Bjørn Harald Larsen

Seniorrådgiver

Høgskolekandidat i natur- og miljøvernfag fra Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge), 1983, samt økologifag fra NTNU, 1985-86

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 1998

Kontorsted: Eina, Innlandet

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, kransalger og sopp

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeidelse av forvaltnings- og skjøtselsplaner, evaluering av skjøtselstiltak

  • Bestandsovervåking av fugl og planter

  • Metodeutvikling og utredningsarbeid tilknyttet naturtyper og arter

Publikasjoner

Høitomt, G. & Larsen, B. H. 2024. Naturverdier i Jarenvatnet (utenfor reservatet) og Skirstadtjern/Glorudtjern i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2024-4. 45 s. ISBN 978-82-345-0523-2.

Larsen, B.H. & Svingen, K. 2024. Fugleregistreringer i områder aktuelle for vern i Marker, Kongsberg, Flesberg og Rollag kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-2. ISBN 978-82-345-0522-5.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Skjøtselsplan for den prioriterte arten elfenbenslav i kraftgate ved Tolstadskridu i Vågå. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-101. 17 s. ISBN 978-82-345-0506-5.

Larsen, B.H. 2023. Vingrom næringsområde i Lillehammer kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-100, ISBN 978-82-345-0504-1.

Larsen, B.H. 2023. Detaljreguleringsplan for Sjusjøstallen i Ringsaker kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-97. 35 s. ISBN 978-82-345-0500-3.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Skjøtselsplan for områder med heroringvinge (EN) ved Byhagen i Ringsaker. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-94. 21 s. ISBN 978-82-345-0495-2.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Overvåking av våtmarksfugl og rovfugl i tidligere Hjerkinn skytefelt i 2023. Unntatt offentlighet. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-93. 22 s. ISBN 978-82-345-0493-8.

Larsen, B.H. 2023. Detaljreguleringsplan for Brusveskogen i Gjøvik kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-90. 27 s. ISBN 978-82-345-0490-7.

Larsen, B.H. 2023. Detaljreguleringsplan for Larsåsvegen i Åsmarka massemottak i Ringsaker kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-83, ISBN 978-82-345-0477-8.

Larsen, B.H. 2023. Høyspentlinje Dorslo-Hveem i Østre Toten kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-82, ISBN 978-82-345-0476-1.

Larsen, B.H. 2023. Detaljreguleringsplan for Vesleseterenga massemottak i Lillehammer og Ringsaker kommuner. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 58, ISBN 978-82-345-0441-9.

Larsen, B.H. 2023. Naturtypekartlegging i områder aktuelle for vern i Fredrikstad og Våler kommuner i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-39, ISBN 978-82-345-0418-1.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Finndalen landskapsvernområde kartlegging av naturverdier i gammel furuskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-36, ISBN 978-82-345-0414-3.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Kartlegging av heroringvinge (EN) i Ringsaker. Habitatvalg og skjøtselsråd for artens leveområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-30, ISBN 978-82-345-0407-5.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N., Tellnes, S. & Larsen B.H. 2023. Nasjonal kartlegging av beitemarkssopper i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-28. 101 s. ISBN 978-82-345-0404-4.

Larsen, B.H. & Svingen, K. 2023. Haugåsen hyttefelt - tilleggskartlegging av fugl Miljøfaglig Utredning notat 2023-N25, ISBN 978-82-345-0460-0.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Vestoppland og Valdres i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-22, ISBN 978-82-345-0396-2.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2023. Reinventering av dragehode i Østre Toten, Nord-Aurdal, Ringsaker og Stange kommuner i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-21, ISBN 978-82-345-0394-8.

Larsen, B.H. 2023. Kongevegen ved Fokstugu. Botanisk kartlegging tilknyttet planlagt informasjonspunkt. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N11. 8 s. ISBN 978-82-345-0395-5.

Larsen, B.H. 2023. Skjøtselsplan for Søndre Skreppen i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N3, ISBN 978-82-345-0369-6.

Larsen, B.H. 2023. Skjøtselsplan for Nordre Stuksrud i Lillehammer Miljøfaglig Utredning notat 2023-N2, ISBN 978-82-345-0368-9.

Larsen, B.H. 2023. Skjøtselsplan for Karusbakken i Vågå. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N1. 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0367-2.

Larsen, B.H. 2022. Overvåking av dragehodepopulasjoner flyttet i forbindelse med utbedring av E16 ved Hande og Høve i Vestre Slidre. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-69. 20 s. ISBN 978-82-345-0351-1.

Larsen, B.H. & Breili, A. 2022. Sandehorten og Vistehorten naturreservater i Vågå kommune. Evaluering av skjøtsel i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-66, ISBN 978-82-345-0346-7.

Larsen, B.H. 2022. Detaljreguleringsplan for Sjusjøstallen i Ringsaker kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-65, ISBN 978-82-345-0338-2.

Larsen, B.H. 2022. Frydalen landskapsvernområde. Forslag til skjøtselstiltak og bevaringsmål for utvalgte setrer. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-59, ISBN 978-82-345-0332-0.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2022. Overvåking av våtmarksfugl og rovfugl i tidligere Hjerkinn skytefelt i 2022. Unntatt offentlighet. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-57. 22 s. ISBN 978-82-345-0330-6.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2022. Skjøtsel av intakte lokaliteter og overvåking av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-55, ISBN 978-82-345-0325-2.

Larsen, B.H. 2022. Konsekvenser for naturmangfold av planlagte boligtomter ved Starum i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N50. 11 s. ISBN 978-82-345-0341-2.

Wangen, K., Larsen, B.H. & Olsen, O. 2022. Sårbar rovfug i Geiranger-Herdalen landskapsverneområde, kartlegging og rådgjeving om ferdselsomsyn. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-46, 35 s. ISBN 978-82-345-0297-2.

Larsen, B.H. 2022. Reguleringsplan for Hoel Gård i Ringsaker kommune. Kartlegging av naturmangfold og vurdering av tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N44. 25 s. ISBN 978-82-345-0317-7.

Larsen, B.H. 2022. Mesnali Panorama i Ringsaker kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-43. 31 s. ISBN 978-82-345-0290-3.

Larsen, B.H. 2022. Konsekvenser for naturmangfold av planlagt boligtomt ved Gamkinn i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N42, ISBN 978-82-345-0315-3.

Larsen, B.H. 2022. Kartlegging av biologisk verdifull innmark på Nordre Hårstad og Gammelsetra i Gausdal kommune i 2022. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N40, ISBN 978-82-345-0312-2.

Bekken, J., Larsen, B.H. & Gaarder,G. 2022. Ansvarsnaturtyper og ansvarsarter for Hedmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-38, ISBN 978-82-345-0283-5.

Larsen, B.H. 2022. Skåbugrenda i Nord-Fron kommune. Naturmangfold i planlagt utbyggingsområde. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N34, ISBN 978-82-345-0314-6.

Larsen, B.H. 2022. Vingrom næringsområde i Lillehammer kommune. Foreløpig konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-28, ISBN 978-82-345-0269-9.

Larsen, B.H. 2022. Eina sportsanlegg i Vestre Toten kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-27, ISBN 978-82-345-0267-5.

Larsen, B.H. 2022. Kjølvegen i Brandbu. Kartlegging av naturmangfold tilknyttet vegomlegging ved Lauvstua. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N24. 13 s. ISBN 978-82-345-0294-1.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2022. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Vestoppland og Valdres i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-24. 200 s. ISBN 978-82-345-0263-7.

Larsen, B.H. & Hessen, K. 2022. Helgaker Gård i Gran kommune. Naturmangfold i planlagt utbyggingsområde. Miljøfaglig Utredning Notat 2022-N21. 8 s. ISBN 978-82-345-0289-7.

Larsen, B.H. 2022. Erfaringer med flytting av dragehode ved Hande og Høve i Vestre Slidre i forbindelse med utbedring av E16. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-20. 21 s. ISBN 978-82-345-0258-3.

Larsen, B.H. 2022. Granrudmoen i Øyer. Tiltaksplan for tilrettelagt badeplass og vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N14, ISBN 978-82-345-0278-1.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H., Hessen, K., Lorentzen, M.N. & Svingen, K. 2022. Basiskartlegging av 5 verneområder i Oslo og Viken fylker 2021 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-12, ISBN 978-82-345-0250-7.

Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for Egge øvre i Gran.Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N8, ISBN 978-82-345-0272-9.

Svingen, K., Hessen, K. & Larsen, B. H. 2022. Basiskartlegging av Tufsingdeltaet naturreservat i Innlandet fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-7, ISBN 978-82-345-0245-3.

Larsen, B. H. 2022. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold oppdatert rapport januar 2022. Miljøfaglig Utredning Notat 2022-N6. 21 s. ISBN 978-82-345-0243-9.

Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for slåtteteig på øy nord for Buøya i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N4, ISBN 978-82-345-0236-1.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N. & Larsen B.H. 2022. Kartlegging av beitemarkssopper i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-4. ISBN 978-82-345-0241-5.

Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for øy nordøst for Buøya i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N3, ISBN 978-82-345-0235-4.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2022. Reinventering av dragehode i Gran, Østre Toten, Nordre Land, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Gausdal kommuner i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-3. 129 s. ISBN 978-82-345-0240-8.

Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for Nyhus på Hennung i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N2, ISBN 978-82-345-0234-7.

Larsen, B.H. 2022. Skjøtselsplan for Rokoberget i Løten. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N1, ISBN 978-82-345-0233-0.

Larsen, B.H. 2022. Gardermobanen (Gardermoen) - Eidsvoll og Dovrebanen (Eidsvoll) - Hamar. Venjar - Langset. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa i 2021. Bane NOR rapport UEH-01-A-55467. 63 s.

Svingen, S, Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2021. Basiskartlegging på Onsøykysten 2021. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-52, ISBN 978-82-345-0217-0.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Overvåking av våtmarksfugl og rovfugl i tidligere Hjerkinn skytefelt i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-48. 28 s. ISBN 978-82-345-0213-2.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Skjøtsel av intakte lokaliteter og overvåking av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-46. 43 s. ISBN 978-82-345-0210-1.

Nyjordet, S. M. G. & Larsen, B. H. 2021. Haugland Nord detaljregulering, Austevoll kommune. Kartlegging av naturmangfold og vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N44, ISBN 978-82-345-0202-6. 14 s.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsråd for lokaliteter med intakt forekomst av gåsefot Asperugo procumbens i Nord-Gudbrandsdalen. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-44, ISBN 978-82-345-0207-1.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Sæter nordgarn i Sørum kommune med særlig vekt på bevaring av heroringvinge (EN). Miljøfaglig Utredning rapport 2021-42, ISBN 978-82-345-0200-2.

