Mathilde Norby Lorentzen

Seniorrådgiver

Master i biologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås, 2017

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2018

Kontorsted: Tingvoll, Møre og Romsdal

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av fremmedarter og rødlistearter av karplanter, lav og sopp

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

  • Utarbeiding av kommunedelplaner for naturmangfold

Publikasjoner

Lorentzen, M. N. 2023. Skjøtselsplan for slåttemark og hagemark i Høystaklia i Molde kommune. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-105, ISBN 978-82-345-0514-0.

Lorentzen, M. N. 2023. Skjøtselsplan for slåttemark på Åbakken og Istadkroken setermark i Molde kommune. Oppfølging av tradisjonell slåttemark som utvalgt naturtype. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-102, ISBN 978-82-345-0511-9.

Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., & Olsen, O. 2024. Herdalssetra, Geiranger-Herdalen landskapsvernområde, Møre og Romsdal. Kartlegging av biologisk mangfald og råd om skjøtsel. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-99, xx s. ISBN 978-82-345-0503-4.

Lorentzen, M. N. 2023. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-84, ISBN 978-82-345-0481-5.

Lorentzen, M. N. 2023. Breen hyttefelt II. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-80, ISBN 978-82-345-0473-0.

Jordal, J. B. & Lorentzen, M. N. 2023. Naturhensyn i tilrettelegging av stier i Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-65. 978-82-345-0447-1

Lorentzen, M. N. & Jordal, J. B. 2023. Utkast til forvaltningsplan for UKL Fjellgårdene i Sunndal. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-63, ISBN 978-82-345-0444-0.

Jordal, J. B., Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2023. Tilrettelegging av naturtypedata etter DN-håndbok 13 for innlegging i Naturbase, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-59 61 s., ISBN 978-82-345-0442-6.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2023. Innspill til kommunedelplan for naturmangfold i Tingvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-53, xx s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0436-5.

Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2023. Skjøtselsplan for Melandsøyan og Bjørndalsmyran i Grytdalen naturreservat, Orkland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-32, 32 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0410-5.

Lorentzen, M. N. & Jordal, J. B. 2023. Kalkskog med marisko i Oppdal kommune 2023, overvåking og skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N30, ISBN 978-82-345-0470-9.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N., Tellnes, S. & Larsen B.H. 2023. Nasjonal kartlegging av beitemarkssopper i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2023-28. 101 s. ISBN 978-82-345-0404-4.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U. & Wangen, K. 2023. Kartlegging av naturtyper i utvalgte områder i Giske, Sande, Hustadvika og Aure kommuner i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-18, ISBN 978-82-345-0389-4.

Nyjordet, S. M. G., Lorentzen, M. N., Langmo, S. H. L., Tellnes, S. & Gaarder, G 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Trøndelag fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-16, 61 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0385-6.

Abaz, A. H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2023. NiN Basiskartlegging av Mørkridsdalen LVO og Drægnismorki-Yttrismorki NR i Vestland fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-13, 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0383-2.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. Folden, Ø., Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., & Jørgensen, O. 2023. NiN Basiskartlegging av Grytdalen naturreservat i Orkland kommune, Trøndelag 2020-2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-12, ISBN 978-82-345-0382-5.

Lorentzen, M. N., Breili, A., Abaz, A. H., Svingen, K. & Gaarder, G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-3, ISBN 978-82-345-0386-3.

Lorentzen, M. N., Langmo, S. H. L., Jordal, J. B., Jensen, H. J. & Hofton, T. H. 2022. Kartlegging og statusoppdatering av safransnyltepute i Trøndelag i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-77, ISBN 978-82-345-0362-7.

Lorentzen, M. N. & Folden, Ø. 2022. Skjøtselsplan for slåttemark på Langbakksetra i Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-75, ISBN 978-82-345-0358-0.

Lorentzen, M. N. & Folden, Ø. 2022. Skjøtselsplan for slåttemark på Vollasetra i Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-74, ISBN 978-82-345-0357-3.

