Kamilla Svingen

Rådgiver

Mastergrad i Wildlife Biology and Conservation fra Edinburgh Napier University, 2018

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2021

Kontorsted: Oslo

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av fremmedarter og rødlistearter av karplanter, lav og sopp

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

  • Utarbeding av kommunedelplaner for naturmangfold

Publikasjoner

Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2023. Skjøtselsplan for irsk myrklegg i semi-naturlig mark ved Skardsvika (Agdenes), Orkland kommune, Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-57, 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0440-2.

Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2023. Tilrettelegging for skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag. Utvalgte lokaliteter i Orkland kommune 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-56, 17 s. ISBN 978-82-345-0439-6.

Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2023. Kartlegging og forvaltning av norsk timian, på delar av Frosta, Trøndelag 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-55, 52 s. ISBN 978-82-345-0438-9.

Svingen, K. 2023. Skjøtselsplan for kulturlandskapet på seterstølene Kvennsetsetrin og Markastua i Surnadal kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2023-51, ISBN 978-82-345-0516-4.

Svingen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Nedre Kleiva - Lykkja, Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2023-49, ISBN 978-82-345-0430-3.

Svingen, K. 2023. Revidert skjøtselsplan for Nedre Kleiva, Ruma kommune, Møre og Romsdal fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2023-48, ISBN 978-82-345-0429-7.

Svingen, K. 2023. Detaljreguleringsplan for Hafslia hytteområde på Blefjell, Flesberg kommune - Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2023-N46, ISBN 978-82-345-0509-6.

Svingen, K. 2023. Detaljreguleringsplan for Lia fjellhotell, Hol kommune Miljøfaglig Utredning notat 2023-N38, ISBN 978-82-345-0488-4.

Svingen, K. 2023. Detaljreguleringsplan for lagerbygg på Ramsrud, Flesberg kommune Miljøfaglig Utredning notat 2023-N37, ISBN 978-82-345-0484-6.

Svingen, K. 2023. Øvre Holmsåsen hyttefelt, Asker kommune. Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2023-N32, ISBN 978-82-345-0472-3.

Nyjordet, S. M. G., Svingen, K. & Gaarder, G. 2023. Skårdal kraft - supplerende kartlegging av naturmangfold i forbindelse med reviderte prosjektplaner Miljøfaglig Utredning rapport 2023-31, ISBN 978-82-345-0448-8.

Svingen, K. 2023. Skjøtselsplan for Dryna utside, kystlynghei, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-29, ISBN 978-82-345-0406-8.

Larsen, B.H. & Svingen, K. 2023. Haugåsen hyttefelt - tilleggskartlegging av fugl Miljøfaglig Utredning notat 2023-N25, ISBN 978-82-345-0460-0.

Svingen, K. 2023. Gulleråsveien 24. Artsregistrering av trær. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N19, ISBN 978-82-345-0446-4.

Abaz, A. H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2023. NiN Basiskartlegging av Mørkridsdalen LVO og Drægnismorki-Yttrismorki NR i Vestland fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-13, 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0383-2.

Svingen, K., Fjeldstad, H., Hessen, K. & Nyjordet, S. M. G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Innlandet fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-10, ISBN 978-82-345-0380-1.

Hessen, K., Svingen K. & Fjeldstad H. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Oslo og Viken fylker 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-8, ISBN 978-82-345-0377-1.

Svingen, K. 2023. Vikje i Rollag kommune - vurdering av naturmangfold i forbindelse med planinitiativ for detaljreguleringsplan Miljøfaglig Utredning rapport 2023-7, ISBN 978-82-345-0375-7.

Svingen, K. 2023. Skjøtselsplan for Verma i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2023-4, ISBN 978-82-345-0366-5.

Lorentzen, M. N., Breili, A., Abaz, A. H., Svingen, K. & Gaarder, G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-3, ISBN 978-82-345-0386-3.

Svingen, K. 2022. Skjøtselsplan for Ora i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke Miljøfaglig Utredning rapport 2022-76, ISBN 978-82-345-0359-7.

Steinsvåg, K. M. F., Fjeldstad, H., Hessen, K., Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2022. Kartlegging av hul eik i Oslo og Viken. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-73, 23 s. ISBN 978-82-345-0356-6.

Svingen, K. 2022. Haugåsen øst i Nore og Uvdal vurdering av naturmangfold i planlagt hytteområde. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-72, ISBN 978-82-345-0355-9.

Svingen, K. 2022. Hovdeåsen i Rollag kommune vurdering av naturmangfold i forbindelse med planinitiativ for detaljreguleringsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-71, ISBN 978-82-345-0354-2.

Svingen, K. & Larsen, P. G. 2022. Kartlegging og overvåking av dovreløvetann (Taraxacum dovrense) på Nordre-, Midtre- og Søndre Knutshøa, Oppdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-56, ISBN 978-82-345-0328-3.

Svingen, K. 2022. Kartlegging av Ustistusetra på Sliper setervang i Oppdal kommune - Kartlegging og skjøtselsråd for naturbeitemark Miljøfaglig Utredning notat 2022-N53, ISBN 978-82-345-0345-0.

