Helge Fjeldstad

Seniorrådgiver

Naturforvaltningskandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås, 1986.

Grunnlegger/ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 1988.

Kontorsted: Oslo

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, og sopp

  • Utarbeidelse av skjøtselsplaner og forvaltningsplaner

  • Utarbeiding av naturmangfoldplaner for kommuner

  • Analyser og produksjon av temakart ved hjelp av ArcGIS

Publikasjoner

Svingen, K., Steinsvåg, K. M. F., Nyjordet, S. M. G., Hessen, K., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2024. Naturtypekartlegging i områder vurdert for vern i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Marker kommuner i 2023. Miljøfaglig Utredning rapport 2024-8, ISBN 978-82-345-0528-7.

Fjeldstad, H. 2024. Skjøtselsplan for Mago i Nittedal Miljøfaglig Utredning rapport 2024-3, ISBN 978-82-345-0520-1.

Fjeldstad, H. 2024. Rutholen, Nannestad kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse næringsutbygging. Miljøfaglig Utredning notat 2024-N2, ISBN 978-82-345-0521-8.

Fjeldstad, H. 2021. Smedstua i Lillestrøm kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med erosjonssikring av Jeksla. Miljøfaglig Utredning notat 2023-81, ISBN 978-82-345-0474-7.

Fjeldstad, H. 2023. Borgentoppen 31 i Asker kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2023-78, ISBN 978-82-345-0468-6.

Fjeldstad, H. 2023. Riddersvingen 35b i Lillestrøm kommune - kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-76, ISBN 978-82-345-0463-1.

Fjeldstad, H. 2023. Holtskogen næringsområde, Indre Østfold kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-73, ISBN 978-82-345-0457-0.

Fjeldstad, H. 2023. Trondheimsveien 529. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2023-46, ISBN 978-82-345-0426-6.

Fjeldstad, H. 2023. Gravdalsveien 42, Kongsberg kommune. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N45, ISBN .

Fjeldstad, H. 2023. Del av eiendom gnr/bnr 133/2 i Nore og Uvdal kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med hyttebygging. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N44, ISBN 978-82-345-0507-2.

Fjeldstad, H. 2023. Dakkeset, Tinn kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med hyttebygging på to planområder. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N42, ISBN 978-82-345-0501-0.

Fjeldstad, H. 2023. Varingskollen Nittedal kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med områdeplan BKB6. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N41.

Fjeldstad, H. 2023. Tilbygg Solbergveien 3. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2023-40, ISBN 978-82-345-0419-8.

Fjeldstad, H. 2023. Reguleringsplan for Gutua og Melkeveien, Frogn kommune Oversikt naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N29, ISBN 978-82-345-0466-2.

Fjeldstad, H. 2023. Kartlegging av fremmedarter i forbindelse med miljøoppfølging for Hakadal skole og idrettsanlegg. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N27, ISBN 978-82-345-0464-8.

Fjeldstad, H. 2023. Trollåsveien 30, Nordre Follo kommune Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N24

Fjeldstad, H. 2023. Kirkebyvegen Rælingen kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med bygging av omsorgsboliger. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N82, ISBN 978-82-345-0458-7.

Fjeldstad, H. 2023. Solbergveien 3 Plan for marksikring og restaurering av naturtype Miljøfaglig Utredning notat 2023-N22.

Fjeldstad, H. 2023. Skjøtselsråd for edelløvskog i Skogfaret, Bærum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N15, ISBN 978-82-345-0409-9.

Hanssen, U., Abaz, A. H. & Fjeldstad, H. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Agder fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-11, ISBN 978-82-345-0381-8.

Svingen, K., Fjeldstad, H., Hessen, K. & Nyjordet, S. M. G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Innlandet fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-10, ISBN 978-82-345-0380-1.

Hessen, K., Svingen K. & Fjeldstad H. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Oslo og Viken fylker 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-8, ISBN 978-82-345-0377-1.

Steinsvåg, K. M. F., Fjeldstad, H., Hessen, K., Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2022. Kartlegging av hul eik i Oslo og Viken. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-73, 23 s. ISBN 978-82-345-0356-6.

Fjeldstad, H. 2022. Fuglesangåsen og Køya i Frogn kommune konsekvensutredning for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N57, ISBN 978-82-345-0361-0.

Fjeldstad, H. 2022. Råde næringsområde, Råde kommune Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2022-N55, ISBN 978-82-345-0350-4.

Fjeldstad, H. 2022. Garderveien massedeponi, Vestby kommune Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N49, ISBN 978-82-345-0339-9.

Fjeldstad, H. 2022. Birkelundveien 70, Nittedal kommune Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N48, ISBN 978-82-345-0327-6.

Fjeldstad, H. 2022. Trondheimsveien 529, Oslo kommune Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2022-N43, ISBN 978-82-345-0316-0.

Fjeldstad, H. 2022. Hafjell950 Øyer kommune Etablering av parkeringsarealer Miljøfaglig Utredning notat 2022-N36, ISBN .

Fjeldstad, H. 2022. Langkroken 26c, Asker kommune. Kartlegging av vegetasjon i forbindelse med bygging av garasje. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N35.

Fjeldstad, H. 2022. Utbygging av Skogfaret 9-13, Bærum kommune. Marksikringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N33.

Fjeldstad, H. 2022. Hafjell950 Øyer kommune KU naturmangfold tilførselsvei. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N32, ISBN 978-82-345-0304-7.

Fjeldstad, H. 2022. Hafjell950 Øyer kommune KU naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2022-N31, ISBN 978-82-345-0303-0.

Fjeldstad, H. 2022. Bjerkoddveien 3, Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2022-N30, ISBN 978-82-345-0302-3.

Wangen, K., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Lorentzen, M. N., Svingen, K., Vatne, S. & Vold, M. 2022. Naturmangfald i Orkland kommune. Datagrunnlag til kommuneplanens arealdel. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-21, 91 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0259-0.

Fjeldstad, H. 2022. Bjørnholthagan i Fjerdingby, Rælingen kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med boligutbygging. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N20.

Fjeldstad, H. 2022. Sagstusjøen i Nes kommune. Supplerende kartlegging av naturmangfold i forbindelse med hyttebygging. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N19.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19, 50 s. ISBN 978-82-345-0257-6.

Fjeldstad, H. 2022. Hestekleiva 3 i Lommedalen, Bærum kommune. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med boligutbygging. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N17.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H., Hessen, K., Lorentzen, M.N. & Svingen, K. 2022. Basiskartlegging av 5 verneområder i Oslo og Viken fylker 2021 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-12, ISBN 978-82-345-0250-7.

Fjeldstad, H. 2022. Brekkeveien 12-18, Ås kommune. Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2022-N12.

Nyjordet, S. M. G., Fjeldstad, H., Abaz, A. H., Hanssen, U., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-11, 41 s. ISBN 978-82-345-0249-1.

Fjeldstad, H. 2022. Ensjøveien 8 marksikringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N10.

Fjeldstad, H. 2022. Kartlegging av naturtyper på utbyggingsområde B18 vest for Nannestadmåsan i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-9, ISBN 978-82-345-0247-7.

Fjeldstad, H. 2022. Mario Caprinos vei 11a på Snarøya, kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2022-N9.

Fjeldstad, H. 2022. Solnes marina, Tønsberg kommune. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N7, ISBN 978-82-345-0266-8.

Svingen, S, Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2021. Basiskartlegging på Onsøykysten 2021. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-52, ISBN 978-82-345-0217-0.

