Hanne Alise Bolstad-Heien

Rådgiver

Mastergrad i naturressursforvaltning fra NTNU, Trondheim, 2023

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2024

Kontorsted: Tingvoll, Møre og Romsdal

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter

  • Kartlegging av fremmedarter

  • Arbeid i SEBAN med fremming av bærekraftig bruk av natur og areal knyttet til kommunal planutvikling

Publikasjoner

Heien, H. A. 2023. Shedding Light on Bidstrup's Changing Plant Community: the connection between understorey vegetation, light and former land-use from 1998 to 2022. Masteroppgave i Natural Resources Management, NTNU.

Hanne Alise Bolstad-Heien, rådgiver hos Miljøfaglig Utredning AS

Hanne har god artskompetanse innen karplanter i de fleste naturtyper, med spesielt god forståelse for løvskogsområder. Hun har god teoretisk kunnskap om bruk av NiN og Miljødirektoratets instruks. I tillegg til karplanter har hun generelt god artskunnskap på moser, sopp og fugl. Hun er Miljøfaglig Utredning sin kontaktperson i Senter for bærekraftig areal- og naturforvaltning (SEBAN). Her arbeider hun med å fremme bærekraftig bruk av natur og areal, og dets tilknytning til kommunal planutvikling.

Ulrike har 84 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 117 funn (pr. februar 2024).