Pål Alvereng

Seniorrådgiver

Naturforvaltningskandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås, 1986.

Grunnlegger/ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 1988.

Kontorsted: Harstad

 

Arbeidsoppgaver:

  • Administrative oppgaver

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter og sopp

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

  • Utarbeiding av naturmangfoldplaner for kommuner

Publikasjoner

Alvereng, P., Gaarder, G. & Harstad, G. 2023. NiN-basiskartlegging av verneområder i Troms og Finnmark fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-6, ISBN 978-82-345-0372-6.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for «Strand», slåttemark i Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N58, ISBN 978-82-345-0370-2.

Alvereng, P. 2021. Reguleringsplan for Gullesfjord Camping. Vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N37, ISBN 978-82-345-0190-6.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværet S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N6, 9 s. ISBN 978-82-345-0148-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Store Borga S, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N5, 9 s. ISBN 978-82-345-0147-0.

Hanssen, U., Lorentzen N. M., Gaarder, G., Abaz, A. H. & Alvereng, P. 2021. Basiskartlegging i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn og Brennvika naturreservat i Nordland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-4, 35 s. ISBN 978-82-345-0124-1.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for Borgværtangen vest, naturbeitemark på Borgværet i Vestvågøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N4, 9 s. ISBN 978-82-345-0146-3.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Ausvika i Bodø kommune. Skjøtselsplan for naturverdiene. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-47, ISBN 978-82-345-0098-5.

Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2020. Fremmedarter i Lofoten. Kartlegging av kjempespringfrø, rynkerose, hagelupin, legepestrot, parkslirekneartene og bjørnekjeksartene i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-46, ISBN 978-82-345-0095-4.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2020. Napp havn i Flakstad kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31. 47 s. ISBN 978-82-345-0072-5.

Wangen, K. & Alvereng, P. 2020. Hotell på Ljøen, konsekvensvurdering på tema naturmangfold og jordressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-30, 99 s. ISBN 978-82-345-0069-5.

Alvereng, P., Gaarder, G., Hansen, U. & Jordal, J.B. 2020. Basiskartlegging i Nordland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-9, ISBN 978-82-345-0040-4. 45 s.

Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/17 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-32, ISBN 978-82-345-0001-5.

Alvereng, P. 2019. Skjøtselsplan for pollinerende insekter på en teig på bnr. 1931-5/6 i Rossfjordstraumen Miljøfaglig Utredning rapport 2019-31, ISBN 978-82-345-0000-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Blomlian sørøst, Kvæfjord kommune, Troms og Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N25, ISBN 978-82-8138-974-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Boligbygging i Tjeldbergvika. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-990-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Brekka vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N21.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Steinkrysshågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N20.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Attom Klemma naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N19.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Strandhågen sør naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N18.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Størkeråsen vest naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N17.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Naturtyper i utvalgt kulturlandskap Skallan-Rå i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-16, ISBN 978-82-8138-968-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2019. Skjøtselsplan for Busjhågen naturbeitemark i Kvæfjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N14.

Alvereng, P., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2019. Sanddynemark i Nordland. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-13, 31 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-965-6.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Erfaringer etter en feltkontroll sommeren 2018. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N28, 14 s.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Steinsvåg, K. M. F. 2018. Pilotfasen for 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. Feltundersøkelser i Nordland, Rogaland og Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-24, 33 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-936-6.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2018. Påvirkning av kjørespor til Jarbrufjell gård på naturverdier i Gåsvatna landskapsvernområde, Saltdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-21, 36 s. ISBN 978-82-8138-931-1.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Sårbarhetsvurdering og naturtypekartlegging i Skjørlægda, Lomsdal-Visten nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-20, ISBN 978-82-8138-927-4.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Naturkartlegging i Holmvassdalen naturreservat. Kartlegging av myr- og våtmarksområder samt vurdering av barmarkskjøring. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-19, ISBN 978-82-8138-926-7.

