John Bjarne Jordal

Seniorrådgiver

Cand. real. fra NTNU (1979), fagkrets biologi, kjemi, matematikk (tillegg 1985), pedagogisk kompetanse i de samme fag, hovedfag i terrestrisk zoologi.

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2019.

Kontorsted: Tingvoll, Møre og Romsdal

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Forskning og utredning, særlig på sammenheng mellom naturtyper og arter

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, moser, sopp og fugl

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

Publikasjoner

Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., & Olsen, O. 2024. Herdalssetra, Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Møre og Romsdal. Kartlegging av biologisk mangfald og råd om skjøtsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-99. ISBN 978-82-345-0503-4.

Langmo, S. H. L., Lorentzen, M. N., Jordal, J. B. og Gaarder. G. 2023. Kartlegging og statusoppdatering av safransnyltepute i Trøndelag i 2023. Biofokus rapport 2023-123.

Adler, S., Folden, Ø., Gaarder, G., Hatlen, H., Jordal, J.B., Klausen, L, Larsen, P.G. 2023. Nettverkssamling insekter i Geiranger 2023. Sabima kartleggingsnotat 2023-30. 22 s.

Larsson E., Jordal J.B., Jeppson M., Dima B. 2023. Artsdiversitet av noppingar, Entoloma undersläktet Cyanula, i svenska alpina områden baserat på DNA-sekvensering. Entoloma species in alpine regions of Northern Sweden based on DNA barcoding. Subgenus Cyanula. Svensk Mykologisk Tidskrift 44(2): 64-84.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2023. Kartlegging av nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii i Bremanger kommune, Vestland fylke i 2023. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-75, 27 s. ISBN 978-82-345-0462-4.

Jordal, J.B. & Hanssen, U. 2023. Kartlegging og overvåking av barlind og barlindtilknyttede arter i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-92, 52 s. ISBN 978-82-345-0492-1.

Jordal, J.B. 2023. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2023. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-85, 42 s. ISBN 978-82-345-0483-9.

Lorentzen, M. N. & Jordal, J. B. 2023. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2023, overvåking og skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N30, ISBN 978-82-345-0470-9.

Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Lorås J, Dima B, Noordeloos ME, 2023. Entoloma species of subgenus Cyanula (Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway, with emphasis on habitat preferences and distribution. Agarica 43: 85-137.

Larsson E. & Jordal, J.B. 2023. Cuphophyllus monteverdae and C. hygrocyboides (Hygrophoraceae, Agaricales) in Norway and Sweden. Agarica 43: 3-13.

Jordal, J. B. & Lorentzen, M. N. 2023. Naturhensyn i opparbeiding av stier i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-65. ISBN 978-82-345-0447-1

Lorentzen, M. N. & Jordal, J. B. 2023. Utkast til forvaltningsplan for UKL Fjellgårdene i Sunndal. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-63, ISBN 978-82-345-0444-0.

Jordal, J. B., Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2023. Tilrettelegging av naturtypedata etter DN-håndbok 13 for innlegging i Naturbase, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-59, ISBN 978-82-345-0442-6.

Jordal, J. B. & Wangen, K. 2023. Geiranger-Herdalen landskapsvernområde i Fjord og Stranda kommunar, Møre og Romsdal. Status for kunnskapen om kulturlandskapet, og vidare kunnskapsbehov. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-23.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N., Tellnes, S. & Larsen B.H. 2023. Nasjonal kartlegging av beitemarkssopper i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-28. 101 s. ISBN 978-82-345-0404-4.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2023. Naturmangfold ved tidligere planlagt pukkverk på Viset, Ålesund kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2023-27, 16 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0403-7

Lorentzen, M. N., Langmo, S. H. L., Jordal, J. B., Jensen, H. J. & Hofton, T. H. 2022. Kartlegging og statusoppdatering av safransnyltepute i Trøndelag i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-77, ISBN 978-82-345-0362-7.

Noordeloos ME, Morozova O, Dima B, Reschke K, Jansen G, Brandrud TE, Jordal JB, Bendiksen E, Vila J, 2022. Entoloma s. l. Subgenera Cyanula, Leptonia, Nolanea, Trichopilus, and the Rhombisporum clade. Fungi Europaei vol.5b/Flora agaricina neerlandica, vol. 1, supplement – 1. 968 pp.

Lorentzen, M. N., Jordal, J. B., Olsen, O. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Møre og Romsdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-64, ISBN 978-82-345-0337-5.

Jordal, J.B. 2022. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-62. 36 s. ISBN 978-82-345-0335-1.

Jordal, J.B. 2022. Overvåking av kystblåstjerne Tractema verna ved Brattvåg på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-61. 29 s. ISBN 978-82-345-0334-4.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U., Abaz, A. H., Jordal. J. B. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Indre Sogn i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-58, ISBN 978-82-345-0331-3.

Svingen, K. & Jordal, J.B. 2022. Kartlegging og overvåking av oppdalssildre Saxifraga x opdalensis i deler av Brattfonnhøa, Oppdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-53, ISBN 978-82-345-0322-1.

Lorentzen, M.N. & Jordal, J.B. 2022. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-50. 42 s. + vedlegg ISBN 978-82-345-0310-8.

Jordal, J.B. 2022. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2022, overvåking og skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N22. 23 s. (begrenset tilgjengelighet)

Mueller GM, Cunha KM, May TW, Allen JL, Westrip JRS, Canteiro C, Costa-Rezende DH, Drechsler-Santos ER, Vasco-Palacios AM, Ainsworth M, Alves-Silva G, Bungartz F, Chandler A, Gonçalves SC, Krisai-Greilhuber I, Iršėnaitė R, Jordal JB, Kosmann T, Lendemer J, McMullin RT, Mešić A, Motato-Vásquez V, Ohmura Y, Naesborg RR, Perini C, Saar I, Simijaca D, Yahr R, Dahlberg A 2022: What do the first 597 global fungal Red List assessments tell us about the threat status of fungi? Diversity 14 (9): 736 (1-23).

Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S. 2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39, 90 s. ISBN 978-82-345-0284-2.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., Nyjordet S. M. G., Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19. 33 s. ISBN 978-82-345-0257-6

Gaarder, G. & Jordal J.B. 2022. Skjøtselsplan for Muldalen (Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde) og innspel til forvaltning av Muldalslia naturreservat. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-18. 45 s. ISBN 978-82-345-0256-9.

Noordeloos M.E., Vila J., Jordal J.B., Kehlet T., Brandrud T.E., Bendiksen E., Moreau P.-A., Dondl M., Lorås J., Larsson E., Dima B. 2022. Contributions to the revision of the genus Entoloma (Basidiomycota, Agaricales) in Europe: six new species from subgenus Cyanula and typification of E. incarnatofuscescens. Fungal Systematics and Evolution 9: 87–97. doi: 10.3114/fuse.2022.09.06

Noordeloos M.E., Jansen G.M., Jordal J.B., Morozova O., Weholt Ø., Brandrud T.E., Vila J., Karich A., Reschke K., Lorås J., Eidissen S.E., Krisai-Greilhuber I., Dima B. 2022. Molecular and morphological diversity in the /Rhombisporum clade of the genus Entoloma with a note on E. cocles. Mycological Progress 21 (5): 48. https://doi.org/10.1007/s11557-022-01779-z

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N. & Larsen B.H. 2022. Kartlegging av beitemarkssopper i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-4. ISBN 978-82-345-0241-5.

Jordal, J. B., Holien, H., Nordén, B. 2022. Melaspilea bagliettoana new to Fennoscandia. Graphis Scripta 34 (1): 1–6.

Vatne, S., Gaarder, G. og Jordal, J.B. 2022. Forslag til skjøtselstiltak og råd for bevaring av artsmangfold i Skogset-Seljevika i Eikesdalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-59, ISBN 978-82-345-0227-9.

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Nordén, J. 2021. Artsgruppeomtale sopper (Fungi). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken.

Jordal, J.B. 2021. Flora og vegetasjon på setrene. s. 15-17, I: Gravem, T. H. (red.): Setring i Sunndal. Sandvikdalen, Viklandet, Litldalen, Torbudalsområdet, Øksendalen og Jordalsgrenda. Sunndalsøra 2021.

Jordal, J.B. 2021. Setrene på Nedre Jordal. s. 198-204, I: Gravem, T. H. (red.): Setring i Sunndal. Sandvikdalen, Viklandet, Litldalen, Torbudalsområdet, Øksendalen og Jordalsgrenda. Sunndalsøra 2021.

Jordal, J.B. 2021. Overvåking av solblom Arnica montana i Romsdal og på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-40. 77 s. ISBN 978-82-345-0197-5.

Jordal, J.B. 2021. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-37, 38 s. ISBN 978-82-345-0191-3.

Jordal, J.B. & Larsen, P.G. 2021. Kartlegging og overvåking av oppdalssildre Saxifraga × opdalensis i Lertjønnkollen, Oppdal i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-35, 27 s. ISBN 978-82-345-0182-1.

