjørnøya sør for Bøvika, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-19, 31 s. ISBN 978-82-345-0390-0.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U. & Wangen, K. 2023. Kartlegging av naturtyper i utvalgte områder i Giske, Sande, Hustadvika og Aure kommuner i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-18, ISBN 978-82-345-0389-4.

Wangen, K. 2023. Overvaking av brunburkne på Sunnmøre i Møre og Romsdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-15, 30 sider. ISBN 978-82-345-0384-9.

Wangen, K. 2022. Skjøtselsplan for Bjørnøya nord for Bøvika og Tangane, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-51, 44 s. ISBN 978-82-345-0319-1.

Wangen, K. & Svingen, K. 2022. Tiltak for skjøtsel av irsk myrklegg i Møre og Romsdal i 2022. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N47, ISBN 978-82-345-0326-9.

Wangen, K., Larsen, B.H. & Olsen, O. 2022. Sårbar rovfug i Geiranger-Herdalen landskapsverneområde, kartlegging og rådgjeving om ferdselsomsyn. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-46, 35 s. ISBN 978-82-345-0297-2.

Svingen, K., Gaarder, G. & Wangen, K. 2022. Landskapsøkologiske verdier i Heim kommune. Beskrivelse av metodikk, viktige områder og forslag til oppfølging. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-37, ISBN 978-82-345-0281-1.

Wangen, K. 2022. Supplerande konsekvensutgreiing for Fausadalen Hyttefelt, Stranda kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-34, ISBN 978-82-345-0277-4.

Jordal, J. B. & Wangen, K. 2022. Geiranger-Herdalen landskapsvernområde i Fjord og Stranda kommunar, Møre og Romsdal. Status for kunnskapen om kulturlandskapet, og vidare kunnskapsbehov. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-23, ISBN 987-82-345-0268-2.

Wangen, K., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N., Svingen, K., Vatne, S. & Vold, M. 2022. Naturmangfald i Orkland kommune. Datagrunnlag til kommuneplanens arealdel. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-21, 91 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0259-0.

Gaarder, G. & Wangen, K. 2022. Ny trasé for Fv. 5880 frå Kvalsund forbi Teigeneset på Nerlandsøy. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-16. 40 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0254-5.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Wangen, K. & Svingen, K. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-1, 42 s. ISBN 978-82-345-0237-8.

Wangen, K. 2021. Massetak på Berge, Vartdal i Ørsta kommune. Konsekvensar for naturmangfald. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N52, ISBN 978-82-345-0232-3.

Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2021. Massetak på Nerlandsøya og ved Igesund. Ny tilføringsveg mellom Kvalsund og Nerland/Kvalsvik. Konsekvensutgreiing på tema naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-25, 53 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0145-6.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2021. Kartlegging av nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii i Bremanger kommune, Vestland fylke, i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-17.

Wangen, K. & Jordal, J.B. 2021. Overvaking av Brunburkne i Nordfjord i Vestland fylke 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-16, 39 s. ISBN 978-82-345-0136-4.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2020. Overvåking av solblom Arnica montana på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-44. ISBN 978-82-345-0093-0

Wangen, K. 2020. Skjøtselsplan for Kverveneset, kystlynghei, Ålesund kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N33, 33 s. ISBN 978-82-345-0110-4.

Wangen, K. 2020. Hyttefelt på Fjellsetra ved Nysætervatnet, Sykkylven kommune. Vurdering etter naturmangfoldloven §§8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N31, 31 s. ISBN 978-82-345-0099-2.

Wangen, K. & Alvereng, P. 2020. Hotell på Ljøen, konsekvensvurdering på tema naturmangfold og jordressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-30, 99 s. ISBN 978-82-345-0069-5.

Wangen, K. 2020. Framdriftsrapport nr. 2 for Miljøfaglig Utredning. Kartleggingspakke16-MR2 Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N22, ISBN 978-82-345-0076-3.

Wangen, K. 2020. Framdriftsrapport for Miljøfaglig Utredning. Kartleggingspakke16-MR2 Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N17, 5 s. ISBN 978-82-345-0070-1.

Wangen, K. & Jordal, J.B. 2020. Analyser av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2019

Miljøfaglig Utredning rapport 2020-14, 54 s. ISBN 978-82-345-0046-6.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Skitraséer i Trollheimen. Metodikk for overvåking og konsekvensvurdering. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N59. ISBN 978-82-345-0007-7.

Wangen, K. 2019. Frådeling av hyttetomt på Uksagsætra i Stranda kommune. Vurdering etter naturmangfoldlova. Miljøfaglig Utredning Notat 2019-N51, 14 s. ISBN 978-82- 8138-988-5.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2019. Utvidet industriareal for Talgø i Todalen, Surnadal - Vurdering av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N40, 18 s.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Overvåking av solblom på Søre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-34. 75 s. ISBN 978-82-345-0006-0.