Fjeldstad, H. 2021. Slangsvoldveien fv 279 i Råde kommune kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-51, ISBN 978-82-345-0216-3.

Fjeldstad, H. 2021. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med erosjonssikring langs Jeksla Miljøfaglig Utredning notat 2021-N51

Fjeldstad, H. 2021. Nylende park, Enebakk kommune. Kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2021-N48, ISBN 978-82-345-0223-1.

Fjeldstad, H. 2021. Utvidelse av Sarpsborg Pukkverk. Konsekvensvurdering på tema Naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2021-39, ISBN 978-82-345-0180-7.

Fjeldstad, H. 2021. Strømstangveien 45 på Snarøya, kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2021-N28,

Fjeldstad, H. 2021. Scheens vei 6A på Ostøya, kartlegging av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2021-N24, ISBN 978-82-345-0173-9.

Fjeldstad, H. & Hessen, K. 2021. Hagalykkja 7-11 i Eidsvoll kommune Miljøfaglig Utredning notat 2021-N23, ISBN 978-82-345-0172-2.

Fjeldstad, H. 2021. Furuholmsveien 3 på Brønnøya, Asker kommune. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N22, ISBN 978-82-345-0171-5.

Fjeldstad, H., Flynn Steinsvåg, K. M. & Hanssen, U. 2021. Naturtypekartlegging etter NiN i Førland/Sletthei, Grudevatn og Orrevatnet verneområde i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-15, ISBN 978-82-345-0135-7.

Fjeldstad, H. 2021. Detaljregulering for Ropernveien 25 i Bærum kommune. Kartlegging av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N15.

Fjeldstad, H. 2021. Utbygging av Skogfaret 9-13. Vurdering av avbøtende tiltak Miljøfaglig Utredning notat 2021-N11.

Fjeldstad, H. 2021. Detaljregulering for Gaupeveien 23, 27A og 27B og del av Gaupeveien Enebakk kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N3, ISBN 978-82-345-0125-8.

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av Skogfaret 9-13 i Bærum kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-51 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-51, ISBN 978-82-345-0104-3.

Alvereng, P. & Fjeldstad, H. 2020. Fremmedarter i Lofoten. Kartlegging av kjempespringfrø, rynkerose, hagelupin, legepestrot, parkslirekneartene og bjørnekjeksartene i 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-46, ISBN 978-82-345-0095-4.

Fjeldstad, H. 2020. Utvidelse av miljøstasjon og avfallsdeponi ØRAS, Ullensaker kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-45, ISBN 978-82-345-0094-7.

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av boligområde felt A13 og del av A14, gnr 1 bnr 3 m.fl. på Skyset i Nittedal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N36, ISBN 978-82-345-0203-3.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Lorentzen, M. N. 2020. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-35, ISBN 978-82-345-0079-4.

Fjeldstad, H. 2020. BREEAM-vurdering av LE04 og LE-05 for Vitigrend på Voksenkollen i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N29, ISBN 978-82-345-0096-1.

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av Konows gate 5-7 i Oslo kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N23, ISBN 978-82-345-0078-7.

Fjeldstad, H. 2020. Registreringer av naturmangfold i Thorleif Haugs vei 6 og 8 i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N20.

Fjeldstad, H. 2020. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i Tristilvegen på Hektneråsen, Rælingen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2020-N19.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midteng, R. & Wold, O. 2020. Kartlegging av fuktskog i Hedmark og Oppland i 2019. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-18. 37 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0053-4.

Fjeldstad, H. 2020. Kartlegging av naturmangfold og fremmede arter i Tristilvegen i Rælingen. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N16.

Fjeldstad, H. 2020. Kartlegging av naturmangfold i Blomsterbakken 2 og 4 i Nittedal Miljøfaglig Utredning notat 2020-N15.

Fjeldstad, H. 2020. Utvidelse av Hanor rasteplass, Nord-Odal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N14.

Fjeldstad, H. 2020. Utbygging av boligområdet Solsiden, Grorudenga 36 og 38 i Bærum kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N11, ISBN 978-82-345-0059-6.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2020. Kartlegging av naturmangfold i Bjørkemoen næringsområde og massemottak i Sørum kommune Revidert 2020 Miljøfaglig Utredning notat 2020-N10, ISBN 978-82-345-0058-9.

Fjeldstad, H. & Hansen, U 2020. Neselva Hageby i Asker - vurdering av tilplanting med hensyn til biologisk mangfold og invasjonspotensiale. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N9, ISBN 978-82-345-0051-0.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2020. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2020-7, ISBN 978-82-345-0037-4.

Larsen, B. H., Dahl, T., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Lorentzen, M. N. & Svingen, K. 2020. Basiskartlegging i Oppland i 2019. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning Rapport 2020-2, ISBN 978-82-345-0030-5.

Fjeldstad, H. 2019. Utbygging av boligområde B_F6-8, Fjuk i Nes kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N68, ISBN 978-82-345-0022-0.

Fjeldstad, H. 2019. Utbygging av Kjelsåsveien 160/162, Oslo kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N61, ISBN 978-82-345-0012-1.

Fjeldstad, H. 2019. Utvidelse Losby gods, Lørenskog kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N52.

Fjeldstad, H. 2019. Utbygging av Holslia, Eidsvoll kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N46, ISBN 978-82-8138-987-8.

Fjeldstad, H. 2019. Utvidelse av Solli Miljøpark, Råde kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2019-N44.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av fremmede arter i forbindelse med utbygging av Kvernstua B6, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N35.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med områdeplan for Tumyrhaugen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2019-N34, ISBN 978-82-8138-982-3.

Fjeldstad, H. 2019. Plan for tilbakeføring av naturinngrep Fjellgrinda, Gjerdrum Miljøfaglig Utredning notat 2019-N32

Fjeldstad, H. 2019. Etablering av massedeponi nordøst for Solli Miljøpark, Råde kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N30, ISBN 978-82-8138-980-9.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Brøstdalen landskapsvernområde. Skjøtselsplan for helhetlige kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-21, ISBN 978-82-8138-977-9.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2019. Verdisetting av naturtyper. Innspill til Miljødirektoratet sin metodikk. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N16, 35 s. ISBN 978-82-8138-971-7.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i planområde for massedeponi ved Råde pukkverk i Råde kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N15.

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med Elvetangen avkjørselsområde i Nittedal kommune. Revidert februar 2019. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N13.

Fjeldstad, H. 2019. Basiskartlegging av Synesvarden landskapsvernområde 2018 etter NiN2.1 Miljøfaglig Utredning rapport 2019-9, ISBN 978-82-8138-961-8.

Fjeldstad, H., Larsen, B.H. & Lorentzen M.N. 2019. Basiskartlegging i Oslo og Akershus 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-8, ISBN 978-82-8138-960-1.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lorentzen, M. N., Midtaune, K. & Nygård, M. 2019. Basiskartlegging i Oppland i 2018. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-7. ISBN 978-82-8138-959-5.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., & Steinsvåg, K. M. F. 2019. Naturtypekartlegging etter NiN2.1 i Jærstrendene landskapsvernområde i Rogaland i 2018. Erfaringer og forvaltningsmessig viktige resultater. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-3. 52 s. ISBN 978-82-8138-955-7

Fjeldstad, H. 2019. Kartlegging av naturmangfold i Båstadveien 68, Asker kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2019-N1.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Lorentzen, M. N. 2019. Høydalen landskapsvernområde. Utkast til skjøtselsplan for heilskaplege kulturlandskap i verneområdet. Miljøfaglig Utredning rapport 2019-1, ISBN 978-82-8138-953-3.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Riksveg 35 Hokksund-Åmot og fylkesveg 287 Åmot-Haugsfoss, dokumentasjon tilleggsregistreringer 2017. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N43, ISBN 978-82-8138-952-6.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i planområde for Melbylia hytteområde etappe 1 i Hurdal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N40.