Jordal, J.B. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Artsmangfald og naturtypar i Vingen landskapsvernområde, Bremanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-36, 44 s. ISBN 978-82-345- 0185-2.

Gaarder, G., Jordal, J. B. & Frisch, A. 2021. Phaeographis inusta (Ach.) Müll.Arg. new to Norway, with comments on the first record of Arthonia macounii G.Merr. Graphis Scripta 33 (4): 59-66.

Jordal, J.B. 2021. Biologisk befaring i Muldalslia naturreservat, Fjord kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N38. 12 s. ISBN 978-82-345-0192-0.

Jordal, J.B. 2021. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-34. 41 s. ISBN 978-82-345-0181-4.

Crous PW, Cowan DA, Maggs-Kölling, et al. 2021. Fungal Planet description sheets: 1182–1283. Persoonia 46: 313 – 528. https://doi.org/10.3767/persoonia.2021.46.11

Andreasen M, Skrede I, Jaklitsch WM, Voglmayr H, Nordén B, 2021. Multi-locus phylogenetic analysis of lophiostomatoid fungi motivates a broad concept of Lophiostoma and reveals nine new species. Persoonia 46: 240–271. [included as author of Antealophiotrema populicola and Atrocalyx nordicus]

Dima B., Brandrud T.E., Corriol G., Jansen G.M., Jordal J.B., Khalid A.N., Larsson E., Lorås J., Morozova O.V., Naseer A., Noordeloos M.E., Rossi W., Santamaria S., Sarwar S., Sesli E., Usman M., Afshan N.S., Ahmad I., Banerjee A., Banerjee K., Bendiksen E., Colombo D.R.S., De Kesel A., Dovana F., Ferisin G., Hussain S., Islam S., Jesus A.L., Kaygusuz O., Krisai-Greilhuber I., Mahammad S., Mishra D.K., Nath P.S., da Paixão S.C.O., Panja B., Papp V., Pires-Zottarelli C.L.A., Radnóti Á., Rana D., Saha R., Türkekul I˙. & Haelewaters D. 2021. Fungal Systematics and Evolution: FUSE 7. Sydowia 73: 271–339.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2021. Tarva i Ørland kommune. Naturtypekartlegging og revidering av skjøtselsplan til et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-26, ISBN 978-82-345-0149-4.

Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6.

Jordal JB, Larsson E, 2021. Cuphophyllus atlanticus (Hygrophoraceae, Agaricales) — a new sister species to the North American C. canescens. Agarica 42:39-48.

Jordal, J.B. 2021. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-18. 56 s. ISBN 978-82-345-0138-8.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2021. Kartlegging av nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii i Bremanger kommune, Vestland fylke i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-17, 35 s. ISBN 978-82-345-0137-1.

Wangen, K. & Jordal, J.B. 2021. Overvaking av brunburkne i Nordfjord i Vestland fylke 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-16, ISBN 978-82-345-0136-4.

Noordeloos M.E., Lorås J., Eidissen S.E., Brandrud T.E., Bendiksen E., Morozova O., Jordal J.B., Weholt Ø., Jansen G.M., Larsson E. & Dima B. 2020. Three new Entoloma species of the Cyanula clade (Entolomataceae, Agaricales) from (sub)alpine habitats in Northern Norway and Sweden. Sydowia 73: 185–196.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2020. Overvåking av solblom Arnica montana på Nordre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-44. 90 s. ISBN 978-82-345-0093-0.

Jordal, J.B. 2020. Kartlegging og overvåking av sunnmørsmarikåpe Alchemilla semidivisa i Møre og Romsdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-42. 44 s. ISBN 978-82-345-0091-6.

Jordal, J.B. 2020. Kartlegging og overvåking av stor bloddråpesvermer Zygaena lonicerae i Møre og Romsdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-43. 43 s. ISBN 978-82-345-0092-3.

Nordén B., Andreasen M., Jordal J.B., 2020. Asketrær, truete epifytter og styving. Korttidseffekter av styving av ask på Mokleiv i Suldal, Rogaland. NINA Prosjektnotat 240. 11 s.

Jordal, J.B. 2020. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2020, med skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N13. 18 s. (begrenset tilgjengelighet)

Jordal, J.B. 2020. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-27. 42 s. ISBN 978-82-345-0066-4.

Jordal, J.B. 2020. Overvåking og skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag i 2020. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-23, 50 s. ISBN 978-82-345-0060-2.

Jordal, J.B. 2019. Neohygrocybe nitrata. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321554A147971081. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T147321554A147971081.en.

Wangen, K. & Jordal, J.B. 2020. Analyser av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-14, 54 s. ISBN 978-82-345-0046-6.

Nordén B, Andersson R, Andreasen M, Aptroot A, Chomnunti P, Friebes G, Jaklitsch W, Johannesen E, Jordal JB, Voglmayr H 2020. Ascomycetes new to Norway found at workshop in Hordaland, 13-16 May 2019. Agarica 39: 53-59.

Jordal, J.B. 2020. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-11. ISBN 978-82-345-0043-5

Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Dima B, Morozova O, Noordeloos ME 2020. On some new or little known Entoloma species (Tricholomatinae, Basidiomycota) from Norway. Agarica 39: 31-52.

Alvereng, P., Gaarder, G., Hassen, U. & Jordal, J.B. 2020. Basiskartlegging i Nordland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-9, 45 s. ISBN 978-82-345-0040-4.

Jordal, J.B. 2020. Skjøtselsplan for kalkfuruskog med marisko på Torve (194/1), Oppdal kommune. Notat, J.B. Jordal 10.01.2020.

Tkalcec, Z., Mešić, A., Ainsworth, A.M. & Jordal, J.B. 2019. Gloiocephala cerkezii. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147908875A147908893. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T147908875A147908893.en.

Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging i noen områder i Trollheimen i 2019. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2019.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Skitraséer i Trollheimen. Metodikk for overvåking og konsekvensvurdering. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N59. 11 s. ISBN 978-82-345-0007-7.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle i Ålbusgjelan (191/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N67. ISBN 978-82-345-0019-0.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Drivstua (60/5), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N64. ISBN 978-82-345-0016-9

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Ålbusberga (178/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N68. ISBN 978-82-345-0020-6.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Nesto på Skorem (74/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N63. ISBN 978-82-345-0015-2.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Bakkin på Utisto Engan (56/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N62. ISBN 978-82-345-0014-5.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Vammervoll (70/1), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N45. ISBN 978-82-345-0021-3.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle ved Kvernbekken, Nestun gård (69/3), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N66. ISBN 978-82-345-0018-3.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for svartkurle på Høgvamran (70/4), Oppdal kommune. Miljøfaglig utredning, notat 2019-N65. ISBN 978-82-345-0017-6.

Jordal, J.B. 2019. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-37. 42 s. ISBN 978-82-345-0008-4.

Jordal, J.B. 2019. Kartlegging og overvåking av stor bloddråpesvermer i Møre og Romsdal i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-33. 37 s. ISBN 978-82-345-0005-3.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2019. Overvåking av solblom på Søre Sunnmøre, Møre og Romsdal, i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-34. 75 s. ISBN 978-82-345-0006-0.

Jordal, J.B. 2019. Søk etter irsk myrklegg i Aure kommune, Møre og Romsdal i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-28. 17 s. ISBN 978-82-8138-997-7.

Jordal, J.B. 2019. Overvåking og skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag i 2019. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-27. 42 s. ISBN 978-82-8138-996-0.

Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging av kulturmark på Nervika (105/1) i Oppdal i 2019. Biolog J.B. Jordal Notat 07.10.2019. 13 s.

Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging av kulturmark på Vindal (162/1) i Storlidalen, Oppdal i 2019. Biolog J.B. Jordal Notat 12.10.2019. 12 s.

Jordal, J. B. 2019. Naturtypekartlegging av kulturmark på Massenget (193/7) i Oppdal i 2019. Biolog J.B. Jordal Notat 10.10.2019. 11 s.

Jordal, J. B. 2019. Sårbarhetsvurdering av stier i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde i 2019. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2019.

Jordal, J. B. 2019. Sårbarhetsvurdering av sti fra Norsk Fjordsenter via Hole og Vesteråsdalen til Storsæterfossen i Geiranger. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2019.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for Berg: skibakken, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Rapport J.B. Jordal nr. 3 – 2019.

Jordal, J.B. 2019. Skjøtselsplan for Øvre Nørberg, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Rapport J.B. Jordal nr. 2 – 2019.

Jordal, J.B., 2019. Tinnvokssopp Cuphophyllus canescens som eventuell prioritert art. Forslag til økologiske funksjonsområder på artens lokaliteter. Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-19. 47 s. ISBN 978-82-8138-975-5.

Jordal, J.B. 2019. Tinnvokssopp som mulig prioritert art. Tidsbruk og kostnader ved heving av kunnskapsnivået. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N24. 11 s.

