Knut Hessen

Rådgiver

Mastergrad i biologi fra Universitetet i Oslo, 2020

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2021.

Kontorsted: Oslo

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av naturmangfoldplaner for kommuner

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, sopp og mose

  • Kartlegging av fremmedarter

Publikasjoner

Hessen, K. Svingen, K. Fjeldstad, H. 2024. NiN Basiskartlegging av Maridalen landskapsvernområde i Oslo kommune 2022-2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-14, ISBN 978-82-345-0535-5.

Hessen, K. Hanssen, U. Svingen, K. Nyjordet, S.M.G. Fjeldstad, H. 2024. NiN Basiskartlegging av verneområder i Oslo og Viken fylke 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-13, ISBN 978-82-345-0534-8.

Nyjordet, S. M. G., Breili, A., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Hessen, K., Larsen, B.H. & Tellnes, S. 2024. NiN Basiskartlegging av verneområder i Innlandet fylke 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-12, 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0533-1.

Svingen, K., Steinsvåg, K. M. F., Nyjordet, S. M. G., Hessen, K., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2024. Naturtypekartlegging i områder vurdert for vern i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Marker kommuner i 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-8, ISBN 978-82-345-0528-7.

Hessen, K. & Larsen, B. H. 2024. Naturverdier i Vingersjøen i Kongsvinger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-7, ISBN 978-82-345-0527-0.

Hessen, K. 2023. Torpum næringsområde i Halden kommune, kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2023-N43, ISBN 978-82-345-0508-9.

Svingen, K., Fjeldstad, H., Hessen, K. & Nyjordet, S. M. G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Innlandet fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-10, ISBN 978-82-345-0380-1.

Hessen, K., Svingen K. & Fjeldstad H. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Oslo og Viken fylker 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-8, ISBN 978-82-345-0377-1.

Steinsvåg, K. M. F., Fjeldstad, H., Hessen, K., Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2022. Kartlegging av hul eik i Oslo og Viken. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-73, 23 s. ISBN 978-82-345-0356-6.

Nyjordet, S. M. G., Hessen, K. & Jørgensen, O. 2022. NiN Basiskartlegging av tre verneområder i Viken fylke 2022 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-63. 20 s. ISBN 978-82-345-0336-8.

Hessen, K. 2022. Nesveien 13 og 15, gnr. 3024-3/13 og 3/40, i Bærum kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2022-47, ISBN 978-82-345-0301-6.

Hessen, K. 2022. Nordre del av Nordbyjordet, gnr. 175/1, i Ullensaker kommune- kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2022-45, ISBN 978-82-345-0292-7.

Hessen, K. 2022. Hersjøen Hotellandsby, gnr.185/4, i Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2022-N41, ISBN 978-82-345-0313-9.

Larsen, B.H. & Hessen, K. 2022. Helgaker Gård i Gran kommune. Naturmangfold i planlagt utbyggingsområde. Miljøfaglig Utredning Notat 2022-N21. 8 s. ISBN 978-82-345-0289-7.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19, 50 s. ISBN 978-82-345-0257-6.

Gaarder, G., Hessen, K. & Svingen, K. 2022. Ivaretaking av miljøinteresser ved planting av skog på nye arealer. Innspill til nasjonal veileder. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N16. 35 s. ISBN 978-82-345-0286-6.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H., Hessen, K., Lorentzen, M.N. & Svingen, K. 2022. Basiskartlegging av 5 verneområder i Oslo og Viken fylker 2021 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-12, ISBN 978-82-345-0250-7.

Svingen, K., Hessen, K. & Larsen, B. H. 2022. Basiskartlegging av Tufsingdeltaet naturreservat i Innlandet fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-7, ISBN 978-82-345-0245-3.

Fjeldstad, H. & Hessen, K. 2021. Hagalykkja 7-11 i Eidsvoll kommune Miljøfaglig Utredning notat 2021-N23, ISBN 978-82-345-0172-2.

Nordbakken, Jørn-Frode; Engan, Gunnar; Hessen, Knut; Dydland Larsen, Metteline; Carlsen, Thomas 2021. Basiskartlegging av utvalgte verneområder i Vestfold og Telemark, 2020 . NIBIO-rapport; 7(15) 2021, Research report, 2021-02.

Knut Hessen, rådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Knut har gjennomført NIN-kartlegging, inkludert artskartlegging, etter Miljødirektoratets instruks, basiskartlegging i verneområder og kartlegging av potensielle områder for frivillig vern av skog. Han har utarbeidet konsekvensutredninger på fagfeltet naturmangfold og laget skjøtselsplaner, og han har deltatt på arealrepresentativ naturovervåking (ANO) i Nord-Norge. Knut har økologisk kompetanse på mange ulike naturtyper og har opparbeidet god artskompetanse på karplanter og noe på lav, sopp, fugl og pattedyr. 

Knut har om lag 1100 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på nærmere 11.000 funn (pr. 2024).