Lorentzen, M.N. & Fjeldstad H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde i Håkavikvegen 10, Asker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N37, ISBN 978-82-8138-943-4.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold ved skistadion på Sagerud i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N35, ISBN 978-82-8138-941-0.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med regulering av Bjerkekvartalet, Gnr 5/140 og 5/42 m.fl i Enebakk kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N33.

Fjeldstad, H. 2018. Plan for tilbakeføring av naturinngrep Brådalsgutua 14, Gjerdrum Miljøfaglig Utredning notat 2018-N30.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i Bjørkemoen næringsområde og massemottak i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N29, ISBN 978-82-8138-939-7.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold ved Sagerud i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N25.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med privat detaljregulering av Norderås førerhudskole gnr/bnr 41/1 i Ås kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N24.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2018. Kommunedelplan for riksveg 35 Hokksund- Åmot og fylkesveg 287 Åmot Haugsfoss. Konsekvensutredning for tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-23, ISBN 978-82-8138-934-2.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med regulering av Carsten Ankers vei 30, 32A, 32B og 34 i Eidsvoll Miljøfaglig Utredning notat 2018-N23.

Fjeldstad, H. 2018. Kartlegging av naturmangfold i del av næringsområdet Ørn syd i Eidsvoll kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N20.

Fjeldstad, H. 2018. Marmorvegen 2, Oslo kommune. Registreringer av trær bevaring og hogstforslag. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N18.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter ved Rygga bru, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N13

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på Elvetangen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N12

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på Elvetangen avkjørselsområde, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N11

Lorentzen, M. N., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B. H. 2018. Basiskartlegging i Hedmark 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-11. 39 s. ISBN 978-82-8138-917-5.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på Tumyrhaugen, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N10

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i forbindelse med ny reguleringsplan ved Li, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N9.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H. & Høitomt, G. 2018. Basiskartlegging i Oppland i 2017. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN 2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2018-9, ISBN 978-82-8138-915-1.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter ifm utbygging ved Sylling, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N8.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på tomt Gnr/bnr 14/875 i Kvernstuveien i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N7.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter ifm ny reguleringsplan Bjertnes, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N6.

Fjeldstad, H. 2018. Tiltaksplan for håndtering av fremmede arter på gnr/bnr 15/55 og 15/56 på Tumyrhaugen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2018-N5.

Fjeldstad, H. 2018. Vurdering av naturmangfold i massedeponi på Ulleråsen i Rælingen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2018-N3.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planer om utbygging på Tumyrhaugen, Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N44 .

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold ved Rygga bru i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N43.

Fjeldstad, H. 2017. Vurdering av erosjonssikring for flommarksskog langs Jeksla på Smedstua i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N39

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med regulering av område 16 i Gardermoen næringspark, Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N34.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planer om barnehage på Gnr/Bnr 15/55 og 15/56 på Tumyrhaugen, Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N33.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av rødliste- og svartelistearter i planområdet til nytt helsehus i Nittedal. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N32.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold ved Sylling i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N31.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Li i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N30.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold på tomt Gnr/bnr 14/875 i Kvernstuveien i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N29.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i og omkring Mysutjenn og Slettemoen, Krødsherad kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N28.

Fjeldstad, H. 2017. Grorudhagen i Bærum. Notat angående tiltak for bekjempelse av svartelistearter. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N27.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Bjertnes i Nittedal kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N26 .

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med Elvetangen avkjørselsområde i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N25.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen i Rælingen kommune: Tilleggsvurdering av inngrep i ravine øst for Rv120 Miljøfaglig Utredning notat 2017-N24.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Haugerud i Nannestad kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N22, ISBN 978-82-8138-891-8.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med ny reguleringsplan ved Maura i Nannestad kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N21, ISBN 978-82-8138-890-1.

Fjeldstad, H. 2017. Områdeplan for Elvetangen. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2017-20, ISBN 978-82-8138-893-2.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt utbyggingsområde ved Fjerdingby i Rælingen kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N19.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Vatne, S. & Wangen, K. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Sør-Trøndelag 2014-2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-18, 44 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-886-4.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Olberg- Kroken i Sørum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2017-N18.

Gaarder, G., Alvereng, P., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B. H., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Kvalitetssikring av naturtyper i skog i Nord-Trøndelag 2015-2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-16, 47 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-883-3.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt næringsområde på Smedstua i Sørum kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N16, ISBN .

Alvereng, P., Gaarder, G., Hanssen, U., Fjeldstad, H., Tellnes, S., Sundsdal, K. & Arnesen, G. 2017. Basiskartlegging i Nord-Trøndelag 2016. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN-2.1-metodikk. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-11, ISBN 978-82-8138-875-8.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2017. Overvåking av vannfugl og vannvegetasjon tilknyttet heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma i perioden 2008 til 2016. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-7, ISBN 978-82-8138-870-3.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2017. Rv 35 Hokksund- Åmot. Verdivurdering av naturtypelokaliteter etter utkast til ny håndbok V712 Miljøfaglig Utredning notat 2017-N5, ISBN .

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde (B39, B40 og B131) på Gystad i Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N4.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Langmo, S. H. L., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2017. Utvikling av metodikk for naturfaglige registreringer i skog - deloppdrag Vestlandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2017-3. ISBN 978-82-8138-866-6.

Fjeldstad, H. 2017. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde (B130) på Ekornrud i Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2017-N3.

Fjeldstad, H. 2016. Nittedal - tilrettelegging av naturtypedata for Naturbase Miljøfaglig Utredning notat 2016-N51.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planlagt gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll i Gjerdrum og Skedsmo kommuner. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N47.

Fjeldstad, H. 2016. Boligutbygging på Fjerdingby, konsekvensvurdering naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2016-33, ISBN 978-82-8138-859-8.

Fjeldstad, H. & Langelo, G.F. 2016. Sykkelekspressveg Drammen-Mjøndalen, registreringer av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-28, ISBN 978-82-8138-849-9.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde (B 128) på Ekornrud i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N26.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Ulleråsen i Rælingen kommune Miljøfaglig Utredning notat 2016-N25, ISBN .

Fjeldstad, H. 2016. Ny videregående skole i Tvedestrand. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2016-24, ISBN 978-82-8138-833-8.

Fjeldstad, H. 2016. Registreringer av naturmangfold i Thorleif Haugs vei 6 og 8 i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N23

Fjeldstad, H. 2016. Skjønnhaugtunet ved Ask i Gjerdrum kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N22.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen i Rælingen kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-21, ISBN 978-82-8138-830-7.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Algarheim i Ullensaker kommune Miljøfaglig Utredning notat 2016-N18.

Gaarder, G., Bendiksen, E., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kalkskog i Rogaland og Sør-Trøndelag i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-17, ISBN 978-82-8138-824-6.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Ihlen, P. G., Jordal, J. B. & Klepsland, J. T. 2016. Kartlegging av kystfuruskog i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-16, ISBN 978-82-8138-823-9.