Jordal, J.B. 2019. Industriutbygging på Terøya, Haram. Konsekvenser for kystlynghei. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N31. 13 s. ISBN 978-82-8138-981-6.

Jordal, J.B. 2019. Trichoglossum walteri. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T113197460A113197543. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T113197460A113197543.en.

Jordal, J.B. & Kautmanova, I. 2019. Clavaria zollingeri. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70402563A70402575. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70402563A70402575.en.

Jordal, J.B. 2019. Cuphophyllus canescens. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321031A147934053. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147321031A147934053.en. 

Jordal, J.B. 2019. Entoloma bloxamii. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147245319A147869057. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147245319A147869057.en. 

Jordal, J.B. 2019. Entoloma excentricum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70417370A70417373. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70417370A70417373.en.

Jordal, J.B. 2019. Entoloma griseocyaneum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147278769A147874805. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147278769A147874805.en.

Jordal, J.B. 2019. Entoloma porphyrophaeum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147285942A147875649. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147285942A147875649.en.

Jordal, J.B. 2019. Geoglossum difforme. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147297001A148464802. https://www.iucnredlist.org/species/147297001/148464802 [Assessment for Europe]

Jordal, J.B. 2019. Geoglossum difforme. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147297001A147906654. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147297001A147906654.en. [GLOBAL assessment]

Jordal, J.B. 2019. Hygrocybe splendidissima. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147321990A147999041. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147321990A147999041.en. 

Jordal, J.B. 2019. Gloioxanthomyces vitellinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147322131A148000964. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147322131A148000964.en. 

Jordal, J.B. & Olariaga Ibarguren, I. 2019. Pseudotricholoma metapodium. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T70401892A70401908. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70401892A70401908.en.

Jordal, J.B. 2019. Microglossum atropurpureum. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T147296771A147904382. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T147296771A147904382.en.

Jordal, J.B. 2019. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2019.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Hordaland 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N6

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Sogn og Fjordane 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2019-N5

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2018. Vernesupplement i Møre og Romsdal 2018. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning, notat 2018-N39

Hassel K, Wangen K, Gaarder G, Jordal JB, 2018 Nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii – en svært sjelden art tilhørende en eksklusiv gruppe oseaniske levermoser. Blyttia 76: 261-271.

Jordal, J.B. 2018. Sårbarhetsvurdering av sti til Storseterfossen i Geiranger i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 15 - 2018.

Jordal, J. B. 2018. Sårbarhetsvurdering i noen områder i Trollheimen i 2018 – med sammenstilling av resultater 2015-2018. Rapport J.B. Jordal nr. 14 - 2018.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Jordal, J. B. & Wangen, K. 2018. Basiskartlegging i Møre og Romsdal 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneomrader etter NiN versjon 2.1. Miljofaglig Utredning, rapport 2018-30. 51 s.

Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av stor bloddråpesvermer i Sunndal kommune i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 13 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av irsk myrklegg i Møre og Romsdal i 2018. Rapport J.B. Jordal nr. 12 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Skjøtselsplan for naturbeitemark på Gryteselv, Hattfjelldal kommune, Nordland. Rapport J.B. Jordal nr. 11 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Ny E136 gjennom Veblungsnes (Rauma kommune) – kartlegging av biologisk mangfold. Rapport J.B. Jordal nr. 10 – 2018.

Jordal, J.B. 2018. Ny E39 Lønset-Hjelset (Molde kommune) – kartlegging av erstatningsområder for slåttemark. Rapport J.B. Jordal nr. 9 – 2018. 35 sider.

Jordal, J.B. 2018. Notat om svartkurle i Oppdal i 2018. Notat J.B.Jordal, 20 s.

Jordal, J.B. 2018. Supplerende naturtypekartlegging i noen helhetlige kulturlandskap på Sunnmørskysten i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 8 - 2018.

Nordén B, Jäntti M, Jordal JB, 2018. Three species of Sordariomycetes (Ascomycota: Pezizomycotina) new to Norway. Agarica 38: 57-60.

Nordén B, Jäntti M, Jordal JB, Læssøe T., Voglmayr H, Jaklitsch W, 2018. Twenty species of bitunicate ascomycetes new to Norway. Agarica 38: 47-56.

Brandrud TE, Bendiksen E, Jordal JB, Weholt Ø, Eidissen SE, Lorås J, Dima B, Noordeloos ME, 2018. Entoloma species of the rhodopolioid clade (subgenus Entoloma; Tricholomatinae, Basidiomycota) in Norway. Agarica 38: 21–46.

Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av naturtypar, raudlisteartar og svartelisteartar på Havrå i Osterøy i 2016-2017. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2017.

Olsen O, Homble K, Jordal JB, Høitomt T, 2018. «Banansopp» - konidiesoppen Colletotrichum musae oppdaget i Norge. Listera 2018 (1): 41-43.

Jordal, J.B. 2018. Sårbare naturtyper, vegetasjon og flora i noen områder i Trollheimen i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 7 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Skjøtselsplan for viktige naturtypar på Mokleiv, Suldal kommune, Hordaland fylke. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av fremmede arter i Geiranger-Herdalen landskapsvernområde med nærområder (Møre og Romsdal) i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Skjøtselsplan for slåttemark på Knivsflå i Geirangerfjorden, Stranda kommune, Møre og Romsdal fylke. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Naturbeitemark og beitemarkssopper på Lygra (Lindås i Hordaland) 2013-2017. Rapport J.B. Jordal nr. 3 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av truete beitemarkssopper i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 2 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Kartlegging av irsk myrklegg i Møre og Romsdal i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2018.

Jordal, J.B. 2018. Notat om svartkurle i Oppdal i 2017. Notat J.B. Jordal 22.01.2018. 7 s. 

Nordén, B., Jordal, J.B. & Evju, M. 2018. Can large unmanaged trees replace ancient pollarded trees as habitats for epiphytes? Biodivers Conserv. 27: 1095-1114. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1482-x

Gaarder, G., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Wangen, K. 2017. Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Uttesting av metodikk. Miljøfaglig Utredning, rapport 2017-22.

Jordal, J.B. 2017. Plan for buskrydding i kulturlandskapet utenfor verneområdene i Vinstradalen, Oppdal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 8 - 2017. 45 sider.

Jordal, J.B. 2017. Plan for buskrydding i kulturlandskapet ved Ryphusan, Oppdal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 7 - 2017. 19 s.

Jordal, J.B. & Wangen, K. 2017. Utlegging av overvåkingsfelt for vegetasjon i kulturlandskapet ved Ryphusan, Oppdal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2017. 23 s.

Jordal, J.B. 2017. Tilstandsvurdering av noen helhetlige kulturlandskap på Sunnmørskysten i 2017. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2017.

Jordal, J.B. 2017. Biologiske undersøkelser i 2017 på strekninga Grodås-Byrkjelo i forbindelse med planer om ny E39. Biolog J.B. Jordal, notat. 28 s.

Gaarder, G., Appelgren, L., Hanssen, U., Høitomt, T., Jordal, J. B., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-17.

Jordal, J. B., Klepsland, J. T. & Nordén, B. 2017. Melaspilea lentiginosula, a species of oceanic pine forests, new to Fennoscandia. Graphis Scripta 29: 33-39.

Larsen, B.H., Jordal, J.B., Lundberg, A. 2017. Status for kystblåstjerne Tractema verna i Norge. Blyttia 75: 8-31.

Larsen, B.H., Jordal, J.B. & Lundberg, A. 2017. Status of Spring squill Tractema verna in Norway. Blyttia 75: 8-31.

Jordal, J.B. 2017. Sårbare naturtyper, vegetasjon og arter langs stinettet i Trollheimen i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 3 - 2017.

Jordal, J.B. 2017. Kartlegging av irsk myrklegg og truete beitemarkssopper i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 2 - 2017.

Jordal, J.B., Wangen, K., Tellnes, S., & Gaarder, G. 2017. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2016, med vekt på revisjon av skoglokalitetar. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2017.

Jordal, J.B., Evju, M., Gaarder, G., 2016. Habitat specificity of selected grassland fungi in Norway. Agarica 37: 5-32.

Bratli, H., Halvorsen, R., Bryn, A., Bendiksen, E., Jordal, J.B., Svalheim, E.J., Vandvik, V., Velle, L.G., & Øien, D.-I. 2016. Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0): 1–303. (Artsdatabanken, Trondheim; http://www.artsdatabanken.no.)

Jordal, J.B. 2016. Kartlegging og skjøtsel av biologisk mangfold i kulturlandskapet innenfor verneområdene i Vinstradalen. Rapport J.B. Jordal nr. 7 - 2016.

Jordal, J.B. 2016. Skjøtselsplan for Vinstradalen, Loslia og Medlia 2017-2021. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2016.

Jordal, J.B. 2016. Biologiske undersøkelser av noen gamle kulturlandskap i Åmotsdalen i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2016.