Steinsvåg, K. M. F. & Alvereng, P. 2018. Beitemarkssopp i UKL Skallan-Rå og Skárvággi/Skardalen. Kartlegging av verdifulle naturtyper i 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-17, ISBN 978-82-8138-924-3.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Tellnes, S. 2018. Vurdering av sårbarhet for vegetasjon. Erfaringer med bruk av Eide m.fl. (2015) sin metodikk. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N15. 6 s.

Alvereng, P. & Hanssen, U. 2017. Basiskartlegging i Nordland 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-4, ISBN 978-82-8138-911-3.

Alvereng, P., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2017. Undersøkelse av naturfaglige verdier i forbindelse med søknader om planting av lutzgran på lokaliteter i kommunene Sortland, Lødingen og Leirfjord. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N36.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-15, ISBN 978-82-8138-881-9.

Hanssen, U., Gaarder, G., Alvereng, P. 2016. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Grane kommune i Nordland fylke 2016. Miljøfaglig Utredning, staturrapport 2017-14. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-878-9

Alvereng, P., Gaarder, G., Hanssen, U., Fjeldstad, H., Tellnes, S., Sundsdal, K. & Arnesen, G. 2017. Basiskartlegging i Nord-Trøndelag 2016. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-11, ISBN 978-82-8138-875-8.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland, Troms og Nord-Trøndelag 2016. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-10, 39 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-874-1.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Vilkårsrevisjon av Guolasjohka i Kåfjord kommune. Utredning på tema biologisk mangfold og elva som kulturell møteplass. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-9, ISBN 978-82-8138-873-4.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2017. Altervatn naturreservat i Dønna kommune. Naturtypekartlegging basert på NiN2.0, inkludert anbefalinger om skjøtsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-2, ISBN 978-82-8138-862-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Ytre Sandvikodden, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N56.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Suovdi, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N55.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat - midtre lokalitet, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N54.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - Tømmernes, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N53.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Anopset nordøst, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N52.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Utvalgte områder i Møysalen landskapsvernområde. Naturtypebeskrivelser, landskapsvurderinger og skjøtselsplaner for to områder i Lonkanfjorden i Hadsel kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N39, ISBN 978-82-8138-848-2.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Rapliås slåttemarker, Hemnes kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N38, ISBN 978-82-8138-846-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sandværet naturbeitemark og kystlynghei, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N37, ISBN 978-82-8138-845-1.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Sjonøyene kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N36, ISBN 978-82-8138-844-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kveitan og Øyvollen kystlynghei og naturbeitemark, Lurøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N35, ISBN 978-82-8138-843-7.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Myklebostad naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N34, ISBN 978-82-8138-842-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Hanekammen naturbeitemark, Steigen kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N33, ISBN 978-82-8138-841-3.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Karlsøya kystlynghei, Bodø kommune, Nordland fylke Miljøfaglig Utredning notat 2016-N32, ISBN 978-82-8138-840-6.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2016. Kartlegging og veiledning ved planting av skog på nye areal. Resultater fra feltsesongen 2016 i Nord-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning notat 2016-28.

Alvereng, P. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensutredning på tema jordvern og skogbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-26, ISBN 978-82-8138-835-2.

Alvereng, P. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-25, ISBN 978-82-8138-834-5.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Beite- og skjøtselsplan for Goarahat og Sandvikhalvøya, utvalgt kulturlandskap i Finnmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-19, ISBN 978-82-8138-826-0.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Storebukt nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N17.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Satnjaluokta vest, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N16.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik nord, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N15.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Kolvik - enger på sørsiden av bukta, naturbeitemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N14.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Indre Sandvik nord, naturbeitemark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N13.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Goarahat – slåtteeng i øst, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N12.

Larsen, B.H. & Alvereng, P. 2016. Risøysundet naturreservat i Andøy kommmune. Skjøtselsanbefalinger med bakgrunn i naturtypekartlegging etter NiN 2.0 i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-11, ISBN 978-82-8138-815-4.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2016. Skjøtselsplan for Raigobakti, åpen kalkmark i Porsanger kommune, Finnmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N9.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2016. Kulturmark i Vestvågøy og Steigen kommuner. Kartlegging av verdifulle naturtyper i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-4, ISBN 978-82-8138-806-2.

