Sylvelin Tellnes

Seniorrådgiver

Master i biologi fra Universitetet i Bergen, 2015

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2016

Kontorsted: Os i Østerdalen

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, sopp og mose

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Rådgiving om tilstand og skjøtsel av kulturlandskap

Publikasjoner

Gaarder, G., Abaz, A. H. & Tellnes, S. 2024. Kvalitet på naturtypedata etter DN-handbok 13 i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2024-N3, ISBN 978-82-345-0524-9.

Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2024. Metodikk for overvåking av dvergålegras - Zostera noltii. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-1, ISBN 978-82-345-0518-8.

Tellnes, S. 2023. Savalen småbåthavn i Tynset kommune - Konsekvenser for naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2023-88, ISBN 978-82-345-0487-7.

Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2023. Skjøtselsplan for naturbeitemarka og kystlyngheia på nordre Marøy, Bøøyna, Hestøyna, Forsøyna, Dyrøyna, og Kvolmo, Alver kommune, Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-68, ISBN 978-82-345-0452-5.

Tellnes, S. 2023. Reinholdthagaen boligfelt i Røros kommune - Kartlegging av naturmangfold og vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N31, ISBN 978-82-345-0471-6.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N., Tellnes, S. & Larsen B.H. 2023. Nasjonal kartlegging av beitemarkssopper i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-28. 101 s. ISBN 978-82-345-0404-4.

Gaarder, G. & Tellnes S. 2023. Røtet i Surnadal - Konsekvenser av industriutbygging for naturmangfoldet. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-26, ISBN 978-82-345-0402-0.

Tellnes, S. & Hals, T. 2023. Restaurering i Gløsvågen naturreservat -Vurdering av potensielle tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-24, ISBN 978-82-345-0400-6.

Nyjordet, S. M. G., Lorentzen, M. N., Langmo, S. H. L., Tellnes, S. & Gaarder, G 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Trøndelag fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-16, 61 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0385-6.

Tellnes, S. 2023. Bjøkmoen 6 i Oppdal kommune - Kartlegging av naturmangfold og vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N14, ISBN 978-82-345-0405-1.

Tellnes, S. 2023. Vangslia fjellandsby i Oppdal kommune - Vurdering av utbygging etter naturmangfoldsloven §8-10 Miljøfaglig Utredning notat 2023-N10, ISBN 978-82-345-0393-1.

Tellnes, S. 2022. Munkvoldhovden i Oppdal kommune - Vurdering av utbygging etter naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N56, ISBN 978-82-345-0353-5.

Gaarder, G. & Tellnes S. 2022. Sandplassen næringsområde, Orkland kommune. Vurdering av naturmangfold, inkludert samlet belastning (§10) på strandsoner i Orkangerfjorden Miljøfaglig Utredning notat 2022-N39, 24 s. ISBN 978-82-345-0311-5.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S. 2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39. ISBN 978-82-345-0284-2.

Tellnes, S. 2022. Mattislia i Røros kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N29, ISBN 978-82-345-0300-9.

Tellnes, S. 2022. Ellenvollen i Røros kommune - konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N28, ISBN 978-82-345-0299-6.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19, 50 s. ISBN 978-82-345-0257-6.

Abaz, A. H., Vatne, S., & Tellnes, S. 2022. Litunet i Suldal. Skjøtselsplan for styvingstre. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-15, 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0253-8.

Nyjordet, S. M. G., Fjeldstad, H., Abaz, A. H., Hanssen, U., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-11, 41 s. ISBN 978-82-345-0249-1.

Abaz, A. H., Hanssen, U., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2022. NiN Basiskartlegging av fire verneområder i Vestland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-10, 33 s. ISBN 978-82-345-0248-4.

Tellnes, S. 2021. Åtun i Lindås, Alver kommune. Konsekvensar for naturmangfald. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N40, ISBN 978-82-345-0194-4.

Tellnes, S. 2021. Hardangervegen 66, Bergen kommune. Konskvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N35, ISBN 978-82-345-0188-3.

Steinsvåg, K. M. F., Fandrem, M., Tellnes, S., Nyjordet, S. M. G. & Abaz, A. H. 2021. Reguleringsplan for Opelandsmarka, Voss herad. Undersøkelse av naturmangfold og karbonlagring. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-33, 27 s. ISBN 978-82-345-0177-7.

Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6.

Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Steinsvåg, K. M. F. 2021. Naturmangfald i Eidfjord kommune. Datagrunnlag til kommunedelplan for naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-28, 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0155-5.

Tellnes, S., Steinsvåg, K.M.F. & Abaz, A. H. 2021. Gul buktkrinslav Hypotrachyna sinuosa i Norge -Kartlegging, status og økologi Miljøfaglig Utredning rapport 2021-27, ISBN 978-82-345-0152-4.

Steinsvåg, K.M.F., Tellnes, S. & Abaz, A. H. 2021. Strutlav Gomphillus calycioides. Reinventering av kjende førekomstar i Vestland. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-24, 34 s. ISBN 978-82-345-0144-9.

Tellnes, S. 2021. Skjøtselsplan for Søre Sæle, kystlynghei i Øygarden kommune Miljøfaglig Utredning notat 2021-N16, ISBN 978-82-345-0164-7.

Tellnes, S. 2021. Skjøtselsplan for Lyngøy, kystlynghei og naturbeitemark i Øygarden kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N14, ISBN 978-82-345-0163-0.

Tellnes, S. 2021. Skjøtselsplan for Hernar, Sulo og Stakksøyna, kystlynghei og naturbeitemarker i Øygarden kommune. Miljøfaglig Utredning notat N13, 48 s. ISBN 978-82-345-0162-3.

Tellnes, S., Larsen, B.H., Lorentzen, M., Nyjordet, S.M.G. 2021. Basiskartlegging i Trøndelag fylke 2020, pakke 6_TL_5. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-7, ISBN 978-82-345-0128-9.

Steinsvåg, K.M.F. & Tellnes, S. 2021. Glansteppemose Porella obtusata. Kartlegging i Kinn og Askvoll kommunar. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-6, 27 s. ISBN 978-82-345-0127-2.

Tellnes, S., Bolme, G. & Sæter, A. 2020. Ny bru over Tunna, Rv. 3. Registrering av naturmangfold og naturressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-39, ISBN 978-82-345-0085-5.

Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2020. Undersøking av utvalde lokalitetar i kulturlandskapet i Vestland 2020. Kartlegging av naturverdiar. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N35, ISBN 978-82-345-0113-5.

Tellnes, S. 2020. Framdriftsrapport nr.2 for Miljøfaglig Utredning. Kartleggingspakke 14-VL2 Vestland Miljøfaglig Utredning notat 2020-N28, ISBN 978-82-345-0080-0.

Tellnes, S. 2020. Fremdriftsrapport for Miljøfaglig Utredning -Kartleggingspakke 14-VL2 Miljøfaglig Utredning notat 2020-N18, ISBN 978-82-345-0071-8.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fossgruva i Os kommune (Hedmark). Miljøfaglig Utredning notat 2019-N28, ISBN 978-82-8138-979-3.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Fosskleiva, naturbeitemark i Os kommune (Hedmark) Miljøfaglig Utredning notat 2019-N27, ISBN 978-82-8138-978-6.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vassåsen, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N23, ISBN 978-82-8138-973-1.

Tellnes, S. 2019. Skjøtselsplan for Vestre Vika, kystlynghei i Bømlo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N22, ISBN 978-82-8138-972-4.

Tellnes, S., Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Forvaltningsrelevante, naturfaglige problemstillinger i Vangrøftdalen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N42, 19s. ISBN 978-82-8138-951-9.

Gaarder, G., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2018. Konsekvensutredning ny 420 kV kraftledning Blåfalli/Sauda Håvik/Gismarvik. Beskrivelser av verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N38, 11 s. + vedlegg.

Tellnes, S. 2018. Registrering av fremmedarter ved Birkelandskrysset, Bergen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N36, 9s. ISBN 978-82-8138-942-7.

Tellnes, S. 2018. Skjøtselsplan for Trøenget, slåttemyr og slåttemark, Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N32, 26 s. ISBN 978-82-8138-940-3.

Tellnes, S., Larsen, B. H. & Midtaune, K. 2018. Basiskartlegging i Hedmark fylke 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-26, ISBN 978-82-8138-946-5.

Tellnes, S. & Steinsvåg, K.M.F. 2018. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-25, ISBN 978-82-8138-945-8.