Jordal, J.B. & Larsen, B.H. 2016. Tilstandsvurdering av fire verdifulle kulturlandskap i Oppland og Hedmark i 2016. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2016.

Jordal, J. B. 2016. Reinventering av slåttemarker i øvre Romsdalen i forbindelse med planer om veiutvidelse. Rapport J.B. Jordal nr. 3 - 2016.

Wadsten, M., Austigard, B., Dahle, K., Jordal, J.B., Jordhøy, P., Ringstad D., Sandvik, P.U. 2016. Eikesdalen. Det finst berre ein. Blomsterhaug Forlag. 185 s.

Wangen, K., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Naturtypekartlegging i Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-9.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning Rapport 2016-16. 57 s. + vedlegg.

Nordén, B. & Jordal, J.B. 2016. Some interesting lichenized fungi from old Fraxinus excelsior and Ulmus glabra in Norway, including four new country records. Graphis scripta 28: 17-21.

Jordal, J.B. 2016. Havråtunet - kunnskapsstatus om naturtypar og artar, og innspel til behovet for betre kunnskap som grunnlag for målretta skjøtsel. Rapport J.B. Jordal nr. 2 - 2016.

Jordal, J. B. 2016. Undersøkelser av noen kulturlandskap i Averøy og Aukra, Møre og Romsdal i 2015. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2016. 34 s.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Jordal, J. B. 2016. Kartlegging av naturtyper i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke i 2007. Miljøfaglig Utredning Rapport 2016-5. 37 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2016. Fattig boreonemoral regnskog og andre naturtyper påvist i Hordaland 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-3. 35 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2015. Naturtypekartlegging i Hemne kommune i 2015. Supplerende kartlegging med særlig vekt på området mellom Rovatnet og E39. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N21.

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Jordal, J.B., Hofton, T.H., Larsson, K.H. & Høiland, K. 2015. Sopper. Fungi. pp. 132-156, I: Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norway.

Blom, H.H., Gaarder, G., Ihlen, P.G., Jordal, J.B. & Evju, M., 2015. Fattig boreonemoral regnskog – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III. NINA Rapport 1169. 97 pp.

Bratli, H., Jordal, J.B., Norderhaug, A., Svalheim, E. 2012. Naturfaglig grunnlag for handlingsplan naturbeitemark og hagemark. Bioforsk Rapport vol 7 nr. 193/2012. 89 s.

Nordén B., Jordal J.B. 2015. A checklist of Norwegian Sordariomycetes. Agarica 36: 55-73.

Nordén B., Læssøe T., Jordal J.B., Petersen J.H., Voglmayr H., Jaklitsch W. 2015. Forty pyrenomycetous fungi belonging to Class Sordariomycetes new to Norway. Agarica 36: 43-54.

Hassel, K., Johnsen, J.I., Jordal, J.B., Knutsen, A. 2015. Porella obtusata: distribution, ecology and threats at the west coast of Norway, the northern fringe of its european distribution. Lindbergia 38: 30-38.

Jordal, J. B. 2015. Sårbare naturtyper, vegetasjon og flora i Trollheimen, eksisterende informasjon og utprøving av feltmetodikk. Rapport J.B. Jordal nr. 6 - 2015. 67 s.

Jordal, J.B. 2015. Rekartlegging av naturtyper i seterdalene i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune i 2015. Rapport J.B. Jordal nr. 5 - 2015. 54 s.

Jordal, J. B. 2015. Undersøkelser av kystblåstjerne Tractema verna i Haram kommune, Møre og Romsdal i 2015. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2015. 23 s.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. & Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Gildeskål kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015: 27. 40 s. + vedlegg.

Hanssen, U., Alvereng, P., Gaarder, G., Jordal, J.B. & Langmo, S.H. 2015. Naturtypekartlegging i Bodø kommune i Nordland fylke i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015: 26. 45 s. + vedlegg.

Halvorsen, R., Bendiksen, E., Bratli, H., Bryn, A., Jordal, J.B., Svalheim, E.J., Vandvik, V., Velle, L.G., & Øien, D.-I. 2015. Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler.  – Natur i Norge, Kartleggingsveileder (versjon 2.0.3), Del C4. 106 s.

Nordén, B., Evju, M. & Jordal, J.B. 2015. Gamle edelløvtrær – et hotspot-habitat. Sluttrapport under ARKO-prosjektets periode III NINA Rapport 1168. 91 s.

Jordal, J. B. 2015. Supplerende kartlegging av naturtyper i Rauma kommune i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2015.

Jordal, J. B. 2015. Supplerende kartlegging av naturtyper i Smøla kommune i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2015.

Gaarder G., Jordal J.B., Fjeldstad H., Hofton T.H., Høitomt T., Johnsen J.I. & Klepsland J.T. 2014. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2011. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga, Miljørapport nr. 1-2014. 153 s.

Lyngstad, A. & Jordal, J.B. 2015. Kulturmark i Øvre Forra naturreservat. NTNU Vitenskapsmuseet, naturhistorisk rapport 2015-2: 1-65.

Jordal, J. B. 2015. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 1-2015. 28 s.

Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Skarpaas, O. & Stabbetorp, O.E. 2014. Hotspot kulturmarkseng. Beskrivelse av habitatet og forslag til nasjonalt overvåkingsopplegg fra ARKO-prosjektet. NINA rapport 1100. 76 s.

Jordal, J.B., Nordén, B. & Gaarder, G. 2014. Caliciopsis calicioides, a bark-living ascomycete on Populus tremula new to Norway. Agarica 35: 7-12.

Nordén, B. & Jordal J.B., 2014. Requienella seminuda, an ascomycete from the bark of old Fraxinus trees new to Norway. Agarica 35: 29-34.

Holien, H., Bratli, H. & Jordal, J.B. 2014. Rødlistede naturtyper i Nord-Trøndelag. Supplerende kartlegging med vekt på kalkskog, kystgranskog og naturbeitemark. Høgskolen i Nord-Trøndelag, utredning nr 165. 111 s.
Nordén, B., Læssøe, T., Jordal, J.B., 2014. Chlorostroma vestlandicum sp. nov., a host-specific mycoparasite on Hypoxylon vogesiacum from western Norway. Karstenia 54: 9-14.

Jordal, J.B., Wangen, K. & Hassel, K. 2014. Analyser av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2014. 46 s.

Jordal, J.B. 2014. Kartlegging av seks truete beitemarkssopper i 2014. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2014. 29 s.
Flynn, K.M., Blom, H.H., Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2014. Kartlegging av fattig, boreonemoral regnskog og anna kystskog i 2013. Miljøfaglig utredning, rapport 2014: 14. 47 s.+ vedlegg.

Austad, I., Jordal, J.B., Nordbakken, J.F. & Hauge, L. 2014. Styvingstrær som habitat. s. 95-102 I: Austad, I. & Hauge, L. (red.). Trær og tradisjon. Bruk av lauvtrær i kulturlandskapet. Fagbokforlaget, Bergen.

Jordal, J.B. 2014. Kartlegging av seks truete beitemarkssopper i 2013. Rapport J. B. Jordal nr. 1-2014. 42 s.

Hassel, K., Appelgren, L., Blom, H.H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Heegaard, E., Høitomt, T., Jordal, J.B., Lima, M., Söderström, L. Wangen, K. 2014. Colura calyptrifolia a new oceanic liverwort to Norway and Scandinavia. Lindbergia 37: 1-5.

Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. 2013. Species richness of grassland fungi and vascular plants along biogeographic gradients in Norway. Open landscapes congress 2013, poster.

Bratli, H., Evju, M., Jordal, J.B., Stabbetorp, O.E. 2013. Species richness of grassland fungi and vascular plants along biogeographic gradients in Norway. Open landscapes congress 2013, abstract.

Nordén, B., Jordal, J.B, Bratli, H. 2013. Bacidia incompta, Pyrenula nitidella and Schismatomma decolorans, three lichen species on old deciduous trees new to Norway. Graphis Scripta 25(2):44-47.

Jordal, J.B. 2013. Naturfagleg utgreiing om truga beitemarkssoppar, med forslag til utval av prioriterte artar. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2013. 47 s.

Jordal, J.B. 2013. Supplerende kartlegging av naturtyper i Midsund kommune i 2012. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012: 23.

Jordal, J.B. 2013. Supplerende kartlegging av naturtyper i Fræna kommune i 2012. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012: 22.

Jordal, J.B. 2013. Beitemarkssoppene - fra fortid til framtid. Sopp og nyttevekster nr. 1-2013: 11-15.

Jordal, J.B. 2013. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2012, med hovedvekt på et område sør for Skarvatnet. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2013.

Norderhaug, A., Halvorsen, R., Johansen, L. Mazzoni, S., Bratli, H., Svalheim, E., Jordal, J.B. & Pedersen, O. 2012. Kulturmarkseng i Naturindeks - utvikling av kunnskapsgrunnlaget for overvåking og forvaltning. Bioforsk Rapport 7(129) 2012. 173 s.