Lorentzen, M. N., Jordal, J. B. & Olsen, O. 2022. Kartlegging av sopp og lav på ospetrær i Møre og Romsdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-64, ISBN 978-82-345-0337-5.

Lorentzen, M. N., Hanssen, U., Abaz, A. H., Jordal. J. B. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging av arter på ospetrær i Indre Sogn i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-58, ISBN 978-82-345-0331-3.

Lorentzen, M.N. & Jordal, J.B. 2022. Overvåking og skjøtsel av svartkurle i Oppdal i 2022. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-50. 42 s. + vedlegg ISBN 978-82-345-0310-8.

Lorentzen, M. N. 2022. Nordfjord i Sørfold kommune. Utredning av naturmangfold i forbindelse med ny E6. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-29, ISBN 978-82-345-0270-5.

Lorentzen, M. N. 2022. Småull i Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-25, ISBN 978-82-345-0264-4.

Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Naustådalssetra, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-22, ISBN 978-82-345-0261-3.

Wangen, K., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N., Svingen, K., Vatne, S. & Vold, M. 2022. Naturmangfald i Orkland kommune. Datagrunnlag til kommuneplanens arealdel. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-21, 91 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0259-0.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19, 50 s. ISBN 978-82-345-0257-6.

Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Ytre Halasetra (Pestusetra), Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-17, ISBN 978-82-345-0260-6.

Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Husbysetra, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-13, ISBN 978-82-345-0251-4.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2022. Veiledning i naturtypekartlegging. Forberedelser til NiN-basert kartlegging. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N13, 17 s.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H., Hessen, K., Lorentzen, M.N. & Svingen, K. 2022. Basiskartlegging av 5 verneområder i Oslo og Viken fylker 2021 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-12, ISBN 978-82-345-0250-7.

Lorentzen, M. N. 2022. Dekningskart for naturtypekartlegging i Heim kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N11, ISBN 978-82-345-0276-7.

Gaarder, G., Folden, Ø. & Lorentzen, M. N. 2022. Basiskartlegging i nordøstre del av Grytdalen naturreservat, Orkland kommune i 2021. Kartlegging av naturtyper etter NiN versjon 2.2 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-6, 20 s. ISBN 978-82-345-0244-6.

Lorentzen, M. N. 2022. Skjøtselsplan for Øyasetra, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-5, ISBN 978-82-345-0242-2.

Jordal, J.B., Gaarder, G., Lorentzen, M.N. & Larsen B.H. 2022. Kartlegging av beitemarkssopper i 2021. Miljøfaglig Utredning Rapport 2022-4. ISBN 978-82-345-0241-5.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Wangen, K. & Svingen, K. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-1, 42 s. ISBN 978-82-345-0237-8.

Lorentzen, M. N. 2021. Kvalvika og Ryten i Flakstad kommune. Forenklet konsekvensutredning, naturmangfold og skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-56, ISBN 978-82-345-0221-7.

Lorentzen, M. N. 2021. Bunessanden i Moskenes kommune. Forenklet konsekvensutredning, naturmangfold og skjøtselsråd. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-55, ISBN 978-82-345-0220-0.

Lorentzen, M. N. 2021. Chlorostroma vestlandicum i Møre og Romsdal 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-54, ISBN 978-82-345-0219-4.

Lorentzen, M. N. 2021. Skjøtselsplan for naturbeitemark på Myrasetra, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-50, ISBN 978-82-345-0215-6.

Lorentzen, M. N. 2021. Skjøtselsplan for naturbeitemark og hagemark på Vangan, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-49, ISBN 978-82-345-0214-9.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2021. Aunvågen næringsområde på Smøla. Naturmangfold i sjø og fjæresona. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N46, ISBN 978-82-345-0206-4.

Lorentzen, M. N. 2021. Skjøtselsplan for naturbeitemark og slåttemyr på Åkersetra, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-45, ISBN 978-82-345-0209-5.