Larsen, B.H. 2021. Brubakkenkvartalet i Raufoss sentrum artskartlegging med vekt på fremmedarter. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N41. 9 s. ISBN 978-82-345-0195-1.

Larsen, B.H. 2021. Vegglifjell i Rollag vurdering av naturmangfold i et utvalg innspillsområder. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N32, ISBN 978-82-345-0175-3.

Larsen, B.H. 2021. Plan for bekjempelse av spansk kjørvel ved Steinberg i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-29. , ISBN 978-82-345-0156-2.

Larsen, B.H. & Svingen, K. 2021. Kingesnålen hytteområde i Jevnaker kommune kartlegging av naturmangfold og vurdering av tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N29. 18 s. ISBN 978-82-345-0178-4.

Larsen, B.H. 2021. Ovrensvea i Lillehammer kartlegging av naturmangfold med særlig vekt på dragehode. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N27. 12 s. ISBN 978-82-345-0176-0.

Larsen, B.H. 2021. Granrudmoen i Øyer kartlegging av naturmangfold og avgrensning av naturtypelokalitet. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N26, ISBN 978-82-345-0175-3.

Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2021. Kartlegging av rødlistearter i Brettingsmoen naturreservat i Finndalen i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-23, ISBN 978-82-345-0143-2.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Kartlegging og tiltak for rødlistede lav i setergrendene i Finndalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-22, ISBN 978-82-345-0142-5.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Supplerende kartlegging og tiltak for hengegras Arctophila fulva i Finndalen landskapsvernområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-21. 20 s. ISBN 978-82-345-0141-8.

Larsen, B.H. 2021. Martiniustjennet i Eidsvoll kartlegging av naturmangfold og avgrensning av naturtypelokalitet. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N21. 10 s. ISBN 978-82-345-0170-8.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2021. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Vestoppland og Valdres i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-19, ISBN 978-82-345-0139-5.

Larsen, B.H. 2021. Storgata 71 på Raufoss kartlegging av naturmangfold og vurdering av konsekvenser. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N18, ISBN 978-82-345-0166-1.

Larsen, B.H. 2021. Tetentunet i Østre Toten kommune. Vurdering av utbygging etter naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N17. 9 s. ISBN 978-82-345-0165-4.

Larsen, B.H. 2021. Eina flerbrukshall. Foreløpig vurdering av naturmangfold og avbøtende tiltak. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N9. 12 s. ISBN 978-82-345-0158-6.

Larsen, B.H. 2021. Reinventering av huldrenøkkel (CR) i Innlandet fylke i 2020 Miljøfaglig Utredning rapport 2021-9, ISBN 978-82-345-0129-6.

Tellnes, S., Larsen, B.H., Lorentzen, M., Nyjordet, S.M.G. 2021. Basiskartlegging i Trøndelag fylke 2020, pakke 6_TL_5. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-7, ISBN 978-82-345-0128-9.

Larsen, B.H. 2021. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold oppdatert rapport mars 2021. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N7, ISBN 978-82-345-0151-7.

Larsen, B.H., Hanssen, U. & Høitomt, G. 2021. Skjøtselsplaner for lokaliteter med intakt forekomst av solblom Arnica montana i Vestoppland og Valdres. Miljøfaglig Utredning Rapport 2021-5. 55 s. ISBN 978-82-345-0126-5.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Bjerregård i Østre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N2. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0121-0.

Larsen, B.H. 2021. Skjøtselsplan for Hellelykkja i Vågå. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N1. 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0120-3.

Larsen, B.H. 2021. Gardermobanen (Gardermoen) - Eidsvoll og Dovrebanen (Eidsvoll) - Hamar. Venjar - Langset. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa i 2020. Bane NOR-rapport. 44 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Reinventering av dragehode i Hamar og Ringsaker kommuner i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-60. 128 s. ISBN 978-82-345-0117-3.

Larsen, B.H. 2020. Evaluering av skjøtselstiltak og overvåking av gåsefot og hvitstarr i Grimsdalen landskapsvernområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-58, ISBN 978-82-345-0115-9.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Vistehorten og Sandehorten naturreservater i Vågå kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-55. 44 s. ISBN 978-82-345-0108-1.

Larsen, B.H. 2020. Erfaringer med flytting av dragehode ved Hande i Vestre Slidre i forbindelse med utbedring av E16. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-53. 23 s. ISBN 978-82-345-0106-7.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Tallodden friområde i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-52. 22 s. ISBN 978-82-345-0105-0.

Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2020. Solli fjelltak i Nordre Osen i Åmot kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-48. 32 s. ISBN 978-82-345-0100-5.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Lorentzen, M. N. 2020. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-35, ISBN 978-82-345-0079-4.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Overvåking og kartlegging av fugl i tidligere Hjerkinn skytefelt i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-34, ISBN 978-82-345-0077-0.

Larsen, B.H. 2020. Plan for nydyrking vest for Furumyra i Vestre Toten kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-33, ISBN 978-82-345-0074-9.

Larsen, B.H. 2020. Kleivberga Nord i Ringebu. Foreløpig kartlegging av naturtyper og arter tilknyttet reguleringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N32. 10 s. ISBN 978-82-345-0101-2.

Larsen, B.H. 2020. Birkelunden på Raufoss. Naturtypebeskrivelse og vurdering av skjøtsel som slåtteeng. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N27, ISBN 978-82-345-0090-9.

Larsen, B.H. 2020. Plan for flytting av dragehode ved Hande i Vestre Slidre i forbindelse med utbedring av E16. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-24. 19 s. ISBN 978-82-345-0062-6.

Larsen, B.H. 2020. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold oppdatert rapport oktober 2020. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N25, ISBN 978-82-345-0081-7.

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Meisingset, E. 2020. Vurdering av samlet belastning for hyttefelt i Oppdal kommune. Med særlig vekt på området Stangmyra-Skarvatnet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-22. 43 s. ISBN 978-82-345-0057-2.

Larsen, B.H. 2020. Grimsdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-21. 43 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0056-5.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midteng, R. & Wold, O. 2020. Kartlegging av fuktskog i Hedmark og Oppland i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-18. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0053-4.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Vestoppland i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-15, ISBN 978-82-345-0048-0.

Larsen, B.H. 2020. Prestmoen grustak i Ringerike kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-13, ISBN 978-82-345-0045-9.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2020. Kartlegging og tiltak for hengegras Arctophila fulva i Finndalen landskapsvernområde 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-12, ISBN 978-82-345-0044-2.

Larsen, B.H. 2020. Reguleringsplan for Danebu Panorama i Nord-Aurdal: Kartlegging av naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N12, ISBN 978-82-345-0063-3.

Lorentzen, M. N. & Larsen, B.H. 2020. Gardermobanen (Oslo S) Gardermoen (GMB), Lillestrøm stasjon. Miljøkonsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-10, 29 s., ISBN 978-82-345-0041-1.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2020. Kartlegging av naturmangfold i Bjørkemoen næringsområde og massemottak i Sørum kommune Revidert 2020 Miljøfaglig Utredning notat 2020-N10, ISBN 978-82-345-0058-9.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2020. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-7, ISBN 978-82-345-0037-4.

Lorentzen, M. N., Svingen, K., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2020. Basiskartlegging i Hedmark 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-6, 36 s, ISBN 978-82-345-0035-0.

Larsen, B.H. 2020. Bevaringsverdige trær innenfor felt 5 i områdeplanen for Lygna sør i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N6. 11 s. ISBN 978-82-345-0036-7.

Larsen, B.H. 2020. Kartlegging av MiS-figur 3066532 innenfor reguleringsplan for Kvitsand i Ringsaker. Miljøfaglig Utredning Notat 2020-N5. 13 s. ISBN 978-82-345-0033-6.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Thune skole i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N4. 18 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0029-9.

Larsen, B.H. & Dahlby, H. 2020. Virkninger for rastende fugl av utfyllinger trinn 1 i Brekstadfjæra. Resultater av overvåking i 2017-2019 og anbefalinger for trinn 2. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-4, ISBN 978-82-345-0032-9.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Helleren i Gausdal. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N3. 16 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0028-2.

Larsen, B.H. 2020. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-3, ISBN 978-82-345-0031-2.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Oppistun og Nestuen Børli i Eidskog. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N2. 24 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0027-5.

Larsen, B. H., Dahl, T., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2020. Basiskartlegging i Oppland i 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-2, ISBN 978-82-345-0030-5.

Larsen, B.H. 2020. Skjøtselsplan for Amundrud i Lunner. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N1. 17 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0026-8.

Larsen, B.H. 2020. Gardermobanen (Gardermoen) - Eidsvoll og Dovrebanen (Eidsvoll) - Hamar. Venjar - Langset. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa i 2019. Bane NOR rapport. 59 s.

Larsen, B.H. 2019. Lykkja i Hemsedal. Reinventering av høstmarinøkkel i del av planlagt hyttefelt. Miljøfaglig Utredning Notat 2019-N49. 9 s.

Larsen, B.H. 2019. Rugsveen i Fåberg. Kartlegging av naturmangfold i planlagt utvidelse av steinbrudd. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N47. 12 s. ISBN 978-82-345-0009-1.

Larsen, B.H. 2019. Kvitfjell vestside. Kartlegging av naturtyper og flora i del av planlagt utbyggingsområde. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N42. 8 s.

Larsen, B.H. 2019. Rv4 Gran grense-Roa. Naturverdier i områder aktuelle for masseuttak ved Helgeland og Kraggerud i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning Notat 2019-N39. 12 s.

Olsen, O. & Larsen, B.H. 2019. Konsekvenser for hubro av alternativer for deponering av overskuddsmasse fra bygging av Fv.659 Nordøyvegen på Fjørtofta i Haram kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2019-39, 16 s. ISBN 978-82-345-0023-7.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Overvåking og kartlegging av fugl i tidligere Hjerkinn skytefelt i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-38, ISBN 978-82-345-0010-7.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Brøstdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-21, ISBN 978-82-8138-977-9.

Larsen, B. H. 2019. Lordalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-18, ISBN 978-82-8138-970-0.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Finndalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-17, ISBN 978-82-8138-969-4.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Verdisetting av naturtyper. Innspill til Miljødirektoratet sin metodikk. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N16, 35 s. ISBN 978-82-8138-971-7.

Larsen, B.H. 2019. Gravdehaug i Romsdalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-14, ISBN 978-82-8138-966-3.

Larsen, B.H. 2019. Totenvika naturreservat. Utbredelse av og plan for bekjempelse av fremmede arter i høye risikokategorier. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N12. 17 s.

Larsen, B.H. & Dahlby, H. 2019. Overvåking av fugl i Brekstadbukta i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-12. 30 s. ISBN 978-82-8138-964-9.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Jarenvatnet naturreservat. Kartlegging av kransalger og rødlistede vannplanter i 2017 og 2018. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N11. 11 s.

