Sara Margrete Gilberg Nyjordet

Rådgiver

Master i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås, 2020.

Ansatt i Miljøfaglig Utredning fra 2020.

Kontorsted: Oslo

 

Arbeidsoppgaver:

  • Kartlegging og verdisetting av naturmangfold

  • Konsekvensutredning på fagtema naturmangfold

  • Utarbeiding av naturmangfoldplaner for kommuner

  • Utarbeiding av skjøtselsplaner

  • Kartlegging av rødlistearter av karplanter, lav, sopp og mose

  • Kartlegging av fremmedarter

Publikasjoner

Nyjordet, S. M. G. 2023. Skjøtselplan for Elstad LVO nord 1 og Elstad LVO nord 2, Ullensaker kommune, Viken fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-106, ISBN 978-82-345-0515-7. 13 s. + vedlegg.

Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2023. Skjøtselsplan for irsk myrklegg i semi-naturlig mark ved Skardsvika (Agdenes), Orkland kommune, Trøndelag. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-57, 25 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0440-2.

Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2023. Tilrettelegging for skjøtsel av irsk myrklegg i Trøndelag. Utvalgte lokaliteter i Orkland kommune 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-56, 17 s. ISBN 978-82-345-0439-6.

Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2023. Kartlegging og forvaltning av norsk timian, på delar av Frosta, Trøndelag 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-55, 52 s. ISBN 978-82-345-0438-9.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Skjøtselplan for slåttemyrene Langmyra, Indre Steinmyra, Myr ved øvre Beitlandet og Myr ved nedre Beitlandet, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-35, 15 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0413-6.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Revidert skjøtselsplan for slåttemark og annen semi-naturlig eng på Sunndal, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-34, 21 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0412-9.

Nyjordet, S. M. G. 2023. Kryssløysing i Ask sentrum, Gjerdrum kommune. Kartlegging av naturmangfald. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N34, 13 s. ISBN 978-82-345-0478-5.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2023. Revidert skjøtselsplan for slåttemark på Fosshammar, Stjørdal kommune, Trøndelag fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-33, 23 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0411-2.

Nyjordet, S. M. G., Svingen, K. & Gaarder, G. 2023. Skårdal kraft - supplerende kartlegging av naturmangfold i forbindelse med reviderte prosjektplaner Miljøfaglig Utredning rapport 2023-31, ISBN 978-82-345-0448-8.

Nyjordet, S. M. G. 2023. Geitholmen. Kartlegging av karplantar. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N26, 11 s. ISBN 978-82-345-0461-7.

Nyjordet, S. M. G. 2023. Detaljregulering av eiendommen gbnr. 96/3 Dalkrysset, i Eidsvoll kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-23, 26 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0397-9.

Nyjordet, S. M. G., Lorentzen, M. N., Langmo, S. H. L., Tellnes, S. & Gaarder, G 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Trøndelag fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-16, 61 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0385-6.

Lorentzen, M. N., Gaarder, G. Folden, Ø., Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., & Jørgensen, O. 2023. NiN Basiskartlegging av Grytdalen naturreservat i Orkland kommune, Trøndelag 2020-2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-12, ISBN 978-82-345-0382-5.

Nyjordet, S. M. G. 2023. Balder Allé 1 i Gardermoen næringspark, Ullensaker kommune. Kartlegging av naturmangfald. Miljøfaglig Utredning notat 2023-N12, 12 s. ISBN 978-82-345-0398-6.

Svingen, K., Fjeldstad, H., Hessen, K. & Nyjordet, S. M. G. 2023. NiN Basiskartlegging av verneområder i Innlandet fylke 2022. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-10, ISBN 978-82-345-0380-1.

Nyjordet, S. M. G., Bolme, G. & Gaarder, G. 2023. Liakjølen hyttefelt, Orkland kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2023-9, 39 s. ISBN 978-82-345- 0378-8.