Evju, M. (red.), Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Jordal, J.B., Molia, A., Nordén, B., Stabbetorp, O.E., Sverdrup-Thygeson, A., Ødegaard, F. 2012. Kartlegging og overvåking av rødlistearter: Framdriftrapport for ARKO-prosjektet i 2012. NINA Minirapport 406, 45 s.

Jordal, J.B. & Bratli, H. 2012. Høstingsskog og styvingstrær i Norge med vekt på alm, ask og lind. Utbredelse, artsmangfold og supplerende kartlegging i 2011. Rapport J.B. Jordal nr. 3-2012. 114 s.

Jordal, J.B. & Bratli, H. 2012. Beitemarkssopp og naturtyper i kulturlandskapet i Troms og Finnmark 2011. Rapport J.B. Jordal nr. 4-2012. 61 s.

Jordal, J.B. 2012. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2011. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2012.

Hanssen, U. & Jordal, J.B. 2012. Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Trollheimen landskapsvernområde. Rapport J.B. Jordal nr. 2012-01. 72 s.

Jordal, J.B. 2012. Supplerende kartlegging av naturtyper i Aukra kommune i 2011. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012:02. 57 s. + kart.

Jordal, J.B. 2012. Supplerende kartlegging av naturtyper i Molde kommune i 2011. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2012:01. 48 s. + kart

Blindheim, T., Thingstad, P.G. & Gaarder, G. (red.) 2012. Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter. NINA Rapport 539. 340 s.

Forfatter/medforfatter på faktaarkene 5.2.1-5.2.5 (rasmark, berg og kantkratt s. 43-52), 5.4.6 (kystlynghei s. 67-68), 5.4.10 (høstingsskog s. 74-75), 5.5.5 (fossesprøytsone s. 86-87), 6.1.5 (beitemarkssopp s. 181-182)

Gaarder, G., Hofton, T.H. & Jordal, J.B. 2012. Vedboende sopp på alm Ulmus glabra i Norge, med vekt på rødlistearter og viktige regioner. Agarica 31:57-76.

Bratli, H., Jordal, J.B., Stabbetorp, O. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Naturbeitemark - et hotspot-habitat. Sluttrapport for hotspot-habitatet naturbeitemark under ARKO-prosjektet. NINA rapport 714. 85 s.

Jordal, J.B. 2011. Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2011-2015. Naturvårdsverket rapport 6423. 78 pp.

Jordal, J.B. 2011. Kartlegging og overvåking med vekt på svartkurle i Oppdal kommune i 2010. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2011. 42 s.

Jordal, J.B. 2011. Styvingstrær og høstingsskog i Møre og Romsdal. Utbredelse, artsmangfold, påvirkning og forvaltning. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2011:06. 55 s.

Sverdrup-Thygeson, A. og Brandrud, T.E. (red.), Bratli, H., Framstad, E., Jordal, J.B. & Ødegaard, F. 2011. Hotspots - naturtyper med mange truete arter. En gjennomgang av Rødlista for arter 2010 i forbindelse med ARKO-prosjektet. NINA Rapport 683. 66 s.

Jordal, J.B. & Johnsen, J.I. 2011. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2010. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2011. 114 s.

Jordal, J.B. 2011. Supplerande kartlegging av naturtypar i kulturlandskapet i Norddal og Stranda i 2009-2010. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2011:01. 201 s.

Jordal, J.B. & Noordeloos, M.E. 2010. Entoloma cremeoalbum – a new member of subgenus Omphaliopsis from Norway. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 19:127-132.

Jordal J.B., Flynn K.M., Gaarder G. & Hanssen U. 2010. Utlegging av overvåkingsfelt for praktdraugmose Anastrophyllum donnianum, nipdraugmose Anastrophyllum joergensenii og torntvebladmose Scapania nimbosa på Nordvestlandet i 2010. Rapport J. B. Jordal nr. 3-2010. 60 s.

Jordal, J.B. 2010. Supplerande kartlegging av naturtypar på kysten av Romsdal og Nordmøre i 2009, med vekt på oseaniske mosar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2010:05. 64 s.

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Høiland, K. & Jordal, J.B. 2010. Sopp Fungi. pp. 87-123 I: Kålås. J. A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.). Norsk rødliste for arter 2010. - The 2010 Norwegian Red List for Species. Artsdatabanken, Norway.

Jordal, J.B. 2010. Rosa vokssopp Hygrocybe calyptriformis. Raudlista art. Artsdatabankens faktaark nr. 114, utgitt 2010. 3 s.

Jordal, J.B. & Hassel, K. 2010. The rare liverwort Scapania nimbosa - new knowledge about distribution and ecology in Norway. Lindbergia 33:81-91.

Jordal, J.B. 2010. Åpent lavland - Beitemarkssopp. Kap. 5.7 s. 55-58 i: Nybø, S. (red.) Datagrunnlag for Naturindeks 2010. DN-utredning nr. 4-2010.

Jordal, J.B. 2010. Entoloma scabiosum (Fr.) Quél. new to Norway. Agarica 29: 83-86.

Jordal, J.B. 2010. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune i 2009, med hovedvekt på Kinnpiken-Grytdalen og Vinstradalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2010. 97 s.

Gaarder G., Jordal J.B., Fjeldstad H. & Johnsen J.I. 2010. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2009. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelinga. Miljørapport nr. 3 – 2010. 161 s.

Jordal, J.B. 2010. Kartlegging av naturtypar i Bømlo kommune, Hordaland, i 2009. Rapport J. B. Jordal nr. 1-2010. 79 s.

Sverdrup-Thygeson, A., Bakkestuen, V., Bjureke, K., Blom, H., Brandrud, T.E., Bratli, H., Endrestøl, A., Framstad, E., Jordal, J.B., Skarpaas, O., Stabbetorp, O.E., Wollan, A.E., Ødegaard, F. 2009. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Arealer for Rødlistearter - Kartlegging og Overvåking (ARKO). Faglig framdriftrapport for 2009. NINA Rapport 528, 78 s.

Halvorsen, R., Elvebakk, A. & Jordal, J.B. 2009. Finnes steppe i Norge? I: Naturtyper i Norge, versjon 1.0 Artikkel 10: 1-2

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2009. Supplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap, inn- og utmark i Hordaland, med ei vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning Utredning 2009-1. TE 1290.

Jordal, J.B. & Johnsen, J.I. 2009. Tulostoma niveum - nå også på Sørvestlandet. Agarica 28: 64-70.

Læssøe, T., Jordal, J.B., Nielsen, J.B.G, Holtan, D., Larsen, P.G. 2009. Elaphomyces virgatosporus in NW Norway - the northernmost records of a rare truffle. Agarica 28: 43-49.

Jordal, J.B. & Bratli, H. 2009. Skjøtsel og overvåking av biologisk verdifullt kulturlandskap i Grøvudalen, Sunndal. Rapport J.B. Jordal nr. 1 - 2009. 55 s.

Jordal, J.B & Johnsen, J.I. 2009. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2008. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2009.

Jordal, J.B. 2009. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2009.

Jordal, J.B. & Læssøe, T. (red.) 2009. Rapport fra Riskens soppkurs i Eikesdalen 25.-28.09.2008. Rapport, 52 s.

Jordal, J.B. 2009. Supplerande kartlegging av naturtypar i Eide, Gjemnes m.m. i 2008. Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport 2009-2.

Norderhaug, A., Jordal, J.B., Lundberg, A. & Stabbetorp, O. 2009. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Rogaland, med en vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning Utredning 2007-4. 221 s.

Jordal, J.B. 2008. Evaluering av Naturbase for Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 2-2008.

Jordal, J.B & Johnsen, J.I. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2007. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2008.

Bendiksen, E., Brandrud, T.E., Røsok, Ø. (eds.), Framstad, E., Gaarder, G., Hofton, T.H., Jordal, J.B., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2008. Boreale lauvskoger i Norge. Naturverdier og udekket vernebehov. NINA Rapport 367. 331 s.

Jordal, J.B. 2008. Skjøtselsplan for svartkurle og marisko i Oppdal kommune. Oppdal kommune.

Jordal, J.B. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Rogaland i 2006. Fylkesmannen i Rogaland, Miljørapport nr. 1-2007. 156 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B. 2008. Furnes masseuttak, Vestnes kommune. Undersøkelse av naturmiljø i tilknytning til reguleringsplan med KU. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-32. 41 s.

Holtan, D. & Jordal, J.B. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Volda kommune 2007. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-02. 105 s.

Jordal, J.B. & Holtan, D. 2008. Supplerande kartlegging av naturtypar i Vanylven kommune 2007. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-01. 69 s.

Jordal, J.B. 2008. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2007. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2008. 49 s.

Jordal, J.B. 2008. Forvaltningsplan for Todalsøran naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2008-03. 37 s.

Jordal, J.B. 2008. Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark, i Midt-Norge. Møre og Romsdal og Oppdal, med en vurdering av kunnskapsstatus. Direktoratet for naturforvaltning Utredning 2008-1. 126 s.