Fjeldstad, H. 2016. Kartlegging av naturmangfold i forbindelse med planlagt avløpsledning ved Snippen i Ullensaker kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N15.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2016. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i 2015. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-13, ISBN 978-82-8138-820-8.

Fjeldstad, H. 2016. Etablering av park i bekkedal ved Fjellhamar kirke Miljøfaglig Utredning notat 2016-N11.
Fjeldstad, H. 2016. Ask sentrum kartlegging av naturtyper i forbindelse med områdereguleringsplan Miljøfaglig Utredning notat 2016-N10.

Fjeldstad, H. 2016. Skogvegen, Gjerdrum kommune. Registreringer av naturmangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N7.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Jordal, J. B. 2016. Kartlegging av naturtyper i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag fylke i 2007. Miljøfaglig Utredning rapport 2016-5. 38 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-807-9.

Fjeldstad, H. 2016. Marmorvegen 2, Oslo kommune. Registreringer av naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2016-N5.

Fjeldstad, H. 2016. Registreringer av naturmangfold i planlagt hytteområde ved Sagstusjøen i Nes kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2016-N2.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Flynn K. M. 2015. Naturtyper i 18 verneområder i Hordaland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2015. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-34. 978-82-8138-796-6

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Langelo G.F. & Larsen, B.H. 2015. Riksveg 35 Hokksund- Åmot, registreringer naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-30, ISBN 978-82-8138-785-0.

Fjeldstad, H. 2015. Kartlegging av naturmangfold i området Grorud gård i Bærum kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N27, ISBN 978-82-8138-800-0.

Fjeldstad, H. 2015. Kartlegging av naturmangfold området Sydskogen/Torbjørnsrød i Moss kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N24, ISBN 978-82-8138-798-0.

Gaarder, G., Blindheim, T., Fjeldstad, H., Hofton, T. H., Høitomt T., Ihlen, P. G. & Langmo, S. H. L. 2015. Kartlegging av kystfuruskog i Rogaland og Hordaland i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-23. 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-774-4.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2015. Supplerende naturtypekartlegging i Namdalseid kommune i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-22, ISBN 978-82-8138-773-7.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i Ullveien 12 i Oslo kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N22.

Fjeldstad, H., Hanssen, U.,Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2015. Oppdatering og supplerende naturtypekartlegging i Verran kommune i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2015-20, ISBN 978-82-8138-770-6.

Fjeldstad, H. 2015. Garderveien 152 i fet kommune, Naturmangfold Miljøfaglig Utredning notat 2015-N19, ISBN 978-82-8138-794-2.

Fjeldstad, H. & Langelo G.F. 2015. E134 Morgedal-Høydalsmo. Naturmangfold i deponiområder Miljøfaglig Utredning notat 2015-N18, ISBN 978-82-8138-793-5.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2015. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-17, ISBN 978-82-8138-767-6.

Hanssen, U. & Fjeldstad, H. 2015. Naturtyper i 28 verneområder i Vest-Agder. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2015-14, ISBN 978-82-8138-764-5.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i planlagt boligområde på Kastelåsen i Eidsvoll kommune Miljøfaglig Utredning notat 2015-N12.

Hanssen, U., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2014. Naturtyper i 36 verneområder i Møre og Romsdal. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2014. Miljøfaglig Utredning Rapport 2015-10. 978-82-8138-760-7

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold ved planlagt vegomlegging på Nystrandvegen i Porsgrunn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N8.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i planlagt område for boliger ved Bilitt i Frogn kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N4.

Fjeldstad, H. 2015. Registreringer av naturmangfold i planlagt område for nærings- og boligområde ved Lillebaug gartneri i Rygge kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2015-N3.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold i planlagt område for massedeponi på Eikeberg i Aurskog Høland kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N42, ISBN 978-82-8138-750-8.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Høitomt, G., Lofthus, Ø., Viddal Vartdal, I. & Wold, O. 2014. Kartlegging av artsrike vegkanter i Østfold, Akershus og Oppland i 2014. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-36, ISBN 978-82-8138-740-9.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Biologisk mangfald i Sogndal kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-32, ISBN 978-82-8138-727-0.

Fjeldstad, H. 2014. Kartlegging av naturmangfold på planlagt parkeringsplass ved Veståsen skole i Gjerdrum Miljøfaglig Utredning notat 28, ISBN .

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2014. Kartlegging av naturtyper i potensielle utbyggingsområder i Nittedal i 2014 Miljøfaglig Utredning rapport 2014-21, ISBN 978-82-8138-710-2.

Melby, M. W. & Fjeldstad, H. 2014. Ullsfjord, Troms fylke. Analyse av ulike vannkraftprosjekters utslag i INON-status. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-20, ISBN 978-82-8138-708-9.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging i Hellinga i Nittedal. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N17.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging på Eltonåsen i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N16 .

Hanssen, U., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hofton, T. H. 2014. Edelløvskogkartlegging i Sogn og Fjordane og Buskerud i 2013. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014:15. 60 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-702-7.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm områderegulering på Slettmoen i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 2014-14.

Larsen, B.H., Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U., Høitomt, T., Melby, M. W. & Wangen, K. 2014. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Folldal kommune i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-13, ISBN 978-82-8138-699-0.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm områderegulering på Åsgreina i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 13.

Fjeldstad, H. 2014. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging på Løvstadbråten i Nittedal. Miljøfaglig Utredning notat 2014-N9.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2014. Naturtypekartlegging i Vik kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-7: 1-31 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-693-8.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hanssen, U. & Langmo, S. H. L. 2014. Supplerende naturtypekartlegging i Bjugn kommune 2012-2013. Miljøfaglig Utredning notat 2014-7

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2014. Naturtyper i 21 verneområder i Oppland. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-systemet i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-6, ISBN 978-82-8138-692-1.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2014. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i perioden 2008 til 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2014-5, ISBN 978-82-8138-691-4.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2014. Naturtypekartlegging i Skaun kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2014-2: 1-39 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-688-4

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Utvidelse av Fv456 Vågsbygdveien i Kristiansand. Konsekvenser av vegfylling på Kjosbukta naturreservat. Miljøfaglig Utredning notat N46.

Fjeldstad, H. 2013. Registreringer av biologisk mangfold ifm boligbygging i Skolemestervei i Nittedal Miljøfaglig Utredning notat 45.

Larsen, B. H., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Tynset kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-45, ISBN 978-82-8138-686-0.

Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2013. Basiskartlegging av verneområder i Sogn og Fjordane Miljøfaglig Utredning rapport 2013-44, ISBN 978-82-8138-685-3.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Kartlegging av Naturmangfold langs trasé for avløpsledning mellom Gjerdrum og Fet kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-42, ISBN 978-82-8138-683-9

Fjeldstad, H. 2013. Registreringer av biologisk mangfold i utbyggingsområdet Engelsrudhagan i Nannestad Miljøfaglig Utredning notat 41, ISBN 978-82-8138-674-7.

Fjeldstad, H. 2013. Registreringer av biologisk mangfold i utbyggingsområdet Barliåsen i Eidsvoll kommune Miljøfaglig Utredning notat 2013-N38.

Melby, M. W. & Fjeldstad, H. 2013. Kommunedelplan Østgreina, Hurdal kommune. Statusoppdatering og vurdering av virkning på tema naturmiljø, vannforurensning og folkehelse. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-38, ISBN 978-82-8138-678-5.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2013. Boreal regnskog/kystgranskog på Fosen i Sør-Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-33, ISBN 978-82-8138-665-5.