Steinsvåg, K. M. F., Fjeldstad, H., Hessen, K., Nyjordet, S. M. G. & Svingen, K. 2022. Kartlegging av hul eik i Oslo og Viken. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-73, 23 s. ISBN 978-82-345-0356-6.

Nyjordet, S. M. G., Hessen, K. & Jørgensen, O. 2022. NiN Basiskartlegging av tre verneområder i Viken fylke 2022 Miljøfaglig Utredning rapport 2022-63. 20 s. ISBN 978-82-345-0336-8.

Svingen, K. & Nyjordet, S. M. G. 2022. Storbekken kraftverk i Alvdal kommune. Konsekvenser for naturmangfold av tilleggsoverføring av Kjøltjønnbekken. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-44, 22 s. ISBN 978-82-345-0291-0.

Nyjordet, S. M. G. 2022. Skjøtselsplan for naturbeitemarka ved Kvernevatnet vest, Øygarden kommune, Vestland fylke. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-40. 19 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0285-9.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Hanssen, U. Jordal, J. B. Nyjordet, S. M. G., Steinsvåg, K. M. F., & Tellnes, S. 2022. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i 2021. Miljøfaglig Miljøfaglig Utredning rapport 2022-39. ISBN 978-82-345-0284-2.

Nyjordet, S. M. G., Bolme, G. & Gaarder, G. 2022. Liakjølen hyttefelt, Orkland kommune. Hensyn til naturmangfold ved bygging av nye veier og hytter. Miljøfaglig Utredning notat 2022-N37, ISBN 978-82-345-0308-5.

Abaz, A. H, Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2022. Revidert skjøtselsplan for Styvi-Holmo i Nærøyfjorden landskapsvernområde, Aurland kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-36, 36 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0280-4.

Nyjordet, S. M. G. & Gaarder, G. 2022. Kartlegging og forvalting av toppstorr i sørlege del av Trøndelag fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-33, 27 s. ISBN 978-82-345-0275-0.

Nyjordet, S. M. G. & Abaz, A. H. 2022. Kartlegging og overvaking av brunburkne i Alver, Bjørnafjorden og Kvam, Vestland fylke, 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-32, 34 s. ISBN 978-82-345-0274-3.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Gaarder, G., Fjelstad, H. & Svingen, K. 2022. Naturmangfold i Bergen kommune. Kartleggingsstatus for naturtyper og arter. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-31. 90 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0273-6.

Abaz, A. H. & Nyjordet, S. M. G. 2022. Overvåking av solblom Arnica montana i Vestland fylke, i 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-30, 33 s. ISBN 978-82-345-0271-2.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Fjeldstad, H., Folden, Ø., Hanssen, U., Hessen, K., Jordal, J. B., Lorentzen, M. N., S. M. G. Nyjordet, Svingen, K. & Tellnes, S. 2022. Skogvernundersøkelser i Rogaland, Vestlandet og Møre og Romsdal fylker i 2021. Verdibeskrivelser. Miljøfaglig Utredning, rapport 2022-19, 50 s. ISBN 978-82-345-0257-6.

Nyjordet, S. M. G., Fjeldstad, H., Abaz, A. H., Hanssen, U., Steinsvåg, K. M. F. & Tellnes, S. 2022. NiN Basiskartlegging av verneområder i Rogaland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-11, 41 s. ISBN 978-82-345-0249-1.

Abaz, A. H., Hanssen, U., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Gaarder, G. 2022. NiN Basiskartlegging av fire verneområder i Vestland fylke 2021. Miljøfaglig Utredning rapport 2022-10, 33 s. ISBN 978-82-345-0248-4.

Nyjordet, S. M. G. & Larsen, B. H. 2021. Haugland Nord detaljregulering, Austevoll kommune. Kartlegging av naturmangfold og vurdering av tiltaket etter naturmangfoldloven §§ 8-10. Miljøfaglig Utredning notat 2021-N44, ISBN 978-82-345-0202-6. 14 s.

Steinsvåg, K. M. F., Nyjordet, S. M. G. & Vatne, S. 2021. Bondhusdalen landskapsvernområde i Kvinnherad. Skjøtselsplan for haustingsskog. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-43, ISBN 978-82-345-0205-7. 24 s.