Lorentzen, M. N. 2021. Caliciopsis calicioides i Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-41, ISBN 978-82-345-0198-2.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. G. 2021. Innspill til kommunedelplan for naturmangfold i Stjørdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-32. 93 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0168-5.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Jordal, J. B. 2021. Tarva i Ørland kommune. Naturtypekartlegging og revidering av skjøtselsplan til et nasjonalt utvalgt kulturlandskap. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-26, ISBN 978-82-345-0149-4.

Lorentzen, M. N. 2021. Revidering av skjøtselsplan for Alvstusetra. Surnadal kommune, Møre og Romsdal Miljøfaglig Utredning rapport 2021-20, ISBN 978-82-345-0140-1.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2021. Basiskartlegging i sørlige del av Grytdalen naturreservat, Orkland kommune i 2020. Kartlegging av naturtyper etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-14, 25 s. ISBN 978-82-345-0134-0.

Lorentzen, M. N. 2021. Utbygging vest for Bjorli skisenter, Lesja kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-13, 43 s. + vedlegg, ISBN 978-82-345-0133-3.

Abaz, A. H., Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G 2021. Basiskartlegging etter NiN i fire skogreservater i Sogndal kommune 2020. Fimreiteåsen, Rodeholene, Stedjeberget og Tingastad. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-12, 38 s. ISBN 978-82-345-0132-6.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Lorentzen, M. N. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Tverrforbindelse mellom Fv710 og Fv714 i Orkland kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-11, 54 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0131-9.

Tellnes, S., Larsen, B.H., Lorentzen, M., Nyjordet, S.M.G. 2021. Basiskartlegging i Trøndelag fylke 2020, pakke 6_TL_5. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-7, ISBN 978-82-345-0128-9.

Hanssen, U., Lorentzen N. M., Gaarder, G., Abaz, A. H. & Alvereng, P. 2021. Basiskartlegging i Melkevatn-Hjertvatn-Børsvatn og Brennvika naturreservat i Nordland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-4, 35 s. ISBN 978-82-345-0124-1.

Lorentzen, M. N. 2021. Utredning av naturmangfold ved Tovmoen i Midtre Gauldal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-1, ISBN 978-82-345-0119-7.

Lorentzen, M. N. 2020. Utredning av naturmangfold ved Rasmusslætte hyttefelt i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-57, 24 s. ISBN 978-82-345-0111-1.

Lorentzen, M. N. 2020. Prestmoen i Oppdal kommune. Utredning av naturmangfold for oppdyrking av skogsmark. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-54. 34 s., ISBN 978-82-345-0107-4.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Tredalspollen i Sunndal kommune. Utredning av naturmangfold knyttet til anleggelse av badeplass. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-50, ISBN 978-82-345-0103-6.

Lorentzen, M. N. 2020. Caliciopsis calicioides i Norge. Status, bevaring og kartlegging, med fokus på Nordland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-36. 25 s, + vedlegg, ISBN 978-82-345-0082-4.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Lorentzen, M. N. 2020. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-35, ISBN 978-82-345-0079-4.

Lorentzen, M. N. 2020. Utredning av naturmangfold ved Sørsto i Oppdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-32, 22 s. ISBN 978-82-345-0073-2.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Askevågen i Hustadvika kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-31, ISBN 978-82-345-0065-7.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Kartlegging av naturmangfold på Brekkåsen i Melhus kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-25, ISBN 978-82-345-0064-0.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midteng, R. & Wold, O. 2020. Kartlegging av fuktskog i Hedmark og Oppland i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-18. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0053-4.

Lorentzen, M. N. & Larsen, B.H. 2020. Gardermobanen (Oslo S) Gardermoen (GMB), Lillestrøm stasjon. Miljøkonsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-10, 29 s., ISBN 978-82-345-0041-1.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2020. Naturtypekartlegging i Mørkridsdalen landskapsvernområde i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-8, 19 s. + vedlegg, ISBN 978-82-345-0039-8.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2020. Grandane i Lærdal. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N8. 20 s. ISBN 978-82-345-0042-8.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2020. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-7, ISBN 978-82-345-0037-4.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2020. Oppheim på Frøya. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N7, 23 s. ISBN 978-82-345-0038-1.

