Hva vi gjør og hva vi har gjort

Publikasjoner

Du finner alle våre oppdragsrapporter og -notater samlet på denne siden, der du kan gjøre søk for å få fram et utvalg på rapportene du er interessert i, enten det gjelder en konkret sak, et geografisk område, tiltakstype, fagtema, forfatter eller annet.

Vi har som praksis at vi legger ut rapporter og notater til nedlasting ved hvert prosjekt, normalt noen måneder etter ferdigstillelse, i tråd med intensjonene i miljøinformasjonsloven.

Dersom du opplever problemer med nedlasting av rapportene våre fra server, send en e-post til oss eller ta kontakt med daglig leder eller hovedforfatter.