Fjeldstad, H., Gaarder, G., Hanssen, U., Hofton, T.H. & Klepsland, J. 2013. Supplerende naturtypekartlegging i kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-32, ISBN 978-82-8138-666-2.

Larsen, B.H., Birkeland, S., Breili, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Høitomt, G. 2013. Kartlegging av artsrike vegkanter i Akershus, Hedmark og Oppland i 2013. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-30, ISBN 978-82-8138-673-0.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Wangen, K. 2013. Naturtypekartlegging i Alvdal kommune i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-28, ISBN 978-82-8138-658-7.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2013. E16 Skaret-Hønefoss. Tilleggsregistreringer på tema naturmiljø nord og øst for Steinsfjorden, Ringerike og Hole kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-27, ISBN 978-82-8138-657-0.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2013. Biologisk mangfald i Balestrand kommune. Supplerande naturtypekartlegging i 2011. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-25, 28 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-655-6.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H.2013. Naturtypekartlegging i Snillfjord kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2013-23: 1-35 + vedlegg. ISBN: 978-82-8138-653-2

Fjeldstad, H. 2013. Skiveien 200 i Oppegård, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-20, ISBN 978-82-8138-650-1.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2013. Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien. Konsekvensutredning tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-18, ISBN 978-82-8138-648-8.

Fjeldstad, H. 2013. Befaring av Breimyr massedeponi i Larvik kommune Miljøfaglig Utredning notat 24.
Fjeldstad, H. 2013. Boligbygging på Solberg i Hobøl. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-3, ISBN 978-82-8138-631-0.

Fjeldstad, H., Flynn, K.M., Gaarder, G., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2013. Kartlegging etter DN-håndbok 13 under NiN-kartlegging i verneområder i Vestfold, Nordland og Oppland i 2012. Miljøfaglig Utredning rapport 2013-1, ISBN 978-82-8138-629-7.

Fjeldstad, H. 2012. Kopstad godsterminal i Horten og Re kommuner. Tilleggsregistreringer av biologisk mangfold i forbindelse med utvidet planområde. Miljøfaglig Utredning notat 2012-47.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Hanssen, U. & Larsen, B. H. 2012. Naturtypekartlegging i Os kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-46: 1-50 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-621-1.

Hanssen, U., Fjeldstad, H., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2012. Naturtypekartlegging i Tolga kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-44, ISBN 978-82-8138-619-8.

Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2012. Basiskartlegging av verneområder i Sogn og Fjordane. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2012-42.

Fjeldstad, H. & Flynn, K. M. 2012. Basiskartlegging av verneområder i Vestfold. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2012-41.

Fjeldstad, H. 2012. Registreringer av biologisk mangfold i utbyggingsområdet Engelsrudhagan i Nannestad. Miljøfaglig Utredning notat 2012-40, ISBN 978-82-8138-602-0.

Fjeldstad, H. 2012. Notat fra befaring 26.07.2012 i forbindelse med planer om vei på eiendommen Vårveien 53 i Oslo kommune Miljøfaglig Utredning notat 2012-31, ISBN .

Fjeldstad, H. 2012. Hakadal massedeponi, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-30, ISBN 978-82-8138-597-9.

Fjeldstad, H. 2012. Bjørnholtlia boligområde, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-29, ISBN 978-82-8138-596-2.

Fjeldstad, H. 2012. Setten hyttepark, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2012-28, ISBN 978-82-8138-595-5.

Gaarder, G., Enzensberger, T. & Fjeldstad, H. 2011. Supplerande naturtypekartlegging i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2012-20: 1-24 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-583-2.

Gaarder G., Alvereng, P. & Fjeldstad H. 2012. Reguleringsplan E6 Brattåsen Lien. Fagrapport naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2012:19. ISBN 978-82-8138-582-5

Fjeldstad, H. 2012. Eik i Andøykrysset, Kristiansand. Konsekvenser av vegbygging Miljøfaglig Utredning notat 2012-1

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 16 verneområder i Møre og Romsdal fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2010 og 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:73. 89 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-559-7

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Naturtyper i 10 verneområder i Nordland fylke. Resultater fra basiskartlegging etter NiN-metoden i 2011. Miljøfaglig Utredning, rapport 2011:66. 64 s. + vedlegg. ISBN978-82-8138-543-6

Hanssen, U., Flynn, K. M., Gaarder, G. & Fjeldstad H. 2011. Foreløpige resultater fra naturtypekartlegging i Høyanger, Balestrand, Leikanger og Sogndal kommuner 2011. Miljøfaglig Utredning notat 2011:65. 55 s.

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Byhalla naturreservat i Steinkjer. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-63, ISBN 978-82-8138-540-5 .

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Berglia naturreservat i Grong. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-62. 26 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-539-9.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2013. Skjøtselsplan for Sanddøldalen naturreservat i Grong og Lierne. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-61. 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-538-2.

Flynn, K. M., Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2011. Skjøtselsplan for Grytbogen-Kubåsen naturreservat i Nærøy og Høylandet. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-60, ISBN 978-82-8138-537-5 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Liaberga naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-59, ISBN 978-82-8138-536-8 .

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sjettenberglia naturreservat i Leksvik Miljøfaglig Utredning rapport 2011-58, ISBN 978-82-8138-535-1 .

Fjeldstad, H. 2011. Langesund bad i Bamble, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-56, ISBN 978-82-8138-532-0

Flynn, K. M. & Fjeldstad, H. 2011. Skjøtselsplan for Sandsøra naturreservat i Levanger. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-50, ISBN 978-82-8138-517-7 .

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Kopstad godsterminal i Horten, konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-43, ISBN 978-82-8138-504-7 .

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Rv4 Rotnes-Åneby. Notat fra feltbefaring av ny veg på strekningen Rotnes-Åneby, Nittedal kommune Akershus. Miljøfaglig Utredning notat 2011-09.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. Fv 456/457 Kjos - Andøyveien. Konsekvensutredning tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-35, ISBN 978-82-8138-495-8 .

Fjeldstad, H., Bøthun, S.W., Flynn K.M., Gaarder, G. & Hanssen, U. 2011. Supplerende naturtypekartlegging i Lærdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-30. ISBN 978-82-8138-487-3.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2011. Tilrettelegging av naturtypedata fra konsekvensutredninger for Naturbase. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011:28: 1-18 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-484-2.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2011. Heving av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater fra overvåking i perioden 2008 til 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-26, ISBN 978-82-8138-482-8 .

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2011. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner i 2009 og 2010. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-24, ISBN 978-82-8138-479-8.

Fjeldstad, H., & Larsen, B.H. 2011. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativer i Bremanger kommune og i Jølster, Førde, Naustdal og Flora kommuner. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2011-23, ISBN 978-82-8138-478-1 .

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Samsvar og ulikheter mellom DN-håndbok 13 og NiN. Foreløpige vurderinger. Miljøfaglig Utredning notat 2011:21. 17 s.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Flynn, K. M. & Hanssen, U. 2011. Basiskartlegging av verneområder i Nordland. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2011:19.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2011. Biologisk mangfald i Tysnes kommune. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtypar. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-16: 1-21 + vedlegg. ISBN 978-82-8138-471-2.

Fjeldstad, H. & Larsen, B.H. 2011. E18 Bommestad Sky. Notat om konsekvenser for naturmiljøet i forbindelse med etablering av massedeponi med tilhørende anleggsveier. Miljøfaglig Utredning notat 2011-15, ISBN 978-82-8138-512-2 .