Lorentzen, M. N., Svingen, K., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2020. Basiskartlegging i Hedmark 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-6, 36 s, ISBN 978-82-345-0035-0.

Steinsvåg, K. M. F., Blanck, C. J. H., Eilertsen, L., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2020. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2.0. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-5, 74 s. ISBN 978-82-345-0034-3.

Larsen, B. H., Dahl, T., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2020. Basiskartlegging i Oppland i 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-2, ISBN 978-82-345-0030-5.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Indre Hornnesvika i Førde kommune. Vurdering av naturverdier. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N56, 12 s.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Bergem kompostplass i Tingvoll. Forvaltning av fremmedarter. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N50. 12 s.

Lorentzen, M. N. & Gaarder, G. 2019. Naturmangfold i Kyrksæterøra, Hemne kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N37, ISBN 978-82-8138-984-7.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Vatne, S. 2019. Supplerende naturtypekartlegging i Meldal kommune i 2018-2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-36, ISBN 978-82-345-0004-6.

Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Skjøtsel av Farstadbukta naturreservat. Innspill basert på befaring 15.06.2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N33, 16 s.

Lorentzen, M. N. & Wangen, K. 2019. Tre skjøtselsplanar for Barsteinen, Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, ISBN 978-82-8138-994-6.

Lorentzen, M. N. 2019. Tislauøra næringsområde. Konsekvenser på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-11. 40 s. ISBN 978-82-8138-963-2.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2019. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-8, ISBN 978-82-8138-960-1.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midtaune, K. & Nygård, M. 2019. Basiskartlegging i Oppland i 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-7. ISBN 978-82-8138-959-5.

Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i 8 verneområder i Telemark i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-5, 46 s. ISBN 978-82-8138-957-1.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Midtaune, K. 2019. Basiskartlegging i Sogn og Fjordane 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-4, 43 s. ISBN 978-82-8138-956-4.

Lorentzen, M. N., Vatne, S., Gaarder, G. 2019. Drikkevannskilde i Heim kommune for Eide kommunale vannverk. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-2, ISBN 978-82-8138-954-0.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-1, ISBN 978-82-8138-953-3.

Lorentzen, M.N. & Fjeldstad H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde i Håkavikvegen 10, Asker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N37, ISBN 978-82-8138-943-4.

Lorentzen, M. & Gaarder, G. 2018. Naturmangfold ved Løykja skole, Sunndal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N31, 11 s.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Jordal, J. B. & Wangen, K. 2018. Basiskartlegging i Møre og Romsdal 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-30. 50 s. ISBN 978-82-8138-950-2.

Gaarder, G., Hanssen, U. & Lorentzen, M. N. 2018. Naturtyper og naturverdier i Skjellådalen naturreservat i Trøndelag. Resultater etter naturtypekartlegging i 2018. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-29, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-949-6.

Hanssen, U., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2018. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i utvalgte verneområder i Trøndelag i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-28. ISBN 978-82-8138-948-9

Lorentzen, M. N., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2018. Basiskartlegging i Hedmark 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-11. 39 s. ISBN 978-82-8138-917-5.

Mathilde Norby Lorentzen, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Mathilde har god økologisk kompetanse innen de fleste naturtyper og omfattende erfaring med bruk av Miljødirektoratets instruks, Natur i Norge (NiN), DN-håndbok 13 og skogvernmetodikk siden 2017. Hun har spesialkompetanse på beitemarkssopp, svartkurle, ospenålepute og safransnyltepute, i tillegg til generelt god artskompetanse på karplanter, lav, sopp og fremmedarter, samt noe på fugl og moser. Mathilde har gjennomført en rekke oppdrag innen kartlegging av naturtyper, arter og har gjennomført flere konsekvensutredninger, skjøtselsplaner og kommunedelplaner for naturmangfold.

Mathilde har over 2000 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 20.000 funn (pr. 2024).