Larsen, B.H. 2019. Kartlegging av biologisk verdifull innmark på Ulsrud i Auggedalen, Vestre Gausdal. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N10, ISBN .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-10, ISBN 978-82-8138-962-5.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Vernesupplement i Oppland 2019. Innspill til områder. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N9. 22 s.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2019. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-8, ISBN 978-82-8138-960-1.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2019. Fuktskog i Oppland innspill til aktuelle kartleggingsområder i 2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N7. 11 s.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midtaune, K. & Nygård, M. 2019. Basiskartlegging i Oppland i 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-7. ISBN 978-82-8138-959-5.

Steinsvåg, K. M. F. & Larsen, B. H. 2019. Vigdalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-6, ISBN 978-82-8138-958-8.

Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i 8 verneområder i Telemark i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, 46 s. ISBN 978-82-8138-957-1.

Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Amundrud hagemark med styvingstrær i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N4. 9 s.

Larsen, B.H. 2019. Skjøtselsplan for Øvre Våja naturbeitemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N3. 7 s.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-1, ISBN 978-82-8138-953-3.

Andersen, N., Lyngstad, I., Larsen, B.H. mfl. 2019. Dovrebanen, (Eidsvoll) - Hamar, Åkersvika Brumunddal. Hensetting - Hjellum. KU Ikke-prissatte konsekvenser. Bane NOR rapport. 294 s. + vedlegg.

Lyngstad, I., Larsen, B.H. mfl. 2019. Dovrebanen, (Eidsvoll) - Hamar, Åkersvika Brumunddal.Hensetting - Hjellum. KU Ikke-prissatte konsekvenser. Bane NOR rapport.

Larsen, B.H. 2019. Gardermobanen (Gardermoen) - Eidsvoll og Dovrebanen (Eidsvoll) - Hamar. Venjar - Langset. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa i 2018. Bane NOR rapport. 41 s. + vedlegg.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Riksveg 35 Hokksund-Åmot og fylkesveg 287 Åmot-Haugsfoss, dokumentasjon tilleggsregistreringer 2017. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N43, ISBN 978-82-8138-952-6.

Tellnes, S., Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Forvaltningsrelevante, naturfaglige problemstillinger i Vangrøftdalen, Os kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N42, 19s. ISBN 978-82-8138-951-9.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2018. Kartlegging av sårbare områder for fugl i Hjerkinn skyte- og øvingsfelt i 2018. Unntatt offentlighet. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N34. 12 s.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i Bjørkemoen næringsområde og massemottak i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N29, ISBN 978-82-8138-939-7.

Larsen, B.H. 2018. Reguleringsplan for Sagatangen i Gran kommune. Kartlegging av naturverdier og vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N27, ISBN 978-82-8138-938-0.

Tellnes, S., Larsen, B. H. & Midtaune, K. 2018. Basiskartlegging i Hedmark fylke 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2018-26, ISBN 978-82-8138-946-5.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kommunedelplan for riksveg 35 Hokksund- Åmot og fylkesveg 287 Åmot Haugsfoss. Konsekvensutredning for tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-23, ISBN 978-82-8138-934-2.

Tellnes, S. & Larsen, B.H. 2018. Basiskartlegging i østre del av Sølen landskapsvernområde. Kartlegging av naturtyper etter NiN 2.1-metodikk Miljøfaglig Utredning rapport 2018-14, 13 s. ISBN 978-82-8138-920-5.

Lorentzen, M. N., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2018. Basiskartlegging i Hedmark 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-11. 39 s. ISBN 978-82-8138-917-5.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H. & Høitomt, G. 2018. Basiskartlegging i Oppland i 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN 2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-9, ISBN 978-82-8138-915-1.

Larsen, B. H. 2018. Overvåking av vannfugl i Andelva, Vorma og sørenden av Mjøsa fra februar til desember 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-8, ISBN 978-82-8138-914-4.

Larsen, B. H. & Høitomt, G. 2018. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2017. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-6, ISBN 978-82-8138-912-0.

Larsen, B. H. 2018. Tolga kraftverk. Konsekvenser for naturmangfold av overløpsterskel i stedet for lukedam. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N4. 5 s.

Larsen, B.H. 2018. Brekstadbukta i Ørland kommune funksjoner for fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-3, ISBN 978-82-8138-910-6.

Larsen, B.H. 2018. Skjøtselsplan for Slåttland slåttemark og høstingsskog i Lunner, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N2, ISBN 978-82-8138-907-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2018. Vestsiden massedeponi i Ringerike kommune konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-2, ISBN 978-82-8138-909-0.

Larsen, B. H. 2018. Naturverdier for lokalitet Jøvika og Tønnerud, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2017. NaRIN faktaark. Biofokus.

Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Nedre Ulverud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-42, ISBN 978-82-8138-905-2.

Larsen, B.H. 2017. Nye alternativer for Regionhavn Orkanger. Konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2017-41, ISBN 978-82-8138-903-8.

Larsen, B.H. 2017. Nytt høydebasseng på Starum i Østre Toten. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N40, ISBN 978-82-8138-902-1.

Larsen, B.H. 2017. Boligområde D2 på Grua i Lunner kommune. Kartlegging og utredning etter naturmangfoldloven. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N35, ISBN 978-82-8138-897-0.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i og omkring Mysutjenn og Slettemoen, Krødsherad kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N28.

Wangen, K., Tellnes, S., & Larsen, B. H. 2017. Basiskartlegging i Sør-Trøndelag 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk Miljøfaglig Utredning rapport 2017-27, 48 s. ISBN 978-82-8138-906-9.

Gaarder, G., Langmo, S. H. L. & Larsen, B. H. 2017. Supplerende naturtypekartlegging i Ørland kommune i 2017, samt botaniske undersøkelser ved Grandefjæra og av Rusasetvatnet. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-25, ISBN 978-82-8138-899-4.

Larsen, B.H. 2017. Tårud i Nord-Fron. Naturverdier i foreslått oppdyrkingsområde. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N23. 7 s.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Gaarder, G., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Naturbeitemarker i Leksvik kommune. Naturverdier og nye lokaliteter funnet i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N15. 30 s.

Larsen, B.H. 2017. E6 Kvam-Sjoa. Omlegging av skogsbilveg mellom Sjoa sentrum og Dalum. Naturverdier og avbøtende tiltak. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N14, ISBN 978-82-8138-888-8.

Larsen, B.H. 2017. Skjøtselsplan for Tollolenget slåttemark i Os kommune, Hedmark fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N13, ISBN 978-82-8138-887-1.

Larsen, B.H. 2017. Vannfugl i Vorma og Andelva. Forekomst og sårbarhet for jernbaneutbygging. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N8, ISBN 978-82-8138-880-2.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2017. Overvåking av vannfugl og vannvegetasjon tilknyttet heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008 til 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-7, ISBN 978-82-8138-870-3.

Larsen, B.H. 2017. Naturtypelokaliteter kartlagt i Os og Tynset kommuner i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N6, ISBN 978-82-8138-879-6.

Larsen, B.H., Høitomt, G. & Midteng, R. 2017. Kvalitetsheving av skoglokaliteter i Oppland resultater fra kartlegging I 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-5, ISBN 978-82-8138-868-0.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2017. Rv 35 Hokksund- Åmot. Verdivurdering av naturtypelokaliteter etter utkast til ny håndbok V712 Miljøfaglig Utredning notat 2017-N5, ISBN .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2017. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-4, ISBN 978-82-8138-865-9.

Larsen, B. H., Jordal, J. B. & Lundberg, A. 2017. Status for kystblåstjerne Tractema verna i Norge. Blyttia 75 (1): 8-31.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Hellelykkja slåttemark i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N49, ISBN 978-82-8138-860-4.

Larsen, B.H. 2016. Kartlegging av naturtyper i kulturlandskapsområdet Follebu-Rudsbygd i Lillehammer og Gausdal kommuner i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N46, ISBN 978-82-8138-858-1.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Øvre Bergseng slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N45, ISBN 978-82-8138-856-7.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Brunsberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N44, ISBN 978-82-8138-855-0.

Larsen, B.H. 2016. Detaljregulering av Viubråten i Lunner kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Notat 2016-N43, ISBN 978-82-8138-853-6.

Larsen, B.H. 2016. Verdifulle kulturlandskapslokaliteter på Roverud gård i Lillehammer. Miljøfaglig Utredning Notat 2016-N41. 10 s.

Larsen, B.H. 2016. Verdifulle kulturlandskapslokaliteter på Berg i Vestre Gausdal. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N40. 10 s.

Larsen, B.H. 2016. Kartlegging av rødlistearter og vurderinger av skjøtselstiltak i Frydalen landskapsvernområde i 2016. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N30, ISBN 978-82-8138-838-3.

Larsen, B.H. 2016. Pipeløk i Oppland status og forvaltning 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-30, ISBN 978-82-8138-851-2.

Larsen, B.H. 2016. Kartlegging av naturmangfold tilknyttet planlagte og omsøkte tiltak i Kjurrudalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N29, ISBN 978-82-8138-837-6.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2016. Haukdalsmyra Næringsområde. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-29, ISBN 978-82-8138-850-5.

Larsen, B.H. 2016. Verdivurdering av slåttemark på Tandberg i Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N20, ISBN 978-82-8138-829-1.

Larsen, B.H. 2016. Brynsmoen næringsområde i Nord-Fron. Konsekvenser for naturmangfold av foreslått omregulering og utvidelse. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N19, ISBN 978-82-8138-827-7.

Larsen, B.H., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Tellnes, S.B. 2016. Regionhavn Orkanger - konsekvenser for fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-18, ISBN 978-82-8138-825-3.

Larsen, B.H. & Enzensberger, T. 2016. Kvalitetssikring og kartlegging av naturtyper i Vestre Slidre kommune i 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-15, ISBN 978-82-8138-822-2.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2016. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-13, ISBN 978-82-8138-820-8.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2016. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-12, ISBN 978-82-8138-819-2.

Larsen, B.H. & Alvereng, P. 2016. Risøysundet naturreservat i Andøy kommmune. Skjøtselsanbefalinger med bakgrunn i naturtypekartlegging etter NiN 2.0 i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-11, ISBN 978-82-8138-815-4.

Larsen, B.H. 2016. Naturverdier i tilknytning til planlagte Kongslihaugen fjelluttak i Nord-Fron kommune. Oppdatert rapport etter kartlegging av rovfugl i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-10, ISBN 978-82-8138-814-7.

Larsen, B. H., Anonby, J., Flynn, K. M. & Sandvik, A. 2016. Kartlegging og overvåking av kystblåstjerne på Værlandet og Bulandet i Askvoll kommune i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-7, ISBN 978-82-8138-810-9.