Svingen, K. & Jordal, J.B. 2022. Kartlegging og overvåking av oppdalssildre Saxifraga x opdalensis i deler av Brattfonnhøa, Oppdal i 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-53, ISBN 978-82-345-0322-1.

Svingen, K. 2022. Nykartlegging av slåttemarker på Hullberget i Oppdal kommune. Kartlegging og skjøtselsråd for slåttemark. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N51, ISBN 978-82-345-0343-6.

Wangen, K. & Svingen, K. 2022. Tiltak for skjøtsel av irsk myrklegg i Møre og Romsdal i 2022. Sluttrapport. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N47, ISBN 978-82-345-0326-9.

Svingen, K. & Nyjordet, S. M. G. 2022. Storbekken kraftverk i Alvdal kommune. Konsekvenser for naturmangfold av tilleggsoverføring av Kjøltjønnbekken. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-44, 22 s. ISBN 978-82-345-0291-0.

Svingen, K., Gaarder, G. & Wangen, K. 2022. Landskapsøkologiske verdier i Heim kommune. Beskrivelse av metodikk, viktige områder og forslag til oppfølging. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-37, ISBN 978-82-345-0281-1.

Svingen, K. 2022. Orkland tursti. Forenklet konsekvensutredning på tema naturmangfold for planlagt tursti langs Orkla mellom Kvåle og Vormstad. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-35, ISBN 978-82-345-0279-8.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Gaarder, G., Fjelstad, H. & Svingen, K. 2022. Naturmangfold i Bergen kommune. Kartleggingsstatus for naturtyper og arter. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-31. 90 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0273-6.

Wangen, K., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N., Svingen, K., Vatne, S. & Vold, M. 2022. Naturmangfald i Orkland kommune. Datagrunnlag til kommuneplanens arealdel. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-21, 91 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0259-0.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19, 50 s. ISBN 978-82-345-0257-6.

Gaarder, G., Hessen, K. & Svingen, K. 2022. Ivaretaking av miljøinteresser ved planting av skog på nye arealer. Innspill til nasjonal veileder. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N16. 35 s. ISBN 978-82-345-0286-6.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H., Hessen, K., Lorentzen, M.N. & Svingen, K. 2022. Basiskartlegging av 5 verneområder i Oslo og Viken fylker 2021 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-12, ISBN 978-82-345-0250-7.

Svingen, K., Hessen, K. & Larsen, B. H. 2022. Basiskartlegging av Tufsingdeltaet naturreservat i Innlandet fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-7, ISBN 978-82-345-0245-3.

Svingen, K. & Gaarder, G. 2022. Skjøtselsplan for strekningen Bodøsjøen friluftsområde - Blokkan i Bodø kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-2, ISBN 978-82-345-0239-2.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G., Wangen, K. & Svingen, K. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Møre og Romsdal fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-1, 42 s. ISBN 978-82-345-0237-8.

Svingen, K. & Gaarder, G. 2021. Skjøtselsplan for kyststrekningen Blokkan Mørkvedbukta i Bodø. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-53. 35 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0218-7.

Svingen, S, Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2021. Basiskartlegging på Onsøykysten 2021. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-52, ISBN 978-82-345-0217-0.

Svingen, K. 2021. Haugåsen i Nore og Uvdal vurdering av naturmangfold i hytteområde. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N50. 14 s. ISBN 978-82-345-0226-2.

Larsen, B.H. & Svingen, K. 2021. Kingesnålen hytteområde i Jevnaker kommune kartlegging av naturmangfold og vurdering av tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning Notat 2021-N29. 18 s. ISBN 978-82-345-0178-4.

Lorentzen, M. N., Svingen, K., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2020. Basiskartlegging i Hedmark 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-6, 36 s, ISBN 978-82-345-0035-0.

Larsen, B. H., Dahl, T., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2020. Basiskartlegging i Oppland i 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-2, ISBN 978-82-345-0030-5.

Hanssen, U., Svingen, K. & Fredriksen, K.-E. 2019. Basiskartlegging i Hordaland fylke 2019. Kartlegging av naturtyper i landskapsvernområdene Hattebergsdalen og Ænesdalen etter NiN versjon 2.2.0. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-30, xx s. ISBN 978-82-8138-999-1

Kamilla Svingen, rådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Kamilla har god kunnskap innen fagfeltene naturforvaltning, naturtypekartlegging og artskartlegging. Hun har gjennom prosjekter som utvalgskartlegging, basiskartlegging, konsekvensutredninger, skogvernkartlegging, ANO-kartlegging (arealrepresentativ naturovervåking) og skjøtselsplanarbeid fått god erfaring med kartlegging etter kjente metodikker og instrukser som NiN-systemet, Miljødirektoratets instruks, DN-håndbok 13 og skogverninstruks. Hun har god økologisk kompetanse innen de fleste naturtyper generelt god artskompetanse på karplanter, lav og fremmedarter, samt noe på sopp og fugl. 

Kamilla har over 1900 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på om lag 18.000 funn (pr. 2024).