Rekdal, Y. & Jordal, J.B. 2007. Fjellplantene - dei eldste innbyggjarane.s. 29-72 i: Sande, J. (red.). Sunndalsfjella, fjell og folk. Samlaget.

Jordal, J.B. 2007. Fuglelivet. s. 85-98 i: Sande, J. (red.). Sunndalsfjella, fjell og folk. Samlaget. 

Kjærandsen, J. & Jordal, J.B. 2007. Fungus gnats (Diptera: Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae and Mycetophilidae) from Møre og Romsdal. Norw. J. Entomol. 54:117-141.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Jeppson, M & Johansen, W.E. 2007. Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. - en steppeart ny for Norge. Agarica 27:2-8.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 2007. Rødlistearter i Oppdal etter rødlista av 2006. Rapport  J.B. Jordal nr. 3-2007. 155 s.

Jordal, J.B. 2007. Skjøtselsplan for kystblåstjerne Tractema verna i Haram kommune, Møre og Romsdal. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2007. 37 s.

Jordal, J.B. 2007. Oversikt over raudlisteartar i Møre og Romsdal. Rallus 36:103-117.

Jordal, J.B. 2007. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2006. J.B. Jordal Rapport nr. 2-2007, 64 s.

Jordal, J.B. 2007. Tippområder i Maldal, Sauda kommune. Konsekvensutredning av endret arealbruksplan på flora, vegetasjon og naturtyper. Rapport J.B. Jordal nr. 5-2007, 19 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2007. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2005:66. 116 s.

Jordal, J.B. 2007. Slåtteenger i Møre og Romsdal. Samanstilling av kunnskapen om biologisk verdifulle lokalitetar. MR Fylke, Landbruksavd. rapport nr. 1-2007. 112 s.

Jordal, J.B. 2007. Revisjon av regionalt miljøprogram i Møre og Romsdal og omsynet til biologiske verdiar i kulturlandskapet. MR Fylke, Landbruksavd. rapport nr. 2-2007. 45 s.

Jordal, J.B. 2007. Supplering av Naturbase i Møre og Romsdal 2007, basert på eksisterende informasjon. Møre og Romsdal fylke, Areal- og miljøvernavdelinga rapport 2007:2. 110 s.

Jordal, J.B. 2007. Kartlegging av naturtypar i Eide kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 4-2005. 67 s.

Jordal, J.B., Holtan, D. & Bøe, P. G. 2007. Kartlegging av naturtypar i Ørsta kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2007. 126 s.

Jordal, J.B., 2006. Ny E136 Monge-Flatmark i Rauma kommune. Konsekvensutredning på tema naturmiljø og kulturlandskap. Rapport J.B. Jordal nr. 3-2006. 70 s.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Haugan, R. & Jordal, J.B. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-6:1-37 + vedlegg.

Brandrud, T.E., Bendiksen, E., Hofton, T.H., Høiland, K. & Jordal, J.B. 2006. Sopp Fungi. pp. 103-128 I: Kålås. J. A., Viken, Å. og Bakken, T. (red.). Norsk Rødliste 2006. - 2006 Norwegian Red List. Artsdatabanken, Norway.

Jordal, J.B., Holtan, D., Gaarder, G. & Grimstad, K. J. 2006. Status for solblom Arnica montana L. i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Blyttia 64:213-230.

Enzensberger, T. & Jordal, J.B. 2006. Sitronskivevokssopp (Hygrocybe spadicea) i Norge. Agarica 26:2-8.

Hassel, K., Jordal, J.B. & Gaarder, G. 2006. Scapania apiculata, S. carinthiaca og S. glaucocephala, tre sjeldne levermoser på  død ved i bekkekløfter og småvassdrag. Blyttia 64:143-154.

Jordal, J.B. 2006. Hymenochaete ulmicola - en nybeskrevet art på grov almebark funnet i Norge. Agarica 26:15-18.

Jordal, J.B. & Betten, O. 2006. Forvaltningsplan Melland og Mellandsvågen naturreservater i Aure kommune, Møre og Romsdal. Rapport Møre og Romsdal fylke, areal- og miljøvernavdelinga 2006:3. 46 s.

Jordal, J.B. 2006. Forslag til forvaltningsplan for naturreservata Melland og Mellandsvågen i Aure kommune, Møre og Romsdal. Rapport J.B. Jordal nr. 4 - 2006. 42 s.

Jordal, J.B. 2006. Nasjonal registrering av kulturlandskap. Kartlegging av biologisk mangfold i Midt-Norge, med en vurdering av kunnskapsstatus for Møre og Romsdal. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2006, 94 s.

Jordal, J.B., Brandrud, T. E. & Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av rødlistearter av sopp i kalkrike kulturlandskap i Gudbrandsdalen, Oppdal og på Hadeland. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2006, 44 s.

Jordal, J.B. 2005. Okla vindpark i Selje kommune. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Rapport J.B. Jordal nr. 8-2005, 83 s.

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Sandøy kommune. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 1-2005. 73 s.

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Nesset kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 6-2005. 162 s.

Jordal, J.B. & Holtan, D., 2005. Kartlegging av naturtypar i Skodje kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 3-2005. 89 s.

Jordal, J.B. & Holtan, D. 2005. Kartlegging av naturtypar i Ørskog kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 2-2005. 80 s.

Jordal, J.B., Busengdal, S.E. & Holtan, D. 2005. Kartlegging av naturtypar i Stordal kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 1-2005. 111 s.

Jordal, J.B. & Holtan, D., 2005. Kartlegging av naturtypar i Haram kommune. Haram kommune, rapport. 117 s. + bilete og kart.

Ødegaard, F., Blom, H.H., Brandrud, T.E., Jordal, J.B., Nilsen, J.E., Stokland, J., Sverdrup-Thygeson, A. & Aarrestad, P.A., 2005. Kartlegging og overvåking av rødlistearter. Delprosjekt II: Kartlegging og overvåking av prioriterte lokaliteter for rødlistearter. Framdriftsrapport 2003-2004. 50 s. + 10 vedlegg.

Jordal, J.B., 2005. Forvaltningsplan for Molnes naturreservat i Giske kommune i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga. 30 s.

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Fræna kommune. Rapport J.B. Jordal nr. 5-2005. 140 s.

Jordal, J.B., 2005. Kartlegging av naturtypar i Midsund kommune. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 2-2005. 83 s.

Jordal, J.B., 2005. Entoloma callirhodon - en ny, rosa rødskivesopp. Sopp og nyttevekster 1:20-21.

Jordal, J.B., 2005. Rauma kommunes kulturpris til Steinar Stueflotten. Orebladet 1-2005:7-9.

Jordal, J.B., 2005. Foreløpige sjekklister for sopp, lav og moser i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport 2-2005. 80 s.

Gaarder, G., Holtan, D., Jordal, J.B., Larsen, P.G. & Oldervik, F.G., 2005. Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport nr. 3 - 2005. 77 s. + kart og fotos.

Norderhaug, A., Hansen, S. & Jordal, J.B., 2004. Storfjordprosjektet. Fagrapport om kulturlandskapet i indre Storfjorden og om utfordringar for forvaltninga. Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelinga, Molde. Rapport nr. 1-2004. 240 s.

Jordal, J.B., Oldervik, F. & Gaarder, G., 2004. Piggsvinrøyksoppen på Nordmøre – en reliktforekomst fra den postglasiale varmetida? Blekksoppen 32(92):4-7.

Jordal, J.B. & Stueflotten, S., 2004. Kartlegging av biologisk mangfold i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Rauma kommune, rapport. 192 s. + kart

Jordal, J.B. & Knutsen, A. 2004. Raudlisteartar av sopp i kulturlandskapet i Bømlo. Rapport J.B. Jordal 2004-1, 30 s.

Jordal, J.B. & Gjul, K. B., 2004. Biologisk mangfold i ferskvann i Møre og Romsdal. En kunnskapsstatus. Møre og Romsdal Fylke, areal- og miljøvernavdelinga, rapport 02-2004. 69 s.

Jordal, J.B., 2004. Et gløtt inn i Sunndalsnaturen – en kartlegging av viktige naturtyper. Sunndal kommune, rapport. 262 s.

Jordal, J.B., 2004. Kartlegging av naturtypar i Smøla kommune. Smøla kommune, rapport. 106 s. + kart.

Jordal, J.B., 2004. Diversity of macrofungi in seminatural grasslands of the subalpine summerfarm landscape around Dovre, Southern Norway. In: Bunce, R.G.H, Pérez-Soba, M., Jongman, R.H.G., Gomez Sal, A., Herzog, F. & Austad, I. (ed.): Transhumance and Biodiversity in European Mountains. Alterra, Wageningen. pp. 31-33.

Jordal, J.B., 2004. Reinventering av åkerbær i Molde. Blyttia 62:223-224.