Larsen, B. H., Bendiksen, E., Brandrud, T. E., Gaarder, G., Høitomt, G. & Midteng, R. 2016. Kvalitetsheving og rekartlegging av skoglokaliteter i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-6, ISBN 978-82-8138-808-6.

Larsen, B.H. 2016. Utkast til skjøtselsplan for del av Fåvang naturreservat. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N6, ISBN 978-82-8138-816-1.

Larsen, B.H. 2016. Utvidelse av Lygna Pukkverk. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N4, ISBN 978-82-8138-813-0.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsnotat for Veslefjell i Espedalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N3.

Larsen, B.H. 2016. Skjøtselsplan for Thunemyra slåttemyr i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N1.

Larsen, B.H. 2016. Inter-City-prosjektet. Dovrebanen, Sørli Hamar - Brumunddal. Teknisk hovedplan/Kommunedelplan. KU Fagrapport naturmangfold. Jernbaneverket rapport. 190 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. 2016. InterCity Dovrebanen. KU fagrapport naturmangfold: Notat naturtypebeskrivelser. Jernbaneverket. Rapport. 112 s.

Larsen, B. H. 2016. InterCity Dovrebanen. KU fagrapport naturmangfold. Jernbaneverket. Rapport. 189 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. 2015. Sandehorten og Vistehorten naturreservater i Vågå kommune - naturverdier og skjøtselsanbefalinger. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-35, ISBN 978-82-8138-797-3.

Larsen, B.H. 2015. Supplerende naturtypekartlegging og beitebruksvurdering i Hjerkinn skytefelt i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-33, ISBN 978-82-8138-791-1.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Langelo G.F. & Larsen, B.H. 2015. Riksveg 35 Hokksund- Åmot, registreringer naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-30, ISBN 978-82-8138-785-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2015. Kjønnås kraftverk i Ringebu kommune. Virkninger for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-28, ISBN 978-82-8138-783-6.

Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Nordtangen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N28, ISBN 978-82-8138-801-7.

Larsen, B.H. 2015. Skjøtselsplan for Brunsbergenga slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N25, ISBN 978-82-8138-799-7.

Larsen, B.H. 2015. Naturverdier og artsmangfold på slåttemyrer og i et foreslått dyrkingsområde i Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N23, ISBN 978-82-8138-795-9.

Fjeldstad, H., Hanssen, U.,Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2015. Oppdatering og supplerende naturtypekartlegging i Verran kommune i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2015-20, ISBN 978-82-8138-770-6.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2015. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-17, ISBN 978-82-8138-767-6.

Larsen, B.H. 2015. Naturtypelokaliteter på Hadeland og Toten tilrettelagt for innlegging i Naturbase. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-16, ISBN 978-82-8138-766-9.

Larsen, B.H., Enzensberger, T. & Høitomt, G. 2015. Kartlegging av slåttemark og slåttemyr i Øvre Valdres i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-15, ISBN 978-82-8138-765-2.

Larsen, B.H. 2015. Tilslamming av bekker og myrer ved Ukstjønnet i Øyer. Plan for restaurering og tilbakeføring tilknyttet utbygging av snøproduksjonsanlegg. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N15, ISBN 978-82-8138-792-8.

Larsen, B.H. 2015. Huldrestarr i Norge oppdatert rapport etter nye kartlegginger i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-13, ISBN 978-82-8138-763-8.

Larsen, B.H. 2015. Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for Stange næringspark.
Miljøfaglig Utredning notat 2015-N13, ISBN 978-82-8138-782-9.

Larsen, B.H. 2015. Kartlegging av bittergrønn (EN) på Bergermoen i Jevnaker kommune. Konsekvenser av igjenfylling av dødisgrop med forekomst av arten. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N11, ISBN 978-82-8138-781-2.

Larsen, B.H. 2015. Hanekleiva Pukkverk i Sande kommune. Naturverdier og konsekvenser av foreslått utvidelse. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N10, ISBN 978-82-8138-778-2.

Larsen, B.H. 2015. Rustmoen i Nord-Fron kommune. Naturverdier og konsekvenser av foreslått reguleringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N9, ISBN 978-82-8138-777-5.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2015. Ansvarsnaturtyper og ansvarsarter for Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-7, ISBN 978-82-8138-757-7.

Larsen, B.H. 2015. Evaluering av skjøtselstiltak i Grimsdalen. Resultater fra analyse av prøveflater og botaniske undersøkelser i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-6, ISBN 978-82-8138-756-0.

Larsen, B.H. 2015. Utkast til skjøtselsplan for Løa hennar Rangli slåtte- og beitemyr i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N6.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2015. Kartlegging av utvalgte rødlistearter i Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder i 2013 og 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-5, ISBN 978-82-8138-755-3.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2015. Skjøtsel og overvåkning av dragehode i Oppland i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-4, ISBN 978-82-8138-754-6.

Larsen, B.H. 2015. Kjønnås kraftverk i Ringebu kommune. Naturverdier og foreløpig vurdering av konsekvenser. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N1.

Larsen, B.H. 2015. Dovrebanen, Brumunddal-Lillehammer. Forstudie. Verdi- og sårbarhetsanalyse. Jernbaneverket rapport.

Larsen, B.H. 2014. Lonan/Skeismyra i Gausdal. Naturverdier og mulige konsekvenser av planlagte utbygginger. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N43, ISBN 978-82-8138-771-3.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturverdier i foreslåtte utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel for Sel kommune i Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-41, ISBN 978-82-8138-749-2.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Ulmo slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N40, ISBN 978-82-8138-748-5.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Sygard Synstnes-sætre slåttemark i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-39, ISBN 978-82-8138-744-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturtypekartlegging i området Gorset-Hovden-Vangslia i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-38, ISBN 978-82-8138-741-6.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-38, ISBN 978-82-8138-743-0.

Larsen, B.H. 2014. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2014-37, ISBN 978-82-8138-742-3.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lofthus, Ø., Viddal Vartdal, I. & Wold, O. 2014. Kartlegging av artsrike vegkanter i Østfold, Akershus og Oppland i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-36, ISBN 978-82-8138-740-9.

Larsen, B.H. 2014. Naturverdier i planområdet for Lygna skisenter i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-34, ISBN 978-82-8138-735-5.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2014. Naturverdier i planområdet for områdeplan Furutangen i Nordre Osen, Åmot kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-33, ISBN 978-82-8138-730-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Kvalitetssikring av vegkantkartlegging i Sør- og Midt-Norge i 2014. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N32, ISBN 978-82-8138-736-2.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Naturverdier i tilknytning til planlagte Kongslihaugen fjelluttak i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-31, ISBN 978-82-8138-725-6.

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Miljødirektoratets veileder for naturtypekartlegging. Notat om bruken av verdiparametere i faktaarkene og samsvar med NiN. Miljøfaglig Utredning notat 2014-30, 13 s. ISBN 978-82-8138-733-1.

Larsen, B.H. 2014. Kartlegging av biologisk verdifull innmark i Gausdal kommune i 2014. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N29, ISBN 978-82-8138-732-4.

Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2014. Naturverdier i planområdet for reguleringsplan for Follheim i Alvdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-28, ISBN 978-82-8138-721-8.

Larsen, B.H. 2014. Vindflomyrene naturreservat faggrunnlag for forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-23, ISBN 978-82-8138-712-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2014. Ylja kraftverk i Vang kommune. Konsekvenser for naturmangfoldet av tilleggsoverføring fra Leineånes nedbørfelt. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-22, ISBN 978-82-8138-711-9.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Kartlegging av naturtyper i potensielle utbyggingsområder i Nittedal i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2014-21, ISBN 978-82-8138-710-2.

Larsen, B.H. 2014. Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. Naturverdier og mulige konsekvenser av utvidelse av steinbrudd. Miljøfaglig Utredning notat 2014-21, ISBN 978-82-8138-719-5.

Larsen, B.H. 2014. Kryssløsning mellom E16/rv.4 og fv.16 sør for Roa i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-19, ISBN 978-82-8138-707-2.

Larsen, B.H. 2014. Totenvika naturreservat faggrunnlag for forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-17, ISBN 978-82-8138-705-8.

Larsen, B.H. 2014. Hoven Loen, Stryn. Naturverdier og sårbarhetsvurdering av planlagt utbygging. Miljøfaglig Utredning notat 2014-15, ISBN 978-82-8138-716-4.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T., Melby, M. W. & Wangen, K. 2014. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Folldal kommune i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-13, ISBN 978-82-8138-699-0.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2014. Naturtyper i Fokstumyra naturreservat med tilleggsområde i Dovre, Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-11, ISBN 978-82-8138-697-6.

Larsen, B.H. 2014. Ny Rv.4 fra Roa til Gran grense i Oppland. Konsekvenser for naturmangfoldet og avbøtende tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-8, ISBN 978-82-8138-694-5.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Naturtyper i 21 verneområder i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-systemet i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-6, ISBN 978-82-8138-692-1.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2014. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i perioden 2008 til 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-5, ISBN 978-82-8138-691-4.

Larsen, B. H., Enzensberger, T. & Høitomt, G. 2014. Kartlegging av dragehode i Valdres i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-4, ISBN 978-82-8138-689-1.

Larsen, B.H. 2014. Lonan/Skeismyra i Gausdal. Kunnskapsgrunnlag om naturmangfold og mulige konsekvenser av planlagt skianlegg. Miljøfaglig Utredning notat 2014-2.

Larsen, B.H. 2013. Vannuttak til kunstsnøproduksjon fra Kobberdammen. Tillegg til konsekvensutredning av områdeplan for Litlgråkallen i Trondheim for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2013-48.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Erlandhusum slåttemark i Gausdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-47. 11 s.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Utvidelse av Fv456 Vågsbygdveien i Kristiansand. Konsekvenser av vegfylling på Kjosbukta naturreservat. Miljøfaglig Utredning notat N46.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Tynset kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-45, ISBN 978-82-8138-686-0.

Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av dragehode på Hadeland i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-43, ISBN 978-82-8138-684-6.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av Naturmangfold langs trasé for avløpsledning mellom Gjerdrum og Fet kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-42, ISBN 978-82-8138-683-9

Larsen, B.H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lyngstad, A., Wangen, K. & Wold, O. 2013. Kartlegging av huldrestarr i Norge i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-40, ISBN 978-82-8138-680-8.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2013. Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Oppdatert rapport november 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-37, ISBN 978-82-8138-677-8.

Larsen, B.H. 2013. Hole kalkverk i Vestre Toten kommune. Konsekvensutredning på temaet Natur og miljø av ny atkomstveg. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-36, ISBN 978-82-8138-676-1.

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. M. 2013. Kartlegging av sjøfugl i planlagte Lofotodden nasjonalpark i juni 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-35, ISBN 978-82-8138-675-4.