Gaarder, G., Enzensberger, T. & Fjeldstad, H. 2011. Supplerande naturtypekartlegging i Luster kommune. Miljøfaglig Utredning Rapport 2011-11. ISBN 978-82-8138-466-8.

Fjeldstad, H. 2011. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning trafostasjonsplasseringer Heiane, Sykkylen kommune. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning notat 2011-13

Fjeldstad, H. & Hanssen, U. 2010. Fagrapport om kartlegging av fremmede treslag i Bymarka naturreservat, Sør-Trøndelag fylke i 2010 Miljøfaglig Utredning rapport 2010-57, ISBN 978-82-8138-454-5 .

Fjeldstad, H. 2010. Naturverdier og forvaltningsutfordringer i Slemmestadåsen - Morberg naturreservat i Røyken kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2010-48, ISBN 978-82-8138-442-2.

Fjeldstad, H & Flynn, K.M. 2010. Fagrapport som underlag for skjøtselsplaner for seks plantefredningsområder og 2 natur-reservater i Vestfold fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-47, ISBN 978-82-8138-441-5.

Fjeldstad, H., Hanssen, U., Larsen, B.H. & Melby, M.W. 2010. Ny E39 Harangen Høgkjølen, Orkdal kommune. Konsekvensutredning tema Naturmiljø parsell 2. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-44, ISBN 978-82-8138-438-5.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2010. Naturverdier og forvaltningsutfordringer i Ranvikholmen og Mølen naturreservater i Hurum kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-43, ISBN 978-82-8138-437-8.

Larsen, B.H. & Fjeldstad, H. 2010. Kartlegging av naturtyper i utvalgte områder av Sørum kommune i 2009. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-34, ISBN 978-82-8138-427-9.

Fjeldstad, H. 2010. Kopås, Oscarsborg befestning. Vurdering av hogst i registrerte naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2010:25

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2010. E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø med ny tunnelløsning under Hundorp. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-23, ISBN 978-82-8138-416-3.

Gaarder. G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2010. Biologisk mangfold i Lebesby kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-18. 49 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-412-5.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2010. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Nye traséalternativ. Konsekvenser for biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-10, ISBN 978-82-8138-405-7.

Fjeldstad H. & Gaarder, G. 2010. Brandatjørna naturreservat i Flora kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2010-5, ISBN 978-82-8138-400-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Sandvikbotn naturreservat i Flora kommune. Miljøfaglege råd til forvaltingsplan. Miljøfaglig Utredning, rapport 2009:63. 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-8138-395-1

Fjeldstad, H., Larsen B.H. & Melby, M.W. 2009. Forvaltningsplan for Sandebukta LVO, Rød-Dirhue LVO, Langø LVO og Vikerøya LVO/Viksfjorden NR i Vestfold fylke. Grunnlags-registreringer og forslag. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-54. ISBN 978-82-8138-385-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2009. Naturtypekartlegging ved Åkrafjorden i Kvinnherad kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-48. ISBN 978-82-8138-377-7

Fjeldstad, H. & Spolen Nilsen, T 2009. Kalkfuruskogsreservater i Buskerud fagnotat. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-45. ISBN 978-82-8138-374-6.

Fjeldstad, H., Larsen, B. H. & Gaarder G. 2009. Biologisk mangfold i Deanu gielda/Tana kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-34. ISBN 978-82-8138-363-0.

Gaarder G. & Fjeldstad H. 2009. Kommunedelplan E6 Brattåsen Lien. Konsekvensutredning tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009:29. ISBN 978-82-8138-358-6

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Nord-Fron grense til Otta. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-28. ISBN 978-82-8138-357-9.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Frya til Nord-Fron grense i Sør-Fron kommune, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-27. ISBN 978-82-8138-356-2.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Økning av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl resultater 2008. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-22. ISBN 978-82-8138-351-7.

Fjeldstad H. & Lysgård H.E. 2009. Rv 456 Vågsbygdveien. Ytre miljøplan Auglandsbukta Flødemelka Miljøfaglig Utredning notat 2009-13. ISBN 978-82-8138-390-6.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2009. Ny E6 på strekningen Ringebu sør til Frya i Ringebu og Sør-Fron kommuner, Oppland. Konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2009-9. ISBN 978-82-8138-339-5.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Opprustning og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Voss kommune, Hordaland. Virkning på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-50. ISBN 978-82-8138-330-2.

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2008. Blåheia vindkraftverk. Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-40. ISBN 978-82-8138-321-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Ny E6 i Nord-Fron kommune. Grunnlagsregistreringer for konsekvensutredning på tema naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-39. ISBN 978-82-8138-320-3.

Fjeldstad, H. 2008. Vern av Ormtjernkampen-Skaget. Konsekvensutredning tema Naturmiljø og biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-44. ISBN 978-82-8138-324-1.

Fjeldstad, H., Solvang, R., Grimstad, K. J., Mork, K. & Larsen, B. H. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning fugl 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2008-29. ISBN 978-82-8138-309-8.

Fjeldstad, H. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning trafoplasseringer Åskåra, Bremanger. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold Miljøfaglig Utredning rapport 2008-28. ISBN 978-82-8138-308-1.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2008. Holm- Nykirke - konsekvensutredning for tema biologisk mangfold ved bygging av ny jernbane. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-23. ISBN 978-82-8138-303-6.

Gaarder, G., Enzensberger, T., Fjeldstad, H., Midteng, R. & Ullring, U. 2008. Biologisk mangfold i øvre del av Valdres. Kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:22. 71 s. ISBN 978-82-8138-302-9

Fjeldstad, H. og Larsen, B. H. 2008. Vern av Breheimen-Mørkridsdalen. Konsekvensutredning. Tema: Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-19. ISBN 978-82-8138-299-2.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Holtan, D. 2008. Kartlegging av naturtyper i Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning Rapport 2008:18. ISBN: 978-82-8138-298-5

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Romerike landskapsvernområde i Nannestad og Ullensaker kommuner i Akershus. Biologiske undersøkelser og utkast til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-17. ISBN 978-82-8138-297-8.

Gaarder, G., Fjeldstad, H. & Larsen, B. H. 2008. Naturtypekartlegging i Finnmark 2008. Foreløpige resultater. Miljøfaglig Utredning notat 2008-10.

Fjeldstad, H., Mork, K. & Melby, M. W. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Offentlig versjon. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-4. ISBN 978-82-8138-284-8.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Kartlegging av utvalgte kulturlandskap i Hedmark i 2007. Resultater fra biologiske og kulturhistoriske registreringer i 13 kommuner. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-3. ISBN 978-82-8138-283-1.

Fjeldstad, H., Mork, K. & Melby, M. W. 2008. 420 kV ledning Ørskog-Fardal, Tilleggsutredning 2008. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Versjon unntatt offentlighet. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-2. ISBN 978-82-8138-277-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2008. Økning av overvannet ved Rånåsfoss kraftverk i Glomma. Konsekvensutredning og forslag til miljøoppfølgingsprogram for våtmarksområder og vannfugl. Miljøfaglig Utredning rapport 2008-1. ISBN 978-82-8138-275-6.

Fjeldstad, H. 2007. Vurdering av biologisk mangfold og vilt i forbindelse med etablering av Arcus på Gjelleråsen Miljøfaglig Utredning notat 71. ISBN 978-82-8138-367-8.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Utvidelsesprosjekt Markbulia/Einunna. Konsekvenser for naturtyper og flora. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-59. ISBN 978-82-8138-262-6.