Michaelsen, T. C., Grimstad, K.J., Soot, K. M., Heggset, J. & Jordal, J.B., 2003. Kartlegging av flaggermus i Møre og Romsdal. Kunnskapsstatus 2002. Norsk Zoologisk Forening, rapport 10. 25 s. + vedlegg.

Jordal, J.B., Grimstad, K.J. & Holtan, D., 2003. Maurløva Myrmeleon formicarius i Møre og Romsdal. Insekt-Nytt 28 (1/2):11-14.

Jordal, J.B. 2003. Fungaen i et spredningsområde med lerk i Tingvoll. Feltrapport, Ressurssenteret i Tingvoll, 6630 Tingvoll. 11 s.

Jordal, J.B., 2003. Reguleringsplan Håsørene. Foreløpig utredning innenfor tema biologisk mangfold. Rapport til Sunndal kommune. 21 s. + kart.

Bryn, A., Jordal, J.-B. & Svalheim, E. 2002. Skal kulturlandskapets artsmangfold være bondens ansvar alene? Kronikk. Nationen 21. november s. 3.

Svalheim, E., Sickel, H., Hatten, L. Bryn, A. & Jordal, J.B. Trenger vi et norsk jordbruk og kulturlandskap? Kronikk. Aftenposten 18.08.2003.

Jordal, J.B., 2003. Kartlegging av biologisk mangfald i Vestnes kommune, Møre og Romsdal. Vestnes kommune, rapport. 114 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2003. Regionalt sjeldne og truete plantearter i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2003:01. 70 s.

Melby, M. W. & Jordal, J.B., 2002. Verdier i Driva (Grøvu), Sunndal kommune i Møre og Romsdal. VVV-rapport 2002-1. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 65 s., 7 kart + vedlegg.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 2002. Hygrocybe vitellina (Fr.) P.Karst. (sensu Boertmann 1990) - en oseanisk sopp. Blyttia 60:195-202.

Jordal, J.B., 2002. Litteratur om naturen i Møre og Romsdal - presentasjon av ein søkbar database. Rallus 31:31-33.

Jordal, J.B., 2002. Kartlegging av biologisk mangfald i Aukra kommune. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 2-2000. 104 s.

Jordal, J.B., 2002. Naturbeitemarker - det viktigste habitatet for beitemarkssoppene. Biolog 20 (3/4):19-24.

Jordal, J.B., 2002. Naturbeitemarker - hjemstedet til beitemarkssopp. Naturen 126:133-139.

Jordal, J.B., 2002. Status for ulvelav i Møre og Romsdal. Rallus 31:24-26.

Jordal, J.B., 2002: Riksveg 70 Todalsfjordprosjektet, tunellinnslag Sunndalssida. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Notat til Sunndal kommune, 20 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2002. Etablering av pukkverk på Viset. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001. [prosjektet ble avbrutt, rapport ikke ferdigstilt]

Melby, M. W. & Jordal, J.B., 2001. Verdier i Rauma (Istra). VVV-rapport 2001-45. Utgitt av Direktoratet for Naturforvaltning i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 44s + Vedlegg.

Langangen, A., Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2001. Plantegeografisk viktig funn av kransalgen hårkrans (Chara canescens Lois.) i Møre og Romsdal. Blyttia 59:165-166.

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B., 2001. Biologisk mangfald innafor Geiranger-Herdal landskapsvernområde. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport 2001:03. 76 s. + kart

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 2001. På jakt etter stivsildre i Geirangerfjella (Stranda kommune, Møre og Romsdal). Blyttia 59:77-79.

Langangen, A., Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2001. Kransalgen grønnkrans Chara baltica Bruzelius funnet på Smøla i Møre og Romsdal. Blyttia 59:101-103.

Jordal, J.B., 2001. Grynknollsliresopp (Squamanita paradoxa) i Norge. Blekksoppen 28 (83):6-8.

Jordal, J.B. 2001. Beitemarkssopp i et gjengroende kulturlandskap. s. 18-19 i: Hamre, L.N. & Austad, I.: Nordisk forskerseminar om gjengroing av kulturmark. Sammendrag av foredrag- og posterpresentasjoner 15.-18. september 2001. Høgskulen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 9/01 (avdeling for naturfag)

Jordal, J.B. & Grimstad, K. J., 2001. Kartlegging av biologisk mangfald i Herøy kommune, Møre og Romsdal. Herøy kommune, rapport, 123 s.

Melby, M. W., Rødstøl, M. M. & Jordal, J.B. 2001. Verdier i Rauma (unntatt Verma og Istra) i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2001-26. 68 s.

Gaarder, G., Holtan, D. & Jordal, J.B., 2001. Kartlegging av naturtyper. Fylkestilpassede faktaark for Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 2-2001. 64 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2001. Rødlistearter i Møre og Romsdal 2001. Planter, moser, kransalger, sopp, lav og sommerfugler. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 1-2001. 88 ss.

Jordal, J.B. & Holtan, D., 2000. Vokssoppen Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod funnet i Norge. Blyttia 58: 88-92.

Jordal, J.B., 2000. Rallus-artiklar 1971-1999. Litteraturliste med tilføying av stikkord. Rallus 29:22-60.

Jordal, J.B., 2000. Storskarv i Grøvudalen. Rallus 29:157.

Jordal, J.B., 2000. Biologiske undersøkingar i fjellgardane og seterdalane i Grøvuvassdraget, Sunndal kommune. Statusrapport for kulturlandskapet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavdelinga, rapport nr. 3-2000. 84 s.

Jordal, J.B., 2000. Biologisk mangfald. s. 13-16 I: Gunnerød, G. & Heggset, S.: Kulturlandskap. Haustskriv 2000. Forsøksringane i Møre og Romsdal.

Jordal, J.B., 2000. Kartlegging av biologisk mangfald i Gjemnes kommune 1999-2000. Gjemnes kommune, rapport. 110 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2000. Rødlistearter i Møre og Romsdal - planter, sopp og lav. Rallus 29:102-133.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 2000. Botaniske tilleggsregistreringer for verneplanarbeidet på Smøla. Miljøfaglig Utredning, rapport 2000/3. 64 s. + kart.

Jordal, J.B. & Holtan, D., 1999. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Ålesund. Ålesund kommune, rapport. 30 s. + kart.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1999. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal 1992-98. Samlerapport. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport nr. 1 - 99: 278 s. + kart.

Jordal, J.B., 1999. Biologiske undersøkingar i vassdrag og brakkvatn i Straumsnes i 1999. Notat til Tingvoll kommune. 7 s.

Jordal, J.B. & Meisingset, E. 1998. Forekomst og utbredelse av strandrør på Sekken og Veøya, Molde kommune (Møre og Romsdal). Utført i forbindelse med forgiftning av rådyr. Ressurssenteret i Tingvoll, rapport nr. 1-98. 21 s. + kart. 

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1998. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker III. Agarica 15 (24/25):29-58 + 1 bildeside.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1998. Biologiske undersøkingar i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1997-98. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport nr. 2 - 98. 117 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1998. Rødlistearter i Møre og Romsdal - planter, sopp og lav. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 3/98. 109 s. 

Jordal, J.B., 1998. Biologisk mangfold i Hjertøyas kulturlandskap. I: Moldeholmene. Fiskerimuseet. Hjertøya. Romsdalsmuseets årbok 1998:147-151.

Jordal, J.B., 1998. Biologiske undersøkelser i eikeområdene i Tingvoll. Tingvoll kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 5/98. 35 s + utbr. kart.

Jordal, J.B., 1998. Biologiske undersøkingar i Vestnes i 1997. Vestnes kommune, rapport. 41 s.

Bendiksen, E., Høiland, K., Brandrud, T. E. & Jordal, J.B., 1997. Truete og sårbare sopparter i Norge - en kommentert rødliste. Fungiflora. 221 s.

Jordal, J. B. 1997. Hjertøya - botaniske forhold og forslag til skjøtsel av kulturlandskapet. Notat til Molde kommune, 7 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1997. Biologiske undersøkelser i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1995-1996. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport nr. 1 - 97. 178 s.

Jordal, J.B., 1997. Biologiske undersøkingar i Gjemnes i 1997. Gjemnes kommune, rapport. 16 s. + kart.

Jordal, J.B., 1997. Sopp i naturbeitemarker i Norge. En kunnskapsstatus over utbredelse, økologi, indikatorverdi og trusler i et europeisk perspektiv. Direktoratet for Naturforvaltning, Utredning for DN nr. 6 - 1997. 112 s. TE 753.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1997. Biologiske undersøkelser i verdifulle kulturlandskap i Vang, Nord-Aurdal, Etnedal og Gran i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 1997:2. 86 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1996. Undersøkelser av beitemarkssopp, flora og vegetasjon i seterlandskapet i Dindalen, Unndalen, Vinstradalen og Åmotsdalen i Oppdal, Sør-Trøndelag i 1996. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen rapport nr. 6/96: 51 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1996. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker II. Agarica 14 (23): 90-110 + 1 bildeside.