Larsen, B.H. 2013. 420 kV-linje fra Balsfjord til Hammerfest. Avbøtende tiltak av hensyn til fugl. Miljøfaglig Utredning notat 2013-34, ISBN 978-82-8138-668-6.

Larsen, B.H. 2013. Registrerte naturverdier i planlagt utvidelsesområde for Hole kalkverk, Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2013-33.

Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av naturverdier i planlagte utbyggingsområder i Gran kommune. Søsterkirkene på Granavollen og Kakuhaugen ved Dvergsten. Miljøfaglig Utredning notat 2013-32, ISBN .

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2013. Tallodden på Østre Toten. Naturverdier og behov for skjøtsel og hensyn. Miljøfaglig Utredning notat 2013:31. 18 s.

Larsen, B.H., Birkeland, S., Breili, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Høitomt, G. 2013. Kartlegging av artsrike vegkanter i Akershus, Hedmark og Oppland i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-30, ISBN 978-82-8138-673-0.

Gaarder, G., Hofton, T. H., Ihlen, P. G. & Larsen, B. H. 2013. Revisjon av vassdragskonsesjoner. Hensyn til verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2013:30. 22 s.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Alvdal kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-28, ISBN 978-82-8138-658-7.

Larsen, B.H. 2013. Bukta fuglefredningsområde i Gloppen. Vurdering av endringer i fuglefaunaen og næringstilgang for vannfugl. Miljøfaglig Utredning notat 2013-27.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2013. E16 Skaret-Hønefoss. Tilleggsregistreringer på tema naturmiljø nord og øst for Steinsfjorden, Ringerike og Hole kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-27, ISBN 978-82-8138-657-0.

Larsen, B.H. 2013. Siragrunnen Vindpark forslag til forundersøkelser: sjøfugl, fugletrekk og flaggermus. Miljøfaglig Utredning notat 2013-25.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Karlsrud slåttemark i Jevnaker kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-21.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Lier slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-20.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstad slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-19.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Skirstadgutua slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-18.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien. Konsekvensutredning tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-18, ISBN 978-82-8138-648-8.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hellerud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-17.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Amundrud slåttemark i Lunner kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-16.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hammerud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-15.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Brunstad slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-13.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Johnsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-11.

Larsen, B. H., Enzensberger, T., Høitomt, G. & Ullring, U. 2013. Kartlegging av dragehode i Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner i 2010-2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-11, ISBN 978-82-8138-641-9.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Steinsrud slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-10, ISBN .

Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av slåttemark og dragehode på Hadeland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-10, ISBN 978-82-8138-640-2.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Putten slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-9.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2013. Naturtyper i Storlægeret landskapsvernområde i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden og DN-håndboka i 2012. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-8, ISBN 978-82-8138-636-5.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vestland slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-8.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hofsmarken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-7.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Eldtjern øst slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-6.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2013. Biologiske kartlegginger i Langsua nasjonalpark og tilgrensende verneområder i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-5, ISBN 978-82-8138-633-4.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Rekken slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-5.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Hadeland Folkemuseum slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-4.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Vika slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-3.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Iversrud nordre slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-2.

Fjeldstad, H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2013. Kartlegging etter DN-håndbok 13 under NiN-kartlegging i verneområder i Vestfold, Nordland og Oppland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-1, ISBN 978-82-8138-629-7.

Larsen, B.H. 2013. Skjøtselsplan for Kalvebingen slåttemark i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2013-1.

Larsen, B. H., Fagerhol, J., Grønningsæter, E., Mork, K., Olsen, O. & Wergeland Krog, O. 2013. Havsul I i Sandøy kommune. Resultater fra overvåking av sjøfugl i perioden 2011-2013. Multiconsult. Rapport. 129 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Søre Hjelle slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-63, ISBN .

Larsen, B.H. 2012. Kartlegging av biologisk verdifull innmark i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner i 2012. Miljøfaglig Utredning notat 2012-61, ISBN 978-82-8138-627-3.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øygardatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-49.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Øydgard slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-58.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Steinde støl slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-57.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nørre Fødnes slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-56.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Håvrud slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-55.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjellebrøtin slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-54.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hagabrennuten slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-53, ISBN .

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gøe, Gaukelii slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-52.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Bergatn slåttemark i Nord-Aurdal kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-51.

Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtyper i Storlægeret LVO i Oppland fylke 2012. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2012. Foreløpig rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-50.

Larsen, B.H. 2012. Utvidelse av Hole kalkverk i Vestre Toten kommune konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2012-48, ISBN 978-82-8138-614-3.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2012. Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune, Rogaland. Konsekvensutredning for tema Naturmangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-47, ISBN 978-82-8138-622-8.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtypekartlegging i Os kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-46: 1-50 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-621-1.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2012. Overvåking av bevaringsmål i Skogvoll naturreservat, Andøy kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2012-45, ISBN 978-82-8138-607-5.

Larsen, B. H. 2012. Kåja kraftverk i Nord-Fron kommune, Oppland. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-45, ISBN 978-82-8138-620-4.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Tannberg slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.10.2012 08:43:11, ISBN .

Hanssen, U., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Tolga kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-44, ISBN 978-82-8138-619-8.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2012. Artsrike vegkanter metodeutvikling og evaluering av kartlegging i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-40, ISBN 978-82-8138-625-9.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2012. Forslag til biologiske bevaringsmål for Langsua nasjonalpark med tilgrensende verneområder i Nord-Fron, Sør-Fron, Gausdal, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal og Øystre Slidre kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-39, ISBN 978-82-8138-613-6.

Høitomt, G. & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsnotater for 17 kulturlandskap i Espedalen, Storlægeret, Dokkfaret og Haldorbu landskapsvernområder. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-38, ISBN 978-82-8138-612-9.

Larsen, B.H. 2012. Evaluering av skjøtselstiltak ved Gjendebu i Jotunheimen nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-34, ISBN 978-82-8138-606-8.

Larsen, B.H. 2012. Vannfugl i Vorma på strekningen Minnesund-Eidsvoll. Oppdatert sammenstilling av eksisterende kunnskap. Miljøfaglig Utredning notat 2012-29, ISBN .

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Røyse øst slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat 2012-27.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Balkås slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning Notat 2012-26.

Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Melde, M. 2012. Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13. Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:26. ISBN: 978-82-8138-592-4

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Velparken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-25.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Kyset nordvest slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-24.

Larsen, B.H. 2012. Områdeplan for Litjgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra. Konsekvensutredning på tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-18, ISBN 978-82-8138-581-8.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Fredly slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-16.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vien sør slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-15.

Larsen, B.H. 2012. Ny E6 på strekningen Biri til Vingrom i Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-15, ISBN 978-82-8138-578-8.

Larsen, B. H., Gaarder, G., Høitomt, G. & Høitomt, T. 2012. Kartlegging av slåttemark i Gjøvik, Land og Toten i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-14, ISBN 978-82-8138-577-1.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Vestbakken slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-14, ISBN .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2012. Kartlegging av dragehode i Gjøvik, Land og Toten i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-13, ISBN 978-82-8138-576-4.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Nyjordet slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-13.

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. 2012. Siragrunnen vindpark. Oppdatert konsekvensutredning på tema naturmiljø etter trekktellinger i 2009-10. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-12, ISBN 978-82-8138-575-7.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Karlsborg slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-12.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Hjelpstein slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-11.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Eltonhytta slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-10.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Krabyenga slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-9.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Kvinnegrava slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-8.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Stolpebakken/Granvollen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-7.

Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Leirfjord kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-6. ISBN 978-82-8138-569-6.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Steinbrøttet slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-6.

Larsen, B.H. 2012. Kartlegging av dragehode på Hadeland. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-5, ISBN 978-82-8138-568-9.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Smiubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-5.

Gaarder, G., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Kvalitetssikring og supplerende naturtypekartlegging i Alstahaug kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012:4: 1-30 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-566-6.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Bondehaugen slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-4.

Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Gile-Badstubakken slåttemark i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2012-3.

Larsen, B.H., Enzenberger, T. & Høitomt, G. 2012. Evaluering av regionale miljøtilskudd i Oppland (RMP-midler). Miljøfaglig Utredning rapport 2012-2, ISBN 978-82-8138-564-1.

Flynn, K. M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B.H. 2012. Skjøtselsplan for Skei utvalgte kulturlandskap i Leka kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2012-1, ISBN 978-82-8138-563-4.

Sandvik, H. & Larsen, B. H. 2012. Forvaltingsplan for Ytterøyane naturreservat i Flora kommune. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 4-2012. 44 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. 2012. Forvaltingsplan for Kvalsteinane naturreservat i Flora kommune. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rapport nr. 3-2012. 42 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2012. Faggrunnlag for huldrestarr Carex heleonastes. Rapport til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 59 s.

Larsen, B. H., Fagerhol, J., Grønningsæter, E., Mork, K., Olsen, O. & Wergeland Krog, O. 2012. Havsul I i Sandøy kommune. Resultater fra overvåking av sjøfugl i 2011. Multiconsult, Ålesund/Oslo.
Multiconsult. Rapport. 73 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for slåttemarker og parken på Stenberg Museum i Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-72, ISBN 978-82-8138-551-1 .

Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2011. Rødlistearter i Bergen kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2011-71, ISBN 978-82-8138-550-4 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Midtibrenna naturreservat i Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-70, ISBN 978-82-8138-548-1

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Harestranda naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-69, ISBN 978-82-8138-546-7

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Skjøtselsplan for Storskogan naturreservat i Overhalla. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-68, ISBN 978-82-8138-545-0 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Langnes naturreservat i Verdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-67, ISBN 978-82-8138-544-3

Larsen, B.H. 2011. Seinesodden naturreservat i Bodø kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-57, ISBN 978-82-8138-534-4

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Måsøra-Hofstadøra naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-55, ISBN 978-82-8138-531-3

Larsen, B.H. 2011. Kartlegging av naturtyper og kulturlandskapsverdier i Finndalen landskapsvernområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-54, ISBN 978-82-8138-529-0

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-53, ISBN 978-82-8138-528-3 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Hegramo naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-52, ISBN 978-82-8138-527-6 .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2011. Konsekvenser for biologisk mangfold av planlagt hytteområde på Lygna i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-51, ISBN 978-82-8138-526-9

Gaarder, G., Bratli, H. & Larsen, B. H. 2011. Revisjon av DN-håndbok 13. Forslag til arbeidsoppgaver, disposisjon, framdriftsplan og utredningsbehov. Miljøfaglig Utredning notat 2011:49. 22 s.