Wangen, K., Steinsvåg, K. M. F. & Gaarder, G. 2019. ClimTour - utvalgte økosystemtjenester og klimaendringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-29, 29 s. ISBN 978-82-8138-998-4.

Lorentzen, M. N. & Wangen, K. 2019. Tre skjøtselsplanar for Barsteinen, Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, ISBN 978-82-8138-994-6.

Wangen, K. 2019. Skjøtselsplan for Langlisetra nord for Istad, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, 18 s. ISBN 978-82-8138-995-3.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Jordal, J. B. & Wangen, K. 2018. Basiskartlegging i Møre og Romsdal 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-30. 50 s. ISBN 978-82-8138-950-2.

Wangen, K., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-22, 85 s. ISBN 978-82-8138-932-8.

Wangen, K. 2018. Skjøtselsplan for Varghaugen 1 og Varghaugen 3 i Prestgardselva naturreservat, slåttemyr, Surnadal kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N22, ISBN 978-82-8138-935-9.

Wangen, K. 2018. Kartlegging av ålegraseng i Korsbrekke naturreservat i Hellesylt, Stranda kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N19, ISBN 978-82-8138-933-5.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2018. Konsekvensanalyse på tema naturmangfold for Ydstines næringsområde i Stjørdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-18, 33 s. ISBN 978-82-8138-925-0.

Wangen, K. 2018. Registreringer av slåttemyrer i Prestgardselva naturreservat, Surnadal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N16, 28 s. ISBN 978-82-8138-930-4.

Wangen, K., Langmo, S.H.L. & Olsen, O. 2018. Naturmangfold i Hemne kommune. Kartlegging og kvalitetssikring av naturtyper og vurdering av kunnskapsgrunnlaget. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-15, 192 s. ISBN 978-82-8138-922-9.

Wangen, K. 2017. Hyttefelt ved Stølen i Oppdal kommune - vurdering av konsekvenser på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N27, 13 s.

Wangen, K., Tellnes, S., & Larsen, B. H. 2017. Basiskartlegging i Sør-Trøndelag 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk Miljøfaglig Utredning rapport 2017-27, 48 s. ISBN 978-82-8138-906-9.

Wangen, K., & Bjurstedt, C.S. 2017. Utkast til forvaltningsplan for Mardalen naturreservat i Nesset kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-23, 65 s. ISBN 978-82-8138-896-3.

Gaarder, G., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Wangen, K. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Uttesting av metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-22, 108 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-895-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Vatne, S. & Wangen, K. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Sør-Trøndelag 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-18, 44 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-886-4.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2017. Skjøtselsplan for Hoem, slåttemark, Nesset kommue, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N11. 10 s.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2017. Skjøtselsplan for Geitreiten, naturbeitemark, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N10. 9 s.

Wangen, K. 2017. Utbygging av Fagerlia vgs. Virkninger på naturverdier knyttet til trær. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-6. 44 s. ISBN 978-82-8138-869-7.

Wangen, K. 2016. Måslia naturreservat - Slåttemyrer ved Helgestølen og Villastølen Miljøfaglig Utredning notat 2016-N57. 8 s.

Wangen, K., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-9. 32 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-812-3.

Wangen, K. & Gaarder, G. 2015. Konsekvensutredning Rv 70 Meisingset-Saghøgda, Tingvoll. Supplerende kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N26. 13 s.

Hassel, K., Appelgren, L., Blom, H.H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Heegaard, E., Høitomt, T., Jordal, J.B.,
Lima, M., Söderström, L. & Wangen, K., (2014). Colura calyptrifolia a new oceanic liverwort to
Norway and Scandinavia. Lindbergia, 37, 1-5.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T., Melby, M. W. & Wangen, K. 2014. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Folldal kommune i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-13, ISBN 978-82-8138-699-0.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Tynset kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-45, ISBN 978-82-8138-686-0.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lyngstad, A., Wangen, K. & Wold, O. 2013. Kartlegging av huldrestarr i Norge i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-40, ISBN 978-82-8138-680-8.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Alvdal kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-28, ISBN 978-82-8138-658-7.

Kristin Wangen, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Kristin har god kjennskap og felterfaring med kartlegging av mange ulike naturtyper etter NiN-systemet og DN-håndbok 13. Hun har erfaring innen tradisjonell naturtypekartlegging, konsekvensutredninger, skjøtselsplaner, verneområdevurdering i skog, overvåking av arter (bl.a. ruteanalyser), samt en forvaltningsplan. Gjennom aktiv deltakelse i Moseklubben, og flere engasjement ved NTNU Vitenskapsmuseet under studietiden, har hun bygget seg opp solid artskunnskap på moser. 

Kristin har over 1400 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 8.000 funn (pr. 2024).