Melby, M.W. & Alvereng, P. 2015. Småkraftverk i Langsetelva, Nesna kommune. Vurdering av konsekvenser for landskap og kulturminner. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-31, ISBN 978-82-8138-786-7.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Gildeskål kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-27, ISBN 978-82-8138-780-5. 40 s. + vedlegg.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. og Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Bodø kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-26, ISBN 978-82-8138-779-9. 45 s. + vedlegg.

Alvereng, P. 2015. Planer om mer vann og økt produksjon i Skibotn og Lavka kraftverk i Storfjord kommune. Konsekvensutredning på tema reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-25, ISBN 978-82-8138-776-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Planting av lutzgran i Holdal/Liland i Vestvågøy. Undersøkelse av naturfaglige verdier. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N20.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2015. Detaljreguleringsplan for Tyttebærvika industriområde. Vurdering av virkning på naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N16.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Kartlegging av nordlandsglattkrans Tolypella normaniana i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-12: 1-47, ISBN 978-82-8138-762-1.

Melby, M. W., Alvereng, P. & Flynn, K. M. 2015. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner, Vestfold fylke. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema reiseliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-11, ISBN 978-82-8138-761-4.

Alvereng, P. 2015. Planer om mer vann og økt produksjon i Skibotn og Lavka kraftverk i Storfjord kommune. Konsekvensutredning på tema friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-9, ISBN 978-82-8138-759-1.

Gaarder, G., Alvereng, P., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Nordland og Troms 2014. Registreringer gjort under søk etter nordlandsglattkrans. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-1: 1-23 + vedlegg, ISBN 978-82-8138-751-5.

Alvereng, P. 2014. Bergverksdrift i Kodalfeltet, Larvik og Andebu kommuner. Faggrunnlag til konsekvensutredning på tema landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-37, ISBN 978-82-8138-739-3.

Alvereng, P. & Melby, M. W. 2014. Småkraftverk i Gjerdeelva i Lyngen kommune. Vurdering av konsekvenser for tema landskap og tema reindrift. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-26, ISBN 978-82-8138-718-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2014. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for innlegging i Naturbase Miljøfaglig Utredning notat 2014-3.

Alvereng, P. 2014. Sammenstilling av enkelte kvantitative parametre i søknader om små vannkraftverk. Utvalg, gjennomføring og beslutningsregler. Miljøfaglig Utredning notat 2014-1.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Naturtypekartlegging etter NiN på Lofotodden, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 2013-39. 62 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-679-2

Alvereng, P. 2013. Reguleringsplan for Hinnøy golfpark. Konseskvensutredning på tema landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-34, ISBN .

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold – oppdatert rapport april 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-29, ISBN 978-82-8138-660-0.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Alvereng, P. 2013. Sårbarhetsanalyse for Sørmela naturreservat, Andøy kommune, Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 2013:13

Melby, M. W. og Alvereng, P. 2013. Landskapsveileder. Erfaringer fra en utprøving i Lyngen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-7, ISBN 978-82-8138-635-8.

Alvereng, P. & Gaarder, G. 2012. Kalksjøer i Harstad og Skånland. Naturtypekartlegging av 13 kalksjøer / mulige kalksjøer i Harstad og Skånland kommuner i Troms. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-21, ISBN 978-82-8138-584-9.

Gaarder G., Alvereng, P. & Fjeldstad H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen – Lien. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012:19. ISBN 978-82-8138-582-5

Alvereng, P. 2012. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning på tema Sikring av jordressurser. Oppdatert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-17, ISBN 978-82-8138-580-1.

Alvereng, P. 2011. Forsafossen småkraftverk i Ballangen. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-74, ISBN 978-82-8138-560-3.

Larsen, B.H., Alvereng, P., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O.M. 2011. Restaurering av våtmark i Norge - potensielle lokaliteter og aktuelle tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-21, ISBN 978-82-8138-476-7.