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg slåttemark (nedenfor hovedbygningen) i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-48, ISBN 978-82-8138-558-0

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg Ø slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-47, ISBN 978-82-8138-557-3

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg SØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-46, ISBN 978-82-8138-556-6

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Steinberg SV slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-45, ISBN 978-82-8138-555-9

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg S slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-44, ISBN 978-82-8138-554-2

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Kopstad godsterminal i Horten, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-43, ISBN 978-82-8138-504-7 .

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Stenberg NØ slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-43, ISBN 978-82-8138-553-5

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2011. Falken naturreservat, Østre Toten kommune. Naturverdier og sårbarhetsvurdering av ny tunnel. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-42: 1-29 +vedlegg. ISBN: 978-82-8138-503-0

Larsen, B.H. 2011. Skjøtselsplan for Bleikervollen slåttemark i Vestre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning notat 2011-42, ISBN 978-82-8138-552-8.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Rv4 Rotnes-Åneby. Notat fra feltbefaring av ny veg på strekningen Rotnes-Åneby, Nittedal kommune Akershus. Miljøfaglig Utredning notat 2011-09.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Fv 456/457 Kjos - Andøyveien. Konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-35, ISBN 978-82-8138-495-8 .

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2011. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Søndre Land og Etnedal kommuner i 2009 og 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-31, ISBN 978-82-8138-488-0 .

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2011. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for Naturbase. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:28: 1-18 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-484-2.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2011. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i perioden 2008 til 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-26, ISBN 978-82-8138-482-8 .

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2011. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2009 og 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-24, ISBN 978-82-8138-479-8.

Larsen, B.H. 2011. Konsekvenser av Kåjå kraftverk og Vikafossen kraftverk for biologisk mangfold. Sammenligning av utbyggingsalternativene på overordnet nivå. Miljøfaglig Utredning notat 2011-24, ISBN .

Fjeldstad, H., & Larsen, B.H. 2011. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativer i Bremanger kommune og i Jølster, Førde, Naustdal og Flora kommuner. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-23, ISBN 978-82-8138-478-1 .

Larsen, B.H., Alvereng, P., Flynn, K.M., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O.M. 2011. Restaurering av våtmark i Norge - potensielle lokaliteter og aktuelle tiltak. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-21, ISBN 978-82-8138-476-7.

Larsen, B.H. 2011. Kartlegging av biologisk mangfold på Veltsetra i Romedal Almenning, Stange Miljøfaglig Utredning notat 2011-18, ISBN 978-82-8138-507-8

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. E18 Bommestad Sky. Notat om konsekvenser for naturmiljøet i forbindelse med etablering av massedeponi med tilhørende anleggsveier. Miljøfaglig Utredning notat 2011-15, ISBN 978-82-8138-512-2 .

Larsen, B.H. 2011. Biologiske verdier i områder søkt oppdyrket på Bolken i Lunner. Miljøfaglig Utredning notat 2011-11, ISBN 978-82-8138-494-1 .

Larsen, B.H. 2011. Kåja kraftverk i Nord-Fron kommune, Oppland. Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-10, ISBN 978-82-8138-465-1.

Larsen, B.H. 2011. Kartlegging av naturverdier i 9 planlagte byggeområder i Sel kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2011-09, ISBN 978-82-8138-492-7 .

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2011. Tolga kraftverk i Tolga kommune, Hedmark. Konsekvenser for naturtyper og flora, fugl og pattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-2, ISBN 978-82-8138-456-9 .

Larsen, B.H. 2011. Naturverdier og skjøtsel i Blessumkalvkveen naturreservat, Vågå kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-58, ISBN 978-82-8138-455-2

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O. M. 2010. Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-50, ISBN 978-82-8138-444-6 .

Larsen, B.H. & Wergekand Krog, O. M. 2010. Røstlandet naturreservat i Røst kommune. Naturtyper og fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-46, ISBN 978-82-8138-440-8.

Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2010. Ny E39 Harangen Høgkjølen, Orkdal kommune. Konsekvensutredning tema Naturmiljø parsell 2. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-44, ISBN 978-82-8138-438-5.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2010. Naturverdier og forvaltningsutfordringer i Ranvikholmen og Mølen naturreservater i Hurum kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-43, ISBN 978-82-8138-437-8.

Melby, M. W., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Breheimen nasjonalpark med tilgrensende verneområder i Luster, Lom og Skjåk kommuner. Forslag til biologiske og landskapsfaglige bevaringsmål. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-41, ISBN 978-82-8138-435-4.

Larsen, B.H. 2010. Kartlegging av naturtyper og viltverdier i planområdet for reguleringsplan for næringsareal i Nordhamarvika og Melkstaden i Frøya kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2010-35, ISBN 978-82-8138-428-6.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2010. Kartlegging av naturtyper i utvalgte områder av Sørum kommune i 2009. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-34, ISBN 978-82-8138-427-9.

Larsen, B.H. 2010. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Lesja kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2010-32, ISBN 978-82-8138-425-5.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Vevelstad kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-31, ISBN 978-82-8138-424-8.

Gaarder, G., Holtan, D. & Larsen, B. H. 2010. Kartlegging av naturtyper i Brønnøy kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2010:30.

Holtan, D. & Larsen, B.H. 2010. Kartlegging av naturtyper i Sømna kommune, Nordland. Miljøfaglig Utredning, rapport 2010: 27. 1-72. ISBN 978-82-8138-420-0.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2010. Fv 888 Kryssing av Morfjorden i Hadsel kommune. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-26, ISBN 978-82-8138-419-4.

Larsen, B. H. & Holtan, D. 2010. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Røros kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-24, ISBN 978-82-8138-417-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2010. E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø med ny tunnelløsning under Hundorp. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-23, ISBN 978-82-8138-416-3.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Rosten kraftverk i Sel kommune, vurdering av planendringer og behov for minstevannføring for tema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2010:23.

Gaarder, G., Flynn, K. M. & Larsen, B. M. 2010. Vindparker i Selbu kommune. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:21. 19 s. + vedlegg.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2010. Maurneset vindkraftverk i Nordreisa. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-20. ISBN 978-82-8138-413-2.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Innvordfjellet vindkraftverk i Flatanger og Namdalseid kommuner. Konsekvensutredning på temaet biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-19. ISBN 978-82-8138-334-0.

Gaarder. G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2010. Biologisk mangfold i Lebesby kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-18. 49 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-412-5.

Larsen, B.H. 2010. Miljøfaglig vurdering av inngrep foretatt i Linnesstranda naturreservat i Lier kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010-16.

Larsen, B.H. 2010. Kartlegging av naturverdier i 5 potensielle utbyggingsområder i Nord-Fron kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2010-13.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2010. Geitfjellet vindkraftverk i Snillfjord. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-11. ISBN 978-82-8138-391-3.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2010. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativ. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-10, ISBN 978-82-8138-405-7.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2010. Ny Trondheim havn. Foreløpig vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold ved mulige alternativ. Miljøfaglig Utredning notat 2010:05.

Larsen, B. H. 2010. Samlet oversikt over fuglefaunaen i Totenvika naturreservat, Østre Toten. Resultater fra mer enn 30 år med ornitologiske undersøkelser. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-7, ISBN 978-82-8138-402-6.

Larsen, B. H. 2010. Forslag til skjøtselsplan for Frydalen landskapsvernområde i Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-4. ISBN 978-82-8138-399-9.

Larsen, B. H. 2010. Røst vindpark. Konsekvenser for naturmiljø med redusert planområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-3. ISBN 978-82-8138-398-2.

Larsen, B. H. 2009. Naturtypekartlegging i Austråttlunden landskapsvernområde i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-62. ISBN 978-82-8138-394-4.

Larsen, B. H. 2009. Naturtypekartlegging i Hovsfjæra og Innstrandfjæra fuglefredningsområder i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-61. ISBN 978-82-8138-393-7.

Larsen, B. H., Ruud, T. & Fiksdahl, B. 2009. Skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde i Dovre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-58. ISBN 978-82-8138-389-0.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for flora og vegetasjon, fugl og annet vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-56. ISBN 978-82-8138-387-6.

Fjeldstad, H., Larsen B.H. & Melby, M.W. 2009. Forvaltningsplan for Sandebukta LVO, Rød-Dirhue LVO, Langø LVO og Vikerøya LVO/Viksfjorden NR i Vestfold fylke. Grunnlags-registreringer og forslag. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-54. ISBN 978-82-8138-385-2.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Kommunedelplan for Ytre havn i Bodø og reguleringsplan for Kvalvikodden. Konsekvenser for terrestrisk botanikk, terrestrisk zoologi og marinbiologi. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-46. ISBN 978-82-8138-375-3.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Småkraftverk i Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-42. ISBN 978-82-8138-371-5

Larsen, B. H., Alvereng, P., Gaarder, G. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Skogvoll naturreservat, Andøy kommune. Naturtyper, fugl og sjøpattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-41. ISBN 978-82-8138-370-8.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Karlsøyvær naturreservat i Bodø kommune. Naturtyper, fugl og sjøpattedyr. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-37. ISBN 978-82-8138-366-1.

Larsen, B. H. 2009. Naturverdier i Linnesstranda naturreservat i Lier kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-36. ISBN 978-82-8138-365-4.

Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2009. Krogstad Miljøpark i Sørum kommune. Konsekvenser for bekkeforhold, naturmiljø og biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-35. ISBN 978-82-8138-364-7.

Fjeldstad, H., Larsen, B. H. & Gaarder G. 2009. Biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-34. ISBN 978-82-8138-363-0.

Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Vadsø kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-32. ISBN 978-82-8138-361-6.

Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Unjárgga gielda/Nesseby kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-31. 42 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-360-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2009. Biologisk mangfold i Evenes kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-30. ISBN 978-82-8138-359-3.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Nord-Fron grense til Otta. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-28. ISBN 978-82-8138-357-9.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-27. ISBN 978-82-8138-356-2.

Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Narvik kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-26. ISBN 978-82-8138-355-5.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2009. Kartlegging av naturtyper i Frøya kommune i 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-25. ISBN 978-82-8138-354-8.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Lavangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-23. ISBN 978-82-8138-352-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Økning av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-22. ISBN 978-82-8138-351-7.

Larsen, B.H. 2009. Havsul 2 revidert planområde i Haram kommune. Konsekvenser for sjøfugl og trekkende fugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-21. ISBN 978-82-8138-350-0.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2009. Biologisk mangfold i Gratangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-16. ISBN 978-82-8138-345-6.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Ny 132 kV kraftlinje Rosten-Vågåmo i Sel og Vågå kommuner i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-15: 1-47. ISBN 978-82-8138-344-9

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2009. Rosten kraftverk i Sel kommune i Oppland. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2009-14: 1-43. ISBN 978-82-8138-343-2

Larsen, B. H. 2009. Arafjellet vindpark i Karmøy kommune. Vurdering av konflikter med hubro. Miljøfaglig Utredning notat 2009-07. ISBN .