Fjeldstad, H & Gaarder G. 2007. Biologisk mangfold ved Palmafossen kraftverk i Voss kommune, Hordaland. Tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-53. ISBN 978-82-8138-255-8.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Haraheia vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-51. ISBN 978-82-8138-253-4.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2007. Roan vindpark. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold og verneområder. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-50. ISBN 978-82-8138-252-7.

Fjeldstad H., Lysgård H.E. & Ø. Aalen 2007. Rv 456 Vågsbygdveien. Miljøoppfølgingsprogram Hannevika Lumber Miljøfaglig Utredning rapport 2007-27. ISBN 978-82-8138-227-5.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Hofton, T.H., Klepsland, J.T. & Reiso, S. 2007. Biologisk mangfold i Lierne kommune Miljøfaglig Utredning rapport 2007-11. ISBN 978-82-8138-211-4.

Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Larsen, B. H. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 3: Moskog-Fardal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-4. ISBN 978-82-8138-204-6.

Heggland, A., Fjeldstad, H., Gaarder, G., Grimstad, K. J., Larsen, B. H., Mork, K. & Solvang, R. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 2: Leivdal-Moskog. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-3. ISBN 978-82-8138-203-9.

Gaarder, G., Fjeldstad, H., Grimstad, K. J., Melby, M. W. & Mork, K. 2007. 420 kV ledning Ørskog-Fardal. Seksjon 1: Ørskog-Leivdal. Konsekvensutredning for fagtema biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2007-2. ISBN 978-82-8138-202-2.

Fjeldstad H & Gaarder G. 2006. Registrering av biologisk mangfold i bynære områder, Oslo. Supplerende naturtypekartlegging i Oslo kommune

Fjeldstad, H. 2006. Staibekken kraftverk i Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-60. ISBN 82-8138-158-2.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Trya, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:59. 29 s.

Fjeldstad, H. 2006. Myklebysetra kraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-54. ISBN 82-8138-151-5.

Fjeldstad, H 2006. Kolåsmyrfallet kraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning Rapport 2006:53.

Fjeldstad, H. 2006. Veslefallet småkraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-47. ISBN 82-8138-144-2.

Fjeldstad H. & Gaarder, G. 2006. Småkraftverk i Holldalsbekken, Vinje kommune. Virkninger på biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2006-46. ISBN 82-8138-143-4.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H., Jørgensen, L. & Melby, M.W. 2006. Sørdalen/Isdalen nasjonalpark i Bardu konsekvenser for naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2006:4. ISBN 82-8138-100-0.

Larsen, B. H. & Fjeldstad, H. 2005. Verdifulle kulturlandskap i Fjell kommune i Hordaland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-64. ISBN 82-8138-094-2.

Gaarder G. & Fjeldstad, H. 2005. Potensielt verneverdig statseiendom i Sogn og Fjordane. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-21. ISBN 82-8138-055-1.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. og Larsen, B.H. 2005. Flora, vegetasjon og naturtyper i utredningsområdet for utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark, Oppland. Miljøfaglig Utredning rapport 2005-14. ISBN 82-8138-050-0.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Biologisk mangfold i Grane kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:11. ISBN 82-8138-047-0.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2005. Botaniske undersøkelser i edellauvskogsreservat i Møre og Romsdal 2004. Resultater fra feltbefaringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2005:1. ISBN 82-8138-065-9.

Fjeldstad, H. 2004. Jutneset naturreservat i Nesset kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:49. ISBN 82-8138-016-0.

Fjeldstad, H. 2004. Stakkengfonna naturreservat i Nesset kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:48. ISBN 82-8138-015-2.

Fjeldstad, H. 2004. Unjemslia naturreservat i Rauma kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:47. ISBN 82-8138-014-4.

Fjeldstad, H. 2004. Mjølvabotnen naturreservat i Rauma kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:46. ISBN 82-8138-013-6.

Fjeldstad, H. 2004. Slettasvaet naturreservat i Rauma kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:45. ISBN 82-8138-012-8.

Fjeldstad, H. 2004. Myskjaurene naturreservat i Haram kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:44. ISBN 82-8138-010-1.

Fjeldstad, H. 2004. Grytahatlen naturreservat i Haram kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:43. ISBN 82-8138-009-8.

Fjeldstad, H. 2004. Raudnesvika naturreservat i Sula kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:42. ISBN 82-8138-007-1.

Fjeldstad, H. 2004. Sulesund naturreservat i Sula kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:41. ISBN 82-8138-006-3.

Fjeldstad, H. 2004. Nesplassen naturreservat i Stordal kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:40. ISBN 82-8138-005-5.

Fjeldstad, H. 2004. Hyskjet naturreservat i Stranda kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:39. ISBN 82-8138-004-7.

Fjeldstad, H. 2004. Sjøholt naturreservat i Ørskog kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:37. ISBN 82-8138-002-0.

Fjeldstad, H. 2004. Kvamsetelva naturreservat i Ørsta kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:36. ISBN 82-8138-001-2.

Fjeldstad, H. 2004. Skorgeura naturreservat i Ørsta kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:35. ISBN 82-8138-000-4.

Fjeldstad, H. 2004. Gjevenesstranda naturreservat i Ørsta/Sykkylven kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:34. ISBN 82-92227-99-7.

Fjeldstad, H. 2004. Berkneset naturreservat i Volda kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:33. ISBN 82-92227-98-9.

Fjeldstad, H. 2004. Alstranda naturreservat i Ulstein/Hareid kommuner. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:32. ISBN 82-92227-97-0.

Fjeldstad, H. 2004. Havågane naturreservat i Ulstein kommune. Forslag til forvaltningsplan. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:31. ISBN 82-92227-96-2.

Larsen, B.H., Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Askvoll kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:7. ISBN 82-92227-80-60.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Larsen, B.H. 2004. Biologisk mangfold i Naustdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:5. ISBN 82-92227-76-8.

Fjeldstad, H. 2004. Biologisk mangfold i Jølster kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:4. ISBN 82-92227-74-1.

Larsen, B.H., Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2004. Biologisk mangfold i Gaular kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2004:1. ISBN 82-92227-71-7.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Åsen - Kjeldalen naturreservat, Gildeskål kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:34. ISBN 82-92227-63-6.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Ytre Klungset naturreservat, Fauske kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:33. ISBN 82-92227-62-8.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Husbymarka naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:32. ISBN 82-92227-60-1.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Hammarø naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:31. ISBN 82-92227-59-8.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Esvikhatten naturreservat, Rødøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:30. ISBN 82-92227-57-1.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Enga naturreservat, Meløy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:29. ISBN 82-92227-56-3.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Dillern/Ørnes naturreservat, Nesna kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:28. ISBN 82-92227-55-5.

Fjeldstad, H. 2003. Forslag til skjøtselsplan for Børvatnet naturreservat, Bodø. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:27. ISBN 82-92227-51-2.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2003. Botaniske undersøkelser i Nordland 2002. Resultater fra feltbefaringer. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:23. ISBN 82-92227-53-9.

Fjeldstad, H. 2003. Biologisk mangfald i Balestrand kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2003:20. ISBN 82-92227-65-2.

Fjeldstad, H. & Krog, O.W. 2002. Nytt fengsel i Østfold - Torpum, Halden kommune. Konsekvensutredning, biologisk mangfold og vilt. Miljøfaglig Utredning rapport 2002-18.

Fjeldstad, H. 2002. Vurdering av naturtyper, vilt og rødlistearter i forbindelse med etablering av golfbane på gården Nedre Skyset i Nittedal Miljøfaglig Utredning notat 2002-17.