Gaarder, G., Vold, M. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Husbyåsen-Remyra i Stjørdal kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-38, 49 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0196-8.

Jordal, J.B. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Artsmangfald og naturtypar i Vingen landskapsvernområde, Bremanger kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-36. ISBN 978-82-345-0185-2.

Steinsvåg, K. M. F., Fandrem, M., Tellnes, S., Nyjordet, S. M. G. & Abaz, A. H. 2021. Reguleringsplan for Opelandsmarka, Voss herad. Undersøkelse av naturmangfold og karbonlagring. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-33, 27 s. ISBN 978-82-345-0177-7.

Gaarder, G., Lorentzen, M. N., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. G. 2021. Innspill til kommunedelplan for naturmangfold i Stjørdal kommune. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-32. 93 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0168-5.

Steinsvåg, K. M. F., Wangen, K., Tellnes, S., Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Jordal, J. B. & Gaarder, G. 2021. Kulturlandskap i Vestland. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Vestland 2020. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-31, 23 s. ISBN 978-82-345-0161-6.

Abaz, A. H., Nyjordet, S. M. G., Tellnes, S. & Steinsvåg, K. M. F. 2021. Naturmangfald i Eidfjord kommune. Datagrunnlag til kommunedelplan for naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-28, 41 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0155-5.

Nyjordet, S. M. G., Abaz, A. H., Folden, Ø., Gaarder, G. & Lorentzen, M. 2021. Basiskartlegging i sørlige del av Grytdalen naturreservat, Orkland kommune i 2020. Kartlegging av naturtyper etter NiN versjon 2.2. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-14, 25 s. ISBN 978-82-345-0134-0.

Abaz, A. H., Lorentzen, M. N., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G 2021. Basiskartlegging etter NiN i fire skogreservater i Sogndal kommune 2020. Fimreiteåsen, Rodeholene, Stedjeberget og Tingastad. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-12, 38 s. ISBN 978-82-345-0132-6.

Gaarder, G., Abaz, A. H., Lorentzen, M. N. & Nyjordet, S. M. G. 2021. Tverrforbindelse mellom Fv710 og Fv714 i Orkland kommune. Konsekvensutredning på tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-11, 54 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0131-9.

Tellnes, S., Larsen, B.H., Lorentzen, M., Nyjordet, S.M.G. 2021. Basiskartlegging i Trøndelag fylke 2020, pakke 6_TL_5. Kartlegging av naturtyper i utvalgte verneområder etter NiN versjon 2.1. Miljøfaglig Utredning rapport 2021-7, ISBN 978-82-345-0128-9.

Abaz, A. H., Gaarder, G. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Ny golfbane i Sløgrandane og utviding av masseuttak på Mo ved Ljøsne, Lærdal kommune. Konsekvensvurdering på tema naturmangfald. Miljøfaglig Utredning rapport 2020-49, ISBN 978-82-345-0102-9.

Gaarder, G., Abaz, A. H. & Nyjordet, S. M. G. 2020. Semi-naturleg eng i Indre Sogn. Kartlegging av utvalde lokalitetar i Sogndal og Vik kommunar. Miljøfaglig Utredning notat 2020-N34, 9 s. + vedlegg. ISBN 978-82-345-0114-2.

Sara Margrete Gilberg Nyjordet, rådgiver hos Miljøfaglig Utredning

Sara Margrete har gjennomført NIN-kartlegging, inkludert artskartlegging, etter Miljødirektoratets instruks, basiskartlegging i verneområder, kartlegging av potensielle områder for frivillig vern av skog samt kartlegging etter DN-Håndbok 13. Hun har økologisk kompetanse på mange ulike naturtyper og har opparbeidet god artskompetanse på karplanter og noe på lav og sopp. 

Sara har over 1500 unike arter registrert i Artsobservasjoner, fordelt på nærmere 13.000 funn (pr. 2024).