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Ringebu sør til Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-9. ISBN 978-82-8138-339-5.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2009. Kartlegging av biologisk viktige kulturlandskap i Sel og Vågå kommuner i 2007 og 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-3. ISBN 978-82-8138-333-3.

Larsen, B.H. & Wergeland Krog, O.M. 2009. Faktaark for Ramsarområder i Norge. Faktaark Ramsar.

Larsen, B. H. 2008. Utkast til skjøtselsplan for Hydalen landskapsvernområde i Hemsedal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-42. ISBN 978-82-8138-323-4.

Larsen, B. H. 2008. Kartlegging av naturtyper i og i nærområdet til Grandefjæra naturreservat i Ørland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-41. ISBN 978-82-8138-322-7.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2008. Blåheia vindkraftverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-40. ISBN 978-82-8138-321-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Ny E6 i Nord-Fron kommune. Grunnlagsregistreringer for konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-39. ISBN 978-82-8138-320-3.

Larsen, B. H. 2008. Røst vindpark. Konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-35. ISBN 978-82-8138-316-6.

Larsen, B. H. 2008. Planlagt hyttefelt ved Store Svartungen i Østre Toten kommune. Naturverdier og konsekvenser for flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-30. ISBN 978-82-8138-310-4.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Grimstad, K. J., Mork, K. & Larsen, B. H. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning fugl 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2008-29. ISBN 978-82-8138-309-8.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2008. Siragrunnen vindpark. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-26. ISBN 978-82-8138-306-7.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-19. ISBN 978-82-8138-299-2.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Romerike landskapsvernområde i Nannestad og Ullensaker kommuner i Akershus. Biologiske undersøkelser og utkast til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-17. ISBN 978-82-8138-297-8.

Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfold i Dovre kommune. Sammenstilling av eksisterende kunnskap om naturtyper og vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-15. ISBN 978-82-8138-295-4.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfald i Radøy kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008-14: 1-17 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-294-7.

Larsen , B. H. 2008. Frya kraftverk. Vurdering av naturverdier på grunnlag av befaring 05.11.2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008-14.

Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfald i Øygarden kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-13. ISBN 978-82-8138-293-0.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2008. Biologisk mangfald i Meland kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008::12. 14 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-292-3

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2008. Naturtypekartlegging i Finnmark 2008. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2008-10.

Larsen, B. H. 2008. Endrede konsekvenser for sjøfugl av reduksjon i planområdene for Havsul 2 og 4. Miljøfaglig Utredning notat 2008-07. ISBN .

Larsen, B. H. 2008. Kartlegging av biologisk verdifull innmark i Østre Toten kommune i 2008. Miljøfaglig Utredning notat 2008-9.

Larsen, B. H. 2008. Utvidelsesprosjekt Markbulia-Einunna. Konsekvenser for naturtyper og flora av reguleringshøydene 863 moh og 867 moh. Miljøfaglig Utredning notat 2008-3. ISBN 978-82-8138-282-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007. Resultater fra biologiske og kulturhistoriske registreringer i 13 kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-3. ISBN 978-82-8138-283-1.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Økning av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Konsekvensutredning og forslag til miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-1. ISBN 978-82-8138-275-6.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Golfbane på Einangsøyene sør for Otta i Sel kommune, Oppland. Konsekvenser for flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-70. ISBN 978-82-8138-274-9.

Larsen, B. H. 2007. Biologisk verdifull innmark i Østre Toten kommune. Registreringer i 2007. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-69. ISBN 978-82-8138-273-2.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2007. Naturverdier ved Mørkrid i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-68. 30 s. ISBN 978-82-8138-272-5

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Oppdatert rapport etter ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-63. ISBN 978-82-8138-266-4.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2007. Bukta fuglefredingsområde i Sandane, med tilliggende naturmiljøer. Vurdering av tilstand og utviklingstrekk. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-62. 51 s. ISBN 978-82-8138-265-7

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde i Karlsøy kommune, Troms. Kulturlandskap og vegetasjon. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-61. ISBN 978-82-8138-264-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna. Konsekvenser for naturtyper og flora. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-59. ISBN 978-82-8138-262-6.

Larsen, B. H. & Wergeland Krog, O. M. 2007. Sammenbindingskorridoren til Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-58. ISBN 978-82-8138-261-9.

Alvereng, P., Gaarder. G. & Larsen, B. H. 2007. Biologisk mangfold i Salangen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-55. ISBN 978-82-8138-258-9.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Haraheia vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-51. ISBN 978-82-8138-253-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Roan vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-50. ISBN 978-82-8138-252-7.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturland-skap. Frya-Harpefoss i Sør-Fron kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny avgrensning og ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-47. ISBN 978-82-8138-249-7.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Grimsdalen i Dovre kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-46. ISBN 978-82-8138-248-0.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Bøverdalen i Lom kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste og ny avgrensning. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-45. ISBN 978-82-8138-247-3.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste og ny avgrensning. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-44. ISBN 978-82-8138-246-6.

Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Heidal i Sel kommune, Oppland. Revidert rapport etter ny rødliste og supplerende kartlegging i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-43. ISBN 978-82-8138-243-5.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Balke-Lillo i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Oppdatert rapport etter ny rødliste og ny avgrensning. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007-40. 31 s. + vedlegg.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2007. Naturverdier i nasjonalt viktige kulturlandskap. Tingelstadhøgda og Røykenvika i Gran kommune, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-30. ISBN: 978-82-8138-229-9.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Skjøtselsplan for beitemarkene på Indrevær og Utvær, Solund kommune i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning Rapport 2007-26. ISBN 978-82-8138-224-4

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark: Botaniske tilleggsregistreringer i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-16. ISBN 978-82-8138-215-2.

Gaarder, G., Larsen, B. H. & Melby, M. W. 2007. Ressursbehov ved kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:15. ISBN 978-82-8138-226-8

Haugan, R. (red.), Berg, R.Y., Hassel, K. & Larsen, B.H. 2007. Botaniske registreringer og vurderinger i Høyrokampen-området. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-10. ISBN 978-82-8138-210-7.

Larsen, B. H. 2007. Vindmålemaster Havsul 2 og Havsul 4: Anbefaling av plassering og avbøtende tiltak av hensyn til sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-9. ISBN 978-82-8138-209-1.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2007. Biologisk mangfold i Ottadalen. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007:6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2007. Kartlegging av vilt og naturtyper på Smøråsfjell i Bergen kommune. Miljøfaglig Utredning, rapport 2007-5. 33 s.

Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Larsen, B. H. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 3: Moskog-Fardal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-4. ISBN 978-82-8138-204-6.

Larsen, B. H. 2007. Vindparken Havsul 1 i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. Endrede konsekvenser for sjøfugl av nytt forslag til planområde. Miljøfaglig Utredning notat 2007-4.

Heggland, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Grimstad, K. J., Larsen, B. H., Mork, K. & Solvang, R. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 2: Leivdal-Moskog. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-3. ISBN 978-82-8138-203-9.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av kystblåstjerne Tractema verna i Askvoll og Solund kommuner i 2006, med forslag til skjøtsel og forvaltning av artens leveområder. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-91. ISBN 82-8138-195-7.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2006. Vannkraftutbygging i Erdalselvi i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensutredning. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2006:83. 33 s.

Larsen, B. H. 2006. Slambehandlingsanlegg i Djupdalen, Sørum kommune: Vurdering av konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-81. ISBN 82-8138-184-1.

Larsen, B. H. 2006. Sjøfuglregistreringer på Vågsøy i Sogn og Fjordane i perioden 1999-2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-74. ISBN 82-8138-175-2.

Larsen, B. H. 2006. Føreslegne Lindvik naturreservat i Eid kommune. Framlegg til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-73. ISBN 82-8138-174-4.

Larsen, B. H. 2006. Evaluering av skjøtselstiltak i Grimsdalen. Resultater fra anlayse av prøveflater i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-72. ISBN 82-8138-173-6.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold på arealer hvor det er søkt om regionale miljøtilskudd til biologisk verdifull innmark i 2006 i Lillehammer, Øyer og Gausdal kommuner, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-66. ISBN 82-8138-165-5.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold på aktuelle arealer for regionale miljøtilskudd til biologisk verdifull innmark i 2006 i Sel kommune, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-65. ISBN 82-8138-164-7.

Larsen, B. H. 2006. Kartlegging av biologisk mangfold på arealer hvor det er søkt om regionale miljøtilskudd til biologisk verdifull innmark i Sør-Aurdal kommune, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-64. ISBN 82-8138-163-9.

Larsen, B. H. 2006. Måkefugl på Vålsjøen i Hurdal: bestandsutvikling og innvirkning på drikkevannskilden Tisjøen i Eidsvoll. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:45.

Larsen, B. H. 2006. Effekter av klimaendringer på sjøfugl: en litteraturstudie basert på arbeider gjort i Nord-Atlanteren. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-40. ISBN 82-8138-135-3.

Larsen, B. H. 2006. Naturfaglig dokumentasjon langs ny riksveg 4 i Vestrumenga på Raufoss, Vestre Toten. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-35: 1-10 + vedlegg.

Larsen, B. H. 2006. Hilleshamnelva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Offentlig utgave. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-33. ISBN 82-8138-128-0.

Larsen, B. H. 2006. Overvåkning av fuglefaunaen ved Vedvik Avfallsplass, Vågsøy kommune i 2006. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-32.

Mikkelsen, P. & Larsen, B. H. 2006. Ny innfartsveg til Kirkenes. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-26. ISBN 82-8138-121-3.

Larsen, B.H 2006. Viltet i Sørum kommune. Rapport med sårbare viltopplysninger (unntatt offentlighet). Miljøfaglig Utredning rapport 2006:20.

Larsen, B.H. 2006. Viltet i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:19. ISBN 82-8138-115-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord. Konsekvensutredning på tema naturmiljø - biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:18. ISBN 82-8138-114-0.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul IV, Averøy og Eide kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:17. ISBN 82-8138-113-2.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:16. ISBN 82-8138-112-4.

Larsen, B.H. & Krogh, O. M. W. 2006. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Tilleggsutredning: Kartlegging av overvintrende sjøfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:15. ISBN 82-8138-111-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Fræna vindpark. Konsekvenser av endret utbyggingsløsning for tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:14. ISBN 82-8138-110-8.