Jordal, J.B., 1996. Nesset prestegard. Naturfagleg registrering på Prestneset. Rapport, Nesset kommune. 15 s.

Jordal, J.B., 1996. Eigedomen Vaulen på Nordmarka. Biologiske registreringar og forslag til skjøtsel av kulturlandskapet. Surnadal kommune. 28 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1996. Biologisk mangfold på sørlige deler av Smøla. Utarbeidet i forbindelse med plan for forvaltning av kulturlandskapet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, rapport 8-1996, 59 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1996. Botaniske undersøkelser av kulturlandskap i Grimsdalen, Dovre, Dalsida i Lesja, Fryadalen i Nord-Fron, og av barskog i Formolia og Uladalen i Sel, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning, rapport 1996:13. 78 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Beitemarkssopp i seterlandskapet i Budalen, Midtre Gauldal, i 1994. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen, rapport nr. 1-1995: 31 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Biologisk mangfold på økologisk drevne bruk. Beitemarkssopp og planter. Norsk senter for økologisk langbruk, Tingvoll, rapport. 44 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Biologisk mangfold i Molde. Del 1. Hovedrapport. Molde kommune. 164 s. + kart. Del 2. Flora og fauna. Molde kommune, rapport. 101 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Biologiske undersøkelser i kulturlandskapet i Møre og Romsdal i 1994. Beitemarkssopp og planter i naturenger og naturbeitemarker. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Landbruksavd. Rapport 2-1995. 95 s.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1995. Sopp i kulturlandskapet. Generelle betraktninger og undersøkelser i noen forskningsfelter i Sogn. Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for naturfag, rapport nr. 5/95: 56 s.

Jordal, J.B., 1995. Fungi in seminatural grasslands (pastures/meadows), distribution, occurence and ecology in Middle Norway. Project description. In: Hansteen, T. (ed.): Norwegian Research Projects Related to Biological Diversity. After Rio.... Report no. 4. The Research Council of Norway. p. 83.

Jordal, J.B., 1995. Fungi (Basidiomycotina, Agaricales: Hygrocybe, Entoloma, Clavariaceae, Ascomycotina: Geoglossaceae) in seminatural grassland, distribution, occurence, ecology and threats in Norway, with regard to the situation in Europe. A literature survey. Project description. In: Hansteen, T. (ed.): Norwegian Research Projects Related to Biological Diversity. After Rio.... Report no. 4. The Research Council of Norway. p. 34.

Jordal, J.B., 1995. Biological diversity in Molde. Project description. In: Hansteen, T. (ed.): Norwegian Research Projects Related to Biological Diversity. After Rio.... Report no. 4. The Research Council of Norway. p. 62.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1995. Biologiske undersøkelser av noen kulturlandskap og en edellauvskog i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 3 - 1995. 50 s.

Gaarder, G. & Jordal, J.B., 1995. Fuglelivet i Molde kommune. Rallus 15:55-64.
Beyer, I. & Jordal, J.B. 1995. Nasjonal registrering av verdfulle kulturlandskap. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavd. rapport nr. 15-1995. 45 s.

Sivertsen, S., Jordal, J.B. & Gaarder, G. 1994. Noen soppfunn i ugjødsla beite- og slåttemarker. Agarica 13 (22):1-38 + 2 bildesider.

Jordal, J.B., 1994. Beitemarkssopp - et forsømt tema i norsk mykologi. Blekksoppen 22(63):3-11.

Gaarder, G., Jordal, J. B. & Melby, M. W. 1994. Bruk og vern av naturressurser, med vekt på biologisk mangfold. Seminarrapport. Miljøfaglig Utredning, rapport 1994:6. 50 s.

Jordal, J.B. & Garder, G. 1993. Truet soppflora i gamle grasmarker. Hummelposten 4/93:6-8.

Jordal, J.B. & Gaarder, G., 1993. Soppfloraen i en del naturbeitemarker og naturenger i Møre og Romsdal og Trøndelag. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga rapport nr. 9-1993. 76 s.

Jordal, J.B., 1993. Excursion guide: Grøvudalen - Åmotan. Arctic Global Change Conference Oppdal, Norway 21 - 26 August 1993. NINA. 14 s.

Jordal, J.B., 1993. Sopp er ålreit. Sopp som indikator på verdifulle beite- og slåttemarker. Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap. Det sentrale utvalget for nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, Direktoratet for naturforvaltning. TE 559. 16 s. Last ned pdf.

Jordal, J.B., 1993. Soppfloraen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 2 1993. 189 s.

Jordal, J.B. & Sivertsen, S. 1992. Soppfloraen i noen ugjødsla beitemarker i Møre og Romsdal. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Miljøvernavdelinga, rapport nr. 11 1992. 65 s.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Forfatterlag, Øivind Leren, 1992. Fjell stig av hav. KOM-forlag. 1-152.

Ressurssenteret i miljølære, 1992. Politikerskolen i miljøkunnskap. Deltakerperm.

Jordal, J.B., 1992. MA-Ungdoms Miljøperm. Aktivitetsopplegg om trafikk og miljø. MA-Ungdom.

Jordal, J.B., 1992. Forslag til aktiviteter i miljølære. Lærerhefte for ungdomsskolen og den videregående skolen. Prosjekt Alternativ framtid. 1-58.

Jordal, J.B., 1990. Vårt felles miljø. Lærerens bok. Statens forurensningstilsyn TA 695/1990. 1-56.

Jordal, J.B., 1983. Rapport frå soppkurs i Molde 10.-12. og 17.-19. september 1982. Våre nyttevekster 78:17-18.

Aksjon varig vern av Grøvu 1983. Grøvuvassdraget - natur og kultur. Aksjon varig vern av Grøvu, Sunndalsøra. 1-144.

Jordal, J.B., 1982. Ornitologiske undersøkingar i Meisalvassdraget og Grytneselva, Nesset kommune, i samband med planer om vidare kraftutbygging. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1982-10. 1-24.

Bevanger, K. & Jordal, J.B., 1981. Fuglefaunaen i Drivas nedbørfelt, Oppland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylker. DKNVS Mus. Rapport Zool. Ser. 1981-7.

Jordal, J.B., 1979. Respons på luktstimuli hos liten og stor margborar Tomicus minor og T. piniperda under vårsverminga. Hovudfagsoppgåve (master) i zoologi, Universitetet i Trondheim, våren 1979. 105 s., upubl.
Hagen, M. E., Sande, J. & Jordal, J.B., 1975. Grøvuområdet - kort vurdering av verneverdi med omsyn på flora, fauna og kulturhistorie. Rapport til Møre og Romsdal Fylke.

Jordal, J.B., Gjershaug, J. O. & Holen, A. I., 1975. Faunaundersøkelser m.m. i Grøvuområdet 1975. Rapport nr. 2. Rapport til Miljøverndepartementet under Prosjekt Landsplan for verneverdige områder/forekomster. 1-32 + bilder.

Jordal, J.B., Gjershaug, J. O. & Holen, A. I., 1974. Faunaundersøkelser m.m. i Grøvuområdet 1974. Rapport nr. 1. 2Rapport til Miljøverndepartementet under Prosjekt Landsplan for verneverdige områder/forekomster. 1-33 + kart og bilder.

Jordal, J.B. & Holen, A. I., 1974. Harlekinand på Sunndalsøra. Sterna 13: 252-253.

Jordal, J.B., 1970. Svarthodespurv i Sunndalsfjorden. Sterna 9:111-112.

John Bjarne Jordal, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

John Bjarne har spisskompetanse på kulturlandskap og beitemarkssopp og har forøvrig lang og omfattende arbeidserfaring innenfor fagfeltet biologisk mangfold, inkludert naturtyper på land, i ferskvann og i fjæresonen, og kartlegginger av arter innenfor gruppene fugl, karplanter, lav, moser, sopp og delvis insekter. Registreringene har blant annet vært gjennomført i forbindelse med naturtypekartlegging, konsekvensutredninger og andre kartleggingsarbeider. I tillegg har han deltatt i en rekke prosesser med metodeutvikling og FoU innenfor naturmangfold, både for inndeling av natur, verdisetting av natur, vurdering av påvirkninger, og ikke minst forholdet mellom naturtyper og arter. Han har også utarbeidet flere større databaser ved hjelp av verktøyet Microsoft Access, og har god kompetanse på analysearbeid. Gjennom arbeidserfaring i videregående skole samt tillitsvalgt i flere organisasjoner, har han fått erfaring med formidling og organisasjonsarbeid.

John Bjarne har over 3000 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 28.000 observasjoner (pr. 2024). I tillegg har han 177.814 observasjoner liggende på GBIF-serveren.

Han har levert inn en stor mengde belegg av artsfunn til Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Pr. februar 2024 er det 13.689 belegg, fordelt slik på artsgrupper:

Lav: 1644
Sopp: 7724
Moser: 2530
Karplanter: 1791