Fjeldstad, H. 2002. Aas gård golfbane. Konsekvensutredning på tema Dyre- og planteliv. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:14.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Homble, K. 2002. Biologisk mangfold i Nittedal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:9. ISBN 82-92227-24-5.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Stryn kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:5. ISBN 82-92227-20-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Hornindal. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:4. ISBN 82-92227-19-9.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Eid kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:3. ISBN 82-92227-18-0.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Selje kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:2. ISBN 82-92227-17-2.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2002. Biologisk mangfold i Vågsøy kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2002:1. ISBN 82-92227-16-4.

Fjeldstad, H. 2001. Boligområde i Skillebekk, Nittedal kommune. Vurdering av biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning notat 2001-26.

Gaarder, G. & Fjeldstad, H. 2001. E134 Damåsen - Saggrenda. Analyse av verdi og sårbarhet for tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:24. ISBN 82-92227-15-6.

Fjeldstad, H. 2001. E6-Alta. Omlegging-/avlastingsveg. Konsekvensutredning på tema Georessurser/vannforurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 2001:23.

Fjeldstad, H. 2000. Kartlegging av biologisk mangfold i boligområde "Gamlegrendåsen Syd", Kongsberg kommune. Miljøfaglig Utredning notat 2000-17, ISBN .

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 2000. Nøkkelbiotoper og andre biologiske kvaliteter på nordsiden av Feren i Meråker kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:12. ISBN 82-92227-03-2.

Mikkelsen, P. & Fjeldstad, H. 2000. Massetak Fonndalen. Konsekvensutredning på tema Jord-, skog- og vannressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 2000:8.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 3/25 Midtskogen - Grundset. Konsekvensutredning. Fagrapport på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:28.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Analyse av verdi og sårbarhet på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:27.

Fjeldstad, H. 1999. Rv 23 Linnes - Dagslett. Registrering og verdivurdering langs eksisterende veg. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:16.

Fjeldstad, H. 1999. E134 Konnerudnedføringen. Verdi- og sårbarhetsanalyser. Fagtema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1999:9.

Fjeldstad, H. 1999. Rv.3/Rv.25 i Løten. Konsekvensutredning på tema Natur. Miljøfaglig Utredning rapport 1999-1.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1998. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1998:3.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1997. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Banekorridor via Kroksund. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:16.

Fjeldstad, H. & Melby, M.W. 1997. Konsekvensutredning og hovedplan Ringeriksbanen, Bergensbanens forkortelse. Banekorridor via Åsa. Fagutredning for Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:15.

Fjeldstad, H. 1997. Reinskar kraftverk. Konsekvensutredning på tema Dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:10.

Fjeldstad, H. 1997. Sundsfjord kraftverk. Konsekvensutredning på tema Dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:9.

Fjeldstad, H. 1997. Vestkorridoren. Hovedvegsystem Holmen - Framnes. Konsekvensutredning fase 2 på tema Naturmiljø, Jord- og skogressurser. Miljøfaglig Utredning rapport 1997:5.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Omlegging ved Opphus. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:25.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Rv.3. Midtskogen - Grundset. Konsekvensanalyse på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:21.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. Kyststamveg Nordfjordeid - Volda. Konsekvensutredning på tema Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:18.

Fjeldstad, H. 1996. Rv.2 Kløfta - Kongsvinger. Tema Vannforurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:17.
Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1996. E6 Moss. Konsekvensutredning på tema Naturområder, Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:15.

Fjeldstad, H. 1996. E6 Tysfjord. Konsekvensutredning på tema Forurensning. Miljøfaglig Utredning rapport 1996:10.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. Tilleggsanalyse Biologisk mangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:18.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1995. E18 Melleby - Askim. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:17.

Fjeldstad, H., Gaarder, G. & Melby, M.W. 1995. Problemsoner. Kartlegging av naturmiljø langs eksisterende vegnett, Buskerud fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:12.

Fjeldstad, H. 1995. T-forbindelsen. Tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:10.

Fjeldstad, H. 1995. E18 Lindelia - Døle bru. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:4.

Fjeldstad, H. 1995. Grøntanalyse i Hokksund. Miljøfaglig Utredning rapport 1995:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.7 Ramsrud - Kjeldsbergsvingene. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:10.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1994. Rv.11 Hegstad - Kongsberg. Konsekvensutredning på tema Plante- og dyreliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:9.

Fjeldstad, H. & Gaarder, G. 1994. Opprusting av vannverk i Moldemarka Konsekvensutredning for temaene Flora, Fauna og Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1994:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1993. Steinbrudd, pukk- og asfaltverk ved rv.38, Stevneplassen, Steane i Kviteseid. Friluftsliv. Miljøfaglig Utredning rapport 1993:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1992:11.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Nesåa. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:10.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Materialstrømsanalyse av nikkel. Økomod rapport 1992:9.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:8.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Veg til Tjeldbergodden. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:7.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:5.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Saudaprosjektet. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1992:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Nedre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Regulering av Øvre Otta. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1992:3b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Landskap og Friluftsliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1992. Konsekvensanalyser for Kvartærgeologi, Plante- og Dyreliv av LNG-fabrikk og tilhørende rørledning på Sørøya. Økomod rapport 1992:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. 300 kV Tjeldbergodden - Aura. Temarapport Landskap, Fauna, Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1991:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1991. Kvantifisering av miljøulemper ved ulike energiteknologier. Delutredning 5. Transport av el, varme og naturgass. Innspill på tema Landskap og Friluftsliv. Økomod rapport 1991:1.

Fjeldstad, F., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Landskap. Økomod rapport 1990:6a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Etneelva Alt.B - Friluftsliv. Økomod rapport 1990:6b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Landskap. Økomod rapport 1990:5a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Forprosjekt Storelvvassdraget. Friluftsliv. Økomod rapport 1990:5b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Landskap. Økomod rapport 1990:4.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Faulvatn Nordland. Temarapport Friluftsliv. Økomod rapport 1990:3.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Sammenbinding og utvidelse av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind. Konsekvensutredning, friluftsliv. Økomod rapport 1990:2.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1990. Samnangervassdraget. Temarapport Friluftsliv og turisme. Økomod rapport 1990:1.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Landskap. Økomod rapport 1989:1a.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Samlerapport: Alle tema. Økomod rapport 1989:1

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Friluftsliv. Økomod rapport 1989:1c.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Naturfag. Økomod rapport 1989:1b.

Fjeldstad, H., Melby, M.W. & Mikkelsen, P. 1989. Garnisonsskytefelt for Sør-Hålogaland landforsvar / IR 14. Temarapport: Forurensning. Økomod rapport 1989:1d.

Geir Gaarder, seniorrådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Helge Fjeldstad var en av grunnleggerne av Miljøfaglig Utredning og var selskapets daglige leder fram til 2017. Han har også lang arbeidserfaring som rådgiver innenfor fagfeltet naturmangfold og har god artskunnskap på artsgruppene karplanter, lav og sopp.

Helge har gjennomført en rekke oppdrag med kartlegging av naturtyper, utvalgte naturmiljø og enkeltarter, og ikke minst, et stort antall konsekvensutredninger. Han har lang erfaring med bruk av Natur i Norge (NiN) som kartleggingssystem blant annet gjennom kartlegging i verneområder siden 2011 og utvalgskartlegging siden 2016.

Helge har over 940 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på over 9.500 funn (per 2024).