Alvereng, P. 2011. Hålogaland næringspark, Skånland kommune. Konsekvensutredning på tema Sikring av jordressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-14, ISBN 978-82-8138-469-9.

Alvereng, P. 2011. Utarbeiding av egenskapsdatasett og shape-filer til innlegging i Naturbase for observasjoner av orkideen svartkurle. Notat om hva som er gjort. Miljøfaglig Utredning notat 2011-05, 6 s.

Alvereng, P. 2011. Vindkraftverk på Nordstøya ved Grytøya – mulige konfliktforhold. Miljøfaglig Utredning notat 2011-14. 12 s.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2006. Småkraftverk i Austpollelva i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Revidert rapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:49. ISBN 978-82-8138-443-9. 38 s.

Alvereng, P. 2010. Ny trasé for Fv. 888 over Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvensutredning på tema Nærmiljø og friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-37, ISBN 978-82-8138-430-9.

Alvereng, P. 2010. Ny trasé for Fv. 888 over Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvensutredning på tema Naturressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-36, ISBN 978-82-8138-429-3.

Alvereng, P. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke. Konsekvensutredning, tema: Jordbruk / skogbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-21, ISBN 978-82-8138-414-9.

Larsen, B. H., Alvereng, P., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Skogvoll naturreservat, Andøy kommune. Naturtyper, fugl og sjøpattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-41. ISBN 978-82-8138-370-8.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Lavangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-23. ISBN 978-82-8138-352-4.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Gratangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-16. ISBN 978-82-8138-345-6.

Melby, M.W. og Alvereng, P. 2008. 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest. Konsekvensutredning. Tema Friluftsliv, rekreasjon og hytter. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-45. ISBN 978-82-8138-325-8.

Alvereng, P. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning. Tema: Hytter og andre bygninger. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-36. ISBN 978-82-8138-317-3.

Alvereng, P. 2008. Kvittind Alpin og Fritid. Fagutredning om friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-25. ISBN 978-82-8138-305-0.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2008. Kvittind Alpin og Fritid. Fagutredning om biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-24. ISBN 978-82-8138-304-3.

Alvereng, P. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Motorferdsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-16. ISBN 978-82-8138-296-1.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Tverrelva i Kvæfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-57. ISBN 978-82-8138-260-2.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-56. ISBN 978-82-8138-259-6.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2007. Biologisk mangfold i Salangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-55. ISBN 978-82-8138-258-9.

Alvereng, P. 2007. Ullsfjordutbyggingen i Tromsø kommune. Regulering og utbygging av Skogneselva, Stordalselva, Ritaelva og Turrelva. Konsekvensutredning: Samfunnsmessige virkninger. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-52. ISBN 978-82-8138-254-1.

Gaarder, G. & Alvereng, P. 2007. Internveg Torsken. Tilleggsundersøkelser av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-48. ISBN 978-82-8138-250-3.

Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Håkavikelva i Salangen kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2007-3.

Alvereng, P. 2007. Småkraftverk i Tverrelva i Kvæfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2007-2.

Mikkelsen, P. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning. Tema Næringsliv og sysselsetting. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-95. ISBN 978-82-8138-200-8.

Mikkelsen, P. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning. Tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-94. ISBN 82-8138-198-1.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Rv. 80 Naurstadhøgda-Thallerveien, Bodø kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til kommunedelplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-93. ISBN 82-8138-197-3.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Vassdalselva i Signaldalen. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:90.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Storelva, Elsnesdalen i Storfjord kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-80. ISBN 82-8138-183-3.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Austpollelva småkraftverk i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-44. ISBN 82-8138-141-8.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2006. Gårdselva småkraftverk i Austpollen, Hadsel kommune. Virkninger på miljøverdier. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-43. ISBN 82-8138-139-6.

Mikkelsen, P. & Larsen, B. H. 2006. Ny innfartsveg til Kirkenes. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-26. ISBN 82-8138-121-3.

Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Vassdalselva i Signaldalen, Storfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Notat 2006-2 fra Miljøfaglig Utredning AS. 10 sider.