Wangen, K., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Supplerende naturtypekartlegging i Frøya kommune i 2017 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-22, 85 s. ISBN 978-82-8138-932-8.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Sårbarhetsvurdering og naturtypekartlegging i Skjørlægda, Lomsdal-Visten nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-20, ISBN 978-82-8138-927-4.

Tellnes, S., Alvereng, P. & Gaarder, G. 2018. Naturkartlegging i Holmvassdalen naturreservat. Kartlegging av myr- og våtmarksområder samt vurdering av barmarkskjøring. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-19, ISBN 978-82-8138-926-7.

Gaarder, G., Alvereng, P. & Tellnes, S. 2018. Vurdering av sårbarhet for vegetasjon. Erfaringer med bruk av Eide m.fl. (2015) sin metodikk. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N15. 6 s.

Tellnes, S. & Larsen, B.H. 2018. Basiskartlegging i østre del av Sølen landskapsvernområde. Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.1-metodikk Miljøfaglig Utredning rapport 2018-14, 13 s. ISBN 978-82-8138-920-5.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian: Vettan naturbeitemark i Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-13, 11 s. ISBN 978-82-8138-919-9.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Skjøtselsplan for Inntian nord, kystlynghei, Frøya kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-12, 36 s. ISBN 978-82-8138-918-2.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2018. Naturtypekartlegging på Inntian i Frøya kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-7. 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-913-7.

Steinsvåg, K.M.F., & Tellnes, S. 2017. E39 Lyngdal-Sandnes. Undersøkelse av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2017-N37, 48.s. ISBN 978-82-8138-900-7.

Alvereng, P., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2017. Undersøkelse av naturfaglige verdier i forbindelse med søknader om planting av lutzgran på lokaliteter i kommunene Sortland, Lødingen og Leirfjord. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N36.

Wangen, K., Tellnes, S., & Larsen, B. H. 2017. Basiskartlegging i Sør-Trøndelag 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk Miljøfaglig Utredning rapport 2017-27, 48 s. ISBN 978-82-8138-906-9.

Gaarder, G., Tellnes, S. & Vatne, S. 2017. Naturtypekartlegging ved Melhus sentrum i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-26. 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-901-4.

Gaarder, G., Mundhjeld, E. & Tellnes, S. 2017. Fylkesveg 722 Veslebygda - Flo i Stryn. Konsekvensutredning for naturmangfold av reguleringsplan med skredsikring. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-19, 72 s. ISBN 978-82-8138-892-5.

Gaarder, G., Appelgren, L., Hanssen, U., Høitomt, T., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-17, ISBN 978-82-8138-884-0.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Gaarder, G., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Naturbeitemarker i Leksvik kommune. Naturverdier og nye lokaliteter funnet i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N15. 30 s.

Alvereng, P., Gaarder, G., Hanssen, U., Fjeldstad, H., Tellnes, S., Sundsdal, K. & Arnesen, G. 2017. Basiskartlegging i Nord-Trøndelag 2016. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-11, ISBN 978-82-8138-875-8.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Langmo, S. H. L., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Utvikling av metodikk for naturfaglige registreringer i skog - deloppdrag Vestlandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-3. ISBN 978-82-8138-866-6.

Tellnes, S. & Gaarder, G. 2016. Reinventering av skruehavgras (Ruppia cirrhosa) i Gløsvågen naturreservat, Kristiansund kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N48. 10 s.

Gaarder G. & Tellnes, S. 2016. Naturtypekartlegging ved Langeset i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2016-23. 24 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Tellnes, S. 2016. Oppheim og Vetlevika i Stryn kommune vurdering av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-22, 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-831-4.

Larsen, B.H., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Tellnes, S.B. 2016. Regionhavn Orkanger - konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-18, ISBN 978-82-8138-825-3.

Sylvelin Tellnes, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Sylvelin har god økologisk kompetanse innen de fleste naturtyper og omfattende erfaring med bruk av Miljødirektoratets instruks, samt DN-håndbok 13, siden 2015. Hun har spesialkompetanse på regnskogslav og beitemarksopp, habitatkrav hos vedlevende biller og elvemusling og generelt god artskompetanse på karplanter, og skogboende sopp og fugl, samt noe mose. Sylvelin har særlig regional kompetanse i Vestland, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, og nordre Innlandet.

Sylvelin har over 1300 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på om lag 7000 funn (pr. 2024).