Larsen, B. H. 2006. Elodea-prosjektet Steinsfjorden. Sammenstilling av data om vannfugl: Bestandsutvikling og konsum av vasspest. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:12. ISBN 82-8138-118-3.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Grimsdalen i Dovre kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:11. ISBN 82-8138-108-6.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Heidal i Sel kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:10. ISBN 82-8138-107-8.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Haugan, R. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Bøverdalen i Lom kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:9. ISBN 82-8138-105-1.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Tingelstadhøgda i Gran kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:7. ISBN 82-8138-103-5.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Haugan, R. & Jordal, J.B. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:6. ISBN 82-8138-102-7.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Jørgensen, L. & Melby, M.W. 2006. Sørdalen/Isdalen nasjonalpark i Bardu konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:4. ISBN 82-8138-100-0.

Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Balke-Lillo i Østre Toten kommune, Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:3. ISBN 82-8138-099-3.

Larsen, B.H. & Haugan, R. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Frya-Harpefoss i Sør-Fron kommune, Oppland fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2006-2. ISBN 82-8138-098-5.

Larsen, B.H. 2006. Grønnlielva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-1.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2005. Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-64. ISBN 82-8138-094-2.

Larsen, B. H. 2005. Hilleshamnelva kraftverk. Virkninger for biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-63. ISBN 82-8138-093-4.

Larsen, B.H. 2005. Overvåkning av fuglefaunaen ved Vedvik Avfallsplass, Vågsøy kommune i 2005. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:62.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Verdifulle kulturlandskap i Bodø (Skjerstad), Fauske og Tysfjord kommuner i Nordland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:59. ISBN 82-8138-089-6.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Melby, M.W. 2005. Sammenlikning av konsekvensutredning og tematisk konfliktvurdering for vindparkene Fræna og Selbjørn. Tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:55.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommuner. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:52. ISBN 82-8138-082-9.

Larsen, B. H. 2005. Konsekvensutredning for Havsul II, Giske og Haram kommune Tema: Biologisk mangfold og verneinteresser. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-51. ISBN 82-8138-081-0.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:50. ISBN 82-8138-080-2.

Larsen, B. H. & Gaarder, G. 2005. Vindkraftverk på Langevåg i Bømlo kommune. Konsekvensutredning på temaet naturmiljø. Miljøfaglig Utredning Rapport 2005-45: 1-47 + vedlegg.

Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2005. Rotvella. Småkraftprosjekt i Etnedal kommune, Oppland. Utredningstema Naturmiljø, Friluftsliv og Landskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:44. ISBN 82-8138-079-9.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Golfbane Røykenvika. Konsekvensutredning Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:30. ISBN 82-8138-037-3.

Larsen, B. H. 2005. Faglig vurdering av skjøtselsbehov for biologisk mangfold i Grimsdalen, Dovre kommune.
Miljøfaglig Utredning rapport 2005-16. ISBN 82-8138-052-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Førde kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:15. ISBN 82-8138-051-9.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. og Larsen, B.H. 2005. Flora, vegetasjon og naturtyper i utredningsområdet for utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-14. ISBN 82-8138-050-0.

Gaarder, G., Grimstad, K.J., Holtan, D. & Larsen, B.H. 2005. Kartlegging av biologisk mangfold i utredningsområdet for vern i Breheimen-Mørkridsdalen, Oppland og Sogn og Fjordane fylker. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:13. ISBN 82-8138-049-7.

Larsen, B.H. 2005. Kartlegging av biologisk mangfold som grunnlag for skjøtsel av kulturlandskapet ved Gjendebu i Jotunheimen nasjonalpark. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:6. ISBN 82-8138-041-1.

Larsen, B.H. 2005. Forslag til skjøtselsplan for Geitryggmyra naturreservat, Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:4. ISBN 82-8138-040-3.

Larsen, B.H. 2005. Overvåkning av effekter av kulturlandskapstiltak i Grimsdalen på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:3.

Larsen, B.H. & Høitomt, G. 2004. Biologisk mangfold i Søndre Land kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:70. ISBN 82-8138-036-5.

Larsen, B.H., Olsen, K.M., Gaarder, G. & Blindheim, T. 2004. Biologisk mangfold i Hurdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:69. ISBN 82-8138-035-7.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Kartlegging av naturtyper og rødlistearter i Eidsvoll kommune i 2003 og 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:67.

Larsen, B.H. 2004. Kartlegging av beitemarkssopp i Gausdal, Øyer, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2003 og 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:66. ISBN 82-8138-032-2.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i kulturlandskapet i Dovre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:65. ISBN 82-8138-031-4.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Konsekvensutredning på temaet Biologisk mangfold og vilt av planlagte reiselivsutbygginger i Hafjell-Hunderfossenområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:63.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold ved Krokhølen i Nordre Land kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:62.

Larsen, B.H. 2004. Overvåkning av fuglefaunaen ved Vedvik Avfallsplass, Vågøy kommune i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:16.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i planlagt område for hyttebygging på Lunner Østås, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:14. ISBN 82-92227-86-5.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Bud/Hustad i Fræna kommune. Konsekvensutredning på temaene Flora, Fugl og Annen fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:13. ISBN 82-92227-85-7.

Larsen, B.H. 2004. Naturfaglig dokumentasjon langs ny riksveg 4 i Vestrumenga på Raufoss, Vestre Toten. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:11.

Larsen, B.H. & Gaarder, G. 2004. Vindkraftverk på Selbjørn i Austevoll kommune. Konsekvensutredning på tema Flora og fauna. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:10. ISBN 82-92227-83-0.

Gaarder, G., Larsen, B.H. & Oldervik, F. 2004. Biologisk mangfold i Austrheim kommune. Supplerende undersøkelser i 2004. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:9. ISBN 82-92227-82-2.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:8. ISBN 82-92227-81-4.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:7. ISBN 82-92227-80-60.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i Naustdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:5. ISBN 82-92227-76-8.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfold i Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:1. ISBN 82-92227-71-7.

Larsen, B. H. 2004. Biologisk mangfold på Fredrikstad garnison, Fredrikstad kommune, Østfold fylke. Forsvarsbygg BM-rapport 33-2003. 31 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold på Fredriksten festning,
Halden kommune, Østfold fylke. Forsvarsbygg BM-rapport nr. 32-2003. 49 s. + vedlegg.

Larsen, B.H. 2003. Konsekvenser for fuglefaunaen av planlagt hyttefelt på Fagervannsåsen, Kongsberg kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:47.

Larsen, B.H. & Olsen, O. 2003. Overvåkning av fuglefaunanen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune i 2003. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:46.

Larsen, B.H. 2003. Kulturlandskapskvaliteter i Øverbygden i Dovre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:45. ISBN 82-92227-70-9.

Larsen, B.H. 2003. Kulturlandskap i Grimsdalen - Effekter av tiltak på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:44. ISBN 82-92227-69-5.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Olsen, K.M. 2003. Biologisk mangfold i området Beito-Rauddalen, Øystre Slidre kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:43.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2003. Biologisk mangfold i Gran kommune, revidert rapport. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:1. ISBN 82-92227-31-8.

Melby, M.W. & Larsen, B.H. 2002. Underlag for NOU. Verneplan for vassdrag Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:28.

Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2002. Biologisk mangfold i Mjølfjell skyte- og øvingsfelt, Voss kommune. Forsvarsbygg, eiendomsforvaltning. BM-rapport nr. 16 (2002). 44 s.

Larsen, B.H. 2002. Biologisk mangfold i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:20. ISBN 82-92227-29-6.

Larsen, B.H. 2002. Biologisk mangfold i Nordre Ål, Lillehammer. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:19. ISBN 82-92227-28-8.

Larsen, B.H. 2002. Biologiske verdier i kulturlandskap hvor det ble søkt STILK-midler i sørvestre deler av Oppland 2002. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:16.

Larsen, B.H. 2002. Overvåking av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune 2002. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:15.

Larsen, B.H. 2002. Database for litteratur om biologisk mangfold i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:11.

Melby, M.W. & Larsen, B.H. 2002. Supplering av verneplanen for vassdrag i Oppland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:8. ISBN 82-92227-22-9.

Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2001. Biologisk mangfold i Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:20. ISBN 82-92227-12-1.

Larsen, B.H. 2001. Viltkartlegging i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:18. ISBN 82-92227-11-3.

Larsen, B.H. 2001. Forundersøkelser av fuglelivet på Nesmoen, Røykenvika knyttet til planlagt golfbane. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:17.

Larsen, B.H. 2001. Hekkende våtmarksfugler og konflikter med kanofriluftsliv i Fjordaområdet, Gran kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:16.

Larsen, B.H. 2001. Konsekvenser av økt vinternedtapping på fuglefaunaen i Hafslovatnet fuglefredningsområde, Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:15.

Larsen, B. H. 2001. Naturverdier i et lauvskogsområde på Lunde nordre Lillehammer kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:14.

Larsen, B.H. 2001. Overvåking av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:13.

Larsen, B.H. 2001. Biologisk mangfold i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:10. ISBN 82-92227-08-3.

Larsen, B.H. 2001. Viltkartlegging i Vestre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:9. ISBN 82-92227-07-5.

Larsen, B.H. 2000. Kartlegging av hekkebestander og ungeproduksjon hos sjøfugl i Randsfjorden. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:16.

Larsen, B.H. 2000. Skjøtselsplan for Totenvika naturreservat, Østre Toten kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:5.

Larsen, B.H. 1999. Sjøfugler i Mjøsa - hekkebestander og hekkesuksess i 1999, utviklingstrender og forvaltning. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:24.

Larsen, B.H. 1999. Kartlegging av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune. Del 2. Miljøfaglig Utredning rapport 1999-20.

Larsen, B.H. 1998. Effekter av beitende vannfugl på vasspest og brukerinteressene i Steinsfjorden, Hole og Ringerike kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:9.

Larsen, B.H. 1998. Kartlegging av fuglefaunaen ved Vedvik avfallsplass i Vågsøy kommune. Del 1. Miljøfaglig Utredning rapport 1998-8.

Larsen, B.H. 1998. Kartlegging av fuglefaunaen ved Festingdalen Miljøstasjon, Sogndal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:4.

Bjørn Harald Larsen, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Bjørn Harald har 25 års erfaring som rådgiver innenfor fagfeltet naturmangfold. Han har god økologisk forståelse og betydelig kompetanse innen fagfeltene naturforvaltning, naturtypekartlegging, botanikk og faunakartlegging med fugl som spesialfelt. Utførte oppdrag spenner fra konsekvensutredninger, skjøtselsplaner for kulturlandskap og myr, forvaltningsplaner for verneområder og naturtypekartlegging til evaluering av skjøtselstiltak, overvåkingsprosjekter av karplanter (dragehode og solblom særlig) og før- og etterundersøkelser av fugl tilknyttet ulike naturinngrep. Han har lang erfaring med bruk av NiN-systemet i basiskartlegging av verneområder og i utvalgskartlegging og har deltatt i utprøving av systemet. Han deltar for tida i revidering av Norsk rødliste for naturtyper.

Bjørn Harald har over 960 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på om lag 37.000 funn (pr. 2024).