Mikkelsen, P. 2006. Småkraftverk i Storelva i Elsnesdalen, Storfjord kommune. Notat om virkninger på landskap, friluftsliv og landbruk. Miljøfaglig Utredning notat 2006-1. 8 sider.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2003. Biologisk mangfold i Kvæfjord kommune. Kartlegging av naturtyper og oppgradering av viltkart. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:26. ISBN 82-92227-54-7.

Gaarder, G. & Mikkelsen, P. 2002. "Naturen i Østre Toten". Hefte om naturen i Østre Toten. 20 s. Miljøfaglig Utredning brosjyre/hefte 2002-29.

Mikkelsen, P. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:22.

Mikkelsen, P. 2000. Landbruksplan for Kvæfjord kommune, 2001-2005. Kvæfjord kommune, 2000. 46 s.

Mikkelsen, P. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2000-10.

Mikkelsen, P. & Fjeldstad, H. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Jord-, skog- og vannressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:8.

Mikkelsen, P. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:12.

Mikkelsen, P. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:11.

Mikkelsen, P. 1997. Landbruksplan for Harstad kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:1.

Mikkelsen, P. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:20.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord. Samlerapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:11.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:8.

Mikkelsen, P. 1996. E6 Tysfjord Konsekvens-utredning på tema Landbruk. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:7.

Mikkelsen, P. & Sandvik, L.T. 1995. T-forbindelsen. Tema Jord- og skogressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:19.

Mikkelsen, P. 1995. T-forbindelsen. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 1995-9.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:10.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:9.

Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Friluftslivsplan for Øygardsneset i Tingvoll. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:8.

Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv1 Lønset - Hjelset. Konsekvensutredning på temaene Kulturlandskap og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:7.

Mikkelsen, P. 1994. Lofotens fastlandsforbindelse. Utredning av konsekvens på tema Friluftsliv og rekreasjon. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1993. Steinbrudd, pukk- og asfaltverk ved rv.38, Stevneplassen, Steane i Kviteseid. Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1993:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1992:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:10. Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Materialstrømsanalyse av nikkel. Økomod rapport 1992:9.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:8.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:7.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:5.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Nedre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Øvre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Landskap og Friluftsliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Kvartærgeologi, Plante- og Dyreliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. 300 kV Tjeldbergodden - Aura. Temarapport Landskap, Fauna, Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1991:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. Kvantifisering av miljøulemper ved ulike energiteknologier. Delutredning 5. Transport av el, varme og naturgass. Innspill på tema Landskap og Friluftsliv. Økomod rapport 1991:1.

Fjeldstad, F., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Landskap. Økomod rapport 1990:6a. Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Friluftsliv. Økomod rapport 1990:6b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Landskap. Økomod rapport 1990:5a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Friluftsliv. Økomod rapport 1990:5b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1990:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1990:3.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Sammenbinding og utvidelse av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind. Konsekvensutredning, friluftsliv. Økomod rapport 1990:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Samnangervassdraget. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1990:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Landskap. Økomod rapport 1989:1a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Samlerapport: Alle tema. Økomod rapport 1989:1

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Friluftsliv. Økomod rapport 1989:1c.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Naturfag. Økomod rapport 1989:1b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Forurensning. Økomod rapport 1989:1d.

Geir Gaarder, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Pål Alvereng (tidligere Pål Mikkelsen) var en av grunnleggerne av Miljøfaglig Utredning og var selskapets daglige leder fra 2017 til og med 2023. Han har arbeidserfaring som rådgiver innenfor fagfeltet naturmangfold f.o.m. 2015 og har tidligere hatt delansvar for utredninger på fagfeltene friluftsliv, reiseliv, landskap og landbruk.

Pål har gjennomført en rekke oppdrag med kartlegging av naturtyper og utvalgte naturmiljø, først og fremst i Nord-Norge. Han har erfaring med bruk av Natur i Norge (NiN) som kartleggingssystem blant annet gjennom kartlegging i verneområder siden 2017 og utvalgskartlegging siden 2015.

Pål har over 600 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 3.000 funn (per 2024).